The new auction will start soon
Back

Description

1940 UTWORZENIE GETTA W WARSZAWIE, list urzędowy w specjalnej kopercie "ARBEITSAMT WARSCHAU" wysłany 21.X na teren utworzonego zaledwie kilka dni wcześniej getta, adresowany do Michała Lustberga - przewodniczącego Wydziału Opieki Społecznej Gminy Żydowskiej na ulicę Grzybowską 26/28, gdzie mieściły się siedziby: Rady Żydowskiej, Wydziału Zdrowia, Wydziału Szpitalnictwa i biuro prezesa Judenratu - Adama Czerniakowa; 2.X.1940 gubernator dystryktu warszawskiego Ludwig Fischer podpisał zarządzenie o utworzeniu w Warszawie getta, 12.X zostało to ogłoszone przez uliczne megafony, a teren getta został zamknięty 16.XI; unikalny, bardzo wczesny dokument pocztowy z pierwszych dni funkcjonowania Getta Warszawskiego w dobrym stanie zachowania (koperta pionowo zgięta); gwarancja Schmutz.

Lot # 41661

Auction 106
Close: Auction is closed
Current price: 4 000 PLN
Catalog:
Category: Jewish Ghetto, judaica
 
Number of bids: 0 Bid history
Back