The auction will end on 06.05.2024
The auction ends in:

Auction 108. WW2 military postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
13829

1945 Polskie jednostki okupacyjne na terenie Niemiec, list wysłany 3.IX z Banku Polskiego w Londynie do polskiej jednostki o oznaczeniu kodowym P/40-P wchodzącej w skład Brytyjskich Sił Okupacyjnych (BLA); znaczek unieważniony kasownikiem propagandowym z literą V - Victory (Zwycięstwo).


50 PLN
13830

1945 PAF (Polish Air Force) - Polskie Siły Powietrzne na Zachodzie, dwa listy urzędowe: z ambasady australijskiej i związku południowoafrykańskiego adresowane do tego samego odbiorcy (polskiego lotnika) z odpowiedziami na zapytanie o możliwość pracy i osiedlenia się na ich terenie, ponieważ w Wielkiej Brytanii w związku z redukcją liczebności armii po zakończeniu działań wojennych o pracę dla lotników obcokrajowców, nawet bohaterów Bitwy o Anglię, było bardzo trudno.

Polscy żołnierze po wojnie "w nagrodę" mieli prawo zamieszkać w wybranym kraju Wspólnoty Brytyjskiej lub powrócić do Polski, co w wielu przypadkach kończyło się dla nich więzieniem, czy nawet śmiercią; gorzkie świadectwo "polskich dróg" w czasie II wojny.


150 PLN
SOLD
13831

1945 Polskie jednostki we Włoszech, list lotniczy wysłany 7.X z poczty polowej 125 do Polskiego Centrum Wyszkolenia (Polish Training Centre) w Catterick w Anglii; walor w dobrym stanie zachowania (pionowe zgięcie).


120 PLN
13832

1945 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, po zakończeniu wojny Polska Pocztę Polową przemianowano na Pocztę Polskiego Korpusu Osiedlenia, list wysłany 3 września do Londynu za pośrednictwem poczty polowej Polskiego Korpusu Osiedlenia, znaczek unieważniony okrągłym stemplem "POLSKA POCZTA POLOWA Nr.1 POLISH FIELD POST No.1"; bardzo dobry stan zachowania.


100 PLN
13833

1945 Polskie jednostki we Włoszech, list z 12 Kompanii Geograficznej wysłany 5.5.45 za pośrednictwem poczty polowej 123 do Wielkiej Brytanii, dobry stan zachowania.


80 PLN
13834

1945 Polskie jednostki we Włoszech, amerykańska koperta poczty lotniczej do frankowana i jako polecona wysłana 10.10.45 z głównej poczty polowej 104 do Edynburga, dekoracyjny stempelek polecenia; bardzo dobry stan zachowania.


120 PLN
13835

1945 OBŁAWA AUGUSTOWSKA, 62 Dywizja Strzelecka Wojsk Wewnętrznych NKWD - napisany po rosyjsku trójkątny list wysłany 27.7.45 z miejscowości Kriestowka w obwodzie czkałowskim na adres poczty polowej 71350 - przydzielonej do obsługi 384 Pułku Piechoty 62 Dywizji NKWD; na odwrocie rzadki datownik wojskowego punktu rozdzielczego nr.18 "ВОЕН.ПОЧТ.СОРТ.ПУНКТ No.18", stempelek cenzury 00718; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

W tym czasie pododdziały 62 Dywizji NKWD brały udział w "obławie augustowskiej" nazywanej też "małym Katyniem" - operacji przeprowadzonej w lipcu 1945 przez NKWD, LWP i UB, mającej na celu likwidację oddziałów "żołnierzy niezłomnych" podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego w rejonie Suwałk i Augustowa; w jej wyniku zatrzymano ponad 7000 osób, z których 600 wywieziono w nieznanym kierunku i wszelki ślad po nich zaginął.


600 PLN
13836

1945 list lotniczy z poczty polowej 121 do Stanów Zjednoczonych, stempel brytyjskiej cenzury nr 13199.


70 PLN
13837

1945 list lotniczy z poczty polowej nr 104 do Stanów Zjednoczonych, stempel cenzury nr 52.


150 PLN
13838

1945 kartka radzieckiej poczty polowej.


30 PLN
13839

1945 Armia Polska we Francji, kartka na formularzu francuskiej poczty polowej nadana z polskiej poczty polowej we Francji do Anglii.


230 PLN
13840

1945 Armia Polska we Francji - list z polskiej poczty polowej we Francji do Anglii z datą 08.05.1945 - dzień zakończenia II wojny światowej


220 PLN
13841

1945 list do radzieckiej poczty polowej nr 13494 9. Kołobrzeskiego Samodzielnego Batalionu Inżynieryjno - Saperskiego z polskiego domu dziecka w miejscowości Mamlut w Kazachstanie, radziecka cenzura wojskowa.


180 PLN
13842

1945 list polskiej poczty polowej 102 stacjonującej na bliskim wschodzie do Londynu, stempel polskiej cenzury wojskowej, angielski wojskowy stempel tranzytowy na odwrocie.


130 PLN
13843

1945 korespondencja prywatna do Jana Ostoja - Wadowskiego do Londynu, wysłana z Francji. List z treścią nadany jeszcze przez pocztę polową (F.M) z zalepką francuskiej cenzury wojennej i licznymi stemplami kontroli brytyjskiej


180 PLN
13844

1945 korespondencja prywatna do Jana Ostoja - Wadowskiego, służącego wówczas w Polskich Siłach Zbrojnych w Szkocji, wysłana z Francji, list z treścią z zalepką francuskiej cenzury wojennej i licznymi stemplami kontroli brytyjskiej.


180 PLN
13845

1946 Poczta Polowa II Korpusu, I wydanie, cięta próba znaczka za 45 gr. w kolorze ciemnozielonym na papierze białym gładkim średnim, rysunek kontrastowy, gwarancja.

Fi.1 P nz
200 PLN
13846

1946 Poczta Polowa II Korpusu, I wydanie, cięta parka próba znaczka za 45 gr. w rzadszym kolorze niebieskozielonym na papierze białym gładkim średnim, rysunek kontrastowy, czytelnie skasowana datownikiem Poczty Polowej 136, gwarancja.

Fi.1 P nz
300 PLN
13847

1946 Poczta Polowa II Korpusu, I wydanie, seria znaczków skasowana 10.II datownikiem Poczty Polowej (Fi.160.-), ładny stan zachowania.

Fi.1-4
120 PLN
13848

1946 Poczta Polowa II Korpusu, seria znaczków pierwszego wydania na lotniczym liście poleconym z poczty polowej nr 117 opłaconym znaczkiem poczty brytyjskiej, dekoracyjny walor.

Fi.1-4
400 PLN
13849

1946 karnet pamiątkowy znaczków poczty polowej 2 Korpusu wydany w nakładzie 2.000 sztuk.

Fi.1-4
200 PLN
13850

1946 Poczta Polowa II Korpusu, I wydanie, seria znaczków czystych (Fi.120.-).

Fi.1-4
100 PLN
SOLD
13851

1946 Korpus Polski we Włoszech, seria - szlak bojowy.

Fi.1-4
100 PLN
13852

1946 poczta osiedli polskich we Włoszech, seria z nadrukiem cytatu Roosevelta po polsku "SZANUJ CZTERY WOLNOŚCI", angielsku i francusku.

Fi.1-5
120 PLN
13853

1946 poczta osiedli polskich we Włoszech, seria w czworoblokach z nadrukiem cytatu Roosevelta po polsku "SZANUJ CZTERY WOLNOŚCI", angielsku i francusku.

Fi.1-5
480 PLN
13854

1946 Korpus Polski we Włoszech, seria - szlak bojowy na podlepkach, dodatkowo znaczek z nadrukiem nowej wartości, znaczek za 2 zł w barwie szarooliwkowej zamiast czerwonobrązowej, różnica dobrze widoczna w porównaniu z znaczkiem z nadrukiem.

Fi.1-5
140 PLN
13855

1946 poczta osiedli polskich we Włoszech, seria na podlepkach z nadrukiem cytatu Roosevelta po polsku "SZANUJ CZTERY WOLNOŚCI", angielsku i francusku.

Fi.1-5
60 PLN
13856

1946 Poczta Polowa II Korpusu, blok, seria obiegowa, znaczek z nadrukiem nowej wartości i wydanie wydziału opieki nad żołnierzem (Fi.635.-), bardzo dobry stan zachowania.

Fi.1-6, bl.1
600 PLN
13857

1946 poczta osiedli polskich we Włoszech, seria.

Fi.1-9
70 PLN
SOLD
13858

1946 Poczta Polowa II Korpusu, I wydanie, czworobloki prób znaczków w zmienionych kolorach, za 45 gr. w kolorze szarym zamiast zielonym, za 55 gr. w kolorze czerwonobrązowym zamiast niebieskim, za 1 zł. w kolorze zielonym zamiast szarym i za 2 zł. w kolorze brązowoczarnym zamiast czerwonobrązowym, tak jak je wydano czyste bez gumy i z charakterystycznymi przesunięciami perforacji, gwarancja.

Fi.1y P1-4y P1
2 400 PLN
13859

1946 Poczta Polowa II Korpusu, I wydanie, parka znaczków za 55 gr. ze znacznie przesuniętym ząbkowaniem pionowym.

Fi.2
80 PLN
13860

1946 Poczta Polowa II Korpusu, I wydanie, cięta narożna próba znaczka za 55 gr. w kolorze stalowoniebieskim, na papierze białym gładkim średnim, rysunek kontrastowy, czytelnie skasowana datownikiem Poczty Polowej 136, gwarancja.

Fi.2 P nz
300 PLN
13861

1946 Poczta Polowa II Korpusu, znaczek makulaturowy I wydanie niegumowany z silnie przesuniętą perforacją.

Fi.3MK
140 PLN
13862

1946 Poczta osiedli polskich we Włoszech, znaczek makulaturowy z silnie przesuniętą perforacją.

Fi.3MK
80 PLN
13863

1946 Poczta Polowa II Korpusu, II wydanie, znaczek z nadrukiem nowej wartości 5/2 zł. z błędem nadruku "długa i wygięta porzeczka w literze ł", dodatkowo lekkie przesunięcie skośne perforacji.

Fi.5
400 PLN
13864

1946 Poczta Polowa II Korpusu, II wydanie, parka znaczków z nadrukiem nowej wartości.

Fi.5
120 PLN
13865

1946 Poczta Polowa II Korpusu, czworoblok znaczków z nadrukiem nowej wartości.

Fi.5
400 PLN
13866

1946 Poczta Polowa II Korpusu, II wydanie, znaczek z odwróconym nadrukiem nowej wartości 5/2 zł skasowany 17.2 czerwonym datownikiem POLSKA-POCZTA-POLOWA-II KORPUSU AIR MAIL LOTNICZA odciśniętym dodatkowo obok na dekoracyjnej kopercie FDC; rzadki walor w dobrym stanie zachowania (niewielkie punktowe przebarwienia, m.in. na końcach ząbków).

Fi.5 No
1 500 PLN
13867

1946 II Korpus Polski we Włoszech, list wysłany 10.IV za pośrednictwem poczty polowej 123 do jednostki o kryptonimie pocztowym 590 (3.Dyon 8.PA.Plot.C.), dobry stan zachowania (ślady archiwizacji).

Fi.7
40 PLN
13868

1946 II Korpus Polski we Włoszech, list lotniczy wysłany 1.V za pośrednictwem poczty polowej 128 do Polskiego Czerwonego Krzyża w Londynie.

Fi.8
100 PLN