Page:
results
Num# Description Start price Buy price
602691818 list z pełną treścią wysłany z Halicza do Lwowa, wpisana nazwa miejscowości nadania - "Halicz" i ładnie odciśnięty jednowierszowy stempel nadawczy "P:HALITS", adnotacja pocztowa dotycząca wagi przesyłki - 1 łut - wpisana czerwoną kredką; dobry stan zachowania;

1827 kompletny list z pełną treścią wysłany 27.II z Izdebnika do Wieliczki, jednowierszowy stempel nadawczy "IZDEBNIK", bardzo rzadko spotykany dopisek: "Exoffo Criminale porto frei", adnotacja pocztowa dotycząca wagi przesyłki - 1,5 łuta - wpisana czerwoną kredką; dobry stan zachowania; gwarancja Mikstein; z kolekcji S.Rosińskiego.

800 PLN

800 PLN

603571891 list pieniężny z Samboru do Lwowa.

100 PLN

161 PLN

603591892 list pieniężny z Ustrzyk Dolnych do Lwowa.

150 PLN

150 PLN

603601892 list pieniężny z Ustrzyk Dolnych do Lwowa.

150 PLN

150 PLN

604351860 pierwszy polski znaczek w kolorach niebieskim i różowym o odcieniach jasnych na obwolucie list z Pilicy do Warszawy, znaczek kasowany stemplem numerowym Pilicy z cyfrą 171 w okręgach, stopień rzadkości według Bojanowicza 4 punkty w dziesięciostopniowej skali rzadkości, miejscownik Pilicy z ręcznie wpisana datą nadania 30/3, list pochodzi ze zbioru W. Rachmanowa, jego sygnatura w dolnym narożniku koperty, znaczek i obwoluta w bardzo dobrym stanie.

18 000 PLN

22 200 PLN

604401860 pierwszy polski znaczek z kolorach niebieskim i jasno karminoworóżowym o odcieniach jasnych stemplowany kasownikiem Osięcin z cyfrą 254 w okręgach, stopień rzadkości według Bojanowicza 8 punktów w dziesięciostopniowej skali rzadkości, bardzo ładny stan, gwarancja i opis Schmutz.

2 400 PLN

2 000 PLN

604411860 pierwszy polski znaczek w kolorach niebieskim i jasno karminowym o odcieniach jasnych na obwolucie list z Kraśnika do Warszawy, znaczek kasowany stemplem numerowym Kraśnika z cyfrą 91 w okręgach, stopień rzadkości według Bojanowicza 4 punkty w dziesięciostopniowej skali rzadkości, miejscownik Kraśnika wierszowy z ramką w kolorze czerwonym, znaczek użyty dwukrotnie na szkodę poczty, pod kasownikiem Kraśnika słabo widoczny usuwany przez urzędnika pocztowego kasownik z pierwszego użycia, list pochodzi ze zbioru W. Rachmanowa, jego sygnatura w dolnym rogu koperty, znaczek i obwoluta w dobrym stanie o doskonałej prezencji, fotoatest Schmutz.

18 000 PLN

18 000 PLN

604461860 pierwszy polski znaczek o kolorach o odcieniach ciemnych stemplowany kasownikiem Ostrowca z cyfrą 112 w okręgach, stopień rzadkości według Bojanowicza 7 punktów w dziesięciostopniowej skali rzadkości, bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz.

1 900 PLN

1 600 PLN

604481860 Królestwo Polskie - 269 MAKÓW; koperta listu z Makowa do Dąbroszyna opłaconego pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach ciemnego błękitu pruskiego i karminowym; unieważniono go polskim kasownikiem numerowym 269 - Maków w małej ekspedycji pocztowej na trakcie z Pułtuska do Mławy, to bardzo rzadki kasownik o wysokimm 8 stopniu rzadkości w dziesięciostopniowej M.A.Bojanowicza; po prawej jednowierszowy stempel nadawczy MAKÓW typu IIA z ręcznie wpisaną datą 10/5; znaczek ma zawansowany błąd kliszy niebieskiej z poz.71 "znaczne uszkodzenia lewej ramki i narożników"; co bardzo ciekawe, kiedy 15/27 marca 1858 roku wprowadzono w Królestwie Polskim obowiązek unieważniania znaczków kasownikiem, 269 było najwyższym przydzielonym wtedy numerem, zamyka niejako pierwszą część od 1 do 269 zbioru kasowników numerowych, pozostałe wprowadzano do 1866 roku etapami; koperta jest cała choć nosi ślady użycia, znaczek jest pięknie zachowany , ma żywe barwy, regularną perforację i dobrze wykształcony błąd niebieskiej kliszy; list pochodzi ze słynnej kolekcji W.Rachmanowa - jego sygnatura w prawym dolnym rogu, fotoatest Ceremuga AIEP.

32 000 PLN

32 500 PLN

604861915 wydanie dla terenów byłego Królestwa Polskiego - znaczki z nadrukiem Russisch-Polen, marginesowa seria czysta w pięknym stanie.

150 PLN

150 PLN

604881915 okupacja austro-węgierska, znaczki Bośni i Hercegowiny z nadrukiem K.U.K. FELDPOST (Fi.2600.-), piękny stan, trzy ostatnie wartości gwarancja H.Fischer Wien, Schmutz.

2 000 PLN

2 000 PLN

604901915 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria czysta na podlepkach.

400 PLN

400 PLN

604991915 okupacja austro-węgierska, karta Bośni i Hercegowiny z nadrukiem, słabszy stan zachowania.

25 PLN

25 PLN

605051916 wydanie dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego - znaczki z nadrukiem Gen.-Gouv. Warschau, seria czysta w pięknym stanie.

240 PLN

240 PLN

605091916 znaczek odmiana b, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

110 PLN

110 PLN

605111916 okupacja austro-węgierska, znaczki gazetowe - głowa Merkurego, seria czysta.

50 PLN

50 PLN

605351917 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Karola, seria czysta.

350 PLN

350 PLN

605551917 okupacja austro-węgierska, widokówka wysłana 30.XI z urzędu etapowego w Chełmie do Końskich; bardzo ładnie odciśnięta dekoracyjna pieczęć formacyjna z godłem "K.u.k. Kreiskommando in Chełm".

40 PLN

40 PLN

605831914 widokówka z Tulczyna datowana 20.X, napisana po polsku, wysłana jako przesyłka rosyjskiej poczty polowej do Mohylowa, pieczęć formacyjna "2 ROTA 11 SAPIERNOWO BATALJONA (2-a POTA 11гo CAПEPHAГO БATAЛIOHA); kasownik odbiorczy Mohylew (МОГИЛЕВЬ-ПОД.) 31.10; całość w dobrym stanie zachowania.

150 PLN

135 PLN

606111915 kartka szwedzkiego Czerwonego Krzyża z Sztokholmu wysłana do Nowicy koło Kałusza.

50 PLN

80 PLN

606191915 widokówka wysłana z ziem polskich zaboru rosyjskiego do Moskwy, wyraźna odbitka czerwonokrzyskiego formacyjnego stempla nadawczego; kasownik odbiorczy 21.III; całość w doskonałym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.

200 PLN

180 PLN

606581917 kartka z nadana z austriackiej poczty polowej nr 180 30.6.17 do Nowin koło Kałucza, stempel formacyjny "TRANSEN - ABTEILUNG / des k. u. k. Etappen - Stations - Kommandos / in KRAKAU".

35 PLN

28 PLN

606591917 karta pocztowa wysłana z Warszawy 2.3.17 do Milówki; datownik FELDPOSTAMT 378, rzadki stempel formacyjny "Komenda Żandarmeryi / Polowej Wojsk Polskich".

120 PLN

120 PLN

606691918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, I wydanie przedrukowe, znaczek za 4 kop. na wycinku, gwarancja Schmutz.

200 PLN

200 PLN

606891918 Poczta I Polskiego Korpusu gen. Dowbora - Muśnickiego, karta pocztowa wydania przedrukowego, słabszy stan zachowania, gwarancja Korszeń.

50 PLN

45 PLN

606911918 Poczta I Polskiego Korpusu gen. Dowbora - Muśnickiego, karta pocztowa wydania przedrukowego grzecznościowo stemplowana, gwarancja Korszeń.

60 PLN

54 PLN

606931918 wydanie przedrukowe Poczty I Polskiego Korpusu gen. Dowbora - Muśnickiego, gwarancja Schmutz.

120 PLN

108 PLN

607091918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - parka znaczków opłaty stemplowej za 0,10 Rubla, II wydanie, z pełną oryginalną gumą bez podlepki, kilka naturalnych pasm zmatowienia na gumie, spory fragment znaku wodnego.

100 PLN

100 PLN

607121918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - brzagowy znaczek opłaty stemplowej za 0,10 Rubla, II wydanie, z pełną oryginalną gumą bez podlepki.

40 PLN

32 PLN

607131918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - znaczek opłaty stemplowej za 0,50 Rubla, II wydanie, z pełną oryginalną gumą bez podlepki.

100 PLN

100 PLN

607161918 list z Dowództwa 5. Armii do gen. Józefa Lasockiego.

100 PLN

90 PLN

607211919 INTERWENCJA W PÓŁNOCNEJ ROSJI - ALIANCKI KORPUS EKSPEDYCYJNY, propozycja nawiązania wymiany filatelistycznej, wysłana 27.8 z miejscowości Sołombała (dzielnica Archangielska) do Kazimierza Gryżewskiego w Warszawie, datownik przejściowy Archangielsk, okrągła pieczęć francuskiej cenzury wojskowej "C.-I.-O. Censure Militaire Arkhangel PPP" i angielskiej "PC" (korespondencję z Murmania do Polski przesyłano przez Wielką Brytanię), bardzo rzadka całość w doskonałym stanie zachowania z okresu trwającej w Rosji wojny domowej i interwencji państw zachodnich - to niesamowite, że w tym czasie ktoś myślał o wymianie filatelistycznej; reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce J.Gruszczyńskiego "Z Syberii do Niepodległej Polski 1914-1921" (s.111).

W okresie 6.03.1918-10.1919 w rejonie Murmańska i Archangielska faktyczną władzę sprawowało dowództwo Alianckiego Korpusu Ekspedycyjnego, w jego skład wchodziły jednostki francuskie, angielskie, amerykańskie i włoskie, a także sformowane na Murmaniu - polskie; podlegała im również sieć pocztowa pozostała jeszcze z czasów carskich, cenzurę korespondencję cywilnej sprawowała francuska cenzura wojskowa, jest to korespondencja dużo rzadsza niż z Syberii.

1 200 PLN

1 080 PLN

607401921 prywatne wydanie znaczków okupacyjnych dla Zachodniej Ukrainy - przedruk na znaczkach ukraińskich, z orłem, i nominałem w polskiej walucie, kompletna seria na wycinkach z datownikiem BEKAHALOSK POL. Korp. na karcie wystawowej.

250 PLN

260 PLN

607481915 Warszawa, miejscowy list wysłany 16.11, doręczenie opłacone jak za przesyłkę ekspresową - dwoma znaczkami po 10 gr, unieważnionymi kasownikiem z wyróżnikiem "b", dodatkowo stempelek Poczty Miejskiej WRĘCZENIE OPŁACONE (98x17 mm) w kolorze czerwonolila (Fi.180,-); minimalnie słabszy stan zachowania; gwarancja Krawczyk.

100 PLN

100 PLN

607491915 Warszawa, znaczek pierwszego wydania poczty miejskiej, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

10 PLN

10 PLN

607561915 Warszawa, nadruk nowej wartości 6/5 gr. na makulaturze - Syrena druk normalny i odwrócony Orzeł.

40 PLN

40 PLN

607661916 Sosnowiec, seria kasowana (Mi.120 euro), sygnowany T, gwarancja Korszeń.

100 PLN

80 PLN

607671916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.150 euro), piękny stan, sygnowany splecione WR - Rachmanow i inne, gwarancja Schmutz.

220 PLN

220 PLN

607701916 Zawiercie, znaczek za 10 f. bez nadruku kontrolnego, gwarancja Korszeń.

80 PLN

64 PLN

607731916 Częstochowa, list ekspresowy wysłany 9.6 z Warszawy, dwa stemple częstochowskiej poczty miejskiej: czerwonoliliowy datownik z datą 11 VI na mostku i nieopisany w literaturze taryfowy prostokątny w ramce stempelek "Porto Pf." z dopisaną liczbą "24"; fioletowy prostokątny stempel cenzury warszawskiej; niezwykle rzadki, dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

2 400 PLN

2 400 PLN