The auction will end on 06.05.2024
The auction ends in:

Auction 106. WW2 PoW and internment camps

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
41879

1946 Poczta osiedli polskich w Bawarii - Ettlingen, I wydanie, znaczek za 12 pf. w nietypowo jasnoniebieskim kolorze z podwójnym drukiem czerwonego koloru (tarczy z orłem) na wycinku z listu użytkowego, gwarancja z opisem błędu i oznaczeniem oryginalnego kasowania Schmutz.

Fi.1B Dp
2 000 PLN
41880

1946 Poczta osiedli polskich w Bawarii, próba znaczka za 38 pf.+ 3 mk., bardzo rzadka na zielonkawokremowym cienkim papierze (bibułce), gwarancja.

Fi.2 P
800 PLN
41881

1946 Ettlingen, seria II wydania skasowana na widokówce datownikiem POCZTA POLSKA ETTLINGEN (BADEN) 20.Aug.; bardzo dobry stan zachowania

Fi.5-8
500 PLN
41882

1946 Poczta osiedli polskich we Włoszech - nieząbkowany znaczek lotniczy za 25+100 L. na liście z Osiedla Barletta adresowanym do polskiego obozu w Riccione Marina, ze względu na dużą dopłatę do nominału rzadko spotykany na korespondencji; dekoracyjna całość.

Fi.10A
1 200 PLN
41883

1946 poczta osiedli polskich we Włoszech, znaczek na przesyłki lotnicze.

Fi.10A
290 PLN
41884

1946 poczta osiedli polskich we Włoszech, znaczki wydania lotniczego.

Fi.10A, B
300 PLN
41885

1946 poczta osiedli polskich we Włoszech, znaczek wydania lotniczego.

Fi.10B
70 PLN
41886

1946 Poczta osiedli polskich we Włoszech, wydanie lotnicze, znaczek za 25+100 L, czysty.

Fi.10B
120 PLN
41887

1946 czworoblok znaczka na przesyłki lotnicze wydania dla poczty polskich osiedli we Włoszech.

Fi.10B
300 PLN
41888

1946 Deutsches Internierten Lager IV-6 - obóz w Darmstadt dla jeńców niemieckich w amerykańskiej strefie okupacyjnej, list do obozu wysłany 3.5 z miejscowości Sławno, dwa różne stempelki cenzury amerykańskiej i dodatkowo stempelek cenzury obozowej "Landesamt for Arbeitslager Zensurstelle Vervaltungsstelle Darmstadt"; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.410
Mi.443 
200 PLN
41889

1946 bloczek wydania poczty osiedli polskich we Włoszech.

Fi.bl.1
200 PLN
41890

1946 Rocznica wyzwolenia obozu w Dachau, obie odmiany bloków wydanych przez Komitet Polski Freiman, pierwsza ze znaczkiem za 70 pf. w kolorze pomarańczowym, a druga z tym samym znaczkiem w kolorze jasnobrązowym, bloczki były po druku zszywane i bardzo rzadko są zachowane w przyzwoitym stanie, tu z niespotykanie piękną oryginalną gumą na całej powierzchni.

Fi.bl.1, 1a
1 600 PLN
41891

1946 poczta osiedli polskich we Włoszech, bloki, stan luksusowy.

Fi.bl.1-3
800 PLN
41892

1946 Poczta osiedli polskich we Włoszech, komplet bloków z lekkim śladem podlepki, bardzo ładny stan.

Fi.bl.1-3
400 PLN
41893

1946 Poczta osiedli polskich we Włoszech, komplet bloków (kasowany rzadki) ostemplowanych 14.4 datownikiem POCZTA OSIEDLI POLSKICH BARLETTA-TRANI (Fi.1350.-), bardzo dobry stan zachowania.

Fi.bl.1-3
1 200 PLN
41894

1946 Fallingbostel, centrum przesiedleńcze dla osób wysiedlonych, list z obozu wysłany 23.IV do Gdańska, stempelek zwolnienia od opłaty pocztowej; bardzo dobry stan zachowania; reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego.


1 200 PLN
41895

1946 Państwowy Urząd do Spraw Ewakuacji ludności polskiej z ZSRR - list urzędowy wysłany 3.8 z oddziału Urzędu Repatriacyjnego we Lwówku adresowany do centrali w Warszawie, przesyłka zwolniona od opłaty pocztowej, początkowo oznaczono, a następnie anulowano dopłatę.


120 PLN
41896

1947 obóz w ZSRR dla jeńców niemieckich, przesyłka do obozu - formularz Sowieckiego Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca datowany 16.IV w Dreźnie, wysłany do Moskwy na adres skrytki pocztowej 7421, stempelek cenzury sowieckiej; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ, CZERWONY PÓŁKSIĘŻYC.


80 PLN
41897

1947 PRACA POLSKA NA OBCZYŹNIE - wystawa w Monachium, znaczek na specjalnej ilustrowanej karcie skasowany 10.10 stemplem okolicznościowy poczty niemieckiej w Monachium "POLNISCHE ARBEIT IM AUSLAND AUSSTELLUNG" z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania.


100 PLN
41898

1947 LAGER 6395 - obóz jeniecki w ZSRR dla jeńców niemieckich, przesyłka z obozu - formularz Sowieckiego Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, datowany 24.8, wysłany do Izbicka na Śląsku, stempelek cenzury sowieckiej; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ, CZERWONY PÓŁKSIĘŻYC.


150 PLN
41899

1947 wydanie wydziału opieki nad żołnierzami przy dowództwie WP na Środkowym Wschodzie, sześcioblok.


120 PLN