The auction will start on 19.04.2024

Auction 106. WW2 PoW and internment camps

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
41758

1943 Internowanie w Szwajcarii, list polecony wysłany 11.2 z Krakowa do obozu we Fribourgu, kompletna (zazwyczaj zdarta) kartka przewodnia poczty dla internowanych, stempelek cenzora 376, zalepki i stempelki cenzur niemieckiej i szwajcarskiej; datownik odbiorczy szwajcarskiej poczty polowej; dekoracyjna całość w doskonałym stanie zachowania.

Fi.70, 74
400 PLN
41759

1943 Stalag XIID - karta wysłana z obozu 1.II do Łodzi, stempelek cenzora nr.45; zwraca uwagę stempelek REICH, nieznacznie słabszy stan zachowania.


40 PLN
41760

1943 Internowanie w Szwajcarii - widokówka wysłana 24.V z Wildegg do obozu Winterthur, stempelek cenzora 361, bardzo dobry stan zachowania.


100 PLN
41761

1943 Internowanie na Węgrzech - obóz Ipolyhidveg, list z obozu wysłany 13.X do Torunia; nietypowy prostokątny datownik nadawczy, okrągła pieczęć komendantury obozu, stempelki zwalniające przesyłkę od opłaty pocztowej: "ELLENORIZVE" i "BELLIGERANTE INTERNE/ SANS TAXE"; zalepka i pieczątki cenzur; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania.


120 PLN
41762

1943 Internowanie w Szwajcarii - obóz Winterthur, list polecony wysłany 18.9 z Krakowa do obozu, kompletna (zazwyczaj zdarta) kartka kierunkowa!!! zalepki cenzury niemieckiej i szwajcarskiej, stempelki cenzorskie, w tym szwajcarski 323; stempelek "Zuzustellen Feldpostdirektion"; datownik odbiorczy na odwrocie; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania.


400 PLN
41763

1943 Stalag XIIA - szpital "Reserve Lazarett 1", listownik (formularz francuski) wysłany 3.1 z obozu do Łodzi, stempelek cenzora obozowego nr.7, zwraca uwagę użycie datownika poczty polowej; dobry stan zachowania (na odwrocie niewielkie przebarwienia od kleju).


80 PLN
41764

1943 Stalag XIID - listownik (formularz francuski) wysłany 19.VII z obozu do Łodzi, stempelek cenzora obozowego nr.29, na odwrocie obozowy stempel informacyjny.


50 PLN
41765

1943 BAB 24 - jeniecki batalion budowlano-roboczy, listownik wysłany 15.7 z obozu w Kilonii do majątku Turna; niemy kasownik nadawczy, stempelek cenzora obozowego nr.3; doskonały stan zachowania.


100 PLN
41766

1943 kartka ze stalagu VIC do Nowego Sącza.


15 PLN
41767

1943 Oflag IIE, karta-formularz ozdobiona świąteczną kalkomanią wykonaną w obozie!!! wysłana 17.12 do Garwolina; w lewym dolnym rogu wpisane pierwsze literę nazwiska jeńca - "Z" od nazwiska "Zaremba", umożliwiało to segregację przesyłek dla celów cenzury i służyło temu, aby ten sam cenzor obozowy sprawdzał korespondencję tych samych jeńców, co ułatwiało ścisłą kontrolę m.in. nastrojów jenieckich; stempelek cenzora obozowego nr.13; niecodzienny walor w dobrym stanie zachowania (ślady archiwizacji).


250 PLN
41768

1943 Oflag VIB Dössel, kartka wysłana 21.6.43 do Borku Falęckiego, stempelek cenzora nr 7, dobry stan zachowania.


30 PLN
41769

1944 Internowanie w Szwajcarii - formularz wysłany z obóz Winterthur do obozu Meilen, korespondencja w sprawie uchodźców z Warszawy po powstaniu, pieczątka szwajcarskiego cenzora 304, dodatkowo stempel "Zuzustellen Feldpostdirektion"; doskonały stanie zachowania.

Fi.Fp1
150 PLN
41770

1944 Stalag IIA - karta wysłana 11.6 z obozu do Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie, niemy kasownik nadawczy, stempelek cenzora obozowego nr.41, pieczęć kancelaryjna PCK; bardzo dobry stan zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.


100 PLN
41771

1944 Oflag IID - nierozerwana karta podwójna wysłana 13.12 z obozu do miejscowości Sienno; w lewym dolnym rogu wpisane pierwsze litery nazwiska jeńca - "Cz" od nazwiska "Czapski", umożliwiało to segregację przesyłek dla celów cenzury i służyło temu, aby ten sam cenzor obozowy sprawdzał korespondencję tych samych jeńców, co ułatwiało ścisłą kontrolę m.in. nastrojów jenieckich; stempelek cenzora nr.12; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania.


80 PLN
41772

1944 Internowanie w Szwajcarii - obóz Meilen, karta wysłana 3.2 z Oflagu VIIA Murnau z prośbą o udzielenie pomocy rodzinie w okupowanej Polsce; stempelki cenzorów: obozowego nr.5 i szwajcarskiego 332 i "Zuzustellen Feldpostdirektion"; zwraca uwagę dodatkowa pieczątka "z rączkami" niewiadomego przeznaczenia; walor w ogólnie dobrym stanie zachowania (ślady archiwizacji).


200 PLN
41774

1944 Stalag IA - obrazek świąteczny na niebieskim papierze, autorstwa Wacława Kobielskiego.


120 PLN
41775

1944 Stalag XVIIB - rzadki formularz tzw. form włoski, wysłany 20.7 z obozu do Tczewa, stempelek cenzora nr.171.


150 PLN
41776

1944 amerykański obóz dla jeńców niemieckich w Clinton - formularz wysłany 10.VI z obozu przez niemieckiego marynarza do Raciborza, cenzury amerykańskie i niemiecka; ciekawa całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


160 PLN
41777

1944 Oflag VIB Dössel - karta ozdobiona okolicznościową akwarelką, na odwrocie dedykacja "Na imieniny Jędrka 16.V.1944 r/ od Taty z Dössel"; minimalne ślady archiwizacji.


300 PLN
41778

1944 Internowanie w Szwajcarii - list do żołnierza z Południowej Afryki wysłany 1.VI z miejscowości Pietermaritzburg do obozu Gossau w Szwajcarii; stempelek i zalepka cenzury południowoafrykańskiej, cenzura niemiecka, stempelek szwajcarskiego cenzora 315; wyjątkowo rzadki kierunek wysyłki; całość w bardzo dobrym stanie zachowania (niewielki ubytek tylnej klapy, nienaruszony kompletny adres nadawcy).


500 PLN
41779

1944 Stalag XB - listownik (formularz francuski) wysłany 15.3 do Lublina; zwraca uwagę użycie datownika niemieckiej poczty polowej jako stempla nadawczego, stempelek cenzora obozowego S7; dobry stan zachowania.


100 PLN
41780

1944 Oflag XIIA Hadamar (Goss-Born), listownik wysłany 15.7.44 z obozu do Poznania, stempelek cenzora nr 1, dobry stan zachowania.


30 PLN
SOLD
41781

1944 Oflag VIIA Murnau, kartka wysłana 16.12.44 do Pleszewa, stempelek cenzora obozu nr 4, dobry stan zachowania.


30 PLN
41782

1944 Oflag VIIA Murnau, listownik wysłany 30.10.44 do Nowego Sącza, stempelek cenzora obozu nr 19, dobry stan zachowania.


40 PLN
41783

1944 Oflag IIC Woldenberg, listownik wysłany 14.9.44 do Żywca, stempelek cenzora obozu nr 23, dobry stan zachowania.


40 PLN
41784

1944 Oflag IIC Woldenberg, listownik wysłany 12.5.44 do Brzeska, stempelek cenzora obozu nr 22, dobry stan zachowania.


40 PLN
41785

1944 Oflag IIC Woldenberg, kartka na odpowiedź wysłana do obozu, stempelek cenzora obozu nr 12, dobry stan zachowania.


40 PLN
41786

1944 Oflag VIIA Murnau, listownik wysłany 2.11.44 do Marklowic Górnych, stempelek cenzora obozu nr 7, dobry stan zachowania.


30 PLN
41787

1944 Oflag IIC Woldenberg, kartka na odpowiedź wysłana do obozu, stempelek cenzora obozu nr 10, dobry stan zachowania.


40 PLN
41788

1944 Oflag IID Gross-Born, listownik wysłany 20.5.44 do Krakowa, stempelek cenzora nr 18, dobry stan zachowania.


40 PLN
SOLD
41789

1945 Poczty międzyobozowe w Niemczech, Lubeka - "Syrena", parka znaczków z bloku za 20 f. z czarnym środkiem, ładnie skasowana w Pohls.

Fi.1
180 PLN
41790

1945 Poczty międzyobozowe w Niemczech, Lubeka - "Syrena", bloczek 4 znaczków za 20 f. pięknie kasowany gumowym datownikiem MURNAU z ręcznie wpisywaną datą; doskonały stan zachowania.

Fi.1
360 PLN
41791

1945 Poczty międzyobozowe w Niemczech, Freiman - "Orzeł" 25 f, kompletny arkusz 25-znaczkowy (5x5), literatura podaje jedynie informację o arkuszach 50-znaczkowych (10x5); niespotykany walor w bardzo dobrym stanie zachowania (znaczki stan doskonały, marginesy minimalnie słabsze).

Fi.1
2 000 PLN
41792

1945 Freiman, znaczek w wydania "orzeł".

Fi.1
30 PLN
41793

1945 Lubeka, znaczek z szczątkowym podwójnym drukiem barwy czarnej z obiegu pocztowego, rzadkie.

Fi.1
250 PLN
41794

1945 poczty międzyobozowe w Niemczech, Lubeka - "Syrena", list ofrankowany parką znaczków wysłany 26.8.45 ze zgrupowania polskich byłych jeńców wojennych w Pöhls Lubeka (Rümpel) do komendy Polskiego Ośrodka Wojskowego w Murnau, znaczki unieważnione stemplem: "Urząd Pocztowy Obozu Wojskowego w Niemczech PÖHLS", stempel pocztowy polskiej komendy w Murnau, bardzo rzadki walor w doskonałym stanie zachowania, gwarancja Schmutz.

Fi.1
1 500 PLN
41795

1945 Poczty międzyobozowe w Niemczech, Freiman - "Orzeł", znaczek poczty międzyobozowej za 25 f. ze śladem podlepki.

Fi.1
30 PLN
41796

1945 poczty między obozowe w Niemczech, Lubeka - "Syrena", bloczek 4 znaczków za 20 fen. kasowany gumowym datownikiem MURNAU i datownikiem Murnau na wycinku.

Fi.1
200 PLN
41797

1945 Poczty międzyobozowe w Niemczech, Freiman - "Orzeł", znaczek za 25 f., gwarancja i oznaczenie.

Fi.1
30 PLN
41798

1945 Poczty międzyobozowe w Niemczech, Freiman - "Orzeł", marginesowy znaczek za 25 f. z podwójnym - żółtobrązowym i zielonooliwkowym poddrukiem, nieprecyzyjnie skatalogowany.

Fi.1 MK
240 PLN