The auction will end on 08.07.2024
The auction ends in:

Auction 104. Town postage 1914-1918

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
19012

1915 Warszawa "Orzeł", znaczek za 10 gr. drukowany farbą anilinową (Mi.80 euro), piękny stan, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2b
80 PLN
19013

1915 Warszawa, znaczek w odmianie barw l, gwarancja i oznaczenie Berbeka.

Fi.2l
180 PLN
19014

1915 Warszawa, znaczek z obróconym o 90° nadrukiem nowej wartości 6 GROSZY/5 gr. typu 1 w kolorze lilaczerwonym, gwarancja i opis.

Fi.4Iba
Mi.4aa
200 PLN
19015

1915 Warszawa, znaczek z ręcznym nadrukiem nowej wartości 6 GROSZY/5 gr. w kolorze lilaczerwonym, gwarancja Krawczyk.

Fi.4Iba
Mi.4aa 
60 PLN
19016

1915 Warszawa, znaczek z ręcznym nadrukiem nowej wartości 6 GROSZY/5 gr. w kolorze (bräunlich)lila, z tłem żółtobrązowym (Mi.150 euro), gwarancja i oznaczenie.

Fi.4Ibb
Mi.4bb
300 PLN
SOLD
19017

1915 Warszawa, wydanie z typograficznym nadrukiem nowej wartości 6/5 gr w kolorze czarnym, przesyłka miejscowa z doręczeniem opłaconym przez nadawcę, ofrankowana połówką znaczka skasowanego datownikiem poczty miejskiej z wyróżnikiem "b", stempelek "Wręczenie opłacone"; sygnowano na odwrocie litery "B.T." w kółku; gwarancja Krawczyk.

Fi.5aIa
Mi.6Iaa
100 PLN
SOLD
19018

1915 Warszawa, wydanie z typograficznym nadrukiem nowej wartości 6/5 gr. w kolorze czarnym, połówka znaczka na wycinku, gwarancja Krawczyk.

Fi.5aIa
Mi.6Iaa 
30 PLN
19019

1915 Warszawa - wydanie z typograficznym nadrukiem nowej wartości, narożny czworoblok kasowanych znaczków za 6/5 gr. z tłem zielonym, lewy z nadrukiem typu I - wąskie cyfry 6, a prawy z nadrukiem typu II - szerokie cyfry 6, takie parki występują tylko w jednej prawej kolumnie arkusza, w katalogu Fischer pominięto przez pomyłkę wycenę czarnych nadruków II typu, same parki są rzadkie jako kasowane, czworobloki spotyka się jeszcze rzadziej, gwarancja Schmutz.

Fi.5aIa + 5aIIb
Mi.6Iaa + 6IIaa
750 PLN
19020

1915 Warszawa, parka znaczków poczty miejskiej z poz. 23 i 24 z nadrukami typ Ic i IIc, gwarancja i oznaczenie.

Fi.5a Ic, 5a IIc
180 PLN
19021

1915 Warszawa, parka znaczków poczty miejskiej z nadrukami typ If i IIf, znaczki zamoczone u dołu, podniesiona gwarancja i oznaczenie.

Fi.5a If, 5 IIaf
220 PLN
19022

1915 Warszawa, nadużycie kliszy znaczka za 10 gr. cięte, bez tła, nakład wykorzystywany pod przedruki trzech ostatnich wydań poczty miejskiej, sygnowane T.Zieliński.

Fi.6 MK
Mi.5 
30 PLN
19023

1915 Warszawa, wydanie z typograficznym nadrukiem nowej wartości 2/10 gr. na znaczku podstawowym drukowanym farbą anilinową (Mi.25 euro), pięknie kasowany egzemplarz, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.6a
Mi.5b
50 PLN
19024

1915 Warszawa, znaczek w odmianie barw h, gwarancja i oznaczenie Berbeka.

Fi.6h
230 PLN
19025

1915 Warszawa, miejscowy list z Warszawy, opłata za doręczenie pobrana połówką znaczka opłaty doręczeniowej poczty miejskiej w Warszawie, koperta zagięta w połowie.

Fi.7
35 PLN
SOLD
19026

1915 Warszawa, nadużycie kliszy znaczka za 5 gr. cięte, bez tła, nakład w zmienionej barwie - wykorzystywany pod przedruki trzech ostatnich wydań poczty miejskiej, lekka prześwitka.

Fi.7 MK
Mi.6 
20 PLN
19027

1915 Warszawa, miejscowy list doręczony przez pocztę miejska w Warszawie opłacony dodatkowo znaczkiem poczty miejskiej, koperta okupacyjna z nadrukiem Russisch Polen.

Fi.Ckp2I, 5
480 PLN
19028

1915 Warszawa, próby w kolorach: za 5 gr. w ciemnoszarozielonym i za 10 gr. w czarnym bez tła, piękny stan (Fi. 6.000,-), gwarancja Krawczyk.

Fi.I-II P1
3 600 PLN
19029

1915 Warszawa, seria nie wprowadzona do obiegu, oba znaczki z tłem jasnobrązowawożółtym i pełną oryginalną gumą bez podlepki (Fi.1000.-), gwarancja i opis Schmutz.

Fi.I-IIb
800 PLN
19030

1915 Warszawa, znaczek wydania nie wprowadzonego do obiegu w barwach czarnej i tłem żółtobrązowym, gwarancja i oznaczenie Berbeka, Walisch.

Fi.IIa
400 PLN
19031

1915 Warszawa, znaczek nie wprowadzony do obiegu, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.IIb
240 PLN
19032

1915 Warszawa, znaczek wydania nie wprowadzonego do obiegu, gwarancja i oznaczenie.

Fi.IIb
160 PLN
19033

1915 Warszawa, próby znaczków niedoszłych do obiegu bez tła na papierze niegumowanym, bardzo rzadkie (Fischer 6.000,- zł), gwarancja i oznaczenie.

Fi.IP1, IIP1
1 900 PLN
19034

1916 Sosnowiec, seria czysta ze śladami po podlepce (Mi.50 euro), gwarancja Mikstein.

Fi.1-2
80 PLN
19035

1916 Sosnowiec, seria kasowana w czworoblokach z pełną oryginalną gumą (Mi.480 euro, Fi.480.-), piękny stan, gwarancja.

Fi.1-2
280 PLN
19036

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.150 euro, Fi.280.-), piękny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.1-2
240 PLN
19037

1916 Sosnowiec, seria kasowana (Mi.120 euro, Fi.120.-) w bardzo ładnym stanie, gwarancja Mikstein.

Fi.1-2
80 PLN
19038

1916 Sosnowiec, seria pierwszego wydania, gwarancja Mikstein.

Fi.1-2
200 PLN
19039

1916 Sosnowiec, seria znaczków pierwszego wydania w doskonałym stanie, gwarancja Petriuk.

Fi.1-2
250 PLN
19040

1916 Zawiercie, seria znaczków bez nadruku kontrolnego (Mi.360 euro), nietypowo jasny środek znaczka za 10 f., bardzo ładny stan zachowania, pełna oryginalna guma z jednym maleńkim zmatowieniem, imponujący zestaw sygnatur i gwarancji, dwie własnościowe lub firmowe, Rachmanow, Mikstein, Jungjohann BPP.

Fi.1-2III
750 PLN
19041

1916 Zawiercie, seria znaczków czystych bez nadruku kontrolnego, znaczek za 10 f. w dwóch odmianach koloru ramki - niebieskofioletowym i szarofioletowym, bardzo ładny stan zachowania z pełną oryginalną gumą, gwarancja Dr.P.JEM, Mikulski.

Fi.1-2III
1 200 PLN
19042

1916 Zawiercie, seria znaczków z nadrukiem kontrolnym z przerwami w literach J i R w kolorze fioletowym rzadszym z czerwonym odcieniem, Michel kataloguje tylko bardziej popularną szarofioletowa wersję tego nadruku kontrolnego, bardzo ładny stan zachowania, pełna oryginalna guma z jedną lekką podlepką, rzadka jako gwarantowana, tu gwarancja Ćwiertnia, Gryżewski.

Fi.1-2II a
Mi.1-2II
1 000 PLN
19043

1916 Białystok, znaczek lokalnej poczty doręczeniowej z ręcznym podpisem, gwarancja i oznaczenie Jendroszek.

Fi.1I
750 PLN
19044

1916 Zawiercie, znaczek za 10 f. bez nadruku kontrolnego, bez gumy, ale w bardzo ładnym stanie zachowania, gwarancja Mikstein.

Fi.1III
80 PLN
19045

1916 Zawiercie, seria stemplowanych znaczków z nadrukiem kontrolnym w doskonałym stanie, wartość katalog Fischer 4.000,- zł, katalog Michel 2.200,- Euro, , gwarancja Schmutz.

Fi.1Ia-2Ia
2 500 PLN
19046

1916 Warszawa, kartka z Niemiec do Warszawy, stempel niemieckiej cenzury wojskowej w Poznaniu, stempel opłaty doręczeniowej poczty miejskiej w Warszawie.

Fi.1b
100 PLN
19047

1916 Warszawa, miejscowa przesyłka ekspresowa (opłata zasadnicza niezgodna z taryfą) nadana 16.5, opłatę doręczeniową pobrano znaczkami poczty miejskiej skasowanymi datownikiem "K.O.m.st.W. POCZTA MIEJSKA" z wyróżnikiem "b", dodatkowo czerwonoliliowy stempelek WRĘCZENIE OPŁACONE; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania; gwarancja Krawczyk.

Fi.2, 7, 9, 27Ia
200 PLN
19048

1916 Łódź, karta pocztowa "Russich Polen" wysłana 12.4 z Warszawy, 14.IV doręczona przez Łódzką Ochotniczą Straż Ogniową, rzadki stempelek poczty miejskiej w kolorze liliowym (Fi.1000.-), przesyłka cenzurowana w Warszawie, gwarancja Schmutz.

Fi.2b
700 PLN
19049

1916 Warszawa, "6 GROSZY" - czerwony stempelek opłaty doręczeniowej I wydania na widokówce o tematyce skautowej wysłanej 27.12 z Sosnowca, fioletowy stempelek cenzury warszawskiej; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.2a
120 PLN
19050

1916 Warszawa, list firmowy z Berlina do Warszawy, stempel opłaty doręczeniowej poczty miejskiej w Warszawie.

Fi.2b
100 PLN
19051

1916 Warszawa, "6 GROSZY" - czerwony stempelek opłaty doręczeniowej I wydania na karcie pocztowej wysłanej 30.10.16 z Łowicza do Warszawy, fioletowy stempelek niemieckiej cenzury w Warszawie.

Fi.2b
40 PLN