Page:
results
Num# Description Start price Buy price
163551594 kompletny list datowany 3.I.1594 do Sebastiana Lubomirskiego kasztelana małogoskiego, nadawcą jest Stanisław Barzy hrabia Korczak, który po śmierci ostatniego z Kmitów odziedziczył po nim zamek w Wiśniczu; w 1593 roku wraz z okolicznymi dobrami sprzedał go za 85.000 złotych polskich adresatowi niniejszego listu - Sebastianowi Lubomirskiemu, uważanemu za twórcę potęgi i znaczenia rodu Lubomirskich; zakup zamku w Wiśniczu wynikał nie tylko z przyczyn ekonomicznych, ale miał przede wszystkim podnieść prestiż rodu Lubomirskich jako spadkobierców i powinowatych potężnych niegdyś Kmitów; całość w bardzo dobrym stanie zachowania z wtłoczoną za pomocą suchej pieczęci zapinką listową; pochodzi z parcelowanego na zachodzie archiwum Potockich, sygnowany, posiada fiszkę archiwalną z dokładnym współczesnym odpisem treści listu !!! wspaniały dokument historyczny w bardzo dobrym stanie zachowania, mający ponad 400 lat!!!

1 600 PLN

1 400 PLN

163561817 kompletny składany list na formularzu Trybunału Cywilnego Pierszey Instancyi Województwa Sandomierskiego z Radomia do Tarnowa.

200 PLN

220 PLN

163661830 kompletny składany list z Skalbmierza do Kielc, wewnątrz stempel opłaty sądowej.

180 PLN

190 PLN

163671832 kompletny list z Poznania do Głogowa.

70 PLN

70 PLN

163921840 kompletny składany list z Dobromiła do Tarnowa, wewnątrz wydrukowany znak opłaty sądowej.

120 PLN

120 PLN

163991842 kompletny składany list z Proszowic do Krakowa, stempelek FRANCO.

150 PLN

310 PLN

164081848 kompletny składany list ze Lwowa do Tarnowa, stempelek FRANCO i stempel odbiorczy Tarnowa na odwrocie.

100 PLN

130 PLN

164281859 około, list rekomendowany z Uniejowa do Kalisza, adnotacja dotyczące wysokości opłat pocztowych: "23f", stempelek "FRANCO.

200 PLN

240 PLN

164291859 kompletny składany list z Olkusza do Tarnowa, wewnątrz stempel opłaty sądowej, dodatkowo stempel FRANCO i austriacki stempel kraju pochodzenia POLOGNE.

250 PLN

250 PLN

164771889 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, koperta za 20 kop, rozmiar: 145x120 mm; bardzo dobry stan zachowania (praktycznie niewidoczny ślad podlepki na odwrocie).

80 PLN

80 PLN

165161907 austriacka koperta dla listu wartościowego.

80 PLN

80 PLN

165771860 pierwszy polski znaczek w kolorach niebieskim i karminowym o odcieniach ciemnych na obwolucie listu z Augustowa do Warszawy, znaczek kasowany stemplem numerowym Augustowa z cyfrą 34 w okręgach, stopień rzadkości 6 punktów w 10 stopniowej skali rzadkości według Bojanowicza, miejscownik Augustowa z ręcznie wpisaną datą nadania 14/6, na odwrocie stempel odbiorczy z Warszawy z datą nadejścia 16/6, pomimo załamań koperty bardzo dobra prezencja i ładne czyste odbitki kasownika i miejscownika, list pochodzi z kolekcji W.Rachmanowa - jego gwarancja w prawym dolnym narożniku.

24 000 PLN

27 900 PLN

165781860 pierwszy polski znaczek w kolorach niebieskim i karminowym o odcieniach ciemnych na liście w Koła do Warszawy, znaczek kasowany stemplem numerowym Koła z cyfrą 223 w okręgach, miejscownik Koła z datą nadania 21/7, na odwrocie stempel odbiorczy z Warszawy z datą nadejścia 22/7 i mały godzinnik nadejścia 3/P (godzina trzecia po południu), list adresowany w języku francuskim na papeterii z herbem w postaci topora postawionego w słup, w klejnocie nad hełmem w koronie taki sam topór wbity w hełm, piękny dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania.

12 000 PLN

13 600 PLN

165801860 Królestwo Polskie 154 OPOCZNO - DRUGA DEKADA OBIEGU, list do Kielc opłacony pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach ciemnoniebieskim i karminowym na cienkim (0,06 mm) papierze, z dużym prawdopodobieństwem prześwitującym; - charakterystyczny dla pierwszych nakładów druk bez uszkodzeń żadnej z klisz, czerwona tarcza bardzo wyraźna; znaczek unieważniono polskim kasownikiem numerowym 154 - Opoczno, w ekspedycji pocztowej na trakcie z Radomia do Piotrkowa Trybunalskiego, ma on bardzo wysoki współczynnik rzadkości - 8 punktów według dziesięciostopniowej skali M.A.Bojanowicza; obok okrągły stempel nadawczy rzadszego typu IIIA z ręcznie wpisaną datą 18/1; na odwrocie datownik odbiorczy KIELCE typu IIIC z 21/1; podczas stemplowania znaczek lekko się podwinął, ale ze względu na cienki i sprężysty papier łatwo się rozprostował, nieco nierównomiernie rozłożony klej trochę przesiąka przez papier; ogólnie zarówno koperta jak i sam znaczek zachowały się w bardzo dobrym stanie; charakterystyczne dla wczesnego okresu obiegu bardzo czytelne odbicie cyfr kasownika; tak wczesne użycie pierwszego polskiego znaczka - druga dekada pierwszego miesiąca obiegu, jest bardzo wysoko wyceniana we wszystkich katalogach; list pochodzi z kolekcji W.Rachmanowa, jego sygnatura po prawej na dole, fotoatest Ceremuga A.I.E.P.

45 000 PLN

46 250 PLN

165821861 koszulka listu służbowego wysłanego 10.11 z Skierniewic do Magistratu w Łodzi, list nadano w ambulansie pocztowym, ładnie odbity stempel "EKSPEDYCYA POCZT w WAGONIE 4", koszulka przycięta z lewej strony, jednak front listu o doskonałej prezencji.

900 PLN

810 PLN

165851862 list służbowy wysłany 5.8 z Warszawy do Magistratu w Łodzi, list nadano w ambulansie pocztowym, pięknie odbity stempel "EKSPEDYCYA POCZT w WAGONIE 2", list brakami na marginesach, jednak front listu o doskonałej prezencji.

1 100 PLN

990 PLN

165871863 pierwszy polski znaczek w kolorach niebieskim i karminowym o odcieniach ciemnych unieważniony niemym kasownikiem z kropką typu 2 o średnicy 3 mm, stosowanym w wagonie pocztowym na linii Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, znaczek reperowany, rzadki kasownik i dobra prezencja.

1 600 PLN

1 300 PLN

166391915 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe Bośni i Hercegowiny z podobizną cesarza Franciszka Józefa z nadrukiem K.U.K. FELDPOST, znaczek za 25 hal - frankatura pojedyncza, list wysłany 16.IX za pośrednictwem urzędu etapowego w Dąbrowie (kasownik z wyróżnikiem "b") do miejscowości Yverdon w Szwajcarii, stempelek cenzury dąbrowskiej z parafką cenzora, kasownik odbiorczy na odwrocie; niefilatelistyczne przesyłki ofrankowane znaczkami tego wydania należą do bardzo rzadkich; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

500 PLN

500 PLN

166771916 list polecony z Lublina do Wiednia, stempel cenzury wojskowej z Lublina.

160 PLN

160 PLN

166961916 wydanie dla obszarów wschodnich, cały arkusz 20 znaczków HAN 3445.18, stan luksusowy, cena katalogowa 5000 PLN.

3 500 PLN

3 100 PLN

167081917kartka z Białegostoku 20.10.17 do Niemiec, stempel niemieckiej cenzury wojskowej w Królewcu.

30 PLN

30 PLN

167161917 seria znaczków gazetowych.

15 PLN

15 PLN

167471918 okupacja austro-węgierska, skart - adres przesyłkowy wysłany 13.IX z urzędu etapowego w Miechowie (kasownik z wyróżnikiem "a") do Końska, wysoka frankatura, stemple odbiorcze, na odwrocie; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; dla znaczków poczty polowej użytych na skarcie, katalog Fischer przewiduje wysokie dopłaty (Fi. 1250.-).

800 PLN

800 PLN

167611918 kartka z Warszawy na Węgry, stempel niemieckiej cenzury wojskowej.

40 PLN

40 PLN

168251915 oblężenie Przemyśla (Fliegerpost Przemyśl), karta w kolorze kremowym numerowana ręcznie, stempel lotniczy typ 1, kontrolny IX 54 typ V.

200 PLN

180 PLN

168441915 kartka z Wiednia do jasła, stempel formacyjny "Kommando der Stationsabteilung / der polnischen Legion / in WIEN".

80 PLN

80 PLN

168571916 Legiony Polskie - formularz wysłany 14.XI z poczty polowej 389 przydzielonej do 1 Brygady przez kapelana 6 pułku piechoty ks.Stanisława Żytkiewicza do Krakowa, efektowny stempel formacyjny z orłem "1. BRYG. PIŁSUDSKIEGO/ LEG.POL./ KOMENDA 5 p.p." (Berek P39); bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.

Ksiądz Stanisław Żytkiewicz został przez NKN mianowany pierwszym oficjalnym kapelanem Legionów, 4.IX.1914 zaprzysięga w Krakowie 3500 legionistów i następnego dnia polskie oddziały w Kielcach co sankcjonuje powstanie Wojska Polskiego; wraz z Legionami przeszedł cały szlak bojowy, niejednokrotnie narażając życie dla ratowania rannych, czy podczas czynności kapłańskich; brał czynny udział we wszystkich najistotniejszych walkach okresu formowania się II RP; w czasie obrony Lwowa w 1919 jest kapelanem jego załogi, a po wybuchu wojny polsko-bolszewickiej zostaje Kapelanem Frontów, kolejno: Południowo-Wschodniego, Środkowego i wreszcie naczelnym kapelanem Grupy Uderzeniowej nad Wieprzem dowodzonej przez Józefa Piłsudskiego, która miażdżącym atakiem ocaliła Warszawę i odrzuciła bolszewików na wschód; przez pewien czas był osobistym spowiednikiem marszałka Piłsudskiego i kapelanem prezydenta Mościckiego; kawaler wielu odznaczeń: Krzyża Rycerskiego Franciszka Józefa, Wojskowego Krzyża Zasługi, Za Wierną Służbę (otrzymane bezpośrednio z rąk Komendanta), a w okresie II RP: Orderu Virtuti Militari V kl., Krzyża Niepodległości, Krzyża Walecznych, Złotego Krzyża Zasługi, Krzyża Legionowego; po II wojnie żył biednie i często głodował, zmarł tragicznie w 1956; gwarancja Schmutz.

500 PLN

500 PLN

168771916 kartka od polskiego jeńca wojennego (zdjęcie z jego podobizną na pocztówce) z Saratowa do rodziny w Trzebini, stemple rosyjskiej cenzury i trójkątny stempel austriackiej cenzury w Wiedniu.

120 PLN

120 PLN

168811916 kartka z poczty polowej nr 378 na formularzu Czerwonego Krzyża dla korespondencji jenieckiej, stempel formacyjny "I. PUŁK ARTYLERII LEG. POL. / BATERYA 1.". stempel CENZUROWANO.

100 PLN

90 PLN

168821916 kartka aresztu z poczty polowej nr 378 z Lublina do jednostki, stempel formacyjny "C. i k. Areszt polowy Polskiego Legionu".

100 PLN

90 PLN

168841916 kartka nadana w poczcie etapowej nr 355 do Krakowa, stempel formacyjny "Legion Polski / Pułk 2. Baon III. / Komp. 9.".

100 PLN

100 PLN

169201917 kartka z Krakowa adresowana na pocztę polową 378 w warszawie, stempel niemieckiej cenzury wojskowej.

50 PLN

50 PLN

169841919 Powstanie Wielkopolskie, kartka z Wongrowitz (Wągrowca) 11.6.19 do Poznania, stempel formacyjny "3. PUŁK ARTYLERII LEKKIEJ / W.P. zab. pruski", rzadki stempel cenzury CENZURA w Wągrowcu".

500 PLN

500 PLN

169851919 kartka z Stanisławowa 10.8.19 do Jarosławia, stempel formacyjny "Dowództwo Miasta i Placu w Czortkowie" i stempel cenzury wojskowej "CENZURA WOJSKOWA / w Stanisławowie".

200 PLN

210 PLN

170081915 Warszawa, zestaw znaczków poczty miejskiej.

30 PLN

30 PLN

170191915 Warszawa, znaczki nie wprowadzone do obiegu, poprawiana guma, gwarancja Krawczyk, Korszeń.

130 PLN

100 PLN

170351916 Warszawa, "6 GROSZY" - czerwony stempelek opłaty doręczeniowej I wydania na widokówce legionowej wysłanej 23.11 z Częstochowy, fioletowy stempelek cenzury warszawskiej; bardzo dobry stan zachowania.

120 PLN

120 PLN

170951917 miejscowa kartka z Częstochowy nadana 24.I.17, adresata poszukiwano przez biuro meldunkowe - stempel "Mit hilfe des meldeamtes nicht ermittelt", niedoręczona i zwrócona do najprawdopodobniej nieskutecznie do nadawcy, stemple urzędu doręczeniowego i stempel opłaty za 3 kop, dekoracyjny walor z śladami po oryginalnym obiegu.

800 PLN

800 PLN

170971917 Sosnowiec, karta pocztowa wysłana 2.10 z Warszawy doręczona przez pocztę miejską w Sosnowcu, fioletowy datownik opłatny "Stadtbriefbef. Miejs.eksp.list. 5 fen." z datą 4 OKT. 1917; walor w bardzo dobrym stanie zachowania (niewielkie przebarwienia); gwarancja Schmutz.

600 PLN

600 PLN

171141918 Luboml, seria cięta i ząbkowana stemplowane grzecznościowo.

80 PLN

60 PLN