The auction will start on 14.04.2023

Auction 104. WW1 military postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
18494

1917 list polecony wysłany 10.6 z Jarosławia do żołnierza Legionów Polskich w szpitalu fortecznym nr.II w Modlinie, stempelek cenzury niemieckiej z parafką cenzora, erka z jednej strony nieperforowana; kasownik odbiorczy Modlin na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.194 
50 PLN
18743

1904 wojna rosyjsko-japońska, list pieniężny (375 rubli) z Dalekiego Wschodu do Moskwy wysłany 5.12 ze szpitala 288 Kulikowskiego Pułk Piechoty za pośrednictwem poczty polowej 6 Korpusu Syberyjskiego, znaczki unieważnione datownikiem "POLEW.POCZTOW.KANT.6 SYBIR.KORP." (ПОЛЕВ.ПОЧТОВ.КОНТ.6 СИБИР.КОРП.) z wyróżnikiem "a", obok odbitka datownika z wyróżnikiem "b" z datą 6.12, przesyłka zabezpieczona 3 idealnie wyciśniętymi pocztowymi pieczęciami lakowymi, dodatkowo stempel formacyjny "LAZARET PUŁKOWY 288 KULIKOWSKIEGO PUŁKU PIECHOTY" (ПОЛКОВОЙ ЛАЗАРЕТ 288 ПѢХОТНЕГО КУЛИКОВСКОГО ПОЛКА), kasownik odbiorczy Moskwa 3.1.05; wspaniały walor w doskonałym stanie zachowania, wszystkie stemple i pieczęcie lakowe idealnie czytelne.


1 200 PLN
18744

1905 wojna rosyjsko-japońska, karta pocztowa datowana "piątek 6/I 1905r." (22.XII.1904r. według kalendarza juliańskiego), wysłana ze stacji Kasztan (Gub.Tomska) do Lublina przez Polaka jadącego długo na front; idealnie odciśnięta pieczęć formacyjna "POLOWA PIEKARNIA WOJSKOWA No1" (ПОЛЕВАЯ ВОЕННАЯ ХЛЪБОПЕКАРНЯ No1), słabo odciśnięty datownik ambulansu 188 Krasnojarsk - Nowomikołajewsk, datownik odbiorczy Lublina; urywek treści "Jadę w grudniu, jadę w styczniu. Jadę w 1904 roku, jadę w 1905 roku..."; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania.


300 PLN
18745

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, seria znaczków na wycinkach (Fi.700.-), unieważnionych rzadkim legionowym kasownikiem ramkowym "STRZELECKA KOMENDA ETAPOWA / Poczta Polowa", sygnowane.

Fi.1-2
750 PLN
18746

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, rzadkie - jako kasowane, seria znaczków na wycinkach (Fi.700.-), unieważnionych kasownikiem ramkowym "Poczta Polowa W.P. / JĘDRZEJÓW", przedwojenne sygnatury.

Fi.1-2
600 PLN
18747

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, seria czysta w pięknym stanie (Fi.440.-), gwarancja firmowa Witkowski, gwarancja Krawczyk

Fi.1-2
450 PLN
18748

1914 orzeł - wydanie legionowe NKN, seria znaczków na wycinkach, unieważnionych kasownikiem ramkowym "STRZELECKA KOMENDAETAPOWA / poczta polowa", przedwojenne sygnatury.

Fi.1-2
480 PLN
18749

1914 orzeł - wydanie legionowe NKN, seria znaczków na wycinkach, unieważnionych kasownikiem ramkowym "Poczta Polowa W.P. / JĘDRZEJÓW", przedwojenne sygnatury.

Fi.1-2
480 PLN
18750

1914 orzeł - wydanie NKN, gwarancja Mikstein.

Fi.1-2
380 PLN
18751

1914 Legiony Polskie, czerwona nalepka "NA CELE HUMANITARNE LEGIONÓW I SAMARYTANINA" za 2 hal. gwarancja Mikstein.

Fi.1a
80 PLN
18752

1914 orzeł - wydanie Naczelnego Komitetu narodowego, znaczek na wycinku unieważniony stemplem "STRZELECKA KOMENDA ETAPOWA / poczta polowa" z Jędrzejowa, gwarancja Mikstein.

Fi.2
250 PLN
18753

1914 orzeł - znaczek wydania Naczelnego Komitetu narodowego, gwarancja.

Fi.2
150 PLN
18754

1914 orzeł - wydanie Naczelnego Komitetu Narodowego, znaczek cięty, gwarancja Mikstein, Ryblewski.

Fi.2nz
400 PLN
18755

1914 orzeł - wydanie NKN, marginesowa parka znaczków cietych, gwarancja Mikstein.

Fi.2nz
800 PLN
18756

1914 karta pocztowa do obozu jenieckiego w Nysie (Neisse) wysłana 10.10 z Kazania do Czerwonego Krzyża w Genewie, za pośrednictwem którego przekazano ją do obozu w Niemczech; cenzury rosyjskie, stempelek Centralnego Biura Czerwonego Krzyża; wspaniale udokumentowany, niecodzienny obieg pocztowy; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.


400 PLN
18757

1914 kartka polecona z Brna do Głównej Komendy Polskich Legionów w Jabłonkowie, korespondencja rodziny w sprawie rannego syna.


250 PLN
18758

1914 dwa listy korespondencji porucznika Stockera z twierdzy w Przemyślu do żony w Wiedniu, i list od żony do porucznika, list z twierdzy ze stemplem formacyjnym "K.u.K. Festungsartillerieregiment Fürst Kinsky Nr. 3. / Marschkompagnie nr. 3" i naklejka regimentu w formie pieczęci lakowej, ciekawe i rzadkie listy w doskonałym stanie.


350 PLN
18759

1914 węgierska kartka polowa wysłana 511.14 z 10. kompanii 3. batalionu 3. pułku Legionów z rejonu Huszt do Żywca, datownik cywilny KIRALYMEZO, stempel poczty legionów "POCZTA POLOWA LEGIONÓW / L.2", stempel cenzury "Zensuriert".


220 PLN
18760

1915 poczta lotnicza z oblężonego Przemyśla - Fliegerpost Przemyśl, karta numerowana maszynowo pisana 7.2.15, wysłana lotem określanym jako lot 10 10.02.15 na Węgry, stempel lotniczy typ 6, kontrolny IX 54 typ III, stempel odbiorczy z Diósgyör z datą 5.03.15.

Fi.9
1 500 PLN
18761

1915 kartka z austriackiej poczty etapowej w Radomiu do Sosnowca, kartka niedoręczona - stempel "unzulässig, / zurück.", stemple cenzury wojskowej z Radomia i Bohumina, oraz kontroli pocztowej.

Fi.Cp.2
25 PLN
SOLD
18762

1915 "ПETPOГPAДCKA BOEHHAЯ ЦEHЗУPA" (PIOTROGRODZKA CENZURA WOJENNA) doskonale zachowana pieczęć lakowa cenzury wojskowej w Piotrogrodzie na liście poleconym wysłanym 29.1 z Warszawy do Beckenham w Anglii, nalepka polecenia przeznaczona dla listów zagranicznych "Varsovie"; dodatkowo stempelek cenzora z numerem "19.", kasownik odbiorczy Londyn 27.II; niezwykle ciekawa przesyłka zagraniczna z początkowego okresu trwania I wojny światowej przesłana skomplikowaną drogą pocztową przez Petersburg i najpewniej przez Skandynawię; całość w dobrym stanie zachowania.


Mi.69I, 84 
300 PLN
18763

1915 Legiony Polskie - widokówka wysłana 13.XII z Zakopanego do Stacji Zbiorczej Transportowej dla Polskich Legionistów w Morawskiej Ostrawie, stempelek cenzury w Nowym Targu.


Mi.142 
30 PLN
18764

1915-17 nalepka z wizerunkiem orła legionowego na tarczy - cynkografia we wzorze zbliżonym do Fi.3, bez perforacji poziomej na dole, piękny stan.


200 PLN
18765

1915 Legiony Polskie - list wysłany 15.5 z Personalnej Stacji Zbornej Legionów w Krakowie (dokładny adres nadawcy na odwrocie) do Lwowa, niecodzienna pieczęć formacyjna z godłem Austro-Węgier i napisami po niemiecku: "LEGIONSOFFIZIER zur Führung der Legionsangelegenheiten beim k.u.k. Platzkommando in KRAKAU" nieopisana u Berka!!! dodatkowo stempelek "VON DER ARMEE IM FELDE", wśród legionowych rekwizytów pocztowych, stemple z tekstem niemieckim są bardzo rzadkie, a te z godłem austro-węgierskim wręcz unikalne, ponadto wśród przesyłek legionowych, koperty należą do najrzadziej spotykanych walorów; unikalna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


1 000 PLN
18766

1915 formularz wysłany 12.III z niemieckiego szpitala wojskowego do Legnicy, formacyjna pieczęć listowa.


20 PLN
18767

1915 Legiony Polskie - I Brygada, formularz wysłany 9.III za pośrednictwem poczty polowej 118 do Wiednia, doskonała czerwona odbitka stempla formacyjnego "KOMENDA 1.Baonu II-go Pułku I.BRYG.LEG.POL." - nieopisanego u Berka!!! dobry stan zachowania;

1915 Legiony Polskie - I Brygada, formularz wysłany 12.III za pośrednictwem poczty polowej 118 do Nowego Sącza, doskonała odbitka stempla formacyjnego z orłem "Komenda III.Baonu I.p.I.Legionu Pol." (Berek P28), dodatkowo, wyjątkowo rzadko spotykany polski stempelek cenzury z ozdobnikami!!! (odmiana u Berka nieopisana); słabszy stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


500 PLN
18768

1915 formularz wysłany 21 7 za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej V Korpusu Zapasowego do Legnicy, cenzura.


20 PLN
18769

1915 list do Berlina, wysłany 11.10 ze szpitala polowego nr.145I przy 1 Dywizji Landwery, za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej 244, pieczęć formacyjna z orłem.


25 PLN
18770

1915 (?) formularz poczty polowej wysłany ze szpitala wojskowego, przesłany miejscowo we Wiedniu; zwraca uwagę nietypowy, rzadko spotykany stempelek zwalniający od opłaty pocztowej: "Portofrei/ Amtl. Milit. Sanitätsangel. Handels-/ minist. Z.2399 (Postverodnungs-/ blatt 16, vom Jahre 1881.)"; bardzo dobry stan zachowania.


100 PLN
18771

1915 widokówka wysłana 22.9 z Bonn do oddziału lotniczego Feld-Fliegerabtlg.70 na niemiecką pocztę polową 102.


20 PLN
18772

1915 Legiony Polskie - listownik użyty jako koperta, wysłany 8.X za pośrednictwem poczty polowej 355 do Krakowa, stempel formacyjny "KOMENDA 3-go BATALIONU 2-go PUŁKU 1-GO POLSKIEGO LEGIONU" (Berek P112) i stempelek cenzury ZENSURIERT (Berek C42); dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.16
250 PLN
18773

1915 list wysłany 1.12 za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej nr.187 do Wrocławia.


10 PLN
18774

1915 widokówka, wysłana 4.6 z Trier jako przesyłka niemieckiej poczty polowej do jednostki wojskowej w Kolonii.


20 PLN
18775

1915 Legiony Polskie - zestaw trzech dokumentów wystawionych na nazwisko Włodzimierza Prochaski:

nakaz zajęcia kwatery i wydania posiłków z 25.IV w Kętach z pieczęcią "Zameldował się w komendzie placu Polskich Legionów w";

Bilet kwaterunkowy z 11.V w Piotrkowie i niewykorzystaną kartę z kuponami na posiłki z 13.V oba druki z pieczęciami "ODDZIAŁ KWATERUNKOWY/ LEGIONÓW POLSKICH"; niecodzienny komplet niespotykanych walorów w dobrym/słabym stanie zachowania; pieczęci nieopisane u Berka!!!


400 PLN
18776

1915 list z Przemyśla do Wiednia wysłany pocztą lotniczą "Fliegerpost Przemyśl", data napisania kartki 9.III.1915.


180 PLN
18777

1915 widokówka z Sulechowa (Zullichau) niemieckiej poczty polowej nadana w niemieckim ambulansie pocztowym na trasie Halle (Saale) - Poznań do Gostynia.


140 PLN
18778

1915 naśladownictwa nalepek z wizerunkiem orła legionowego na tarczy z napisem "LEGJONISTOM POLSKIM".


40 PLN
18779

1915 oblężenie Przemyśla (Fliegerpost Przemyśl), karta w kolorze zielonkawoszarym numerowana maszynowo, stempel lotniczy typ 1, kontrolny "IX 54" typ IV.


120 PLN
SOLD
18780

1915 oblężenie Przemyśla (Fliegerpost Przemyśl), karta w kolorze różowawoszarym numerowana maszynowo, stempel lotniczy typ 5, kontrolny "IX 54" typ II.


200 PLN
18781

1915 oblężenie Przemyśla (Fliegerpost Przemyśl), karta w kolorze żółtawoszarym numerowana maszynowo, stempel lotniczy typ 1, kontrolny "IX 54" typ I.


170 PLN