The auction will start on 19.04.2024

Auction 109. WW1 military postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
20968

1904 wojna rosyjsko-japońska, list pieniężny (375 rubli) z Dalekiego Wschodu do Moskwy wysłany 5.12 ze szpitala 288 Kulikowskiego Pułk Piechoty za pośrednictwem poczty polowej 6 Korpusu Syberyjskiego, znaczki unieważnione datownikiem "POLEW.POCZTOW.KANT.6 SYBIR.KORP." (ПОЛЕВ.ПОЧТОВ.КОНТ.6 СИБИР.КОРП.) z wyróżnikiem "a", obok odbitka datownika z wyróżnikiem "b" z datą 6.12, przesyłka zabezpieczona 3 idealnie wyciśniętymi pocztowymi pieczęciami lakowymi, dodatkowo stempel formacyjny "LAZARET PUŁKOWY 288 KULIKOWSKIEGO PUŁKU PIECHOTY" (ПОЛКОВОЙ ЛАЗАРЕТ 288 ПѢХОТНЕГО КУЛИКОВСКОГО ПОЛКА), kasownik odbiorczy Moskwa 3.1.05; wspaniały walor w doskonałym stanie zachowania, wszystkie stemple i pieczęcie lakowe idealnie czytelne.


1 200 PLN
20969

1905 wojna rosyjsko-japońska, karta pocztowa datowana "piątek 6/I 1905r." (22.XII.1904r. według kalendarza juliańskiego), wysłana ze stacji Kasztan (Gub.Tomska) do Lublina przez Polaka jadącego długo na front; idealnie odciśnięta pieczęć formacyjna "POLOWA PIEKARNIA WOJSKOWA No1" (ПОЛЕВАЯ ВОЕННАЯ ХЛЪБОПЕКАРНЯ No1), słabo odciśnięty datownik ambulansu 188 Krasnojarsk - Nowomikołajewsk, datownik odbiorczy Lublina; urywek treści "Jadę w grudniu, jadę w styczniu. Jadę w 1904 roku, jadę w 1905 roku..."; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania.


300 PLN
20970

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, seria znaczków na wycinkach (Fi.900.-), unieważnionych rzadkim legionowym kasownikiem ramkowym "STRZELECKA KOMENDA ETAPOWA / Poczta Polowa", sygnowane.

Fi.1-2
800 PLN
20971

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, rzadkie - jako kasowane, seria znaczków na oddzielnych wycinkach (Fi.900.-), unieważnionych kasownikiem ramkowym "Poczta Polowa W.P. / JĘDRZEJÓW", przedwojenne sygnatury.

Fi.1-2
750 PLN
20972

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, seria czysta w pięknym stanie (Fi.700.-), gwarancja firmowa Witkowski, gwarancja Krawczyk

Fi.1-2
550 PLN
20973

1914 orzeł - wydanie NKN, gwarancja Mikstein.

Fi.1-2
500 PLN
20974

1914 orzeł - wydanie legionowe NKN, seria czysta w ładnym stanie, gwarancja Perzyński.

Fi.1-2
500 PLN
20975

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, seria czysta w bardzo ładnym stanie z oryginalną gumą, lekki ślad podlepki (Fi.300.-).

Fi.1-2
300 PLN
20976

1914 orzeł - wydanie Naczelnego Komitetu narodowego, znaczek na wycinku unieważniony stemplem "STRZELECKA KOMENDA ETAPOWA / poczta polowa" z Jędrzejowa, gwarancja Mikstein.

Fi.2
250 PLN
20977

1914 karta pocztowa do obozu jenieckiego w Nysie (Neisse) wysłana 10.10 z Kazania do Czerwonego Krzyża w Genewie, za pośrednictwem którego przekazano ją do obozu w Niemczech; cenzury rosyjskie, stempelek Centralnego Biura Czerwonego Krzyża; wspaniale udokumentowany, niecodzienny obieg pocztowy; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.


400 PLN
SOLD
20978

1914 kartka nadana z austriackiej poczty polowej 200 do Czech, stempel formacyjny "K. u. K. 19. DIVISIONSTRAINKOMMANDO.".


30 PLN
20979

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, seria znaczków I wydania austriackiej poczty polowej.

Fi.1-21
900 PLN
20980

1915 Legiony Polskie - listownik użyty jako koperta, wysłany 8.X za pośrednictwem poczty polowej 355 do Krakowa, stempel formacyjny "KOMENDA 3-go BATALIONU 2-go PUŁKU 1-GO POLSKIEGO LEGIONU" (Berek P112) i stempelek cenzury ZENSURIERT (Berek C42); dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.16
250 PLN
20981

1915 "ПETPOГPAДCKA BOEHHAЯ ЦEHЗУPA" (PIOTROGRODZKA CENZURA WOJENNA) doskonale zachowana pieczęć lakowa cenzury wojskowej w Piotrogrodzie na liście poleconym wysłanym 29.1 z Warszawy do Beckenham w Anglii, nalepka polecenia przeznaczona dla listów zagranicznych "Varsovie"; dodatkowo stempelek cenzora z numerem "19.", kasownik odbiorczy Londyn 27.II; niezwykle ciekawa przesyłka zagraniczna z początkowego okresu trwania I wojny światowej przesłana skomplikowaną drogą pocztową przez Petersburg i najpewniej przez Skandynawię; całość w dobrym stanie zachowania.


Mi.69I, 84 
300 PLN
SOLD
20982

1915 Legiony Polskie - widokówka wysłana 13.XII z Zakopanego do Stacji Zbiorczej Transportowej dla Polskich Legionistów w Morawskiej Ostrawie, stempelek cenzury w Nowym Targu.


Mi.142 
30 PLN
20983

1915-17 nalepka z wizerunkiem orła legionowego na tarczy - cynkografia we wzorze zbliżonym do Fi.3, bez perforacji poziomej na dole, piękny stan.


200 PLN
20984

1915 Legiony Polskie - list wysłany 15.5 z Personalnej Stacji Zbornej Legionów w Krakowie (dokładny adres nadawcy na odwrocie) do Lwowa, niecodzienna pieczęć formacyjna z godłem Austro-Węgier i napisami po niemiecku: "LEGIONSOFFIZIER zur Führung der Legionsangelegenheiten beim k.u.k. Platzkommando in KRAKAU" nieopisana u Berka!!! dodatkowo stempelek "VON DER ARMEE IM FELDE", wśród legionowych rekwizytów pocztowych, stemple z tekstem niemieckim są bardzo rzadkie, a te z godłem austro-węgierskim wręcz unikalne, ponadto wśród przesyłek legionowych, koperty należą do najrzadziej spotykanych walorów; unikalna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


1 000 PLN
20985

1915 formularz wysłany 12.III z niemieckiego szpitala wojskowego do Legnicy, formacyjna pieczęć listowa.


20 PLN
20986

1915 Legiony Polskie - I Brygada, formularz wysłany 9.III za pośrednictwem poczty polowej 118 do Wiednia, doskonała czerwona odbitka stempla formacyjnego "KOMENDA 1.Baonu II-go Pułku I.BRYG.LEG.POL." - nieopisanego u Berka!!! dobry stan zachowania;

1915 Legiony Polskie - I Brygada, formularz wysłany 12.III za pośrednictwem poczty polowej 118 do Nowego Sącza, doskonała odbitka stempla formacyjnego z orłem "Komenda III.Baonu I.p.I.Legionu Pol." (Berek P28), dodatkowo, wyjątkowo rzadko spotykany polski stempelek cenzury z ozdobnikami!!! (odmiana u Berka nieopisana); słabszy stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


500 PLN
20987

1915 formularz wysłany 21 7 za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej V Korpusu Zapasowego do Legnicy, cenzura.


20 PLN
20988

1915 list do Berlina, wysłany 11.10 ze szpitala polowego nr.145I przy 1 Dywizji Landwery, za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej 244, pieczęć formacyjna z orłem.


25 PLN
20989

1915 (?) formularz poczty polowej wysłany ze szpitala wojskowego, przesłany miejscowo we Wiedniu; zwraca uwagę nietypowy, rzadko spotykany stempelek zwalniający od opłaty pocztowej: "Portofrei/ Amtl. Milit. Sanitätsangel. Handels-/ minist. Z.2399 (Postverodnungs-/ blatt 16, vom Jahre 1881.)"; bardzo dobry stan zachowania.


100 PLN
20990

1915 widokówka wysłana 22.9 z Bonn do oddziału lotniczego Feld-Fliegerabtlg.70 na niemiecką pocztę polową 102.


20 PLN
20991

1915 list wysłany 1.12 za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej nr.187 do Wrocławia.


10 PLN
20992

1915 widokówka, wysłana 4.6 z Trier jako przesyłka niemieckiej poczty polowej do jednostki wojskowej w Kolonii.


20 PLN
20993

1915 Legiony Polskie - zestaw trzech dokumentów wystawionych na nazwisko Włodzimierza Prochaski:

nakaz zajęcia kwatery i wydania posiłków z 25.IV w Kętach z pieczęcią "Zameldował się w komendzie placu Polskich Legionów w";

Bilet kwaterunkowy z 11.V w Piotrkowie i niewykorzystaną kartę z kuponami na posiłki z 13.V oba druki z pieczęciami "ODDZIAŁ KWATERUNKOWY/ LEGIONÓW POLSKICH"; niecodzienny komplet niespotykanych walorów w dobrym/słabym stanie zachowania; pieczęci nieopisane u Berka!!!


360 PLN
SOLD
20994

1915 naśladownictwa nalepek z wizerunkiem orła legionowego na tarczy z napisem "LEGJONISTOM POLSKIM".


40 PLN
20995

1915 kartka z szpitala polowego w Teplicach, widokówka z pacjentami szpitala.


60 PLN
20996

1915 nalepki wydania naśladującego wydanie NKN z wizerunkiem orła legionowego na tarczy, serie cięta i ząbkowana, ząbkowana podlepki, cięta bez gumy.


40 PLN
20997

1915-17 nalepki z wizerunkiem orła legionowego na tarczy, serie cięta i ząbkowana z pełną oryginalną gumą bez podlepek, cynkografia.


120 PLN
20998

1915 list służbowy nadany 22 listopada przez węgierską pocztę polową nr 41 z poczty etapowej Cesarsko - Królewskiej Grupy Dowódczej do Cesarsko - Królewskiej Komendy Klasztoru Jasna Góra, datownik TABORI POSTAHIVATAL 41, pieczęcie formacyjne, fotoatest Drzewiecki.


350 PLN
20999

1915 pamiątkowa grafika za datek 1 korony na wełnę dla Wojsk Polskich, na odwrocie stempel "Centralny Komitet Gwiazdkowy / dla LEGIONISTÓW / Kraków pl. Maryacki L. 9.".


500 PLN
21000

1915 pokwitowanie "Kasa otrzymała" Polskiego Komitetu Narodowego w Krakowie, stempelki Składnicy wydawnictw N.K.N. i departamentu organizacyjnego.


400 PLN
21001

1915 Legion Ukraiński, list polecony ze Lwowa nadany 23.10.15 do dowództwa legionu Ukraińskiego w Wiedniu, stempel poczty przychodzącej Centrali Ukraińskiego legionu "Zentr. - Ltg. d. Ukr. Leg. / Eingang ________", stempel austriackiej cenzury i zalepka cenzorska ze Lwowa.


500 PLN
21002

1915 karta poczty polowej wysłana 19.3.15 z Krakowa do batalionu uzupełniającego Legionów do węgierskiej poczty polowej 121, stempel cenzury kolejowej "Zensuriert /Bahnpostamt."


70 PLN
21003

1915 seria cięta i ząbkowana naśladownictwa wydania dobroczynnego Naczelnego Komitetu Narodowego.


80 PLN
21004

1915 kartka nadana z poczty polowej nr 3, stempel poczty polowej "POLSKA POCZTA POLOWA" z wizerunkiem trąbki pocztowej i stempel formacyjny "1. PUŁK II. BAON OBRONY KRAJOWEJ / 6. komp.", wygumkowany adresat.


350 PLN
21005

1915 naśladownictwa nalepek z wizerunkiem orła legionowego na tarczy z napisem "LEGJONISTOM POLSKIM".


40 PLN
21006

1915 naśladownictwa nalepek z wizerunkiem orła legionowego na tarczy z napisem "LEGJONISTOM POLSKIM".


40 PLN
21007

1915 kartka z węgierskiej poczty polowej nr 163 do Przemyśla, stempel formacyjny z orłem "3 Szwadron / p. ułanów Leg.".


200 PLN