The auction will start on 14.04.2023

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
1725

1924 list z Magistratu miasta Lwowa 21.1.24 do Wiednia.

40 PLN40 PLN
1737

1924 kartka ze Lwowa12.3.24 do Warszawy.

10 PLN30 PLN
1761

1924 orzeł w wieńcu, przekaz pieniężny ze Lwowa do Borysławia, znaczki opłaty użyte w Borysławiu jako znaczki dopłaty ze stemplem PORTO, opłatę pobrano za awizowanie przekazu, bardzo rzadkie tak późne użycie znaczków opłaty z prowizorycznym kasownikiem porta, powszechnie używanych w okresie 1919-20, bardzo rzadkie.

800 PLN800 PLN
1769

1924 orzeł w wieńcu, unikalny narożnikowy czworoblok z podwójnym ząbkowaniem grzebieniowy, dotychczas nie katalogowane, dekoracyjny rzadki walor, fotoatest Schmutz.

1 600 PLN1 600 PLN
1780

1924 Orzeł w wieńcu, 20 gr - frankatura mieszana, znaczek z błędem "brak linii tła i uszkodzona ramka przed POLSKA" na liście poleconym wysłany 2.X.1926 z Maciejowic do Siedlec, koperta firmowa "ZARZĄD GŁÓWNY DÓBR, LASÓW I ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH HR.ANDRZEJA ZAMOYSKIEGO w PODZAMCZU"; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

120 PLN120 PLN
1787

1924 Stanisław Wojciechowski prezydent RP, czysty znaczek za 1 zł. (Fi.450.-), poza zmarszczeniem gumy w ładnym stanie, gwarancja Schmutz.

250 PLN250 PLN
1812

1925 różne widoki, luzaki w czworoblokach, jeden znaczek za 5 gr. z podlepką.

50 PLN50 PLN
1826

1926 kartka nadana w ambulansie pocztowym na trasie Warszawa - Tczew nr 15 z wyróżnikiem b.

60 PLN70 PLN
1838

1926 około, nalepki dobroczynne na rzecz Związku Strzeleckiego.

40 PLN40 PLN
1863

1927 wydanie z dopłatą na cele oświatowe, seria w narożnych czworoblokach.

280 PLN280 PLN
1879

1928 wydanie obiegowe z Józefem Piłsudskim, znaczek w kolorze pomarańczowobrązowym, gwarancja i opis Schmutz.

130 PLN130 PLN
1882

1928 Wystawa Filatelistyczna w Warszawie, pasek z bloku w bardzo ładnym stanie (Fi.600.-), gwarancja.

500 PLN500 PLN
1886

1928 wydanie obiegowe z Józefem Piłsudskim, znaczek w kolorze niebieskostalowym, gwarancja i opis.

70 PLN70 PLN
1887

1928 marszałek Józef Piłsudski, znaczek w kolorze niebieskostalowym, gwarancja i opis Schmutz.

50 PLN50 PLN
1890

1928 marszałek Józef Piłsudski, znaczek w kolorze czarno niebieskostalowym, guma ciemnobrązowa, gwarancja i opis Schmutz.

80 PLN85 PLN
1894

1928 prezydent Ignacy Mościcki.

160 PLN160 PLN
1897

1928 wydanie obiegowe - Ignacy Mościcki, znaczek na papierze prążkowanym poziomo, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

280 PLN280 PLN
1907

1928 list z Intendentury Dowództwa Okręgu Korpusu III do Wilna, nie doręczone i zwrócone do nadawcy, co zostało stosownie oznaczone na przesyłce.

150 PLN150 PLN
1940

1930 100 rocznica Powstania Listopadowego, znaczek w kolorze jasno czerwonobrązowym, gwarancja i opis Schmutz.

45 PLN45 PLN
1941

1930 100 rocznica Powstania Listopadowego, znaczek w kolorze jasnobrązowym, gwarancja i opis Schmutz.

50 PLN50 PLN
1961

1932 widokówka ze Skole do Warszawy.

20 PLN32 PLN
2013

1934 I Wszechsłowiańska Wystawa Filatelistyczna, luzak, gwarancja Schmutz.

100 PLN100 PLN
2019

1934 Wystawa Filatelistyczna - Katowice 1934, seria kasowana okolicznościowo na wycinkach, gwarancja i opis Krawczyk.

100 PLN100 PLN
2032

1934 wydanie prowizoryczne, znaczek z nadrukiem typu III - gr w jednej linii z 25, gwarancja Petriuk.

90 PLN130 PLN
2033

1934 wydanie przedrukowe, seria czterech znaczków, w tym dwa typy znaczków za 1 zł/1,20 zł, czyste (Fi.430.-).

380 PLN380 PLN
2038

1934 wydanie przedrukowe, gwarancja Petriuk.

120 PLN120 PLN
2050

1935 "JUBILEUSZOWY ZLOT HARCERSTWA POLSKIEGO 11-25.VII.1935/ SPAŁA" bardzo atrakcyjny stempel odbity na specjalnej karcie ozdobionej drzeworytem, którego autorem jest Wincenty Gawron (!), wydana przez Komendę Hufców Harcerzy w Krakowie; dodatkowy (niezwykle rzadki stempel) "Poczta Zlotowa/ Chorągwi Kieleckiej" sprawia, że jest to niepowtarzalna całość, gwarancja Schmutz.

1 000 PLN1 000 PLN
2051

1935 list ze Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie k/Ostrowa Mazowieckiego do Żuromina, stempel opłaty ulgowej w ramce "OPŁATA ULGOWA / rozp. M. P. i T. / Nr PW. 501/70 z r. 1933 / Szkoła Podchorążych Piechoty".

30 PLN30 PLN
2060

1935 wydanie żałobne, seria sześciu znaczków, w tym dwie odmiany znaczka za 25 gr, czyste (Fi.108.-).

90 PLN90 PLN
2061

1935 wydanie żałobne po śmierci marszałka Piłsudskiego, czworoblok rozdzielony pustopolami, jedno pustopole ze śladem przywarcia.

90 PLN80 PLN
2099

1936 list z 9. kompanii 18. pułku piechoty w Skierniewicach do Obdzierza poczta Sulejów, stempel formacyjny "18 PUŁK PIECHOTY" i opłaty ulgowej "Opłata ulgowa / (rozp. M. P. i T. / Nr PW. 501/70 z r. 1933)".

40 PLN40 PLN
2107

1936 Zawody balonowe o puchar Gordon-Bennetta, znaczek za 30 gr z błędem nadruku na poz.20 "górna kreska w drugim E wygięta do dołu" na kopercie przesłanej pocztą balonową; gwarancja.

100 PLN100 PLN
2115

1936 kartka nadana w ambulansie pocztowym na trasie kolei wąskotorowej Dynów - Przeworsk nr 369.

120 PLN311 PLN
2136

1937 "Wielmożny Pan Tadeusz Kutrzeba Generał bryg. Komendant Wyższej Szkoły Wojennej" list polecony wysłany 28.VII z Zakopanego do Warszawy, kasownik odbiorczy na odwrocie; walor z oryginalnego obiegu w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

400 PLN400 PLN
2147

1937 kartka z Porzecza koło Grodna 28.6.37 do Stanów Zjednoczonych, kartka pisana w języku hebrajskim.

20 PLN20 PLN
2158

1937 wizyta króla Rumunii w Polsce, makulatura bloku bez napisów ozdobnych na marginesach.

300 PLN200 PLN
2159

1937 wizyta króla Rumunii w Polsce, makulatura bloku bez napisów ozdobnych na marginesach i bez perforacji.

300 PLN200 PLN
2168

1938 kartka ekspresowa z Grębowa do Warszawy, dziurki po zszywaczu.

15 PLN25 PLN
2185

1938-1939 roczniki znaczków czystych (Fi.1961.-; 562 euro).

1 800 PLN1 800 PLN
2220

1938 całostka z grzecznościowo odbitym stemplem i kasownikiem agencji pocztowo telegraficznej w Orzechowie.

60 PLN60 PLN