The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 106. General Government

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
40730

1939 okolicznościowa karta przygotowana z okazji powstania Generalnego Gubernatorstwa, 7-11 ostemplowana okolicznościowo w Krakowie; ponieważ znaczki dla GG nie zostały jeszcze przygotowane użyto znaczka Rzeszy.

Fi.1
Mi.732
60 PLN
40731

1939 pierwszy stempel okolicznościowy przygotowany z okazji utworzenia GG.

Fi.1
40 PLN
40732

1939 I wydanie przedrukowe, seria znaczków na kopercie listu poleconego wysłanego 30.1.40 z Krakowa do Rudy Śląskiej, na odwrocie datownik odbiorczy RUDA (OBERSCHLES); bardzo dobry stan zachowania.

Fi.1-13
120 PLN
40733

1939 wydanie przedrukowe dla wschodnich obszarów okupowanych, kompletna seria stemplowana na liście z Warszawy 14.2.40 adresowanym do Gniezna.

Fi.1-13
90 PLN
40734

1939-1944 komplet (podstawowy) znaczków GG, obejmujący znaczki: opłaty, doręczeniowe i urzędowe (Fi. ponad 790.-; Mi. ponad 380 euro).

Fi.1-125, D1-4, U1-36
600 PLN
40735

1939-1944 komplet (podstawowy) znaczków GG, obejmujący znaczki: opłaty, doręczeniowe i urzędowe, a także znaczki opłaty radiowej (Fi. ponad 1460.-).

Fi.1-125, D1-4, U1-36
1 100 PLN
40736

1939 I wydanie przedrukowe, 12 gr. - frankatura pojedyncza, karta pocztowa wysłana 7.VI.1940 z Warszawy do Poznania; stempel prowizoryczny - polski przedwojenny datownik wirnikowy.

Fi.3
40 PLN
40737

1939 I wydanie przedrukowe, 20 + 60 gr + polska karta pocztowa z prezydentem Mościckim, z nadrukiem, sygnatura (VI-1939); hasło propagandowe I - "TELEFON MIĘDZYMIASTOWY USUWA ODLEGŁOŚĆ!", wysłana jako polecona 24.6.1940 z Lublina do obozu polskich jeńców w Brodach na terenach zajętych przez sowietów, datownik odbiorczy 6.VII, stempelki cenzury; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania (kartka pionowo zgięta); z eksponatu J.Falkowskiego.

Fi.5,10, Cp3III2
500 PLN
40738

1939 I wydanie przedrukowe, znaczek za 24 gr/12 pf z przesuniętym pionowo nadrukiem; czyste, bardzo dobry stan zachowania.

Fi.6
80 PLN
40739

1939 I wydanie przedrukowe, 30 gr - frankatura pojedyncza, formularz kartkowy o sygnaturze C 154 opłacony według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-06.02.1940), wysłany 23.2.1940 z Krakowa do Kalwarii Zebrzydowskiej.

Fi.7
120 PLN
40740

1939 I wydanie przedrukowe, 30 gr - frankatura pojedyncza, formularz Polskiego Czerwonego Krzyża z prośbą o rozpoczęcie poszukiwań wysłany 12.2.40 z oddziału w Busku do PCK w Krakowie opłacony według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-06.02.1940); znaczek skasowany datownikiem BUSKO-ZDROJ; stempel wpływu biura PCK w Krakowie; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ, JUDAICA.

Fi.7
200 PLN
40741

1939 I wydanie przedrukowe, 50 gr - frankatura pojedyncza, list opłacony według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-01.04.1940) wysłany 5 III 40 z Warszawy do Bogumina (Oderberg), znak opłaty unieważniony stemplem prowizorycznym - polskim przedwojennym wirnikiem; dobry stan zachowania (koperta zmniejszona od góry, brak tylnej klapy).

Fi.9
60 PLN
40742

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 12 gr "krótkie e", dobry stan zachowania.

Fi.Cp1I
80 PLN
40743

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 12 gr "krótkie e" z dodatkową frankaturą opłacona według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-06.02.1940), wysłana 7.2.40 z Zakopanego do Żegiestowa-Zdroju.

Fi.Cp1I, 1, 3
120 PLN
40744

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 12 gr "długie e", wysłana 3.VI.1940 z Warszawy do Lublina, przeadresowana i dosłana do Iwonicza-Zdroju, znak opłaty unieważniony stemplem prowizorycznym - polskim przedwojennym wirnikiem (Mi.70 euro).

Fi.Cp1II
120 PLN
SOLD
40745

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 30 gr "krótkie e", wysłana 11.12 z Krakowa do Sosnowca, prawidłowo użyta całostka z krótkiego okresu stosowania podwyższonej taryfy (21.11.1939-06.02.1940); bardzo dobry stan zachowania (Mi.70 euro).

Fi.Cp2I
100 PLN
40746

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 30 gr "długie e", wysłana 8.III.1940 z Warszawy, znak opłaty unieważniony stemplem prowizorycznym - polskim przedwojennym wirnikiem; prawidłowo użyta całostka z krótkiego okresu stosowania podwyższonej taryfy (21.11.1939-06.02.1940); idealny stan zachowania (Mi.90 euro).

Fi.Cp2II
120 PLN
40747

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 30 gr "krótkie e", bardzo dobry stan zachowania.

Fi. Fi.Cp2I
70 PLN
40748

1939 współkursor - znaczek obiegowy Rzeszy za 12pf (24gr) jako niezwykle rzadko spotykana mieszana frankatura ze znaczkiem wydania przedrukowego za 6gr/3pf, karta opłacona według taryfy zagranicznej (30gr), wysłana 4.XII z Warszawy do obozu internowania Kastely koło Lengyeltoti na Węgrzech; znaczki unieważnione w urzędzie Warszawa 1 ostemplowaniem prowizoryczny - polskim przedwojennym wirnikiem "UZUPEŁNIAJCIE SWOJE ADRESY NAZWĄ DZIELNICY POCZTOWEJ" (Fi.800.-); niezwykłe prowizorium łączące wiele niespotykanych elementów; walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.I; 1
Mi.519
1 000 PLN
40749

1939 całostka obiegowa Rzeszy za 6 fen, datowana 4.XII, wysłana z Karwiny do Warszawy, znak opłaty unieważniony stemplem prowizorycznym "Karwin (Oberschl) 2", Karwina leżała na Zaolziu, które ponownie przyłączono do Polski w październiku 1938, a po napaści niemieckiej na Polskę miejscowość ta znalazła się na terenach wcielonych do III Rzeszy, ponieważ kartę wysłano do Warszawy, pocztowiec, najpewniej Polak, potraktował ją jako przesyłkę wewnętrzną, za którą opłata wynosiła 30 gr, ponieważ była to całostka za 6 fen = 12 gr różnica w opłacie wynosiła 18 gr, dopłatę naliczono w podwójnej wysokości brakującej należności, czyli 36 gr; oznaczono to stempelkiem "Nachgebühr 2" (dopłata) z dopisaną niebieską kredką kwotą dopłaty "36 g(roszy)"; niezwykle ciekawy walor z początkowego okresu funkcjonowania poczty na polskich okupowanych terenach, w doskonałym stanie zachowania.


Mi.P226
400 PLN
40750

1939 list urzędowy z Chodakowa opłacony znaczkiem niemieckim, stempel "Deutsche Dienspost Osten".


70 PLN
40751

1940 mieszana frankatura wydań przedrukowych, ładnie frankowany list polecony wysłany 6.VII z Nowego Sącza do Warszawy; koperta firmowa "PODHALAŃSKIE TOWARZYSTWO KREDYTOWE", datownik odbiorczy na odwrocie; dekoracyjna całość w doskonałym stanie zachowania.

Fi.1, 7, 22
200 PLN
40752

1940 kartka z Krakowa do Włoch, okrągły stempel cenzury Wermachtu.

Fi.1, 33, Cp4
200 PLN
SOLD
40753

1940 kartka polecona z Przeworska do Lwowa, okrągły stempel cenzury Wermachtu i radziecki stempel odbiorczy.

Fi.3, 10, 19, Cp3
200 PLN
SOLD
40754

1940 ekspresowy list polecony z Mrozów do Berlina, znaczki skasowane w Mińsku Mazowieckim, mieszana frankatura trzech wydań, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.10, 33, 50
150 PLN
40755

1940 kartka z Klemensowa 16.3.40 do Poznania na polskiej przedwojennej całostce.

Fi.11
250 PLN
40756

1940 II wydanie przedrukowe, kompletna seria z odmianami (28 sztuk) kasowana na wycinkach; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.14-39
250 PLN
40757

1940 II wydanie przedrukowe, kompletna seria z odmianami (28 sztuk) czysta (Fi.513.- zł); bardzo dobry stan zachowania (znaczek za 30/30 gr ciekawie utleniony).

Fi.14-39
500 PLN
40758

1940 wydanie przedrukowe, nadruk GG/gapa/24 gr. na znaczku polskim za 25 gr. - "tło kreskowane", rzadka i ceniona w Niemczech odmiana (Mi.120 euro), piękny stan, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.14I
240 PLN
SOLD
40759

1940 wydanie przedrukowe, nadruk GG/gapa/24 gr. na znaczku polskim za 25 gr. - "tło kreskowane", rzadka i ceniona w Niemczech odmiana, poza rozmytą miejscami i brakiem pasa gumy po lewej w dobrym stanie , gwarancja i opis

Fi.14I
150 PLN
40760

1940 II wydanie przedrukowe, znaczek za 4/5 gr kompletny arkusz z błędami katalogowanymi: na poz.51 "haczyk przy lewym skrzydle"; na poz.69 "przecinek nad a w General"; poz.73 "kropka przy prawej 4"; poz.85 "prawa 4 zakończona szpicem"; poz.91 "wyrostek z lewej strony lewej cyfry 4"; poz.95 "wyrostek na poziomej belce prawej 4" wieloma błędami niekatalogowanymi; doskonały materiał badawczy; rzadki walor w dobrym stanie zachowania - arkusz poziomo zgięty i nieco przesuszony - znaczki w stanie bardzo dobrym (Fi. same błędy 1900.-); na życzenie gwarancja.

Fi.18 B1-B6
Mi.18
2 000 PLN
40761

1940 PRZESYŁKA ZWRÓCONA DO NADAWCY DLA UZUPEŁNIENIA OPŁATY, list z oddziału warszawskiego Rady Głównej Opiekuńczej do oddziału krakowskiego, z niejasnych przyczyn, ofrankowany znaczkiem za 4/2 gr II wydania przedrukowego skasowanym 23 IX stemplem wirnikowym WARSCHAU C1 z wyróżnikiem "bb", prawdopodobnie wtedy na poczcie zorientowano się, że list jest niedostatecznie opłacony, w myśl przedwojennej ordynacji pocztowej, najpewniej nadal obowiązującej w tym zakresie: "Nieopłacone lub niedostatecznie opłacone listy i pojedyńcze kartki pocztowe mają nadawcze urzędy pocztowe zwracać, o ile możności nadawcom dla uzupełnienia opłaty. Gdyby zwrot był niemożliwy w braku podania adresu nadawcy, lub gdyby zwrot połączony był ze znacznem opóźnieniem w wysyłce, wreszcie, gdyby nadawca wyraźnie zastrzegł się przeciw zwrotowi oraz w razie stwierdzenia brakującej opłaty przez urząd pośredniczący, należy przesyłki takie wysyłać dalej po zaznaczeniu na nich, w sposób przepisany, wysokości dopłaty pobrać się mającej od odbiorcy przesyłki." list cofnięto do nadawcy celem uzupełnienia opłaty, doklejono znaczek za 20 gr z serii widoki zabytkowych budowli (I) - pod całą powierzchnią znaczka widoczne są linie kasującego wirnika; obydwa znaczki skasowano tego samego dnia ręcznym datownikiem; niecodzienny walor w dobrym stanie zachowania, (brak dolnej klapy).

Fi.18, 44
400 PLN
40762

1940 wydanie przedrukowe, znaczek za 4/5 gr. z błędem na poz.95 "wyrostek na belce 4" na wycinku, bardzo wysoka wycena (Mi.150 euro), gwarancja.

Fi.18 B5
Mi.18I 
180 PLN
40763

1940 list polecony z Warszawy do Wiednia, na odwrocie stempel tranzytowy.

Fi.21, 23, 35
60 PLN
40764

1940 II wydanie przedrukowe, 30 gr - frankatura pojedyncza (Fi.100.-), karta pocztowa wysłana 19.III z Chełma do Bydgoszczy, ciekawie mieniące się naturalne utlenienie znaczka.

Fi.23
40 PLN
40765

1940 Urodziny A.Hitlera, pamiątkowa karta ofrankowana znaczkiem za 50/50 gr z małym odstępem nadruku, ostemplowana okolicznościowo 20.IV w Krakowie.

Fi.24II; 3
40 PLN
40766

1940 II wydanie przedrukowe, znaczek za 1/1 zł z przesuniętym poziomo nadrukiem; czyste, bardzo dobry stan zachowania.

Fi.27
120 PLN
40767

1940 specjalne wydanie okolicznościowe Deutsche Post Osten, przygotowane z okazji zawodów narciarskich rozegranych w Zakopanem.

Fi.30; 2
40 PLN
40768

1940 kartka z Warszawy do Krakowa.

Fi.33I
40 PLN
40769

1940 II wydanie przedrukowe, znaczki za 12/15 gr i 50/50 gr skasowane 29.9.1943 grzecznościowo (już po wycofaniu z obiegu) na kopercie listu ekspresowego z Sochaczewa do Krakowa.

Fi.33I, 38
50 PLN