Strona:
Wyniki
Poz# Opis Cena wywoławcza Cena sprzedaży
63791783-87 Poczta Królewska Rzeczypospolitej, koszulka listu z warszawy z pozostałością pieczęci lakowej z innego listu na froncie, list oznaczono pieczęcią nadawczą typu IIb kolisty z obwódką, słaby stan zachowania, jak na ilustracji.

500 PLN

350 PLN

63811794 Insurekcja Kościuszkowska, BILET SKARBOWY Na Cztery Złote Polskie seria (I); stan dobry.

200 PLN

290 PLN

63931833 list wysłany 4.X z miejscowości Witkowo do Bydgoszczy, dwuwierszowy stempel nadawczy, w lewym górnym rogu wpisana waga przesyłki "1 1/2"; z kolekcji S.Rosińskiego.

80 PLN

85 PLN

63981834 list z pełną treścią, wysłany 2.V z Bydgoszczy (Bromberg) do miejscowości Osiek Wielki (Wodzek); efektowny "nerkowy" stempelek nadawczy, na odwrocie pieczęć urzędowa nadawcy.

50 PLN

50 PLN

64001837 rewers pocztowy - dowód nadania listu z Włocławka, stempel pocztowy urzędu pocztowego we Włocławku typ IIB w kolorze czerwonym.

150 PLN

170 PLN

64041842 kompletny list z Bydgoszczy (Bromberg) do Gniewkowa.

30 PLN

27 PLN

64081849 kompletny list z Piotrkowa do Kalisza, stempel typu IIIC 23 mm.

30 PLN

27 PLN

64181867 list z pełną treścią wysłany 14.VI z Wrześni (Wreschen) przez Miłosław (Miloslaw) do Czeszewa; niebieskozielony stempelek listonosza "MÜLLER"; na odwrocie kasownik odbiorczy; całość w doskonałym stanie zachowania.

40 PLN

40 PLN

64561910 kartka nadana w rosyjskim ambulansie pocztowym nr 102 kursującym na trasie Łapy - Lublin 17.12.10 do Warszawy.

120 PLN

80 PLN

64951860 pierwszy polski znaczek w odcieniach ciemnych i rosyjski znaczek, oba kasowane bardzo rzadkim kasownikiem numerowym Żarek nr 167, Bojanowicz 7 i 8 punktów.

2 500 PLN

2 250 PLN

64971860 Królestwo Polskie, pierwszy polski znaczek za 10 kop. w rzadkich kontrastowych kolorach ciemnego błękitu pruskiego i różowym o jasnym odcieniu; czytelnie unieważniony polskim kasownikiem numerowym 235 - Łęczyca; poza ładnie wzmocnionym narożnikiem i kilkoma pęknięciami papieru w ładnym stanie; gwarancja z oznaczeniem (4) Korszeń.

1 000 PLN

1 000 PLN

65111863 Królestwo Polskie - EKSPEDYCYA POCZT w WAGONIE 3, koszulka listu urzędowego do Łodzi; co rzadkie list podano do ambulansu bezpośrednio - typowa ręczna adnotacja "Skierniewice" i data 8/11 i stempel ambulansowy wagonu 3 na linii kolei Warszawsko-Wiedeńskiej; na odwrocie pieczęć nadawcy z godłem - wójt gminy Łyszkowice; ambulansem list dotarł do stacji Rokiciny - datownik 8/11, a stamtąd traktem konnym do Łodzi; w 1863 istniał projekt linii kolejowej Rokiciny-Łódź-Kalisz, ale zamiast tego w 1865 Grohman&Scheibler zbudowali linię Koluszki-Łódź.

1 200 PLN

1 080 PLN

65211865 Królestwo Polskie, czworoblok znaczków rosyjskich za 1 kop. wydania z 1865 roku, na papierze ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15, na podłożu koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek, unieważniony polskim kasownikiem ambulansu DB 1 - Droga Bydgoska - bardzo rzadkim, używanym na odcinku kolei Warszawa - Łowicz i znanym wyłącznie na znaczkach rosyjskich, tło lekko przesunięte w prawo, wielobloki znaczków pierwszych wydań są bardzo rzadkie; na górze i na dole kilka skrajnych ząbków rozerwanych, bardzo ładny stan, ex-Bojanowicz - na wycinku ze strony z jego kolekcji.

1 600 PLN

1 400 PLN

65251865 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 20 kop. - wydanie na podkładzie koloidalnym, na papierze ze znakiem wodnym 4, podkładzie koloidalnym oraz z ząbkowaniem 14,5:15, unieważniony polskim ośmiokątnym kasownikiem numerowym 1 - Warszawa (Fi.140.-), lekka prześwitka przy krawędzi, poza tym w ładnym stanie.

70 PLN

70 PLN

65481874 Królestwo Polskie, list z pełną treścią wysłany z Tomaszowa do Warszawy, opłacony znaczkiem wydania z 1866 roku za 10 kop. na papierze prążkowanym poziomo; przesyłkę przewieziono 20.III wagonem pocztowym nr.25-26 relacji Warszawa-Sosnowiec/Granica, znaczek unieważniono kasownikiem POCZTOWY WAGON ( ) No.25-26 z wyróżnikiem "5" z obróconym o 90 stopni numerem kodowym "10", stempel odciśnięto również na odwrocie; także na froncie warszawski kasownik odbiorczy, na odwrocie suchotłoczona zalepka listowa nadawcy; walor w minimalnie słabszym stanie zachowania (list pionowo złożony).

300 PLN

270 PLN

65581915 okupacja niemiecka, seria wydania Russisch Polen.

60 PLN

60 PLN

65711916 wydanie dla obszaru Etapów Głównodowodzącego Armii Wschód, seria znaczków z odmianami kolorów bez Fi. 12a.

400 PLN

380 PLN

65901916 okupacja austro-węgierska, karta pocztowa wydania przedrukowego, dofrankowana w zawiązku z podwyższeniem taryfy, wysłana 5.XII do Starachowic za pośrednictwem urzędu etapowego w Piotrkowie.

50 PLN

45 PLN

66031917 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Karola, seria czysta.

300 PLN

300 PLN

66061917 okupacja niemiecka Rumunii, karta pocztowa czysta.

10 PLN

9 PLN

66071917 karta pocztowa z Pradła 1.IX.17 do Częstochowy, datownik ETAPPENPOSTAMT PRADŁA, fioletowy stempel poczty miejskiej w Częstochowie oraz czerwony cezury wojskowej w Granicy.

110 PLN

110 PLN

66081917 kartka z Tarnowa 22.III.17 do Piotrkowa opłacona austriackim znaczkiem.

80 PLN

70 PLN

66091917 okupacja niemiecka - "Postgebiet Ob. Ost", podwójna karta pocztowa, ostemplowana (obie części) 2.V w Białymstoku, adresowana do Oranienburga, cenzura.

100 PLN

100 PLN

66101917 podwójna nie rozcięta karta z opłacona odpowiedzią wysłana z Łodzi do Lublina.

140 PLN

140 PLN

66131918 znaczki opłaty poczty lokalnej dla terenu okupowanym przez X Armię, gwarancja Mikstein.

500 PLN

500 PLN

66301918 okupacja niemiecka Rumunii, karta podwójna z opłaconą odpowiedzią.

10 PLN

9 PLN

66341918 okupacja niemiecka Rumunii, wydanie dla obszarów zajmowanego przez 9 Armię, dwie karty na różnych gatunkach papierów; na jednej z kart minimalne przebarwienia.

20 PLN

18 PLN

66501915 obiegowe znaczek rosyjski za 2 kop., unieważniony utajniającym miejsce nadania listu niemym kasownikiem wojennym - Warszawa, rzadki typ 512.09 według Lewina.

60 PLN

60 PLN

66541915 Legiony Polskie - I Brygada, karta pocztowa, wysłana 29.XI za pośrednictwem poczty polowej 118 do Krakowa, stempel formacyjny z orłem "I BRYGADA PIŁSUDSKIEGO Komenda taboru 5. pułku ..." - nieopisany u Berka !!! bardzo dobry stan zachowania;

1915 Legiony Polskie - I Brygada, formularz wysłany 18.I za pośrednictwem poczty polowej 118 do 11 pułku huzarów na pocztę polową 75, gdzie przeadresowano ją do 6 Dywizji Kawalerii (6.K.T.D.); przesyłkę zaadresowano po polsku "Rotmistrz Szabl", a urzędnik pocztowy lub cenzor dodał niemieckie tłumaczenie "Rittmeister Schabl"; bardzo dobrej jakości odbitka stempla formacyjnego z orłem "LEGIONY POLSKIE. 1 BRYGADA PIŁSUDSKIEGO KOMENDA 1 BAONU 2-go p.p.", doskonały stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.

600 PLN

600 PLN

66631916 Legiony Polskie - w drugiej połowie roku zmieniono numerację poczt polowych Legionów, 10.X dotychczasową pocztę 118 przemianowano na 389, którą zlikwidowano po kilku zaledwie miesiącach funkcjonowania (zimą 1916); formularz wysłany 24.IX do Krakowa za pośrednictwem poczty polowej 389 czyli ponad 2 tygodnie wcześniej niż podaje literatura !!! datownik z wyróżnikiem "a*" (odmiana u Berka nienotowana !!!), pieczęć formacyjna z orłem "PROWIANTURA / 5 PUŁKU LEG. POLSKICH" (u Berka nieopisana !!!), karta pionowo zgięta; unikalna całość w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz; z kolekcji S.Rosińskiego.

1 000 PLN

1 000 PLN

66721916 Legiony Polskie - kwit wypłaty należności za "dostarczoną podwodę" Centralnego Biura Werbunkowego Legionów Polskich, wystawiony 28.IX na kwotę 7 Koron 20 halerzy przez oficera werbunkowego; efektowny stempelek formacyjny z orłem "OFICER WERBUNKOWY LEGIONÓW POLSKICH Sandomierz" nieopisany u Berka !!! niespotykany walor w doskonałym stanie zachowania.

400 PLN

400 PLN

66791916 Legiony Polskie - widokówka wysłana 5.VIII za pośrednictwem poczty polowej 118 do Stryja, czytelna odbitka dwuobrączkowego stempla formacyjnego "KOMENDA KOMPANII SAPERÓW I Bryg.Leg.Pol." z orłem nieopisanego u Berka; całość w dobrym stanie zachowania.

400 PLN

400 PLN

66801916 Legiony Polskie - zwolniony od opłaty (PORTOMENTES-LEVELEZO-LAP) formularz węgierskiej poczty polowej, wysłany jako polecony 1.VIII za pośrednictwem urzędu Budapeszt 4 do Centralnego Urzędu Ewidencyjnego Departamentu Wojskowego NKN w Piotrkowie, dwuwierszowa pieczęć formacyjna: "Personalsammelstelle für POLNISCHE LEGIONÄRE in BUDAPEST" (Berek P254), dodatkowo stempelek "Portofrei Dienstsache", a na odwrocie pieczęć kancelaryjna Departamentu; przesyłki legionowe z Węgier należą do bardzo rzadko spotykanych; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

500 PLN

500 PLN

66821916 Legiony Polskie - WĘGIERSKA POCZTA POLOWA 125, list polecony wysłany 9.XI za pośrednictwem urzędu etapowego w Miechowie (wyróżnik "a"), przez oficera werbunkowego Legionów Polskich do Dęblina, owalny stempelek formacyjny: "OFICER WERBUNKOWY LEGIONÓW POLSKICH w Miechowie"; na odwrocie - użyty jako kasownik odbiorczy - rzadki stempelek węgierskiej poczty polowej 125, przydzielonej do obsługi polskich jednostek stacjonujących w Dęblinie; koperty, wśród przesyłek legionowych, należą do najrzadziej spotykanych walorów; całość w bardzo dobry stanie zachowania.

400 PLN

400 PLN

66961917 Legiony Polskie - koperta wysłana 13.3 z Ostrołęki do Krakowa, w adresie nadawcy podano numer poczty polowej 378, dekoracyjna owalna pieczęć formacyjna z orłem strzeleckim "1 PUŁK UŁAN. LEGION. POLSKICH KOMENDA 2 SZWADRONU" - nieopisana u Berka !!! stempelek cenzury i pieczątka dopłaty - T poczty niemieckiej, która szykanowała przesyłki legionowe traktując je jako nieopłacone; wśród przesyłek legionowych koperty należą do najrzadziej spotykanych walorów; dekoracyjna całość w doskonałym stanie zachowania.

400 PLN

400 PLN

67011917 Legiony Polskie - widokówka (Zegrze) wysłana 2.II z poczty polowej 378 do Przemyśla; pieczęć formacyjna z orłem: "4 PUŁK PIECHOTY LEGIONÓW POLSKICH/ Kancelarya Rachunkowa".

150 PLN

150 PLN

67031917 Polski Korpus Posiłkowy - widokówka z miejscowości Suchowierchy, wysłana 17.XII za pośrednictwem poczty polowej 378 (rzadka odmiana kasownika z wyróżnikiem "b") do Warszawy, pieczęć formacyjna "Dowództwo 1 Dywizjonu Armat Polowych", bardzo rzadko spotykany polski stempelek cenzury "CENZUROWANO" w ramce i cenzura niemiecka; dodatkowo stempelek opłaty doręczeniowej "10 FENYGÓW" poczty miejskiej w Warszawie; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania.

250 PLN

250 PLN

67141917 karta polowa wysłana z poczty polowej 378 z wyróżnikiem b 20.XII.17, rzadki stempel formacyjny "KOMPANIA TELEGRAFICZNA / POL. KORPUSU POSIŁKOWEGO", fioletowy stempel cenzury "CENZUROWANO"

110 PLN

190 PLN

67221917 list ze stemplem formacyjnym "2 Pułk Ułanów Polskich Legionów / 5 szwadron" nadany w poczcie etapowej nr 378 21.VII.17 do Białobrzeg koło Krosna.

80 PLN

80 PLN

67291918 poczta I Polskiego Korpusu gen. Dowbora Muśnickiego, gwarancja Ryblewski.

50 PLN

90 PLN