The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
481

1917 Szczypiorno - obóz internowanych legionistów polskich, którzy za przykładem Józefa Piłsudskiego odmówili złożenia przysięgi na wierność cesarzom Niemiec i Austro-Węgier w wyniku czego żołnierze z Galicji zostali wcieleni do armii austriackiej, a "królewiaków" internowano w trzech obozach: Szczypiornie - obecnie dzielnica Kalisza, Beniaminowie i Łomży; widokówka datowana 8/VIII wysłana z obozu do Warszawy, okrągły fioletowy stempelek niemieckiej cenzury obozowej "KRIEGSGEFANGENEN LAGER SKALMIERZYCE F.a. geprüft 12.", "7 FENYGÓW" - czerwonoliliowy stempelek opłaty doręczeniowej III wydania Poczty Miejskiej w Warszawie; walor w słabszym stanie zachowania; gwarancja.

300 PLN250 PLN
484

1917 kartka pocztowa ze zdjęciem legionistów wysłana 13.2.17 z Góry Kalwarii z 2.baterii 1.pułku artylerii do Wadowic, datownik FELDPOSTAMT 378, fioletowy stempel z orlem "1.PUŁK ARTYLERYI LEG. POL. / BATERYA 2?".

130 PLN130 PLN
490

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, II wydanie przedrukowe, seria kasowana, gwarancja Falkowski, Schmutz.

80 PLN80 PLN
544

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - brzegowy znaczek opłaty stemplowej za 0,50 Rubla, II wydanie, naturalne zmarszczenie w papierze, z pełną oryginalną gumą bez podlepki.

100 PLN85 PLN
561

1920 karta pocztowa wysłana ze Słomina 14.III.20 z oddziału łączności ze sztabu IV Armii do Łodzi, datownik "GŁÓWNA POCZTA POLOWA No IV" z wyróżnikiem 'a' oraz stempel "Szef służby łączności * Dow. IV Armii * (-) Pieczęć listowa".

60 PLN60 PLN
572

1915-16 Warszawa, pamiątkowa koperta ofrankowana serią znaczków okupacji niemieckiej "Russich Polen" i wszystkim znaczkami Poczty Miejskiej, które były w obiegu pocztowym od początku jej funkcjonowania - w tym rzadkiej parki z dwoma typami nadruku "6", do skasowania znaczków użyto 3 rodzajów stempli: okrągłego i owalnego datownika oraz kasownika z syrenką; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania.

500 PLN500 PLN
580

1915 Warszawa, znaczki wydania przedrukowego poczty miejskiej.

10 PLN10 PLN
589

1915 Warszawa, znaczki wydań spekulacyjnych i fałszerstw.

60 PLN60 PLN
597

1916 Warszawa, znaczki poczty miejskiej na kopercie listu miejscowego ostemplowane grzecznościowo 23.5 kasownikiem z wyróżnikiem "b".

50 PLN50 PLN
610

1916 Warszawa, miejscowy list ze znaczkiem poczty miejskiej.

70 PLN70 PLN
611

1916 Warszawa, znaczek poczty miejskiej na miejscowym liście z Warszawy 23.1.16.

40 PLN40 PLN
614

1916 Warszawa, znaczek wydania przedrukowego poczty miejskiej.

10 PLN10 PLN
627

1916 Warszawa - "5 Pfennig Porto", wezwanie do delegata C.i K. Ministerjum Spraw Zewnętrznych w Warszawie, datowane 2/VI i wysłane tego samego dnia przez pocztę niemiecką, opłatę za przesyłkę pokrywał adresat, wysokość tej należności określał stempelek, tu - "5 Pfennig Porto", pobierana była ona przez Pocztę Miejską i przekazywana niemieckiemu zarządowi pocztowemu, jednocześnie Poczta Miejska pobierała własną należność za doręczenie, co było udokumentowane doklejeniem znaczka za 6/5 gr; sygnowano na odwrocie B.W.Trzeciecki i litery "B.T." w kółku; walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Krawczyk.

250 PLN250 PLN
645

1916 Warszawa, próba znaczka nie wprowadzonego do obiegu, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

200 PLN180 PLN
652

1917 Przedbórz, znaczek poczty miejskiej typ 1, gwarancja i oznaczenie Berbeka.

80 PLN65 PLN
679

1918 Luboml, seria znaczków poczty miejskiej.

40 PLN30 PLN
690

1918 Żarki, II wydanie, kasowana seria przedrukowa z nadrukiem podwójnym lewa i prawa połowa na jednym znaczku, gwarancja Schmutz.

2 400 PLN2 100 PLN
713

1919 Chęciny, seria czysta z pełną oryginalną gumą.

80 PLN115 PLN
729

1918 Rozwadów, znaczek austriacki za 5 hal. z lokalnym nadrukiem typu II POCZTA POLSKA / Orzeł, czysty bez gumy w bardzo ładnym stanie, gwarancja Krawczyk.

40 PLN40 PLN
731

1918 Rozwadów, znaczek austriacki za 5 hal. z lokalnym nadrukiem typu II POCZTA POLSKA / Orzeł, czysty bez gumy w bardzo ładnym stanie, gwarancja Krawczyk.

40 PLN40 PLN
732

1918 Rozwadów, austriacki znaczek dopłaty za 25 hal. z lokalnym nadrukiem typu II POCZTA POLSKA / Orzeł, gwarancja Krawczyk.

60 PLN75 PLN
735

1918 Tarnów, znaczki gazetowe z lokalnym nadrukiem.

50 PLN50 PLN
737

1918 Tarnów, znaczek z lokalnym nadrukiem.

15 PLN15 PLN
739

1918 Olkusz, znaczki z nadrukiem lokalnym.

60 PLN50 PLN
740

1918 Tarnów, znaczek z odwróconym nadrukiem lokalnym, plamka na dolnym ząbku.

30 PLN30 PLN
742

1918 Przemyśl, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Mikulski.

30 PLN90 PLN
743

1918 Przemyśl, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Mikulski.

30 PLN120 PLN
744

1918 Przemyśl, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Mikulski.

30 PLN90 PLN
749

1919 Kowel - wydanie prowizoryczne dla obszaru Wołynia, znaczek ukraiński za 50 szag. z nadrukiem Poczta Polska / 50 fen., gwarancja Ryblewski.

360 PLN360 PLN
750

1919 Skałat, znaczek z nadrukiem lokalnym o nakładzie 2.150 sztuk, gwarancja Schmutz.

100 PLN125 PLN
752

1919 Skałat, znaczek z nadrukiem lokalnym o nakładzie 651 sztuk, gwarancja Schmutz.

240 PLN240 PLN
754

1919 Myślenice, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Perzyński.

75 PLN75 PLN
755

1921 Powstanie Słuckie - wydanie Nadzwyczajnej Rady Słucczczyzny, nadruk białoruskiej Pogoni, skrótu rosyjskiego brzmienia nazwy Rady i nominału w walucie kopiejkowej, przygotowane jako znaczki opłaty za doręczanie listów w Słucku, niedoszłe do obiegu, seria czysta w czworoblokach, ostatnia wartość bez gumy.

500 PLN420 PLN
768

1918 seria pomnikowa poczty miejskiej z nadrukiem nowego nominału i napisu "Poczta Polska", seria kasowana.

40 PLN40 PLN
830

1918 wydanie PP/GGW, seria stemplowana, znaczek za 3 fen. gwarancja pozostałe znaczki z nadrukiem pierwszej formy.

65 PLN65 PLN
841

1918 - 1919 wydanie PP/GGW, kompletna seria czystych znaczków z nadrukami obu form, I forma 10 sztuk, II forma 11 sztuk (Fi.2175.-), najcenniejsze 6II i 9II gwarancja Schmutz, kilka innych bardziej cennych Wiatrowski, Krawczyk,.

2 100 PLN2 100 PLN
858

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 5/3 fen. z przesuniętym w górę nadrukiem pierwszą formą na anilinowym nadruku GGW, kreski i napis z poz.55, a cyfra 5 która jest na dole zamiast na górze znaczka z poz.65, gwarancja i opis pozycji Schmutz.

250 PLN250 PLN
876

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem drugiej formy z rzadkim nadrukiem GGW silnie błyszczącym, stan idealny bez żadnych adnotacji na gumie, fotoatest Berbeka.

4 500 PLN3 800 PLN
898

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 20 fen. w kolorze jasnoniebieskim z nadrukiem pierwszą formą, z błędem na poz.2 "Pocata", gwarancja i opis Gryżewski.

100 PLN100 PLN
911

1918 wydanie PP/GGW, list firmowy z Płocka do Warszawy, prowizoryczny wierszowy kasownik Płocka, na odwrocie stempel odbiorczy z Warszawy z datą6.2.19, koperta przycięta od góry.

1 400 PLN1 000 PLN