The auctions ends in:

Lot # 16985
Close:
Start price: 200
Current price: 210
Number of bids: 2 (Bid history)
Catalog:
Category: WW1 military postage
Description

1919 kartka z Stanisławowa 10.8.19 do Jarosławia, stempel formacyjny "Dowództwo Miasta i Placu w Czortkowie" i stempel cenzury wojskowej "CENZURA WOJSKOWA / w Stanisławowie".
Photo