The auction will start on 19.04.2024

Auction 106. Jewish Ghetto, judaica

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
41658

1919 dwie kartki żywnościowa z Warszawy, jedna z treścią częściowo w języku hebrajskim.


1 000 PLN
41659

1927 list urzędowy z Rohatynia do Bielska bez opłaty znaczkiem z dopiskiem "na wezwanie urzędowe", stempel Urzędu Metrykalnego Izraelickiego w Rohatynie.


150 PLN
41660

1937 list urzędowy z Krakowa do Bielska zwolniony z opłaty pocztowej - stempelek zwalniający z opłaty Izraelickiego Urzędu Metrykalnego.


150 PLN
41661

1940 UTWORZENIE GETTA W WARSZAWIE, list urzędowy w specjalnej kopercie "ARBEITSAMT WARSCHAU" wysłany 21.X na teren utworzonego zaledwie kilka dni wcześniej getta, adresowany do Michała Lustberga - przewodniczącego Wydziału Opieki Społecznej Gminy Żydowskiej na ulicę Grzybowską 26/28, gdzie mieściły się siedziby: Rady Żydowskiej, Wydziału Zdrowia, Wydziału Szpitalnictwa i biuro prezesa Judenratu - Adama Czerniakowa; 2.X.1940 gubernator dystryktu warszawskiego Ludwig Fischer podpisał zarządzenie o utworzeniu w Warszawie getta, 12.X zostało to ogłoszone przez uliczne megafony, a teren getta został zamknięty 16.XI; unikalny, bardzo wczesny dokument pocztowy z pierwszych dni funkcjonowania Getta Warszawskiego w dobrym stanie zachowania (koperta pionowo zgięta); gwarancja Schmutz.


4 000 PLN
41662

1940 Getto w Warszawie, paczkowy adres pomocniczy wysłany 18.11 z Wilna na ulicę Leszno w Warszawie, na odwrocie czytelny stempelek getta: "POSTABLAGESTELLE/ IM JÜDISCHEN WOHNBEZIRK/ WARSCHAU" (S.Simon typ 3) (Fi.1300.-), które powstało zaledwie miesiąc wcześniej (2.X); znaczki unieważnione kasownikiem urzędu pocztowego "VILNIUS 6", datownik urzędu przejściowego EYDTKAU 21.11 i warszawski kasownik odbiorczy z 26.XI, dodatkowo stempelek dopłaty poczty Generalnego Gubernatorstwa z dopisaną jej wysokością "5,35"; niezwykle ciekawy walor o elementach trzech rożnych poczt, które powstały na terenie Polski po jej rozbiorze między Niemcami, a Związkiem Sowieckim - niemy świadek polskiej pogmatwanej historii; dobry stan zachowania (skart pionowo zgięcie); gwarancja i opis Schmutz.


1 600 PLN
41663

1941 Getto w Krakowie, grzecznościowe odbitki kasownika z hebrajskimi napisami "Judische Gemeinde Postsammelstelle", odciśniętego 22.VI (dzień ataku niemieckiego na Związek Sowiecki) i 29.VI na karcie z dodatkowymi znaczkami, z których jeden ostemplowano wcześniej kasownikiem okolicznościowym GG; niespotykany walor filatelistyczny; gwarancja.

Fi.Cp2II, 41, 45; 9a
400 PLN
41664

1941 Getto w Warszawie, karta pocztowa z getta wysłana 5.IV do Nowego Jorku, wyraźnie odciśnięty mały ramkowy dwuwierszowy stempelek cenzury żydowskiej "JUDENRAT WARSCHAU" - typu 1 w kolorze czerwonym, spotykany na korespondencji wychodzącej z getta; rolkowy stempel cenzury Wehrmachtu; całość w dobrym stanie zachowania (delikatne ślady eksploatacji i archiwizacji); gwarancja Schmutz.


2 400 PLN
41665

1941 Getta Łódź i Warszawa, karta pocztowa z getta łódzkiego datowana 17.II, adresowana do żydowskiego odbiorcy na ulicę Ogrodową w Warszawie, która znajdowała się na terenie getta; przesyłka w ramach represji została zatrzymana celem zwrócenia nadawcy (stempelek INHALT UNZULÄSSIG), ostatecznie pozostała w partii korespondencji niedoręczonej, na froncie odciśnięty numer "988"; niezwykły walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.


800 PLN
41666

1941 całostka getta w Łodzi nr 5B (Antwortkarte) nie dopuszczona przez cenzurę, stempel ramkowy "INHALT UNZULÄSSIG" oraz stempelek cenzora 108, gwarancja Schmutz.


600 PLN
41667

1941 Getto JUDENRAT NIEPOŁOMICE - STEMPLE DOTĄD NIEZNANE, list polecony wysłany 11.3 z getta w Niepołomicach do Urzędu Powierniczego (Treuhandstelle) w Krakowie, bardzo wyraźnie odciśnięty nigdzie nie opisany (Simon, Piekut i inne źródła) i dotąd niekatalogowany stempel nagłówkowy:"Der Judenrat - Rada Żydowska / Niepołomice", znaczki skasowane datownikiem NIEPOLOMICE über KRAKAU z wyróżnikiem "a" nad mostkiem, nalepka polecenie typu blanco ze stempelkiem Niepolomice, na odwrocie datownik odbiorczy z 12.3 urzędu Kraków 1 (Krakau) z wyróżnikiem "c"; unikalny walor w doskonałym stanie zachowania (kilka minimalnych plamek na froncie).

O getcie w Niepołomicach wiadomo bardzo niewiele, polskie źródła przytaczają jedynie kilka dokumentów z nim związanych, według informacji na stronie sztetl.org.pl przywołujących źródła amerykańskie czytamy: "[Niemcy] Utworzyli getto, które istniało do 1942 roku. W 1941 r. zdemolowali cmentarz. Przed likwidacją getta przebywało w nim ok. 2 tys. miejscowych Żydów, a także przesiedleńcy, przede wszystkim z Krakowa. 20–22 sierpnia 1942 r. wszystkich więźniów getta Niemcy wywieźli do Wieliczki. Następnie część z nich – osoby stare, niedołężne i chore zostały rozstrzelane w lesie na tzw. Kozich Górkach, a resztę przetransportowano do niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Bełżcu (27.08.1942).". Oferowany list adresowany jest do Urzędu Powierniczego (Treuhandstelle), najważniejszej niemieckiej instytucji odpowiadającej za konfiskatę majątku polskiego (w tym żydowskiego) na terenach okupowanych przez Niemcy - Stara Synagoga w Krakowie była użytkowana przez ten Urząd jako magazyn.


6 000 PLN
41668

1942 Getto w Krakowie, sądowy dowód doręczenia przesyłki adresowanej do Gizeli Cytrynbaum przy Placu Zgody 16/14, dotarła ona do getta 27 stycznia - charakterystyczny datownik "27.STCZ.1942" z dopisanym numerem 66, a u dołu pokwitowanie z nieprecyzyjnie opisanym przez eksperta PZF J.Piekuta w "Filatelistyce" 1/1998 stempelkiem pocztowym getta "Jüdische Gemeinde Krakau Sammelstelle I.V." - reprodukcja stempla w tabeli pochodzi z tego właśnie dokumentu; adresat podpisem pokwitował odbiór przesyłki 28.I; a dowód doręczenia odesłano do sądu, gdzie dołączono go do akt - kilka stempli sądowych; unikalny dokument w bardzo dobrym stanie zachowania.

Plac Zgody był centralnym miejscem getta, tu gromadzono Żydów przed deportacjami do obozu śmierci w Bełżcu czy Płaszowie, na placu i przylegających do niego podwórzach doszło do wielu egzekucji; tu w budynku pod nr.6 siedzibę miała Żydowska Organizacja Bojowa, a pod nr.18 działała słynna "Apteka pod Orłem" Tadeusza Pankiewicza - jedynego nieżydowskiego mieszkańca getta, który nie bacząc na groźbę kary śmierci, niósł pomoc osobom pochodzenia żydowskiego, przekazując bezpłatnie lekarstwa, wystawiając fałszywe dokumenty czy przechowując osoby zagrożone deportacją, za swoje czyny został odznaczony medalem "Sprawiedliwy wśród Narodów Świata".


3 600 PLN
41669

1942 kartka z getta w Łodzi na formularzu getta do Klattau w Czechach, stempel "DER AELTESTE DER JUDEN / in LITZMANNSTADT", słaby stan zachowania jak na ilustracji.


800 PLN
41670

1942 getto w Stanisławowie, kartka z Stanisławowa nadana 29.12.42 do Włoch, stempel "JUDENRAT STANISLAU", stemple niemieckiej cenzury wojskowej.


2 500 PLN
41671

1944 Getto w Łodzi, wydanie nie dopuszczone do obiegu (tzw. wzór IV), seria czysta na papierze prążkowanym, tak jak wydano - 10 Pf. gumowany, a 5 i 20 Pf. niegumowane; narożne egzemplarze zachowane w pięknym stanie, w katalogu Fischer wycenione wyłącznie jako podlepkowe, licząc dopłatę za ★★ tylko dla znaczka gumowanego (Fi.1700.-), gwarancja i opis.

Fi.1-3A
1 200 PLN
SOLD
41672

1944 Getto w Łodzi, wydanie nie dopuszczone do obiegu - tzw. wzór IV, pasek pięciu czystych serii z górnym marginesem złożony między trzecim, a czwartym znaczkiem, tak jak wydano - 10 Pf. gumowany, a 5 i 20 Pf. niegumowane, każdy znaczek w innym typie - opisane przez ekspertów PZF M.Kalinowskiego i B Subocza w "Filateliście" 6/1978, w katalogu Fischer wycenione wyłącznie jako podlepkowe, licząc dopłatę za ★★ tylko dla znaczka gumowanego (Fi.5x1700.-=8500.-), stan zachowania bardzo dobry.

Fi.1-3A typ I-V
7 500 PLN
41673

1944 getto w łodzi, znaczek wydania nie wprowadzonego do obiegu, gwarancja Schmutz.

Fi.3
400 PLN
41674

1944 Getto w Łodzi, niezrealizowane wydanie "fotograficzne", tzw. wzór II na białym grubym błyszczącym papierze; unikalne próby cięte - niekatalogowane i tak jak je wydano bez gumy i znaczek za 20 Pf. w kolorze szarym, bardzo rzadki z pełną oryginalną gumą bez śladu podlepki (katalogowany tylko na podlepce Fi.1500.-), próba za 10 Pf. sygnowana E.Koszagowski z lekkim pęknięciem papieru (jak prawie wszystkie znaczki o tym nominale); wszystkie podwójna gwarancja - próby Falkowski i Schmutz, a znaczek Danowski i Kalinowski, oraz atest z opisem koloru czarno-sepia Danowski.

Fi.IV-V P, VI
12 000 PLN
41675

1946 Santa Maria al Bagno - Camp 34 - jeden z obozów przejściowych zorganizowanych przez UNRRA we Włoszech dla Żydów uratowanych z niemieckich obozów koncentracyjnych Bergen-Belsen i Mauthausen wyzwolonych przez aliantów, w tych obozach przejściowych na terenie Włoch oczekiwali oni na wyjazd do Palestyny; w adresie nadawcy podano zakodowany adres tego obozu "U.N.R.R.A. IT 34 H.Q. A.C. C.M.F. Lecce"; list lotniczy wysłany 27.III z Lecce do Starachowic, polski stempelek cenzury dla przesyłek zagranicznych 3224; bardzo rzadki walor w doskonałym stanie zachowania.


800 PLN
41676

1993 Getto w Warszawie, wydanie wspólne z pocztą Izraela - 50 rocznica powstania Żydów w Getcie Warszawskim, arkusz czysty z przywieszkami na dole (tabs).

Fi.3296 ark.
Mi.3444
60 PLN