Aukcja zakończy się 06.05.2024
Do końca aukcji pozostało:

Aukcja 115. Poczty okupacyjne I wojny światowej

Strona:
Poz# Zdjęcia Opis Katalog Cechy Aktualna cena
35410

1914 niemiecka kartka z nadrukiem "Russisch Polen" grzecznościowo stemplowana.

Fi.Cpp3II
80 PLN
35411

1914 pierwsza okupacja austro-węgierska, całość o kontrowersyjnej proweniencji (por. artykuł Przegląd Filatelistyczny 2/2015) - list ofrankowany znaczkami Austrii skasowanymi 5/9/1914 datownikiem prowizorycznym w Miechowie - jednym z trzech uruchomionych tzw. erarialnych urzędów pocztowych; placówkę, po zaledwie kilku dniach funkcjonowania (8-14.IX), na skutek kontrofensywy rosyjskiej zlikwidowano; liczone jako znaczki kasowane na wycinkach; dobry stan zachowania (znaczki z niewielkimi przebarwieniami od światła).


Mi.139-45
200 PLN
35412

1914 kartka poczty polowej nadana w ambulansie pocztowym na trasie Husiatyń - Chyrów nr 97.


100 PLN
35413

1914 kartka poczty polowej nadana w ambulansie pocztowym na trasie Kraków - Wiedeń nr 2.


60 PLN
35414

1915 seria wydania dla terenów byłego Królestwa Polskiego.

Fi.1-5
110 PLN
35415

1915 wydanie dla terenów byłego Królestwa Polskiego, seria na liście poleconym z Warszawy do Niemiec, na odwrocie stempel odbiorczy, stempel cenzury wojskowej.

Fi.1-5
100 PLN
35416

1915 seria z nadrukiem "Russisch - Polen" w czworoblokach.

Fi.1-5
500 PLN
35417

1915-16 zestaw specjalizowany dwóch wydań dla terenów okupacji niemieckiej, nieliczne braki, wartość katalogowa Fischer ponad 5.000,- zł.

Fi.1-16
3 800 PLN
35418

1915 okupacja austro-węgierska, znaczki Bośni i Hercegowiny z nadrukiem K.U.K. FELDPOST, seria na ładnych wycinkach (Fi.2300.-), wszystkie wartości koronowe gwarancja Schmutz.

Fi.1-21
2 200 PLN
35419

1915 seria znaczków austriackiej poczty polowej z nadrukiem "K. U. K. / FELDPOST", seria w doskonałym stanie, najdroższy znaczek gwarancja Krawczyk.

Fi.1-21
2 800 PLN
35420

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, seria.

Fi.1-21
1 800 PLN
35421

1915 firmowy list z Warszawy do Niemiec, stempel cenzury wojskowej w Poznaniu, brak klapy koperty.

Fi.3
200 PLN
35422

1915 firmowy list polecony z Warszawy do Niemiec, stempel cenzury wojskowej w Poznaniu, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.3, 4
200 PLN
35423

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, znaczek I wydania austriackiej poczty polowej.

Fi.20
150 PLN
35424

1915 okupacja austro-węgierska, pierwsza seria przedrukowa, znaczek za 10 Kr. z nadrukiem K.U.K. FELDPOST, w pięknym stanie (Fi.1920.-), gwarancja Schmutz.

Fi.21
1 800 PLN
35425

1915 znaczek za 10 koron, gwarancja.

Fi.21
1 200 PLN
35426

1915 list wartościowy nadany w poczcie etapowej w Dąbrowie nadany 18.8.15 do Berlina, na odwrocie stempel urzędu nadawczego, bez stempla odbiorczego.

Fi.21
1 800 PLN
35427

1915 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria kasowana.

Fi.22-48
400 PLN
35428

1915 znaczki obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria. Fi 2016 1200 zł.

Fi.22-48
750 PLN
35429

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria stemplowana.

Fi.22-48
360 PLN
35430

1915 wydanie obiegowe z podobizna cesarza Franciszka Józefa, seria stemplowana, część kasowników z terenów polskich.

Fi.22-48
500 PLN
35431

1915 seria obiegowa z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria z odmianami z kasownikami z urzędów etapowych stacjonujących na terenie Polski i innych terenów Austro-Węgier.

Fi.22-48
450 PLN
35432

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria stemplowana, stemple różnych poczt polowych, nieliczne z ziem polskich.

Fi.22-48
300 PLN
35433

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, cięta próba znaczka za 2 hal. w barwie czarnej.

Fi.23P
50 PLN
35434

1915 znaczek obiegowy za 5 koron z podobizną cesarza Franciszka Józefa.

Fi.47
250 PLN
35435

1915 list wartościowy nadany w poczcie etapowej w Dąbrowie nadany 18.8.15 do Berlina, na odwrocie stempel urzędu nadawczego, bez stempla odbiorczego.

Fi.47
600 PLN
35436

1915 znaczek obiegowy za 10 koron z podobizną cesarza Franciszka Józefa.

Fi.48
100 PLN
35437

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", karta pocztowa wysłana 20.11 z Warszawy do Berlina; efektowny stempelek cenzury poznańskiej; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp1
30 PLN
35438

1915 okupacja austro-węgierska, karta Bośni i Hercegowiny z nadrukiem wysłana 12.V.1916 za pośrednictwem urzędu etapowego Piotrków (kasownik z wyróżnikiem "c") do Katowic; stempelek cenzury wojskowej, dodatkowo pieczątka firmowa nadawcy; całość w dobrym stanie zachowania.

Fi.Cp1
80 PLN
35439

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", karta pocztowa, czysta.

Fi.Cp1
20 PLN
35440

1915 kartka austriackiej poczty polowej.

Fi.Cp1
40 PLN
35441

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", podwójna karta pocztowa, czysta.

Fi.Cp2
50 PLN
35442

1915 kartka z opłaconą odpowiedzią wysłana z Warszawy 21.12.15 do Niemiec, stempel cenzury z Poznania, nie odcięta i nie użyta cześć na odpowiedź.

Fi.Cp2
60 PLN
35443

1915 kartka z Wolbromia do Piotrkowa, stempel cenzury wojskowej w Wolbromiu.

Fi.Cp2
100 PLN
35444

1915 seria Feldpost I cięta z podwójnym nadrukiem Feldpost, minimalne ślady podlepek, bardzo ładny stan.

Fi.Fi.OA1-21
1 200 PLN
35445

1915 seria Feldpost I cięta z odwróconym nadrukiem Feldpost, minimalne ślady podlepek, bardzo ładny stan.

Fi.OA1-21
1 200 PLN
35446

1915 wydanie obiegowe z nadrukiem dla austro-węgierskiej poczty polowej, seria stemplowana, nie wszystkie kasowniki czytelne z ziem polskich.

Fi.OA1-21
600 PLN
35447

1915 wydanie obiegowe z nadrukiem dla austro-węgierskiej poczty polowej, seria stemplowana, wszystkie kasowniki czytelne z ziem polskich.

Fi.OA1-21
1 100 PLN
35448

1915 wydanie obiegowe z nadrukiem dla austro-węgierskiej poczty polowej, seria na podlepkach, katalog Fischer 1.400,- zł.

Fi.OA1-21
800 PLN
35449

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, seria stemplowana w czworoblokach, stemple różnych poczt polowych, nieliczne z ziem polskich.

Fi.OA22-48
800 PLN