The auction will end on 06.05.2024
The auction ends in:

Auction 108. WW2 military postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
13789

1943 Tajna Poczta Podziemna, wydanie urzędowe do opłaty tajnego "Monitora Polskiego", znaczki ząbkowane stemplowane na wycinkach.


400 PLN
13790

1943 pamiątkowa kartka polskie poczty polowej w Wielkiej Brytanii.


100 PLN
13791

1943 pamiątkowa kartka polskie poczty polowej w Wielkiej Brytanii.


100 PLN
13792

1943 Święto Morza, jedna nalepka propagandowa z serii - SŁOWIANIE NA OCEANY, wydanych przez zjednoczone organizacje podziemne: KOP, OW, ZPN oraz MIECZ i PŁUG.


30 PLN
13793

1943 list z niemieckiej poczty polowej nadany w Rumii koło Wejherowa (Rahmel) do Torunia.


100 PLN
13794

1943 list z niemieckiej poczty polowej z Rumii koło Wejherowa (Rahmel) do Torunia.


100 PLN
13795

1944 Poczta Obwodu Pińczowskiego AK, unikalna seria o nakładach poszczególnych znaczków 84, 56, 340 i 79 szt. - przygotowana, ale ze względu na kontrofensywę niemiecką nie wprowadzona do obiegu; mimo zakopania całego wydania przez jakiś czas w ziemi, każdy znaczek zachował się w bardzo ładnym stanie; gwarancja każdy znaczek Mikstein, najtańszy za 24 gr. Krawczyk, Witkowski, pozostałe trzy (rzadkie) Schmutz.

Fi.1-4
5 150 PLN
SOLD
13796

1944 Poczta Obwodu Pińczowskiego AK, unikalna seria o nakładach poszczególnych znaczków; 84, 56, 340 i 79 sztuk, przygotowana ale ze względu na kontrofensywę niemiecką nie wprowadzona do obiegu; mimo zakopania całego wydania przez jakiś czas w ziemi, każdy znaczek zachował się w bardzo ładnym stanie; gwarancja każdy znaczek Mikstein, rzadko oferowane w komplecie.

Fi.1-4
4 800 PLN
13797

1944 znaczek poczty obwodu pińczowskiego AK, znaczek bez gumy, reperowany górny lewy róg, gwarancja Mikstein, Schmutz.

Fi.3
400 PLN
13798

1944 znaczek poczty obwodu pińczowskiego AK, znaczek bez gumy, bardzo ładny stan zachowania, gwarancja Mikstein, Schmutz.

Fi.3
500 PLN
13799

1944 Polskie jednostki na Bliskim Wschodzie - Egipt, list lotniczy wysłany 28.IV za pośrednictwem Głównej Poczty Polowej 111 do pani Lody Dekańskiej z Polskiej Wytwórni Artystycznej w Teheranie; dwie zalepki i liczne stempelki cenzur w tym polskiej, francuskiej (bardzo rzadki) i anglo-sowiecko-perskiej; na odwrocie rzadko spotykany stempel egipski "Egypt Postage Paid" z 30.IV, brytyjski "BASE ARMY POST OFFICE 4" z 3.V i stempel tranzytowy Bejrutu z 10.V; dodatkowo, również rzadko spotykany, trzywierszowy w ramce stempelek "LOTNICZA/ BY AIR MAIL/ PAR AVION"; walor o niezwykle bogato udokumentowanym obiegu pocztowym w słabszym stanie zachowania.

Fi.7
400 PLN
13800

1944 ISFAHAN - OBÓZ DZIECI POLSKICH W IRANIE, specjalna koperta-formularz (tzw."honour envelope") wysłana 23.IX z poczty polowej 111 we Włoszech do szkoły nr.6 w obozie opiekuńczym dla dzieci polskich w Isfahanie, okrągły fioletowy stempelek polskiej cenzury "CENZUROWANO EXAMINED BY CENSOR 111" i owalny stempelek cenzora "562"; na odwrocie rzadko spotykany datownik odbiorczy hinduskiej poczty polowej "F.P.O. No103" z datą "15 OCT 44" obsługującej polskie obozy uchodźców w Iranie; zwraca uwagę makulaturowy egzemplarz koperty - sygnatury znajdują się u góry zamiast u dołu!

Isfahan - zwanym "miastem polskich dzieci" - dawna stolica szachów perskich, gościnnie przyjęła polskie dzieci i młodzież w większości osierocone, które zdołały wraz z oddziałami gen.Andersa opuścić "nieludzką ziemię" sowietów, tu w korzystnym klimacie i pod dobrą opieką wracały one do pełni sił. Wg książki "Rozrzuceni po czterech kontynentach 1942-1950" P.Drzewieckiego: "W latach 1942-1944 utworzono dla młodych Polaków 21 zakładów (placówek) opiekuńczo-wychowawczych, pedagogicznych i zdrowotnych [-] W miarę możliwości przekazywano dzieciom nowoczesne budynki, wyposażone w bieżącą wodę i elektryczność. [-] Isfahan był dumą polskiego systemu oświatowego w Iranie - funkcjonowało 10 szkół powszechnych, 5 szkół gimnazjalnych, 5 liceów ogólnokształcących [-]."; rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.7
600 PLN
13801

1944 "Adres konspiracyjny" służący do wymiany wiadomości między rodzinami w kraju, a wojskiem w Anglii, ekspresowa karta pocztowa wysłana z Warszawy do adresata w Portugalii z potwierdzeniem i podziękowaniem za otrzymania paczki, w rzeczywistości poprzez PCK, który pośredniczył w wysyłce paczek do kraju, okrągły stempel cenzury Wehrmachtu, a na odwrocie ślady cenzury chemicznej przeprowadzanej w celu poszukiwania ukrytego tekstu.

Fi.86, Cp8II
200 PLN
13802

1944 1 Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, dekoracyjna ilustrowana koperta, wydana przed wojną nakładem Głównej Księgarni Wojskowej w Warszawie, oznaczona stempelkiem WOJSKOWY i wysłana 12.XI z 1 pułku piechoty za pośrednictwem poczty polowej 63444, adresowana do Otwocka na odwrocie stempelek cenzury typu 1 nr.119 z dopisaną literą "O"; list nadano prawdopodobnie na wyzwolonej od Niemców Warszawskiej Pradze, dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania.

Fi.Fk1
1 000 PLN
13803

1944 III Rzesza, list lotniczy niemieckiej poczty polowej ofrankowany pionową parką znaczków lotniczych wysłany 28.3 do Krakowa za pośrednictwem poczty polowej 30706A przydzielonej do obsługi sztabu 63 Oddziału Obserwacyjnego (Beobachtungs-Abteilung 63), przesyłka przeadresowana i dosłana do Warszawy.


Mi.1A 
120 PLN
13804

1944 Finlandia, list wysłany 14.V z miejscowości Köklaks opłacony znaczkiem przedrukowanym dla potrzeb poczty polowej, adresowany na pocztę polową nr.9598; jednostki fińskie uczestniczyły w oblężeniu Leningradu zamykając pierścień okrążenia od północy na Przesmyku Karelskim.


Mi.5 
160 PLN
13805

1944 Finlandia, list wysłany 25.XI z Helsinek opłacony znaczkiem poczty polowej adresowany na pocztę polową nr.9536; na odwrocie datownik odbiorczy Nokia; jednostki fińskie uczestniczyły w oblężeniu Leningradu zamykając pierścień okrążenia od północy na Przesmyku Karelskim.


Mi.7 
120 PLN
13806

1944 Brytyjskie Fałszerstwo Propagandowe niemieckiego wydania znaczków z 1938 roku z dopłatą na pomoc zimową (Mi.1200 euro), górny znaczek z Himmlerem w pięknym stanie (Mi.500 euro), dolny z Goeringiem (w tle) z rozmytą we fragmencie gumą.


Mi.30-31 
1 200 PLN
13807

1944 III Rzesza, Dzień Armii, militarna seria czysta.


Mi.873-85
35 PLN
13808

1944 III Rzesza, miejscowy polecony list urzędowy wysłany 6.3 z kancelarii elitarnej jednostki SA-Standarte Feldhernhalle w Berlinie, efektowna pieczęć listowa z godłem, kasownik odbiorczy na odwrocie; jednostka ta początkowo ochraniająca najważniejsze urzędy III Rzeszy po wybuchu wojny stała się zalążkiem elitarnych jednostek spadochronowych i pancernych.


Mi.D160, D164 
250 PLN
13809

1944 Ludowe Wojsko Polskie, karta pocztowa z terenów Polski (okolice Lublina) wysłana 29.VII za pośrednictwem radzieckiej poczty polowej 38504 przydzielonej do obsługi 6 Pułku Piechoty 2 Dywizji Piechoty przez ppor.Zygmunta Awinowickiego do żony Elizy, wywiezionej z zajętych przez sowietów w 1939 terenów Rzeczpospolitej, w ramach deportacji ludności polskiej do miejscowości Kustanaj w Kazachstanie; stempelek cenzury nr.25236, datownik odbiorczy na froncie; ilustrowany formularz propagandowy "DZIĘKUJĘ MATKO!" z dodatkowym napisem "ŚMIERĆ NIEMIECKIM ZABORCOM!"; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


400 PLN
13810

1944 III Rzesza, list wysłany 11.8 za pośrednictwem poczty polowej 11449 (jednostka artyleryjska), datownik nadawczy tzw. "Neutraler Stempel" z rzymską cyfrą na górze (tu "VII") i literą na dole (tu "v"); listowa pieczęć formacyjna z "gapą"; stempelek "S/1" i zalepka cenzury Wehrmachtu; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; wysoka wycena katalogowa!


100 PLN
13811

1944 Armia Polska w ZSRR, listownik do Czortkowa wysłany 7.X za pośrednictwem radzieckiej poczty polowej 31881 przydzielonej do obsługi 8 Pułku Artylerii Haubic 2 Brygady Artylerii Haubic; cenzura nr.25603; kasownik odbiorczy Czortków 23.X; formularz ilustrowany z podobizną Aleksandra Newskiego - pogromcy Zakonu Kawalerów Mieczowych (Niemców) w zimowej bitwie na jeziorze Pejpus w 1242 roku, z propagandowym napisem - cytatem Stalina: "MOŻEMY I POWINNIŚMY OCZYŚCIĆ ZIEMIĘ RADZIECKĄ OD HITLEROWSKICH BRUDÓW (STALIN)"; nadawcą jest Anatol Leopold Papierkowski odznaczony po wojnie medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata; walor w bardzo pięknym stanie zachowania, rzecz niespotykana w przypadku przesyłek "ze wschodu"; temat - judaica.


400 PLN
13812

1944 aerograf - oryginalny formularz (210x280mm), w 1941 roku poczta brytyjska wprowadziła w celu zmniejszenia obciążenia samolotów przesyłkami lotniczymi - aerografy; nadawca pisał treść i adres na specjalnym formularzu, opłatę pocztową uiszczał znaczkami naklejanymi na formularz, który następnie był cenzurowany i fotografowany na mikrofilmie, po czym oryginały formularzy urzędowo niszczono; rolki filmów przewożono drogą lotniczą, a na miejscu odbioru z filmów wykonywano powiększenia w formacie 10x13cm, wkładano do kopert okienkowych i wysyłano do odbiorców normalną drogą pocztową; rzadki niecodzienny walor w słabszym stanie zachowania.


100 PLN
13813

1944 "Adres konspiracyjny" służący do wymiany wiadomości między rodzinami w kraju, a wojskiem w Anglii, polecona karta pocztowa wysłana 17.6 z Pruszkowa do adresata w Portugalii z potwierdzeniem i podziękowaniem za otrzymane paczki, w rzeczywistości poprzez PCK - który pośredniczył w wysyłce paczek do kraju - przeznaczone dla ppor. inż. Stanisława Jaźwińskiego; stemple cenzur, w tym okrągłej Wehrmachtu, a na odwrocie ślady cenzury chemicznej przeprowadzanej w celu poszukiwania ukrytego tekstu; również na odwrocie stempelki informacyjne polskich władz emigracyjnych Ministerstwa Opieki Społecznej (M.O.S.) i "SPRAWDZONO W KARTOTECE"; dekoracyjny walor o bardzo ładnie udokumentowanym obiegu na każdym etapie wędrówki przesyłki w słabszym stanie zachowania.


300 PLN
13814

1944 nalepki Polskiego Czerwonego Krzyża.


30 PLN
13815

1944 Armia Polska na kontynencie, list wysłany 27.10.44 z jednostki o oznaczeniu kodowym P108 za pośrednictwem poczty polowej 431 obsługującej oddziały 1 Dywizji Pancernej generała Maczka adresowany do polskiej jednostki o oznaczeniu kodowym P107; stempelek cenzury "tarcza z koroną" nr.10275; walor w dobrym stanie zachowania (koperta pionowo zgięta).


90 PLN
13816

1944 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, list polecony wysłany 16.8.44 z Kinghorn przez oficera płacowego jednostki o kryptonimie P64 - nietypowy stempelek nadawczy "Paymaster.P64.Polish Forces", adresowany do jednostki o kryptonimie P90, duży czerwony datownik odbiorczy "POLSKA POCZTA POLOWA Nr.1 POLISH FIELD POST No.1"; bardzo dobry stan zachowania.


180 PLN
13817

1944 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, list wysłany 11.3.44 za pośrednictwem poczty polowej 251 obsługującej oddziały 1 Dywizji Pancernej generała Maczka do lotnika w Polskim Ośrodku Zapasowym Lotnictwa (RAF Polish Depot) w Blackpool, rzadki i stosunkowo krótko stosowany stempel odbiorczy "Biuro Pocz.Deleg.In. Lot. - Polish Air Forces Mail" z 17.MAR, przesyłkę dosłano do bazy RAF w Andover - datownik odbiorczy ANDOVER RAF P.O. na odwrocie, a ponieważ i tam nie zastała ona adresata, po opatrzeniu specjalną nalepką informacyjną odesłano ją do Blackpool - datownik odbiorczy 28.III; stempelek cenzury angielskiej P117; dekoracyjny walor o bardzo ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym w doskonałym stanie zachowania.


600 PLN
13818

1944 Polskie jednostki we Włoszech, specjalny listownik lotniczy przeznaczony wyłącznie dla żołnierzy wysłany 20.9.44 z poczty polowej 127 do Wielkiej Brytanii; stempel cenzury 5296 nie opisany w fundamentalnej pracy Ryszarda Wagnera dotyczącej Poczty Polowej II Korpusu; zwraca uwagę napisane na odwrocie oświadczenie nadawcy listu dotyczące jego zawartości i treści; rzadki walor w dobrym stanie zachowania.


240 PLN
13819

1944 kartka radzieckiej poczty polowej.


30 PLN
13820

1944 składany dokument ze Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii z Londynu do polskiej jednostki wojskowej, stempel polskiej poczty polowej.


100 PLN
13821

1944 arkusz kartek dla żołnierzy niemieckiego Wermachtu, jedna kartka upoważniała do odbioru porcji 10g chleba.


200 PLN
13822

1944 arkusz kartek dla żołnierzy niemieckiego Wermachtu, jedna kartka upoważniała do odbioru porcji papierosów przysługujących na 10 dni.


200 PLN
13823

1944 znaczek pamiątkowy i stempel okolicznościowy oddziału partyzanckiego zgrupowania "ŻELBET" (Odcinek II-b Komendy Obwodu AK Kraków-Miasto).


500 PLN
13824

1944 pamiątkowa kartka polskie poczty polowej w Wielkiej Brytanii.


100 PLN
13825

1944 "Adres konspiracyjny" służący do wymiany wiadomości między rodzinami w kraju, a wojskiem w Anglii, polecona karta pocztowa wysłana z Lublina do adresata w Portugalii z potwierdzeniem i podziękowaniem za otrzymane paczki, w rzeczywistości poprzez PCK, który pośredniczył w wysyłce paczek do kraju, okrągły stempel cenzury Wehrmachtu, a na odwrocie ślady cenzury chemicznej przeprowadzanej w celu poszukiwania ukrytego tekstu, stempelek "DELEGATURA POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA w PORTUGALII", dekoracyjny walor o bardzo ładnie udokumentowanym obiegu.


200 PLN
13826

1945 I wydanie znaczków poczty polowej II Korpusu, trzy próby fotograficzne - wzór VI, DUŻY FORMAT 112x75 mm, faza pośrednia pomiędzy projektem a odbitką kontrolną; na konkurs zgłoszono siedem różnych projektów czteroznaczkowych serii i dwa znaczki luzem; jeden z projektów Z.L.Haara dostał pierwszą nagrodę, drugi oferowany powyżej nie został nagrodzony; znane są próby fotograficzne w dużym (rzadkie) i małym formacie, te ostatnie spotykane na aukcjach włoskich; do realizacji przyjęto projekt H.Radosa, ale nie nadawał się on do druku i ostatecznie został przerobiony, co opóźniło druk o dwa miesiące; w katalogach niemieckich "projekty fotograficzne" ujmowane są jako Essay i umieszczane w tabelach prób poszczególnych wydań z oznaczeniem "E"; tego typu materiał dokumentujący przygotowania do druku pojawia się w handlu sporadycznie, numeracja projektów zgodna z protokółem Sądu Konkursowego, projekty na kartach wystawowych eksponatu M.A.Bojanowicza.

Fi.1-3 E
3 600 PLN
13827

1945 Polskie jednostki na Bliskim Wschodzie - Egipt, list wysłany 20.X z poczty polowej 102 w Kairze do Polskiego Czerwonego Krzyża w Londynie, koperta "firmowa" jednostki o oznaczeniu kodowym 55 - Centrali Poszukiwań Zaginionych Osób Polskiego Czerwonego Krzyża na Środkowym Wschodzie; bardzo dobry stan zachowania;

Polskie jednostki we Włoszech, list wysłany 29.IX z poczty polowej 128 do Polskiego Czerwonego Krzyża w Londynie; bardzo dobry stan zachowania; na karcie albumowej.

Fi.4, 8
200 PLN
13828

1945 Polskie jednostki okupacyjne na terenie Niemiec, list wysłany 30.VIII z Dunfermline w Szkocji do polskiej jednostki o oznaczeniu kodowym P/40-P wchodzącej w skład Brytyjskich Sił Okupacyjnych (BLA); znaczek unieważniony kasownikiem propagandowym z literą V - Victory (Zwycięstwo).


40 PLN