The new auction will start soon

Auction 106. Communist Poland 1945-1952

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
42136

1945 wyzwolenie miast, parka z silnie przesuniętym w górę nadrukiem - górny znaczek z nominałem na dole znaczka, dolny znaczek bez nominału, dolny znaczek dodatkowo z błędem znaczka "kropka przy A w POCZTA", gwarancja Walocha.

Fi.350 (342B1)
Mi.390VI
750 PLN
42137

1945 "Kraków" - wyzwolenie dziesięciu miast, parka znaczków za 3 zł./25 gr., lewy z niekatalogowanym błędem na poz.29/79 "brak lewego szeryfa w cyfrze 1", prawy z niekatalogowanym błedem na poz.30/80 "grube ó w Kraków", gwarancja oznaczenie Korszeń.

Fi.350 B
Mi.390VI
100 PLN
42138

1945 wyzwolenie miast, znaczek z poz. 74 z błędem "uszkodzone z i brak haczyka w cyfrze 1", podlepka, gwarancja i opis Walocha.

Fi.350 B3
Mi.390VI 
40 PLN
42139

1945 wyzwolenie miast, znaczek z błędem nadruku na poz. 95 "lewa kreska ścięta z lewej strony", podlepka, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.350 B5
Mi.390VI
25 PLN
42140

1945 "Kraków", "Łódź", "Radom", "Gniezno", "Zakopane" - wyzwolenie dziesięciu miast, strona zbioru wystawowego z pięcioma znaczkami za 3 zł./25 gr. z błędami na poz.45: nadruku "lewa kreska ścięta" i dodatkowo na trzech znaczkach podstawowych "kropka nad r w Gr", "Łódź' i "Radom" przedrukowywano na znaczkach z I walca, które tego błędu nie miały, piękne stany, na życzenie gwarancja Korszeń.

Fi.350, 351, 352, 354, 357 B5
Mi.390VI, VII,VIII, III, X
350 PLN
42141

1945 wyzwolenie miast, pasek znaczków z poz. 96-99, znaczek na poz. 97 z błędem "litera z ścięta od góry".

Fi.350B6
Mi.390VI
100 PLN
42142

1945 wyzwolenie miast, znaczek z błędem "pierwsza litera K uszkodzona", gwarancja i opis Walocha.

Fi.350B7
Mi.390VI
80 PLN
42143

1945 wyzwolenie miast, znaczek z nadrukiem odwróconym z poz. 34 z nadrukiem z poz. 17, bardzo rzadki znaczek znany z jednej połówki arkusza przedrukowanego 50-cio znaczkowa formą przedrukową, rzadkość tego bardzo popularnego wydania, dobry stan zachowania, niewielki ślad po podlepce, fotoatest Schmutz.

Fi.350No
Mi.390VIK
7 000 PLN
42144

1945 "Łódź", "Warszawa", "Kalisz", "Gniezno", - wyzwolenie dziesięciu miast, strona zbioru wystawowego z czterema znaczkami za 3 zł./25 gr. z dwoma katalogowanymi i dwoma niekatalogowanymi błędami nadruku: "Łódź" na poz.7 "z w zł węższe" (B1), "Warszawa" na poz.5 "cyfra 5 częściowo nie odbita" (B7), "Kalisz" na poz.6 "cyfra 2 zalana" i "Gniezno na poz.12 "cyfra 2 zalana", piękne stany, na życzenie gwarancja Korszeń.

Fi.351 B1, 349 B7, 356, 354
Mi.390VII, I, IV, III
400 PLN
42145

1945 wyzwolenie miast, znaczek z poz. 24 z błędem "brak haczyka w 1", podlepka, gwarancja i opis Walocha.

Fi.351 B3
Mi.390VII 
25 PLN
42146

1945 "Łódź" - wyzwolenie dziesięciu miast, znaczek za 3 zł./25 gr. z mocno przesuniętym w prawo nadrukiem rzadszego typu II poz.49, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.351 II
Mi.390VII
60 PLN
42147

1945 Goznak wyzwolenie 10 miast - Łódź skasowany stemplem okolicznościowym I Ogólnopolskiego Zjazdu Pracowników Poczty i Telekomunikacji w Poznaniu.

Fi.351, D100-3
150 PLN
42148

1945 wyzwolenie miast, znaczek z abklaczem nadruku na stronie gumowanej.

Fi.351I
Mi.390VII
50 PLN
42149

1945 wyzwolenie miast, znaczek z silnie przesuniętym w górę nadrukiem bez nominału, gwarancja Walocha.

Fi.351II
Mi.390VII
250 PLN
42150

1945 "Łódź" - wyzwolenie dziesięciu miast, znaczek za 3 zł./25 gr. z nadrukiem rzadszego typu II i dwoma błędami na poz.48 "litera z przerwana" i dodatkowo "zgrubione o w Łódź", pierwszy z tych błędów bardzo rzadki, gwarancja Korszeń.

Fi.351II B
Mi.390VII
200 PLN
42151

1945 "Łódź" - wyzwolenie dziesięciu miast, znaczek za 3 zł./25 gr. z z nadrukiem rzadszego typu II z błędem na poz.47 "z ścięte od góry", dodatkowo "zgrubione o w Łódź", bez gumy, gwarancja i opis Berbeka.

Fi.351II B6
Mi.390VII
40 PLN
42152

1945 "Łódź" - wyzwolenie dziesięciu miast, parka znaczków za 3 zł./25 gr. z lekko przesuniętym w dół nadrukiem, prawy znaczek z błędem na poz.50 "Litera ź obniżona" (Fi.210.-), gwarancja i opis Kalinowski.

Fi.351II B9
Mi.390VII 
150 PLN
42153

1945 "Łódź" - wyzwolenie dziesięciu miast, znaczek za 3 zł./25 gr. z przesuniętym w pionie nadrukiem typu I - tak że nominał - 3 zł. - znajduje się na dole znaczka (Fi.200.-), na odwrocie widoczne zgięcie gumy, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.351I MK3
Mi.390VII
100 PLN
42154

1945 wyzwolenie miast, znaczek z nadrukiem przesuniętym w dół - nominał na dole znaczka, 72 pozycja w arkuszu gwarancja Wysocki.

Fi.351IMK3
Mi.390VII
120 PLN
42155

1945 wyzwolenie miast, znaczek z poz. 76 z charakterystyczną usterką znaczka podstawowego występującą w całym nakładzie "długa ukośna kreska przechodząca przez korpus i prawe skrzydło orła", gwarancja Korszeń.

Fi.352
Mi.390VIII
40 PLN
42156

1945 "Radom" - wyzwolenie dziesięciu miast, znaczek za 3 zł./25 gr. z niekatalogowanym błędem na poz.41 "gruba litera o w Radom", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.352 B
Mi.390VI
50 PLN
42157

1945 "Radom" - wyzwolenie dziesięciu miast, znaczek za 3 zł./25 gr. z niekatalogowanym błędem jak B4 na poz.13 "cyfra 4 uszkodzona z lewej", gwarancja i opis Korszeń.

Fi.352 B
Mi.390VIII
50 PLN
42158

1945 "Radom" - wyzwolenie dziesięciu miast, znaczek za 3 zł./25 gr. z nietypowymi błędami na poz.68 "uszkodzenie rysunku podstawowego pod nadrukowaną cyfrą 6" i "kropka w papierze', oba widoczne po obu stronach znaczka, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.352 B
Mi.390VIII
100 PLN
42159

1945 "Radom" - wyzwolenie dziesięciu miast, znaczek za 3 zł./25 gr. z dwoma błędami na poz.7 "węższa litera z w zł" i "uszkodzona litera a", ślad podlepki, gwarancja i opis Berbeka.

Fi.352 B1+B7
Mi.390VI
30 PLN
42160

1945 "Radom" - wyzwolenie dziesięciu miast, znaczek za 3 zł./25 gr. z dość rzadkim mocnym wyraźnym abklatschem i widocznym po obu stronach błędem na poz.15/65 "cyfra 1 bez haczyka", gwarancja i opis Krawczyk.

Fi.352 B2
Mi.390VIII 
100 PLN
42161

1945 "Radom" - wyzwolenie dziesięciu miast, znaczek za 3 zł./25 gr. z błędem na poz.24/74 "w cyfrze 1 zupełny brak haczyka", gwarancja i opis Korszeń.

Fi.352 B3
Mi.390VIII
60 PLN
SOLD
42162

1945 'Radom" - wyzwolenie dziesięciu miast, kasowany znaczek za 3 zł./25 gr. z błędem na poz.45 "kreska ścięta z lewej", gwarancja i opis Korszeń.

Fi.352 B5
Mi.390VIII 
60 PLN
42163

1945 "Radom" - wyzwolenie dziesięciu miast, znaczek za 3 zł./25 gr. z błędem na poz.47 "litera z ścięta od góry", gwarancja i opis Berbeka.

Fi.352 B6
Mi.390VI
60 PLN
42164

1945 wyzwolenie miast, znaczek z błędem nadruku na poz. 72 "litera m obniżona", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.352 B10
Mi.390X
50 PLN
42165

1945 "Radom" - wyzwolenie dziesięciu miast, próbna odbitka nadruku z poz.37, w bardzo ładnym stanie, gwarancja i opis Korszeń.

Fi.352 P
Mi.390VIII 
400 PLN
42166

1945 "Radom" - wyzwolenie dziesięciu miast, czwoboblok znaczków za 3 zł./25 gr. z dość rzadkim mocnym wyraźnym abklatschem, prawy dolny znaczek z widocznym po obu stronach błędem na poz.24/74 "cyfra 1 bez haczyka", gwarancja Krawczyk.

Fi.352B3+B
Mi.390VIII 
250 PLN
42167

1945 wyzwolenie miast, znaczek z poz. 30, usterki "zamknięte obie litery e" i "uszkodzone u dołu c", podlepka, gwarancja i tylko oznaczenie pozycji i walca Walocha.

Fi.353
Mi.390V 
20 PLN
42168

1945 "Kielce" - wyzwolenie dziesięciu miast, marginesowy znaczek za 3 zł./25 gr. z niekatalogowanym błędem na poz.20 "pierwsza litera e zamknięta, a druga zalana", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.353 B
Mi.390V
50 PLN
42169

1945 "Kielce" - wyzwolenie dziesięciu miast, znaczek za 3 zł./25 gr. z błędem na poz.8/58 "pierwsza litera e uszkodzona", dodatkowo "częściowy brak haczyka i lewego szeryfa w cyfrze 1", gwarancja i opis Berbeka.

Fi.353 B7
Mi.390V
60 PLN
42170

1945 wyzwolenie miast, znaczek z błędem "brak litery i - Kelce", gwarancja Wysocki.

Fi.353 B8
Mi.390V
60 PLN
42171

1945 "Kielce"- wyzwolenie dziesięciu miast, narożna parka znaczków za 3 zł./25 gr., lewy z błędem na poz.9 "K elce", a prawy "zalana cyfra 4", gwarancja i opis Krawczyk,

Fi.353 B8+B
Mi.390V 
100 PLN
42172

1945 wyzwolenie miast, znaczek z nadrukiem z poz. 59 z błędem "Kelce - brak litery i", gwarancja Schmutz, Walocha.

Fi.353B8
Mi.390V 
50 PLN
42173

1945 wyzwolenie miast, znaczek z nadrukiem z poz. 11 z błędem "pierwsza litera e w Kielce odwrócona", gwarancja i oznaczenie Wysocki.

Fi.353B9
Mi.390V
60 PLN
42174

1945 wyzwolenie miast, znaczek z nadrukiem z poz. 11 z błędem "pierwsza litera e w Kielce odwrócona", gwarancja i oznaczenie Wysocki.

Fi.353B9
Mi.390V
60 PLN
42175

1945 "Gniezno" - wyzwolenie dziesięciu miast, znaczek za 3 zł./25 gr. z niekatalogowanym błędem podobnym do B10, ale na poz.44/94 "litera e zamknięta i o uszkodzone z lewej", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.354 B
Mi.390III
50 PLN