The auction will end on 10.05.2021
The auction ends in:
Back

Description

1903, 30.VI Kraków - Piasek, list do Tarnowa. Na odwrocie pieczęcie lakowe z godłem Królestwa Galicji i Lodomerii: "BANK KRAJOWY KRÓL. GALICYI I LODOMERYI W W.KS. KRAKOWSKIEM". Pieczęcie nieuszkodzone, ładnie zachowane. Bardzo ciekawe.

Lot # 3410

Auction 11
Close: Auction is closed
Current price: 350 PLN
Catalog:
Category: Foreign Postage on Polish territory
 
Number of bids: 0 Bid history
Back