The auction will start on 14.04.2023

Auction 100. WW1 military postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
27701

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, rekonstrukcja arkusza znaczka za 5 hal., bez gumy, zachowane w bardzo ładnym stanie.

Fi.1
1 200 PLN
27702

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, nieząbkowana parka znaczków z czwartej i piątej kolumny o różnych nominałach 5+10 hal., tak jak zdecydowana większość ciętych niegumowana, gwarancja Mikstein.

Fi.1+2 nz
1 200 PLN
27703

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, rzadkie - jako kasowane, seria znaczków na wycinkach (Fi.700.-), unieważnionych kasownikiem ramkowym "Poczta Polowa W.P. / JĘDRZEJÓW", przedwojenne sygnatury.

Fi.1-2
600 PLN
27704

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, seria czysta, pełna oryginalna guma ze śladami przywarcia do hawidu na całej powierzchni, prezentuje się ładnie (Fi.240.-), gwarancja Mikstein.

Fi.1-2
160 PLN
27705

1914 orzeł, znaczki wydania Naczelnego Komitetu Narodowego na wycinkach unieważnione stemplem "Poczta polowa W.P. / JĘDRZEJÓW".

Fi.1-2
600 PLN
27706

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, seria czysta w pięknym stanie (Fi.440.-), gwarancja.

Fi.1-2
400 PLN
27707

1914 Legiony Polskie, czerwona nalepka "NA CELE HUMANITARNE LEGIONÓW I SAMARYTANINA" za 2 hal. gwarancja Mikstein.

Fi.1a
80 PLN
27708

1914 Legiony Polskie - różowoczerwona nalepka "NA CELE HUMANITARNE LEGIONÓW I SAMARYTANINA" za 2 hal. na wycinku z dokumentu.

Fi.1b
50 PLN
27709

1914 orzeł - wydanie Naczelnego Komitetu narodowego, znaczek na wycinku unieważniony stemplem "STRZELECKA KOMENDA ETAPOWA / poczta polowa" z Jędrzejowa, gwarancja Mikstein.

Fi.2
250 PLN
27710

1914 orzeł - znaczek wydania Naczelnego Komitetu narodowego, gwarancja.

Fi.2
150 PLN
27711

1914 orzeł - wydanie Naczelnego Komitetu Narodowego, znaczek cięty, gwarancja Mikstein, Ryblewski.

Fi.2nz
400 PLN
27712

1914 orzeł - wydanie NKN, marginesowa parka znaczków cietych, gwarancja Mikstein.

Fi.2nz
800 PLN
27713

1914 rosyjski stempel kamuflażowy z Warszawy - rzadki typ 512.09 według Lewina, na znaczku za 10 kop., stosowany w początkowym okresie wojny w celu utajnienia miejsca nadania, w związku z szybkimi postępami wojsk niemieckich, podobne rosyjskie ostemplowania z terenów Polski są rzadko spotykane.


Mi.69 
40 PLN
27714

1914 kartka z poczty polowej nr 186 wysłana 28.12.14 do Krakowa, stempel cenzury " Zensuriert / Hauptpostamt" i stempel "POCZTA POLOWA LEGIONÓW / L. 1." w kolorze czerwonym.


250 PLN
27715

1914 kartka z Krakowa 17.9.14 wysłana do komendy ułanów w Krakowie, stempel strzeleckiej poczty polowej "STRZELECKA KOMENDA ETAPOWA / poczta polowa" w kolorze fioletowym wzoru używanego we wrześniu 1914 roku, jeden z najrzadszych stempli legionowych, ładna odbitka stempla i dobry stan zachowania całości.


1 400 PLN
27716

1915 poczta lotnicza z oblężonego Przemyśla - Fliegerpost Przemyśl, karta numerowana maszynowo pisana 7.2.15, wysłana lotem określanym jako lot 10 10.02.15 na Węgry, stempel lotniczy typ 6, kontrolny IX 54 typ III, stempel odbiorczy z Diósgyör z datą 5.03.15.

Fi.9
1 500 PLN
27717

1915 list z Przemyśla do Wiednia wysłany pocztą lotniczą "Fliegerpost Przemyśl", data napisania kartki 9.III.1915.


180 PLN
27718

1915 Legiony Polskie - formularz wysłany 17.VI za pośrednictwem urzędu etapowego w Piotrkowie (kasownik z wyróżnikiem "a") do Nowego Sącza, nadawcą jest - jak sam pisze - "emerytowany drużynowy skautów"; czytelna odbitka pieczęci formacyjnej z orłem "Kompanja Techniczna przy Komendzie Legionów Polskich" (Berek P200), polski stempelek cenzury CENZUROWANE (Berek C10); całość w bardzo dobrym stanie zachowania; temat - SKAUTING.


250 PLN
27719

1915 Legiony Polskie - listownik poczty polowej wysłany 8.VIII z zapasowego szpitala wojskowego Czerwonego Krzyża w Karolinenthal (Karlín obecnie dzielnica Pragi) do Centralnego Biura Ewidencyjnego Legionów Polskich w Piotrkowie, formacyjny stempel szpitala "Reserve-Spital des roten Kreuzes in Karolinenthal MILITARPFLEGE", na odwrocie pieczęć kancelaryjna Biura Legionów; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.


120 PLN
27720

1915 Legiony Polskie - widokówka (oryginalne zdjęcie odręcznie podpisane "Na pozycyach - W oczekiwaniu ataku" z numerem "L14") datowana 21.IV, wysłana za pośrednictwem poczty polowej do Krakowa, w adresie nadawcy podano "Dr Tadeusz Pawlas lekarz bataljonowy 2go baonu 3go pułku Leg.Pol. Feldpost 355"; okrągły stempel formacyjny "3. pułk leg. polskiego lekarz baonu" z dopiskiem "IIgo" - nieopisany u Berka!!! przesyłka cenzurowana - dopisek "Zensuriert" rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Dr Tadeusz Pawlas - porucznik, lekarz batalionowy, późniejszy wybitny polski dermatolog wraz z chor.Leopoldem Rudke i Janem Włodkiem założyli w 1914 na froncie karpackim "Spółdzielnię Fotograficzną" - pierwszą polską agencję fotograficzną, dokumentującą żołnierskie życie i walkę legionistów, w początkowym okresie dysponowali jedynie jednym aparatem fotograficznym, ich prace były używane jako materiał ilustracyjny Centralnego Biura Prasowego przy Komendzie Głównej Legionów, oraz przez Centralne Biuro Wydawnicze.


800 PLN
27721

1915 Legiony Polskie - formularz wysłany 12.V za pośrednictwem urzędu w miejscowości Kęty do Centralnego Biura Ewidencyjno-Werbunkowego Departamentu Wojskowego NKN w Oświęcimiu, wyraźna odbitka stempla formacyjnego "Komenda placu" - u Berka nieopisanego! dwujęzyczny stempelek cenzury polsko-niemiecki - u Berka nieopisany! i dodatkowo WEITERLEITEN; pieczęć kancelaryjna z datą 17.5.1917; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


240 PLN
27722

1915 widokówka (Ostenda), wysłana 12.9 do Ostrowa za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej 11 Dywizji Piechoty; dodatkowy stempelek w ramce "Soldatenbrief."; dobry stan zachowania.


30 PLN
27723

1915 Legiony Polskie - formularz poczty polowej wysłany 4.X ze Lwowa do Naczelnego Komitetu Narodowego w Piotrkowie, skąd 10.X za pośrednictwem urzędu etapowego został przesłany do I Brygady na pocztę polową 118; stempelek cenzury lwowskiej; bardzo dobry stan zachowania.


60 PLN
27724

1915 formularz do korespondencji jeńców wojennych z terenów Rosji, napisy po rosyjsku i francusku, datowany 25.IX w Symbirsku, wysłany do Salzburga; cenzura rosyjska z Symbirska i dodatkowy stempelek "Д.С.Ш."; cenzura Austro-Węgierskiego Czerwonego Krzyża; całość w doskonałym stanie zachowania.


80 PLN
27725

1915 korespondencja jeńców wojennych z terenów Rosji, karta pocztowa! a nie jak zazwyczaj specjalny formularz, datowana 6.V wysłana z obozu w Symbirsku do Salzburga; zwraca uwagę nietypowy, imienny stempelek cenzora w Symbirsku; stempelek cenzury austro-węgierskiego Czerwonego Krzyża z parafką cenzora; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


100 PLN
27726

1915 Legiony Polskie - widokówka wysłana 30.IV przez żołnierza 2 pułku Legionów z węgierskiego szpitala wojskowego PASTEUR w miejscowości Kolozsvar do Witowa; przesyłka oznaczona stempelkiem "Militarplege"; w tym czasie (koniec kwietnia) II Brygadę dyslokowano nad granicę Besarabii, gdzie objęła ona obronę rejonu Czerniawki i Dobronocy (na pn.-wsch. od Czerniowic); całość z wczesnego, mało znanego i słabo udokumentowanego okresu walk legionowych; bardzo dobry stan zachowania.


200 PLN
27727

1915 Legiony Polskie - KARTA WOJSKOWA nr.21086 wystawiona na nazwisko Włodzimierza Prochaski, na froncie dwie pieczęci "I. LEGION POLSKI" i okrągła z orłem, wewnątrz owalna pieczęć "DEPARTAMENT WOJSKOWY N.K.N. KOMISYA POBOROWA", adnotacja o zdaniu kursu podoficerskiego z okrągłą pieczęcią z godłem "LEGIONY POLSKIE SZKOŁA PODOFICERSKA" - żadna z pieczęci nie jest opisana w fundamentalnej pracy Berka; bardzo rzadki dokument w dobrym stanie zachowania; dodatkowo STAN SŁUŻBY tego samego legionisty, dokument z okrągłą pieczęcią z orłem "Centralny Urząd Ewidencyjny Polskiego Korpusu Posiłkowego".


500 PLN
27728

1915-17 nalepki z wizerunkiem orła legionowego na tarczy, serie cięta i ząbkowana, bardzo rzadkie jako kasowane, z opisem na karcie ze zbioru wystawowego.


240 PLN
27729

1915 Legiony Polskie - I Brygada, formularz wysłany 3.VII za pośrednictwem urzędu etapowego w Noworadomsku (datownik z wyróżnikiem a) do Wiednia, bardzo dobrej jakości fioletowa odbitka dekoracyjnego stempla formacyjnego z orłem "Kompania VI Baon uzup.No1. Leg.Polskich" - nieopisanego u Berka!!! dodatkowo rzadkiego typu cenzura połączona ze stemplem formacyjnym "Bataljon uzupełniający No1/ Polskich Legionów/ CENZUROWANO" - nieopisana u Berka!!! bardzo dobry stan zachowania;

1915 Legiony Polskie - I Brygada, formularz (Kucharski K.9.) o najwyższym stopniu rzadkości 10 punktów (w skali 10 punktowej)!!! wysłany 20.VIII za pośrednictwem poczty polowej 118 do Zakopanego; czytelna odbitka stempla formacyjnego z orłem "Komenda VI baonu I. Legionu Polskiego" (Berek P53); dobry stan zachowania; na karcie albumowej.


1 200 PLN
27730

1915 Legiony Polskie - bitwa pod Kirliababą, widokówka datowana 19.I, wysłana 20.I z miejscowości Felsővisón na Węgrzech do Witowa, w adresie nadawcy podano: "pułk II Baon I poczta polowa No2"; w dniach 18-22.I na rumuńskiej Bukowinie 2 pułk toczył ciężkie walki z wojskami rosyjskimi pod miejscowością Kirlibaba, po pięciu dniach Rosjanie zostali zmuszeni do wycofania się z Bramy Bukowińskiej, co powstrzymało ich wkroczenie na Węgry; niezwykle rzadka całość z wczesnego, słabo udokumentowanego okresu walk legionowych; bardzo dobry stan zachowania.


400 PLN
27731

1915 Legiony Polskie - "list przesyłkowy" na transport karabinów i amunicji wyekspediowanych z Jabłonkowa do Bystrzycy na papierze firmowym Komendy Etapowej Legionów Polskich, rozkaz wysyłki wydany przez kpt.Mariana Kukiela (późniejszego generała, wybitnego historyka polskiej wojskowości) skierowany do kpt.Andrzeja Galicy (późniejszego generała); czytelna odbitka owalnego stempla formacyjnego z orłem "PROWIANTURA BAONU UZUPEŁ. I. PUŁKU POLSKICH LEGIONÓW" nieopisanego u Berka; słabszy stan zachowania.


300 PLN
27732

1915 naśladownictwa nalepek z wizerunkiem orła legionowego na tarczy z napisem "LEGJONISTOM POLSKIM".


40 PLN
27733

1915 kartka od jeńca wojennego z Ufy na Morawy, stemple rosyjskiej cenzury i trójkątny stempel austriackiej cenzury w Wiedniu, na odwrocie ingerencja cenzora.


40 PLN
27734

1915 kartka od jeńca wojennego z Ufy na Morawy, stempel rosyjskiej cenzury i stempel cenzury austriackiego Czerwonego Krzyża.


40 PLN
27735

1915 kartka nadana z poczty etapowej nr 118 16.7.15 do kolonii polskiej w czeskiej Choceni, stempel cenzury "CENZUROWANO /* 1. Bryg. 6. baon *".


100 PLN
27736

1915 listownik nadany z austro - węgierskiej poczty polowej 355 15.6.15 ostatecznie przekierowany do Trzebini, stempel formacyjny "K. und k. Infanterieregiment / Jung Starhemberg Nr.13 / 1. Feldkompanie", na odwrocie nalepka legionowa na cele dobroczynne, bardzo ciekawy poetycki list " Nad grobem kolegi... Żołnierza grób - wciąż stoi tam / Złamany krzyż potęgą burz", miejsce nadania "Na pobojowisku".


320 PLN
27737

1915 kartka nadana z poczty etapowej 355 1.12.15 do Rzeszowa, stempel formacyjny "Komenda Trenu I. Baon. 2. Pułku Leg. Pol.", stempel "CENZUROWANO".


180 PLN
27738

1915 kartka z Jasła do Komendy Polskiego Legionu w Wiedniu, stemple austriackiej cenzury wojskowej w Nowym Sączu.


30 PLN
27739

1915 kartka z Poznania adresowana na pocztę polową 118 III Brygady Polskiego Legionu.


30 PLN
27740

1915 kartka z poczty polowej nr 110 7.8. do zakopanego, stempel formacyjny regimentu ułanów "K.K. LANDWEHRULANENREGIMENT Nr. 3".


60 PLN