The auction will start on 21.06.2024
Back

Description

1942 Getto w Krakowie, sądowy dowód doręczenia przesyłki adresowanej do Gizeli Cytrynbaum przy Placu Zgody 16/14, dotarła ona do getta 27 stycznia - charakterystyczny datownik "27.STCZ.1942" z dopisanym numerem 66, a u dołu pokwitowanie z nieprecyzyjnie opisanym przez eksperta PZF J.Piekuta w "Filatelistyce" 1/1998 stempelkiem pocztowym getta "Jüdische Gemeinde Krakau Sammelstelle I.V." - reprodukcja stempla w tabeli pochodzi z tego właśnie dokumentu; adresat podpisem pokwitował odbiór przesyłki 28.I; a dowód doręczenia odesłano do sądu, gdzie dołączono go do akt - kilka stempli sądowych; unikalny dokument w bardzo dobrym stanie zachowania.

Plac Zgody był centralnym miejscem getta, tu gromadzono Żydów przed deportacjami do obozu śmierci w Bełżcu czy Płaszowie, na placu i przylegających do niego podwórzach doszło do wielu egzekucji; tu w budynku pod nr.6 siedzibę miała Żydowska Organizacja Bojowa, a pod nr.18 działała słynna "Apteka pod Orłem" Tadeusza Pankiewicza - jedynego nieżydowskiego mieszkańca getta, który nie bacząc na groźbę kary śmierci, niósł pomoc osobom pochodzenia żydowskiego, przekazując bezpłatnie lekarstwa, wystawiając fałszywe dokumenty czy przechowując osoby zagrożone deportacją, za swoje czyny został odznaczony medalem "Sprawiedliwy wśród Narodów Świata".

Lot # 41668

Auction 106
Close: Auction is closed
Current price: 3 600 PLN
Catalog:
Category: Jewish Ghetto, judaica
 
Number of bids: 0 Bid history
Back