The auction will end on 08.07.2024
The auction ends in:

Auction 106. Warsaw Uprising 1944

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
41636

1944 POCZTA POWSTAŃCZA / W-wa SIERPIEŃ 1944, niebezpieczne fałszerstwo znaczka wydania przedrukowego dla Śródmieścia za 80 gr. kasowane na wycinku; wielka rzadkość tych nadruków zachęcała do nadużyć, dość trudne do identyfikacji; nadruk "śródmiejski" na tej wartości nie był notowany, choć teoretycznie jest możliwy, więc prawdziwy byłby bardzo, bardzo drogi; ciekawe do specjalizacji.

Fi.85 FFi
200 PLN
41637

1944 seria wydania definitywnego poczty polowej Armii Krajowej - na barykadach, znaczki w ładnym stanie, gwarancja.

Fi.113-7
3 420 PLN
SOLD
41638

1944 fałszerstwa znaczków pierwszego wydania definitywnego.

Fi.113-7 False
400 PLN
41639

1944 I wydanie definitywne, czysta seria w pięciu kolorach, z których każdy oznaczać miał inną dzielnicę lewobrzeżnej Warszawy (Fi.4000.-), mimo niewielkich przebarwień bardzo ładny, znacznie lepszy niż przeciętny stan zachowania, gwarancja z oznaczeniem typu każdego znaczka Schmutz.

Fi.113-17
3 420 PLN
SOLD
41640

1944 seria wydania definitywnego poczty polowej Armii Krajowej - na barykadach, znaczki w bardzo ładnym stanie, gwarancja Krawczyk.

Fi.113-17
4 000 PLN
41641

1944 karta poczty harcerskiej z nadrukiem na formularzu niemieckiej poczty polowej z grzecznościowo ostemplowanym znaczkiem, dobry stan zachowania, fotoatest Walocha.

Fi.114, Fp4
3 500 PLN
41642

1944 znaczek z serii wydania definitywnej poczty polowej Armii Krajowej - na barykadach, znaczek w bardzo ładnym stanie, gwarancja Schmutz.

Fi.115
700 PLN
41643

1944 I wydanie definitywne, niebieski znaczek z podwójnym ząbkowaniem po prawej stronie, na wycinku z powstańczej karty przedrukowej, po prawej szczegół - wykrój ząbków przy podwójnym ząbkowaniu; bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.116 B5
2 500 PLN
41644

1944 znaczek z serii wydania definitywnej poczty polowej Armii Krajowej - na barykadach, znaczek w bardzo ładnym stanie, gwarancja Schmutz.

Fi.117
700 PLN
41645

1944 II wydanie definitywne - nie wprowadzone do obiegu, znaczek typu 6 - "szczerba w murze nad hełmem żołnierza", z pełnym marginesem na dole arkusza fragmentem krzyżyka markacyjnego, gwarancja i opis typu Schmutz.

Fi.118
700 PLN
SOLD
41646

1944 II wydanie definitywne - nie wprowadzone do obiegu, pięć z sześciu typów prób w kolorze jasnobrązowym; pasek trzech, lewa typu 1 - "wcięcia w dolnej części litery P i na górze litery T wyrazu POCZTA", środkowa typu 2 - "wcięcie w czwartym kominie" i prawa typu 3 - "druga cyfra 4 z grubiejącą poprzeczką", gwarancja Schmutz; pojedyncze, lewa dolna typu 4 - "szczerba w dolnej części litery C"' gwarancja; środkowa dolna typu 5 - "litera P połączona z ramnką, zgrubione Z", gwarancja Schmutz, wszystkie na białym średnim papierze, cztery z lekkim śladem poprzecznego zgięcia: pasek z pozionym, typ 4 z pionowym, typ 5 w pięknym stanie, próby wynieśli z Powstania żołnierze AK poprzez obóz jeniecki i ze względu na kilka rewizji prawie zawsze mają ślady złożenia - w tym przypadku efekt ukrywania pod mydłem w czasie dezynfekcji jeńców, każda gwarancja z opisem typu.

Fi.118 P
4 800 PLN
SOLD
41647

1944 II wydanie definitywne - nie wprowadzone do obiegu, próba (znaczek cięty) w kolorze jasnobrązowym - typ 4, na żółtawym papierze i co na próbach bardzo rzadkie z błędem na poz.28 "pierwsza cyfra 1 krótsza u dołu", lekki ślad poprzecznego zgięcia (wynoszona przez obóz jeniecki z Powstania), gwarancja z opisem typu i błędu Schmutz.

Fi.118 P B1
2 400 PLN
41648

1944 karta poczty harcerskiej z nadrukiem na formularzu niemieckiej poczty polowej, gwarancja Pelczar.

Fi.Fp1
4 000 PLN
41649

1944 Poczta Powstańcza, wydanie przedrukowe nie wprowadzone do obiegu tzw.Embicza, nadruk POCZTA POLOWA / 1-VIII-1944 / WARSZAWA na znaczkach GG, próba znaczka za 6 gr. tekst z dołu do góry, podobną na wartości za 24 gr. przedstawia A.Myślicki - "Filatelista" 14/1980 i pisze: Wskutek sprzeciwu Biura Informacji i Propagandy znaczki te nie zostały dopuszczone do obiegu, ponieważ nadruk na nich był słabo widoczny i nie zasłaniał rysunku znaczka okupacyjnego; stan idealny, gwarancja Krawczyk.

Fi.I No
3 200 PLN
41650

1944 kartka harcerskiej poczty polowej nadana 20 sierpnia na adres na Krakowskim Przedmieściu, datownik, stempel harcerski i stempel cenzury na odwrocie, karta poczty polowej do tej pory nie odnotowana z obiegu pocztowego, dobry stan zachowania, duża rzadkość poczty powstańczej, fotoatest Walocha.

Fi.P4, 7, 29
22 000 PLN
41651

1944 przesyłka od żołnierza AK, osadzonego po zakończeniu Powstania w oflagu VIIA (Murnau), karta pocztowa wysłana 24.XI do Nowego Jorku!!! adresowana na ręce Jerzego Czaplickiego polskiego śpiewaka operowego, dosyłana w USA, stempelki cenzury obozowej i amerykańskiej; bardzo ciekawy obieg, niepowtarzalny walor w dobrym stanie zachowania (karta naderwana u góry, na odwrocie podklejona miejscowo taśmą przezroczystą).


300 PLN
41652

1944 korespondencja w sprawie pomocy w odnalezieniu bliskich zaginionych w czasie Powstania, karta do Rady Głównej Opiekuńczej w Krakowie, wysłana 7.1.1945 z obozu pracy IDA "Gemeinschaftslager IDA LEHRTE" pod Hanowerem.


200 PLN
41653

1944 listownik wysłany ze Stalagu 344 Lamsdorf (Łambinowice) przez żołnierza AK, który trafił tam po upadku Powstania Warszawskiego; Stalag 344 pełnił funkcję obozu przejściowego dla jeńców przeznaczonych do pracy w okolicach Czeskiego Cieszyna; zwraca uwagę formularz wydrukowany z zielonymi napisami!


200 PLN
41654

1944 znaczek GG serii widoki zabytkowych budowli za 2 zł stemplowany grzecznościowo stemplem powstańczym typu 16 "POCZTA POLOWA / 1-VIII-1944 / WARSZAWA", nie mylić z nadużytymi ostemplowaniami tak zwanego wydania Embicza, znaczek z załamaniem widocznym od strony gumowanej, bardzo rzadkie i niespotykane, znaczek gwarancja , jako znaczek stemplowany.


600 PLN
41655

1994 50 rocznica Powstania Warszawskiego, karta beznominałowa z ilustracją harcerskiej opaski powstańczej i stempla Poczty Harcerskiej.


10 PLN
41656

1994 50 rocznica powstania Poczty Harcerskiej, karta beznominałowa z ilustracją karty przesłanej za pośrednictwem Poczty Harcerskiej.


10 PLN
41657

1994 50 rocznica Powstania Warszawskiego, karta beznominałowa z ilustracją plakatu powstańczego "Do broni w szeregach A.K." autorstwa Mieczysława Jurgielewicza ps. "Narbut".


10 PLN