The auction will end on 06.05.2024
The auction ends in:

Auction 106. WW2 PoW and internment camps

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
41718

1940 Oflag XA - karta wysłana 22.X z obozu do Lwowa, stempelek cenzora nr.18, na froncie sowiecki kasownik odbiorczy urzędu Lwów 12 z wyróżnikiem "б".


60 PLN
41719

1940 Oflag XIA,
karta wysłana 30.7 z obozu do Będzina, ładnie odciśnięty niecodzienny stempelek cenzury obozowej nr.10 - z wizerunkiem pszczoły, dodatkowo odciśnięty wewnątrz; bardzo dobry stan zachowania;
karta z wydrukowaną na odwrocie informacją dla krewnych wysłana 12.7 z obozu do Będzina, ładnie odciśnięty niecodzienny stempelek cenzury obozowej nr.12 - z wizerunkiem świni; bardzo dobry stan zachowania; na karcie albumowej; temat - FAUNA.


150 PLN
41720

1940 Internowanie w Szwajcarii - wycinki "znaków opłaty" z formularzy jenieckich: do korespondencji zagranicznej dla wszystkich internowanych (napisy francuskie) i dla internowanych Polaków (napisy polskie i francuskie), oba skasowane w obozie Büren an der Aare; bardzo dobry stan zachowania.


80 PLN
SOLD
41721

1940 Oflag IVD - listownik część na odpowiedź wysłana 7 11 z Asnieres do obozu, francuski datownik nadawczy, stempelek cenzora nr.21, bardzo dobry stan zachowania.


200 PLN
41722

1940 Dulag Krakau, obóz przejściowy - szpital dla polskich jeńców wojennych - Kraków, ul.Skarbowa 2, karta pocztowa z Warszawy wysłana 23.3.40 do adresata znajdującego się w szpitalu jenieckim w Krakowie, stempelek cenzury obozowej; przesyłki z dulagów należą do najrzadszych walorów działu poczt jenieckich, ze względu na bardzo krótki okres ich funkcjonowania (kilka miesięcy) walor w doskonałym stanie zachowania.


600 PLN
41723

1940 Stalag XXB - formularz wysłany -1.3 z obozu do Krakowa, niemy datownik nadawczy, dekoracyjny stempelek cenzora nr.14, pieczęć komendantury obozu; bardzo dobry stan zachowania.


200 PLN
SOLD
41724

1941 pamiątkowa kartka poczty wojskowej Polaków internowanych w Szwajcarii, widok obu stron kartki.

Fi.1, 2, Fp4
400 PLN
41725

1941 Griazowiec - obóz jeniecki polskich oficerów (ok. 400), ocalałych z Kozielska, Ostaszkowa i Starobielska, wobec niektórych prowadzono śledztwa a część planowano poddać indoktrynacji; po lipcu 1941 wcielano ich do armii gen.Andersa, a potem - gen.Berlinga; karta pocztowa wysłana 25.IV do obozu z miejscowości Jabłonków na Zaolziu - to unikalne miejsce nadania; cenzura niemiecka, moskiewski kasownik odbiorczy, walor w bardzo ładnym stanie zachowania (karta pionowe zgięcia).


2 800 PLN
41726

1941 Stalag VIA - listownik (form francuski) wysłany 21.1 z obozu do Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie; stempelek cenzora nr.14; pieczęć kancelaryjna PCK; otwory po zszywce.


120 PLN
41727

1941 Stalag IVA - karta z obozu, wysłana 6.2 do Warszawy, niemy kasownik nadawczy z wyróżnikiem "a", pieczęć Komendantury obozu, stempelek cenzora nr.1 i dodatkowo stempel informacyjny "Listy pisać krótko i wyraźnie"; całość w bardzo dobrym stanie zachowania, z eksponatu J.Falkowskiego.


80 PLN
41728

1941 Stalag XXA - list lotniczy wysłany 7.VII z miejscowości Paisley w Wielkiej Brytanii do obozu, cenzura niemiecka i zalepka cenzury angielskiej, słabszy stan zachowania.


120 PLN
41729

1941 Internowanie w Szwajcarii - list wysłany z obozu Büren do ambasady polskiej w Bernie, stempelek cenzora 330, na odwrocie zalepka cenzury.


80 PLN
41730

1941 PRZESYŁKA ZAGRANICZNA, Stalag IIA - karta z wydrukowanym na odwrocie tekstem informacyjnym, wysłana 10.6 z obozu do Londynu, a stamtąd dosłana do Crawford w Anglii, niemy datownik nadawczy; niecodzienny stempelek cenzury obozowej nr.13 z kotwicami; walor w słabym stanie zachowania (u góry niewielkie rozdarcie).


150 PLN
41731

1941 Kozielsk II - obóz stworzony dla żołnierzy polskich internowanych na Litwie, którzy po agresji sowieckiej na kraje bałtyckie wpadli w łapy NKWD; więziono ich w tym samym obozie, z którego w kwietniu i maju 1940 sowieci wywieźli polskich oficerów do Katynia i tam wymordowali; jeńcy Kozielska II przeżyli i z gen. Andersem opuścili "nieludzką ziemię"; karta pocztowa wysłana 12.2 z Wilna przez Moskwę do obozu na adres Почmовий ящик N11/C-41 (Skrytka pocztowa No.11/S-41); powyżej rosyjski stempelek tranzytowy "ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК Но.11 С-41", znak opłaty unieważniony datownikiem "VILNIUS 6", datownik tranzytowy "МОСКВА ПОЧТАМТ А2 СОРТ.АБ.ОТД."; adresatem jest major Witold Uklański ps."Herold", który po wyjściu z ZSRR z Armią gen.Andersa i po przejściu szlaku bojowego II Korpusu, jako cichociemny w sierpniu 1945 wrócił do Polski przywożąc pocztę oraz 11.000 dolarów, aresztowany 25.XI, skazany na karę śmierci, którą zamieniono na dożywocie; zmarł w więzieniu we Wronkach 3.V.1954; walor w dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.


2 400 PLN
41732

1941/42 Internowanie w Szwajcarii, pokwitowanie odbioru z dnia 1.XII.41 paczek z żywnością (sardynki figi) wysłanych z Portugalii dla mjr.dypl Mariana Czyżewskiego - szefa III Oddziału w sztabie 2 Dywizji Strzelców Pieszych internowanej w Szwajcarii, przesłane zwrotnie do Portugalii, datowniki lizbońskie z datą 12.JAN (12.I); niecodzienny walor w dobrym stanie zachowania.


100 PLN
41733

1941 Operacja "Barbarossa" - atak niemiecki na Związek Sowiecki - karta na odpowiedź Oflagu IIC z Mariampola, wysłana 15.VI Kalwarii na Litwie do obozu, w wyniku ataku niemieckiego na Związek Sowiecki rozpoczętego 22.VI.1941 adresat otrzymał przesyłkę dopiero 15.IX, znaczek zdjęty przez cenzurę obozową, stempelek cenzury nr.4; bardzo dobry stan zachowania.


160 PLN
41734

1941 deportacje sowieckie ludności polskiej na Syberię, karta pocztowa pisana po polsku, nadawcą której jest Mendel Zalcman, wysłana 10.6 z miejscowości Bajgapinskoje (Байгапинское) w obwodzie Nowosybirskim do Równego, pełny adres nadawcy "obwód Nowosybirski, rejon Teguldecki, Sybirakowski Ł.Z.Cz. (Сибираковски Л.З.Ч.", przesyłka dotarła do Równego 20.6 - dwa dni przed atakiem niemieckim na ZSRR!!! ponieważ adresat wyjechał nie doręczono jej i opatrzono dodatkowo kartką z adnotacją listonosza o niemożliwości doręczenia; bardzo ciekawy walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja.


500 PLN
41735

1941 Kozielsk II - obóz stworzony dla żołnierzy polskich internowanych na Litwie, którzy po agresji sowieckiej na kraje bałtyckie wpadli w ręce NKWD, więziono ich w tym samym obozie, w którym w kwietniu i maju 1940 sowieci wymordowali polskich oficerów (Kozielsk I); wszyscy przetrzymywani w tym obozie przeżyli i z gen. Andersem opuścili "nieludzką ziemię"; list wysłany z obozu do Bielska przez Moskwę, ten sam co w Kozielsku I stempelek "POCZTOWYJ JASZCZIK No.11 C-41", brak jednego znaczka, ogólnie dobra prezencja.


800 PLN
41736

1941 kartka od rodziny w Stryju 19.4.41 do polskiego jeńca Władysława Jakowlewa w obozie w Starobielsku, kartka odesłana 15.5.41 do rodziny z adnotacją w języku rosyjskim "zwrócić ponieważ adresat nie odnaleziony", kartkę wysłano już po wymordowaniu jeńców wczesną wiosną 1941 roku, adresat znajduje się na liście ofiar listy katyńskiej.


900 PLN
41737

1941 (?) Oflag XA - oryginalne zdjęcie o wymiarach 95x65 mm przedstawiające fragment wystawy sztuki, przy eksponatach z tabliczką "ppor. Doerman Kazimierz Blok IV Komp.9" stoi ich twórca; na odwrocie stempelek cenzury z numerem 14; bardzo dobry stan zachowania (w narożniku dziurka od pinezki).


300 PLN
41738

1941 Oflag VIIB Eichstätt, kartka zwrotna do obozu, stempelek cenzora nr 9, dobry stan zachowania.


30 PLN
41739

1941 Oflag VIIA Murnau, kartka na odpowiedź wysłana do obozu, stempelek cenzora nr 4, dobry stan zachowania.


30 PLN
41740

1941 Oflag VIB Dössel, listownik wysłany 21.6.43 do Węgierskiej Górki, stempelek cenzora nr 2, dobry stan zachowania.


40 PLN
41741

1941 Oflag IIE Neubrandenburg, listownik wysłany 24.7.41 do Węgierskiej Górki, stempelek cenzora obozu nr 15, dobry stan zachowania.


40 PLN
SOLD
41742

1942 Internowanie w Szwajcarii - list wysłany z obozu Düerrenroth do Winterthur, stempelek cenzora 320, na odwrocie zalepka cenzury.


120 PLN
41743

1942 Stalag XIB - formularz poczty obozowej ozdobiony ilustracją świąteczną (odbitką linorytu), wysłany 16.12 z obozu do Poznania; stempelek cenzora nr.21; dekoracyjny, bardzo rzadko spotykany walor w dobrym stanie zachowania.


600 PLN
41744

1942 Oflag XC i XD - strona tytułowa modlitewnika przeznaczonego dla jeńców wojennych, stempelki cenzury, ciekawostka będąca zarazem smutną pamiątka lat wojny; reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego.


150 PLN
41745

1942 Internowanie na Węgrzech - obóz Nagycenk, list z obozu wysłany 26.I do Poznania; zalepki i pieczątki cenzur, stempelek zwolnienia od opłaty pocztowej; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania.


150 PLN
41746

1942 Internowanie na Węgrzech - obóz Pilisvosvar, formularz z sygnaturą "2870/1941" wysłany 24.I z obozu do Lwowa, stempelki komendantury obozu: podłużna dwuwierszowa i okrągła z herbem państwa, cenzury; ładna całość w bardzo dobrym stanie zachowania; reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego.


200 PLN
41747

1942 Stalag VIJ - listownik wysłany 2.12 z obozu do Lublina, rzadko spotykany stempelek cenzora nr.27 z wizerunkiem łabędzia - gratka dla tematyków; na odwrocie adres nadawcy "Arbeits-Kommando-Nr.: 777P"; bardzo dobry stan zachowania; temat - PTAKI.


120 PLN
41748

1942 Stalag VB - karta wysłana 6.5 z obozu do Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie za pośrednictwem którego, przesyłkę przekazano dalej do właściwego odbiorcy; nieznaczne ślady archiwizacji; ładny stan zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.


120 PLN
41749

1942 Stalag VIJ - nietypowy, rzadki listownik z oznaczeniem miejscowości i sygnaturą nakładu wysłany 18.3, zwraca uwagę efektowny stempelek cenzora nr.44; dobry stan zachowania.


120 PLN
41750

1942 Internowanie w Szwajcarii - potwierdzenie nadania listu z miejscowości Elgg wysłanego 1.IV do Stefana Szydłowskiego w Londynie; formularz o sygnaturze "No3154a.VII.40."; niecodzienny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


50 PLN
41751

1942 BAB 42 - jeniecki batalion budowlano-roboczy, listownik wysłany 31.12 z obozu w Mannheim do Muszyny, stempelek cenzora nr.2; na odwrocie w adresie nadawcy podano numer poczty polowej "Feldpost-Nr. 07 066", na której w okresie 12.07.1941-24.01.1943 przeprowadzano cenzurę poczty; minimalnie słabszy stan zachowania (zażółcenia).


40 PLN
41752

1942 Oflag XIIA Hadamar (później Gross-Born), listownik wysłany 14.4.42 z obozu do Poznania, stempelek cenzora nr IV, dobry stan zachowania.


40 PLN
41753

1942 Stalag VIG Bonn, listownik wysłany 14.4.42 z obozu do Śniadowa, stempelek cenzora nr 12, dobry stan zachowania.


30 PLN
41754

1942 Oflag VIIA Murnau, kartka zwrotna do obozu, stempelek cenzora obozu nr 3.


40 PLN
41755

1942 Oflag VIIA Murnau, listownik wysłany 4.2.42 do Radomska, stempelek cenzora obozu nr 14, dobry stan zachowania.


30 PLN
41756

1942 Oflag IIE Neubrandenburg, listownik wysłany 28.4.42 do Garcz, stempelek cenzora obozu nr 11, dobry stan zachowania.


40 PLN
41757

1942 Oflag IIE Neubrandenburg, listownik wysłany 17.9.42 do Augustowa, stempelek cenzora obozu nr 10, dobry stan zachowania.


40 PLN
SOLD