Seite:
ergebnisse
Poz# Beschreibung Der Preis Der Kaufpreis
128671942 Trąbka pocztowa, bardzo rzadki na korespondencji cięty znaczek za 15 f. w kolorze brunatnym na szarym gąbczastym średnim papierze gazetowym (nakład 140 szt.) - widoczna (u góry) krawędź gazety i czarny poziomy pasek (u dołu) - fragment druku, karta pocztowa ozdobiona grafiką wielkanocną w kolorze niebieskim "1943 OSTATNICH ŚWIĄT", napis POCZTÓWKA typu N2 (w/g klasyfikacji P.Pelczara); dobry stan zachowania (kartka z kilkoma drobnymi zagięciami); pochodzi ze wspaniałej kolekcji Manfreda G.Hebera, autora najbardziej szczegółowego Katalogu Poczt Obozowych; gwarancja i opis odmiany Korszeń.

1 500 PLN

1 500 PLN

128871943 Wdowa, kasowany znaczek za 25f. na papierze białym szorstkim sztywnym, cięty z trzech stron, gwarancja i opis odmiany Krawczyk.

200 PLN

200 PLN

128881943 Wdowa, kasowany znaczek za 25 f. najrzadsza odmiana w kolorze szaroniebieskim na papierze szarym gładkim średnim gumowanym (nakład 160 szt.), widoczne na skanie lekkie skośne zgięcie, pełna oryginalna guma, gwarancja i opis Korszeń.

200 PLN

200 PLN

128971943 50 gonitwa Towarzystwa Wyścigów Konnych, znaczek za 20 f. w kolorze ciemnoniebieskim na papierze białym gładkim grubym, gwarancja Korszeń, z oznaczeniem Krawczyk.

140 PLN

100 PLN

128981943 50. gonitwa Towarzystwa Wyścigów Konnych, gwarancja Schmutz.

240 PLN

190 PLN

129441945 Poczta Bloku D, kasowany znaczek przedrukowy, gwarancja Schmutz.

200 PLN

170 PLN

129681944 Herby miast, marginesowa i narożnikowa seria czysta, gwarancja Krawczyk, Korszeń.

70 PLN

70 PLN

129691944 herby miast, gwarancja Korszeń.

10 PLN

10 PLN

129711944 herby miast, gwarancja Korszeń.

10 PLN

10 PLN

129721944 herby miast, gwarancja Korszeń.

15 PLN

15 PLN

129731944 herby miast, luzak z serii.

10 PLN

10 PLN

129831944 26-rocznica Odzyskania Niepodległości,czysty znaczek za 25 gr., gwarancja Korszeń.

50 PLN

45 PLN

129861944 25-lecie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, czysty znaczek za 50 gr., gwarancja Korszeń.

50 PLN

45 PLN

129881944 Święto Artylerii, marginesowy znaczek za 20 gr., gwarancja Korszeń.

60 PLN

54 PLN

129911944 Powstanie Wielkopolskie, czysty znaczek za 20 gr., gwarancja Korszeń.

40 PLN

40 PLN

130031944 Warszawa walczy, całostka.

25 PLN

25 PLN

130781944 Powstanie Warszawskie, list w sprawie pomocy w odnalezieniu bliskich zaginionych w czasie powstania, w treści podano ostatnie znane miejsca ich pobytu, list do Rady Głównej Opiekuńczej w Krakowie wysłany ze wsi Kadłubowo, poczta Dzierżążnia (Günthersruhm) nadany w agencji pocztowej - dwuwierszowy stempelek w ramce "Dzierzaznia (Bz.Zichenau)", znaczek skasowano 30.12 w urzędzie pocztowym w Płońsku - niemiecki datownik PLÖHNEN (BZ.ZICHENAU).

200 PLN

150 PLN

130811944 korespondencja w sprawie bliskich zaginionych w czasie Powstania, karta pocztowa wysłana 8.11.44 z Częstochowy do miejscowości Liszki, do Marii Trzcińskiej m.in w sprawie jej syna ppor.Stefana Trzcińskiego, który przebywał w oflagu VIIA Murnau; bardzo dobry stan zachowania.

120 PLN

100 PLN

130821944 kartka do Rady Głównej Opiekuńczej w Krakowie od Polaków przebywających na robotach w Niemczech z ofertą pomocy dla warszawiaków po Powstaniu Warszawskim wysłana 27.11 z Bremy; stempel wpływu "RADA GŁÓWNA OPIEKUŃCZA" z dostawioną datą "4 XII 1944"; bardzo wymowna treść i piękny przykład solidarności międzyludzkiej w tragicznych czasach; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

120 PLN

100 PLN

131091940 Internowanie w Szwajcarii - formularz "Pamiątka z internowania w Szwajcarii" będący zarazem losem na loterię na rzecz internowanych Polaków, ze znaczkiem poczty polowej, ostemplowany w obozie Scheuren.

180 PLN

180 PLN

132011945 Libertas, list z Lubeki 2.5.45 do Pöhls, gwarancja Schmutz.

400 PLN

320 PLN

132141945 ZNACZNE PRZESUNIĘCIE KOLORU CZARNEGO NA ZNAKU OPŁATY, poczty międzyobozowe w Niemczech - Lubeka, "Syrena", karta pocztowa o sygnaturze L.Z.6.45.25000(1008); bardzo dobry stan zachowania.

320 PLN

250 PLN

132351945 list z Polish Military Centre w Northeim, wysłany 24.VIII z Brukseli do Czerwonego Krzyża w Genewie; zalepka i stempelki cenzury belgijskiej; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

200 PLN

160 PLN

132511946 Freiman - rocznica wyzwolenia obozu w Dachau, pamiątkowy ośmioblok - odmiana ze znaczkiem za 70 pf. w kolorze pomarańczowym, bardzo ładny stan zachowania.

420 PLN

420 PLN

132581946 Poczta osiedli polskich w Bawarii - Ettlingen, odwrócony środek (orzeł) - znaczek o nominale 1 marki z II serii ząbkowanej na widokówce, wysłanej 1.VIII do Barsfeld, unikalny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Krawczyk.

1 500 PLN

1 200 PLN

132841944 Zamość - marginesowy znaczek za 25 gr. + 1,75 zł./6 gr. wydania prowizorycznego z nadrukiem ręcznym stempelkiem gumowym "Orzeł" i wokół "POCZTA / POLSKA / Zamość / 25 VII 1944" oraz nominał (nakład 225 szt.), poza małym naturalnym lekkim zmatowieniem na gumie w pięknym stanie, gwarancja Korszeń.

450 PLN

460 PLN

133081944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym o nakładzie 47 sztuk, słabszy stan - złamania, fotoatest Korszeń.

450 PLN

450 PLN

133391944 Wodzowie, seria, gwarancja Wysocki.

350 PLN

350 PLN

133491944 Wodzowie, seria arkuszowych prób siatkowych typu V w kolorze czarnym z nieopiłowanymi marginesami (Fi.3000.-), czysty druk i piękny stan zachowania, gwarancja Schmutz,

3 600 PLN

3 600 PLN

133511944 Wodzowie, seria: znaczek za 25 gr w kolorze jasnoczerwonym, znaczek za 50 gr w kolorze ciemnozielonym z poz. 21 z błędem "plamy na górze znaczka i zniekształcone litery CT", dodatkowo znaczek z międzypolem, znaczek za 1 zł w kolorze niebieskim, gwarancja z opisem barw i błędu Schmutz.

500 PLN

500 PLN

133641944 Wodzowie, próba arkuszowa typu V, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

650 PLN

650 PLN

133781944 Goznak, list polecony z Chełma Lubelskiego 6.10.44 do Żmudzi, prowizoryczny kasownik i erka z Chełma.

300 PLN

240 PLN

133791944 Goznak, firmowy list z Lublina 19.9.44 do Stalowej Woli, wczesne użycie znaczków tego wydania.

120 PLN

100 PLN

133801944 Goznak, list z Suwałk 9.1.45 do Siedlec, znaczki użyte po wycofaniu z obiegu 1.1.45 co zostało przeoczone przez pocztę, znaczki unieważnione ręcznym napisem "Suwałki / 9.I.45", na odwrocie stempel cenzury wojskowej nr 183, gwarancja Schmutz.

480 PLN

400 PLN

133811944 Goznak, kartka z Krakowa 18.1.45 do Rzeszowa, znaczek wycofany z obiegu 1.01.45 bez mocy obiegowej przekreślony kredką, opłatę w podwójnej wysokości 50 gr. pobrano od odbiorcy w Rzeszowie - adnotacja ołówkiem "T 50 gr.", prywatny formularz kartkowy z orłem w koronie, stempel cenzury wojskowej nr 320, gwarancja Schmutz.

300 PLN

250 PLN

133871944 Goznak, arkusz drukowany z II walca, arkusz w dobrym stanie złożony w połowie, na poz. 100 błąd B1.

420 PLN

380 PLN

133891944 Goznak - ZNACZEK Z I WALCA, znaczek za 25 gr. poz.75 drukowany z I walca, bardzo rzadki (Fi.400.-) gdyż znaczki drukowane z tego walca prawie w całości poszły pod przedruk, gwarancja i opis Schmutz.

500 PLN

1 660 PLN

133901944 Goznak, list polecony z Lublina 19.9.44 do Tarnobrzegu, cenzura ręczna "Cenzor", wczesne użycie znaczków tego wydania, dekoracyjny walor.

240 PLN

200 PLN

133911944 kartka polecona z Rzeszowa 5.XII.44 do Łańcuta, stempel cenzury wojskowej numer 177.

250 PLN

220 PLN

134031944 list polecony z Rembertowa do Rosji, znaczki unieważniono datownikiem, poniemiecka erka, stempel radzieckiej cenzury wojskowej i stempel tranzytowy z Moskwy.

320 PLN

280 PLN