Die Auktion endet in:

Seite:
ergebnisse
Poz# Beschreibung Der Preis Der Kaufpreis
31796 kompletny składany list z Krakowa do Steyer.

120 PLN

95 PLN

41797 kompletny składany list z Krakowa do Steyer.

180 PLN

150 PLN

101815 kompletny składany list z Krakowa do Steyer.

120 PLN

90 PLN

111815 kompletny składany list z Krakowa do Steyer.

120 PLN

90 PLN

191826 kompletny składany list ze Lwowa do Austrii.

80 PLN

80 PLN

271832 kompletny składany list z Brodów do Wiednia.

80 PLN

80 PLN

281833 kompletny składany list z Brodów do Wiednia.

60 PLN

60 PLN

301834 kompletny składany list ze Lwowa do Steyer.

40 PLN

40 PLN

371839 obwoluta listu ze Lwowa do Bochni.

40 PLN

40 PLN

381840 kompletny list z pełną treścią wysłany ze Lwowa do Kolonii, czerwone dwuwierszowy stempel nadawczy Lemberg z datą 7.MAR i stempelek FRANCO - informujący o opłaceniu listu przez nadawcę, atramentem wpisana wysokość opłaty 8, na odwrocie stempel odbiorczy ST.P.COELN No4 z 17 3; dobry stan zachowania (na froncie wykruszony fragment papieru).

150 PLN

150 PLN

421842 kompletny składany list z Krakowa do Steyer.

40 PLN

40 PLN

53185 około, obwoluta listu z Bełchatowa do Łodzi, na odwrocie stempel odbiorczy.

40 PLN

40 PLN

651860 list zagraniczny wysłany 3/5 z urzędu Kraków 2 na dworcu kolei żelaznej do Nantes we Francji, stempel nadawczy "KRAKAU B.H.", stempel określający miejsce (kraj) wysyłki listu: "AUTRICHE ERQUELINES", stempelek określający wysokość opłaty pocztowej "8"; na odwrocie stempel tranzytowy Paryża i odbiorczy Nantes 7.MAI, niebieski owalny stempelek "E.P."; ładnie udokumentowany obieg pocztowy; walor w ładnym stanie zachowania.

200 PLN

200 PLN

1951914 widokówka z ręcznie malowaną ilustracją wysłana 15 7 z miejscowości Choroszcz do Warszawy, znak opłaty unieważniony datownikiem dodatkowo odciśniętym poniżej; warszawski datownik odbiorczy; słabszy stan zachowania (przebarwienia).

40 PLN

40 PLN

2041917 kartka polecona z Dobrej koło Limanowej do warszawy, stempel cenzury i odbiorczy na froncie.

80 PLN

80 PLN

2301860 pierwszy polski znaczek w barwach jasnoniebieskiej i jasnokarminowej o odcieniach jasnych na kopercie listu z Miechowa do Rokicin, znaczek unieważniono czteroobrączkowym kasownikiem z liczbą 131 w środku, stopień rzadkości według Bojanowicza 6 punktów w dziesięciostopniowej skali rzadkości, dwujęzyczny miejscownik Miechowa w kolorze czarnym, znaczek w dobrym stanie, koperta w słabszym co widać na ilustracji, fotoatest Schmutz.

9 000 PLN

6 000 PLN

2311860 pierwszy polski znaczek w barwach jasnoniebieskiej i jasnoczerwonokarminowej o odcieniach jasnych, znaczek posiada częściowo zachowaną oryginalnej brązowawo żółtą gumę, dobry stan zachowania, fotoatest Schmutz.

6 000 PLN

5 000 PLN

2331860 ROZBITA KLISZA, pierwszy polski znaczek w kolorach niebieskim i ciemnoróżowym o odcieniach jasnych, znaczek z bardzo ciekawą i rzadką usterką w postaci rozbitej czerwonej kliszy po lewej stronie sprawiającej wrażenie zbicia się w jedną czerwoną linię, bardzo dobra prezencja, gwarancja z 4 i oznaczenie z Korszeń.

2 000 PLN

1 350 PLN

2341860 pierwszy polski znaczek w kolorach o odcieniach ciemnych stemplowany stemplem numerowym z Wodzisławia z liczba 130 w okręgach, stopień rzadkości według 10 stopniowej skali Bojanowicza 5 punktów, znaczek reperowany - poprawiane i uzupełnione ząbkowanie, gwarancja i opis stempla Berbeka.

1 400 PLN

1 000 PLN

2351860 Królestwo Polskie - POLSKA NR.1 NIEZNANE BŁĘDY; pierwszy polski znaczek za 10 kop. w kolorach niebieskim i karminowym o ciemnych odcieniach unieważniony bardzo czytelnie polskim kasownikiem numerowym 1 - Warszawa; klisza niebieska ma nieopisane dotąd uszkodzenia "kropka pomiędzy cyfrą 1 a 0 na niebieskim owalu wokół tarczy" i "cienka zewnętrzna ramka w dwóch punktach na dole połączona z ramką wewnętrzną", oba błędy pokazano na skanach szczegółów; dodatkowo znaczek zachował się w nieprawdopodobnie pięknym stanie, ma żywe barwy i pełne wspaniale zachowane ząbkowanie, gwarancja Schmutz.

4 800 PLN

5 530 PLN

2401863 pierwszy polski znaczek w barwach niebieskiej i karminowej o odcieniach ciemnych na liście z Pyzdr do Warszawy, znaczek unieważniony rzadkim kasownikiem Pyzdr z cyfrą 220 w czterech okręgach, stopień rzadkości 6 punktów w dziesięciostopniowej skali rzadkości według Bojanowicza, datownik Pyzdr w kolorze czerwonym z datą nadania 20/11 (20 listopad), na odwrocie datownik odbiorczy z Warszawy z datą 23/11 (23 listopad), listu z Pydr nie było w zbiorach Bojanowicza i Kossoya - być może jedyny zachowany list z tej miejscowości, znaczek i list w doskonałym stanie o doskonałej prezencji, list z kolekcji W.Rachmanowa z jego sygnaturą w prawym dolnym rogu.

30 000 PLN

35 600 PLN

2411863 AMBULANS 12, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku, na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; unieważniony unikalnym rosyjskim sześciokątnym kasownikiem ambulansowym 12; numery 12, 13, 14, 15 i 16 używane były na linii Drogi Żelaznej Północno-Zachodniej, stąd na odcinku Wierzbołów - Kowno, mogły zostać użyte na polskim znaczku numer jeden; to grupa najrzadszych kasowników Królestwa Polskiego; na polskim znaczku numer jeden są unikalne, ale i na rosyjskich bardzo rzadkie, znaczek jest w słabym stanie, ale kasownik czysto i klarownie odbity.

600 PLN

510 PLN

2421864 pierwszy polski znaczek w kolorach ciemnoniebieskim i karminowym o odcieniach ciemnych unieważniony rzadkim datownikiem ambulansowym СП.Б.ВАРШАВСК.Ж.Д. / ПОЧТ.ВАГ.No.2 / typu I z cyfrą kodową 37 i datą nadania 26.4.1864 stosowanym na linii Kolei Petersburskiej do Prus, ładny stan zachowania - żywe i czyste kolory, niewielkie rozerwanie na brzegu znaczka, pieczątka własnościowa J.H. Stolow.

3 600 PLN

2 800 PLN

2431864 pierwszy polski znaczek w barwach błękitu pruskiego i karminowym o odcieniach ciemnych na obwolucie z Kibart do Rygi w Rosji, datownik Kibart w języku polskim (dla listu do Rosji powinien być użyty datownik dwujęzyczny) z datą nadania 23/3 (23 marca), na odwrocie stempel odbiorczy z Rygi z datą 12 marca 1864 według kalendarza juliańskiego, pomimo dwóch zagięć obwoluty dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania, cena według katalogu Fischer 12.000,- zł.

4 400 PLN

4 000 PLN

2461865 rosyjska całostka koperta z Rosji do Szwajcarii, przypadkowo skierowano do Polski, znaczki najprawdopodobniej rosyjskie (fragment rosyjskiego stempla) na froncie odklejone w trakcie przesyłki sądząc po adnotacjach pocztowych w ich miejscu, stempelki "FRANCO" i "AUS POLEN" oraz stemple tranzytowe i odbiorczy, liczne adnotacje o dodatkowych opłatach tranzytowych.

500 PLN

415 PLN

2481866 Królestwo Polskie - AMBULANS DB wagon 7; znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1866 roku na papierze prążkowanym poziomo, ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15, na podłożu koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek; unieważniony rzadkim polskim kasownikiem ambulansowym DB - Droga Bydgoska, typ - grube wąskie litery z kropkami po D i B, który był stosowany w wagonie pocztowym numer siedem, na rosyjskich znaczkach tylko w kolorze czarnym; poza minimalnym rozpuszczeniem rysunku na górze zachował się w dobrym stanie.

3 200 PLN

2 720 PLN

2521867 obszar I Rzeczypospolitej - WYSOKIE LITEWSKIE, rosyjska koperta za 10+1 kop. wydania z 1861 roku, o wymiarach 137x107 mm, ze znakiem wodnym Wz.II w położeniu normalnym, wysłana z Wysokiego Litewskiego do domu hrabiego Augusta Zamojskiego w Warszawie; znak opłaty unieważniony dwuwierszowym datownikiem ВЫСОКОЛИТОВСКЪ / 15 Октя 1867 года według kalendarza juliańskiego; obok stempel odbiorczy typu IXA - ВАРШАВА / WARSZAWA z 30/10 według kalendarza gregoriańskiego i godzinnik 8/R typu Da; w 1795 roku Wysokie Litewskie znalazło się w zaborze rosyjskim; koperty tego wydania mogły być używane w Królestwie po przywróceniu do obiegu znaczków rosyjskich; bardzo ładny stan zachowania.

700 PLN

550 PLN

2591870 kompletny składany list z Seroczki do Krakowa, list nadano w Aleksandrowie Pogranicznym, przesłany kolejami: Warszawsko-Bydgoską (Aleksandrów-Skierniewice) i Warszawsko-Wiedeńską (Skierniewice-Granica), niebieski okrągły datownik nadawczy ALEKSANDRÓW POGRANICZNY typu IXA z napisami rosyjskimi i polskimi, stempel cyrylicą "Nie Frankirowano" informujący, że list nie został ofrankowany znaczkami i wysyłany jest na koszt adresata, stąd oznaczenie niebieską kredką ”20” (kop) - opłata za list na koszt odbiorcy była wyższa niż za opłacony znaczkami (14 kop), na odwrocie stempel ambulansu pocztowego nr.25-26 relacji WARSZAWA-GRANICA - datownik POCZTOWY WAGON No.25 (ПОЧТОВЫЙ ВАГОН No.25) z wyróżnikiem "4" - oznaczającym miejsce przyjęcia listu (tu Skierniewice), datowniki pocztowych urzędów granicznych: polskiego - GRANICA DR.ŻEL. 22/9 i austriackiego - SZCZAKOWA 22/9, austriacki stempel kraju pochodzenia "RUSSIE" i odbiorczy stempel krakowski Krakau 23/9, ciekawy walor.

600 PLN

480 PLN

2701922 reprint książki W.Polańskiego "Znaki i marki pocztowe w Polsce w XVIII i XIX wieku (1780 - 1870)", 92 strony, liczne ilustracje w tym tablice kolorowe.

110 PLN

110 PLN

2871915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", podwójna karta pocztowa użyta po za obszarem stosowania, wysłana 25.5 z Ludwigshafen!!! do Belgii!!! a stamtąd po dofrankowaniu znaczkiem niemieckiej poczty okupacyjnej w Belgii, przesłana 28.V z poczty polowej nr.15 do Ludwigshafen; niespotykane użycie pocztowe!

100 PLN

85 PLN

3631914 świadectwo odbycia służby wojskowej, przedkładane przy ubieganiu się "... o jedną z posad zastrzeżonych dla wysłużonych podoficerów ...", wydane 26.II w Ministerstwie Wojny we Wiedniu, opatrzone suchą pieczęcią; wręczone zainteresowanemu 5.III w Jarosławiu; na odwrocie instrukcja dla posiadacza świadectwa w ośmiu urzędowych językach cesarstwa; dokument w słabszym stanie zachowania.

50 PLN

50 PLN

3851915 sekretnik od płk.Jana Romera dowódcy austriackiego 32 Pułku Artylerii Polowej do prof.Władysława Abrahama we Lwowie, wysłany 17.XI za pośrednictwem austriackiej poczty polowej nr.6, pieczęć formacyjna z orłem "K.u.K. FELDKANONEN REGIMENT Nr.32"; ciekawa treść listu!!!

Płk.Jan Romer późniejszy generał Wojska Polskiego był dowódcą Grupy Operacyjnej "Bug", która walczyła w Małopolsce Wschodniej i Galicji, a 10.I.1919 wkroczyła do Lwowa przełamując pierścień okrążenia ukraińskiego; Prof.Władysław Abraham rektor Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1899-1900 ojciec generała Romana Abrahama - dowódcy Wielkopolskiej Brygady Kawalerii w Kampanii Wrześniowej.

350 PLN

300 PLN

3971915-17 nalepki z wizerunkiem orła legionowego na tarczy, serie cięta i ząbkowana z pełną oryginalną gumą bez podlepek, cynkografia.

100 PLN

100 PLN

4021915 karta polowa wysłana 18.9.15 z 3. szwadronu 2. pułku ułanów z frontu na Bukowinie do Makowa, datownik FELDPOSTAMT 355, pieczęć formacyjna "3-ci Szwadron / 1-go Polskiego Legionu", fioletowy i czerwony stempel cenzury "CENZUROWANE".

130 PLN

130 PLN

4041915 kartka pocztowa wysłana z Krakowa 6.11.15 do Kolumny Prowiantowej Pociągu Prowiantowego 1/P przy Urzędzie Prowiantowym Legionów Polskich, odbiorcza pieczęć formacyjna "KOMENDA / PROWIANTURY I. BRYGADY / LEGIONÓW POLSKICH", stempel cenzury "K.u.k. Militarzenzur / Krakau".

100 PLN

100 PLN

4141916 Legiony Polskie - formularz wysłany 9.II przez oficera werbunkowego Legionów, za pośrednictwem urzędu etapowego w Dąbrowie (kasownik z wyróżnikiem "b") do Piotrkowa, owalna pieczęć formacyjna z orłem: "OFICER WERBUNKOWY LEGIONÓW POLSKICH w Dąbrowej" (Berek P349) dodatkowo odciśnięta na odwrocie, stempelek cenzury "K.u.k. Kreiskommando DOMBROWA Zensurstelle" (Berek C21); całość w dobrym stanie zachowania.

150 PLN

150 PLN

4231916 Legiony Polskie - widokówka wysłana 17.VII z urzędu etapowego w Końskich do piekarni polowej Legionów Polskich na pocztę polową 389, niebieski stempelek w ramce "C. i k. Komenda Legionów Polskich" u Berka nieopisany!!! cenzura; dobry stan zachowania.

120 PLN

80 PLN

4401916 kartka poczty polowej wysłana 13.1.16 z komendy 1. Brygady do Gilowic, datownik K.u.K. FELDPOSTAMT 118, stempel formacyjny "Komenda (-) I Brygady (-) Legionów Polskich".

90 PLN

90 PLN

4451916 karta polowa wysłana 13.5.16 z 3. batalionu 2. pułku Legionów z frontu na Wołyniu do Myślenic, datownik FELDPOSTAMT 355, pieczęcie formacyjne: z orłem "KOMENDA III BAONU 2 PUŁKU LEG. POL." oraz rzadka "LEGION POLSKI / Baon III/2 pp".

160 PLN

160 PLN

4461916 kartka pocztowa wysłana 8.1.16 z komendy 3. pułku I. Brygady (właściwie 7. pułku Legionów) do Ostrówka k/Mielca, datownik FELDPOSTAMT 118, rzadka pieczęć formacyjna z orłem "* Komenda 3. pułku * I. Brygady Legionów Polskich".

150 PLN

150 PLN