Die neu Auktion wird bald beginnen

Ergebnisse

Seite:
Poz# Bilder Beschreibung Der Preis Der Kaufpreis
17832

1830 PORTO, koszulka listu na koszt adresata wysłanego 14/10 z Warszawy do Łęczycy, adnotacja "Porto od Kromaz" (Komisarza Okręgu Mazowieckiego), dużymi niebieskimi cyframi wpisano wysokość opłaty "30" gr (list 1-łutowy); okrągły stempel nadawczy typu IIIC o średnicy 19,5 mm, w lewym dolnym rogu listu wpisana data w formie ułamka "14/10" z podaniem - co rzadkie - roku "(18)30"; na odwrocie pieczęć nadawcy z godłem Królestwa Polskiego; bardzo dobry stan zachowania.

450 PLN450 PLN
17833

1830 list urzędowy z częścią treści wysłany z Bytomia do Tarnowskich Gór (Tarnowitz), czarny dwuwierszowy stempel nadawczy BEUTHEN O/S 29/10; całość w dobrym stanie zachowania.

50 PLN50 PLN
17981

1885 dowód doręczenia z Nowego Sącza.

35 PLN35 PLN
18020

1899 CIESZYN, pasek pięciu austriackich znaczków gazetowych (za 1kr.) wydania z 1867 roku, unieważniony dwujęzycznym miejscownikiem w Cieszynie.

40 PLN40 PLN
18124

1860 pierwszy polski znaczek w barwach jasnoniebieskiej i różowej unieważniony stemplem numerowym Radomska z liczba 162 w czterech okręgach, znaczek reperowany, pomimo tego dobra prezencja i czytelna odbitka stempla numerowego.

800 PLN1 060 PLN
18125

1860 pierwszy polski znaczek o barwach jasnoniebieskiej i różowej unieważniony kasownikiem numerowym Sosnowca z cyfrą 278 w czterech okręgach, stopień rzadkości 4 punkty według Bojanowicza, znaczek w ładnym stanie z czytelną odbitką kasownika numerowego, fotoatest Pelc.

1 800 PLN1 600 PLN
18137

1863 pierwszy polski znaczek w barwach jasnoniebieskiej i jasnoróżowej na liście z Warszawy do Petersburga, rzadka odmiana znaczka o bardzo jasnych barwach, na odwrocie stempel odbiorczy, koperta i znaczek w bardzo dobrym stanie, gwarancja Schmutz.

8 000 PLN9 101 PLN
18190

2010 album z wystawy zbioru pana Zbigniewa Mikulskiego na 150-lecie pierwszego polskiego znaczka na Zamku Królewskim w Warszawie, pięknie wydany, prezentujący perły z największego zbioru obejmującego Królestwo Polskie, zawiera blok Fi 190, 59 stron, twarda oprawa.

160 PLN160 PLN
18337

1915 kartka wysłana 25.6.15 z 4. pułku Legionów w przeddzień wymarszu w pole z Piotrkowa do kompanii sztabowej 2. pułku Legionów, datownik ETAPPENPOSTAMT PIOTRKOW, stempel formacyjny z orłem "2 Batalion 4 pułku * Legionów Polskich *", stempel cenzury ZENSURIERT.

75 PLN75 PLN
18338

1915 kartka wysłana 2.9.15 z 1. batalionu 5. pułku I Brygady Legionów podczas marszu na Wołyń do Smolic poczta Zator, datownik FELDPOSTAMT 118, stempel formacyjny z orłem "KOMPANIA 2 BAON I. PUŁK 2.", stempel cenzury Cenzurowano, na rewersie ślady cenzury.

75 PLN75 PLN
18416

1918 I Korpus gen. Dowbora - Muśnickiego, list polecony nadany 6.6.18 z Rohaczewa do twierdzy w Bobrujsku opłacony znaczkami I i II wydania I Polskiego Korpusu, rzadki dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania, ze zbioru Z. Mikulskiego, fotoatest Drzewiecki.

2 700 PLN2 700 PLN
18417

1918 I wydanie poczty Polskiego Korpusu gen. Dowbora - Muśnickiego, znaczek stemplowany za 35 kop., gwarancja Ryblewski.

150 PLN150 PLN
18422

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, II wydanie przedrukowe, seria ząbkowana, piękny stan zachowania, gwarancja Korszeń, Rachmanow, Gryżewski, Ćwiertnia.

1 800 PLN1 600 PLN
18447

1919 Powstanie Wielkopolskie, całostka wysłana 6 marca z Kalisza w okresie Powstania Wielkopolskiego do miejscowości Braknitz (Brzekiniec), stempel cenzury wojskowej w Skalmierzycach "Cenzura Pocztowy / Skalmierzyce", fotoatest Drzewiecki.

500 PLN450 PLN
18448

1919 Powstanie Wielkopolskie - Z POWROTEM / KOMUNIKACJA PRZERWANA; bardzo rzadko spotykany stempelek informujący o niemożliwości wysłania korespondencji zagranicznej do Niemiec; list z Poznania do Berlina, opłacony znaczkami za 5 i 10 fen., które skasowano 23.7.19; zwrócony do nadawcy po opatrzeniu stempelkiem "Z powrotem / komunikacja przerwana; nadawca po otrzymaniu niedoręczonego listu, zdarł z niego znaczek z 5 fen., a kopertę ofrankował raz jeszcze znaczkami za 5 i 10 fen., po czym 6.8.19 wysłał list ponownie, tym razem skutecznie; unikalna całość w doskonałym stanie zachowania, znaczek "na wierzchu" zagięto dla lepszej ekspozycji waloru, a w szczególności znaczka skasowanego 23.7.

Zawarcie rozejmu w Trewirze nie przerwało zaczepnych działań niemieckich, w końcu maja nastąpiła koncentracji wojsk niemieckich przed ofensywą na tereny zajęte przez powstańców, Komisariat NRL wprowadził 5.VI na terenie wszystkich podległych mu ziem stan wyjątkowy; 26.V Niemcy przerwali komunikację pocztową i telegraficzną pod pretekstem uszkodzenia jedynej linii kolejowej i telegraficznej łączącej terytorium powstania z Rzeszą, listy zwracano do nadawcy lub przetrzymywano do czasu wznowienia komunikacji 30.VII.

2 000 PLN2 000 PLN
18459

1919 "cegiełka" - potwierdzenie wpłaty na "Listek do wieńca/ Na groby Obrońców Lwowa/ i wschodniej Małopolski/ złożył/ J.W.P.", w wieńcu cytat z "Hymnu strzeleckiego" "Z trudu naszego i znoju Polska powstała by żyć".

80 PLN80 PLN
18464

1919 kartka z Krakowa wysłana 16.10.19 do IV Wydziału Dowództwa Frontu Litewsko - Białoruskiego w Wilnie, rzadki datownik odbiorczy "FRONTOWA POCZTA POLOWA * No 37 *".

120 PLN120 PLN
18466

1919 list polecony na formularzu wysłany 29.09.19 z sądu polowego 8. Dywizji Piechoty z rejonu Zasławia do Dowództwa Żandarmerii w Warszawie, w treści zawiadomienie o ściganym z Okuniewa powiat Warszawa, który zbiegł 7.9.19, datownik "FRONTOWA POCZTA POLOWA * No 18 *", erka "POCZTA POLOWA Nº 18" oraz pieczęć formacyjna "Sąd polowy 8 dywizyi piechoty" i "SPRAWA URZĘDOWA / wolna od opłaty".

180 PLN180 PLN
18490

1921 kartka pisana 24.3.21 z Kolumny Taborów nr 751 do Warszawy, pieczęć formacyjna "KOLUMNA TABOROWA No 751. * (-) Pieczęć / pocztowa." oraz datownik tranzytowy z Siedlec, widokówka ze zdjęciem dworca w Brześciu.

100 PLN100 PLN
18492

1926 zaświadczenie o przebiegu służby wojskowej w czasie I wojny światowej i po jej zakończeniu, wystawione 20.VIII.1926 w Drohobyczu, uwierzytelnione pieczęcią dowództwa 6 pułku saperów.

50 PLN50 PLN
18505

1915 Warszawa, wydanie z typograficznym nadrukiem nowej wartości 2/10 gr., czworoblok na znaczkach podstawowych z wieloma błędami; na pierwszym "przerwa w cyfrze 5" i "przerwy w rysunku obu skrzydeł", na każdym z trzech pozostałych "przerwana ramka lub ornament" i dodatkowo na drugim "przerwane lewe skrzydło orła", a na trzecim "pęknięta cyfra 1", arkusz miał 8 sektorów, ciekawy temat do badań i specjalizacji, poza maleńkim zmatowieniem na gumie jednego znaczka zachowane w pięknym stanie.

200 PLN200 PLN
18530

1916 Sosnowiec, znaczek za 3 kop. o niespotykanie intensywnym kolorze rysunku, w pięknym stanie, gwarancja Schmutz.

400 PLN400 PLN
18532

1916 Sosnowiec, kasowany znaczek za 3 kop. z rzadkim błędem na poz.4 "biała smuga zniekształcająca wyraz MIASTO" - opisane w PZP str.1096, gwarancja Schmutz.

600 PLN600 PLN
18540

1916 Sosnowiec, parka kasowanych znaczków za 10 kop. z rzadkim błędem na poz.9/10 "biała kreska przecinająca rysunek na ukos" - opisane w PZP str.1096 (Mi.-.-), podwójna gwarancja Mikulski.

1 200 PLN1 200 PLN
18565

1916 Warszawa / Częstochowa, kartka z Częstochowy do Warszawy, stempelki pomocnicze poczty miejskiej "___ZRUCK" i "verzogen nach / ...... / WARSCHAUER BURGERPOST", oba w kolorze czerwonoliliowym, kartka zwrócona do nadawcy w Częstochowie gdzie przystawiono stempel doręczeniowy miejscowej poczty.

200 PLN160 PLN
18572

1916 Warszawa, ząbkowana seria pomnikowa, wydanie niedopuszczone do obiegu (Mi.120 euro, Fi.200.-), dwa znaczki z lekko przesuniętym tłem; delikatne ślady podlepek.

180 PLN180 PLN
18591

1917 Przedbórz, seria z marginesami, znaczek za 2 gr typ 8, znaczek za 4 gr typ 2, gwarancja i oznaczenie Petriuk, Jungjohann.

500 PLN500 PLN
18598

1917 Warszawa, list z Łodzi do Warszawy doręczony przez pocztę miejską, stempel opłaty doręczeniowej za 2 grosze I wydania w kolorze fioletowym.

60 PLN60 PLN
18610

1917 Warszawa, "7 FENYGÓW" - fioletowy stempelek opłaty doręczeniowej III wydania na widokówce (kolej na przełęczy św.Gotarda) wysłanej 15.5 z Mińska Mazowieckiego; dobry stan zachowania.

80 PLN70 PLN
18614

1917 Warszawa, kartka od jeńca z terenów Czechosłowacji do Warszawy doręczona przez pocztę miejską, stempel opłaty doręczeniowej za 7 fen. III wydania w kolorze czerwonym.

60 PLN65 PLN
18615

1917 Warszawa, list z Wysokiego mazowieckiego do Warszawy doręczony przez pocztę miejską, stempel opłaty doręczeniowej za 10 fen. VI wydania w kolorze czerwonoliliowym.

60 PLN50 PLN
18656

1918 Przedbórz, seria ząbkowana III wydania, znaczek za 6 gr bez perforacji poziomej na marginesie, gwarancja Schmutz.

220 PLN220 PLN
18675

1918 Warszawa, kartka z Wiednia do Warszawy, stempelki pomocnicze poczty miejskiej "___ZRUCK" i "NICHT ZU ERMITTELN / WARSCHAUER BURGERPOST", oba w kolorze czerwonoliliowym.

80 PLN90 PLN
18689

1918 Pułtusk, znaczek z nadrukiem lokalnym w kolorze fioletowym, gwarancja Schmutz.

180 PLN180 PLN
18697

1918 Płońsk, kasowany znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 7,5 fen. z lokalnym nadrukiem POCZTA POLSKA, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

40 PLN40 PLN
18701

1918 Płońsk, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 10 fen. z lokalnym nadrukiem POCZTA POLSKA, kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

40 PLN45 PLN
18705

1918 Ostrów, znaczek z nadrukiem lokalnym typ I, gwarancja Schmutz.

250 PLN250 PLN
18713

1918 Płońsk, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 30 fen. z lokalnym nadrukiem POCZTA POLSKA, kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

40 PLN40 PLN
18731

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem pierwszego wydania, gwarancja Korszeń.

35 PLN35 PLN
18737

1918 Włocławek, znaczek z nadrukiem lokalnym drugiego wydania, gwarancja Perzyński, Fi 180 zł

90 PLN90 PLN