The auction will start on 19.04.2024

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
60269

1818 list z pełną treścią wysłany z Halicza do Lwowa, wpisana nazwa miejscowości nadania - "Halicz" i ładnie odciśnięty jednowierszowy stempel nadawczy "P:HALITS", adnotacja pocztowa dotycząca wagi przesyłki - 1 łut - wpisana czerwoną kredką; dobry stan zachowania;

1827 kompletny list z pełną treścią wysłany 27.II z Izdebnika do Wieliczki, jednowierszowy stempel nadawczy "IZDEBNIK", bardzo rzadko spotykany dopisek: "Exoffo Criminale porto frei", adnotacja pocztowa dotycząca wagi przesyłki - 1,5 łuta - wpisana czerwoną kredką; dobry stan zachowania; gwarancja Mikstein; z kolekcji S.Rosińskiego.

800 PLN800 PLN
60357

1891 list pieniężny z Samboru do Lwowa.

100 PLN161 PLN
60359

1892 list pieniężny z Ustrzyk Dolnych do Lwowa.

150 PLN150 PLN
60360

1892 list pieniężny z Ustrzyk Dolnych do Lwowa.

150 PLN150 PLN
60435

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach niebieskim i różowym o odcieniach jasnych na obwolucie list z Pilicy do Warszawy, znaczek kasowany stemplem numerowym Pilicy z cyfrą 171 w okręgach, stopień rzadkości według Bojanowicza 4 punkty w dziesięciostopniowej skali rzadkości, miejscownik Pilicy z ręcznie wpisana datą nadania 30/3, list pochodzi ze zbioru W. Rachmanowa, jego sygnatura w dolnym narożniku koperty, znaczek i obwoluta w bardzo dobrym stanie.

18 000 PLN22 200 PLN
60440

1860 pierwszy polski znaczek z kolorach niebieskim i jasno karminoworóżowym o odcieniach jasnych stemplowany kasownikiem Osięcin z cyfrą 254 w okręgach, stopień rzadkości według Bojanowicza 8 punktów w dziesięciostopniowej skali rzadkości, bardzo ładny stan, gwarancja i opis Schmutz.

2 400 PLN2 000 PLN
60441

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach niebieskim i jasno karminowym o odcieniach jasnych na obwolucie list z Kraśnika do Warszawy, znaczek kasowany stemplem numerowym Kraśnika z cyfrą 91 w okręgach, stopień rzadkości według Bojanowicza 4 punkty w dziesięciostopniowej skali rzadkości, miejscownik Kraśnika wierszowy z ramką w kolorze czerwonym, znaczek użyty dwukrotnie na szkodę poczty, pod kasownikiem Kraśnika słabo widoczny usuwany przez urzędnika pocztowego kasownik z pierwszego użycia, list pochodzi ze zbioru W. Rachmanowa, jego sygnatura w dolnym rogu koperty, znaczek i obwoluta w dobrym stanie o doskonałej prezencji, fotoatest Schmutz.

18 000 PLN18 000 PLN
60446

1860 pierwszy polski znaczek o kolorach o odcieniach ciemnych stemplowany kasownikiem Ostrowca z cyfrą 112 w okręgach, stopień rzadkości według Bojanowicza 7 punktów w dziesięciostopniowej skali rzadkości, bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz.

1 900 PLN1 600 PLN
60448

1860 Królestwo Polskie - 269 MAKÓW; koperta listu z Makowa do Dąbroszyna opłaconego pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach ciemnego błękitu pruskiego i karminowym; unieważniono go polskim kasownikiem numerowym 269 - Maków w małej ekspedycji pocztowej na trakcie z Pułtuska do Mławy, to bardzo rzadki kasownik o wysokimm 8 stopniu rzadkości w dziesięciostopniowej M.A.Bojanowicza; po prawej jednowierszowy stempel nadawczy MAKÓW typu IIA z ręcznie wpisaną datą 10/5; znaczek ma zawansowany błąd kliszy niebieskiej z poz.71 "znaczne uszkodzenia lewej ramki i narożników"; co bardzo ciekawe, kiedy 15/27 marca 1858 roku wprowadzono w Królestwie Polskim obowiązek unieważniania znaczków kasownikiem, 269 było najwyższym przydzielonym wtedy numerem, zamyka niejako pierwszą część od 1 do 269 zbioru kasowników numerowych, pozostałe wprowadzano do 1866 roku etapami; koperta jest cała choć nosi ślady użycia, znaczek jest pięknie zachowany , ma żywe barwy, regularną perforację i dobrze wykształcony błąd niebieskiej kliszy; list pochodzi ze słynnej kolekcji W.Rachmanowa - jego sygnatura w prawym dolnym rogu, fotoatest Ceremuga AIEP.

32 000 PLN32 500 PLN
60486

1915 wydanie dla terenów byłego Królestwa Polskiego - znaczki z nadrukiem Russisch-Polen, marginesowa seria czysta w pięknym stanie.

150 PLN150 PLN
60488

1915 okupacja austro-węgierska, znaczki Bośni i Hercegowiny z nadrukiem K.U.K. FELDPOST (Fi.2600.-), piękny stan, trzy ostatnie wartości gwarancja H.Fischer Wien, Schmutz.

2 000 PLN2 000 PLN
60490

1915 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria czysta na podlepkach.

400 PLN400 PLN
60499

1915 okupacja austro-węgierska, karta Bośni i Hercegowiny z nadrukiem, słabszy stan zachowania.

25 PLN25 PLN
60505

1916 wydanie dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego - znaczki z nadrukiem Gen.-Gouv. Warschau, seria czysta w pięknym stanie.

240 PLN240 PLN
60509

1916 znaczek odmiana b, gwarancja i oznaczenie.

110 PLN110 PLN
60511

1916 okupacja austro-węgierska, znaczki gazetowe - głowa Merkurego, seria czysta.

50 PLN50 PLN
60535

1917 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Karola, seria czysta.

350 PLN350 PLN
60555

1917 okupacja austro-węgierska, widokówka wysłana 30.XI z urzędu etapowego w Chełmie do Końskich; bardzo ładnie odciśnięta dekoracyjna pieczęć formacyjna z godłem "K.u.k. Kreiskommando in Chełm".

40 PLN40 PLN
60583

1914 widokówka z Tulczyna datowana 20.X, napisana po polsku, wysłana jako przesyłka rosyjskiej poczty polowej do Mohylowa, pieczęć formacyjna "2 ROTA 11 SAPIERNOWO BATALJONA (2-a POTA 11гo CAПEPHAГO БATAЛIOHA); kasownik odbiorczy Mohylew (МОГИЛЕВЬ-ПОД.) 31.10; całość w dobrym stanie zachowania.

150 PLN135 PLN
60611

1915 kartka szwedzkiego Czerwonego Krzyża z Sztokholmu wysłana do Nowicy koło Kałusza.

50 PLN80 PLN
60619

1915 widokówka wysłana z ziem polskich zaboru rosyjskiego do Moskwy, wyraźna odbitka czerwonokrzyskiego formacyjnego stempla nadawczego; kasownik odbiorczy 21.III; całość w doskonałym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.

200 PLN180 PLN
60658

1917 kartka z nadana z austriackiej poczty polowej nr 180 30.6.17 do Nowin koło Kałucza, stempel formacyjny "TRANSEN - ABTEILUNG / des k. u. k. Etappen - Stations - Kommandos / in KRAKAU".

35 PLN28 PLN
60659

1917 karta pocztowa wysłana z Warszawy 2.3.17 do Milówki; datownik FELDPOSTAMT 378, rzadki stempel formacyjny "Komenda Żandarmeryi / Polowej Wojsk Polskich".

120 PLN120 PLN
60669

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, I wydanie przedrukowe, znaczek za 4 kop. na wycinku, gwarancja Schmutz.

200 PLN200 PLN
60689

1918 Poczta I Polskiego Korpusu gen. Dowbora - Muśnickiego, karta pocztowa wydania przedrukowego, słabszy stan zachowania, gwarancja.

50 PLN45 PLN
60691

1918 Poczta I Polskiego Korpusu gen. Dowbora - Muśnickiego, karta pocztowa wydania przedrukowego grzecznościowo stemplowana, gwarancja.

60 PLN54 PLN
60693

1918 wydanie przedrukowe Poczty I Polskiego Korpusu gen. Dowbora - Muśnickiego, gwarancja Schmutz.

120 PLN108 PLN
60709

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - parka znaczków opłaty stemplowej za 0,10 Rubla, II wydanie, z pełną oryginalną gumą bez podlepki, kilka naturalnych pasm zmatowienia na gumie, spory fragment znaku wodnego.

100 PLN100 PLN
60712

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - brzagowy znaczek opłaty stemplowej za 0,10 Rubla, II wydanie, z pełną oryginalną gumą bez podlepki.

40 PLN32 PLN
60713

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - znaczek opłaty stemplowej za 0,50 Rubla, II wydanie, z pełną oryginalną gumą bez podlepki.

100 PLN100 PLN
60716

1918 list z Dowództwa 5. Armii do gen. Józefa Lasockiego.

100 PLN90 PLN
60721

1919 INTERWENCJA W PÓŁNOCNEJ ROSJI - ALIANCKI KORPUS EKSPEDYCYJNY, propozycja nawiązania wymiany filatelistycznej, wysłana 27.8 z miejscowości Sołombała (dzielnica Archangielska) do Kazimierza Gryżewskiego w Warszawie, datownik przejściowy Archangielsk, okrągła pieczęć francuskiej cenzury wojskowej "C.-I.-O. Censure Militaire Arkhangel PPP" i angielskiej "PC" (korespondencję z Murmania do Polski przesyłano przez Wielką Brytanię), bardzo rzadka całość w doskonałym stanie zachowania z okresu trwającej w Rosji wojny domowej i interwencji państw zachodnich - to niesamowite, że w tym czasie ktoś myślał o wymianie filatelistycznej; reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce J.Gruszczyńskiego "Z Syberii do Niepodległej Polski 1914-1921" (s.111).

W okresie 6.03.1918-10.1919 w rejonie Murmańska i Archangielska faktyczną władzę sprawowało dowództwo Alianckiego Korpusu Ekspedycyjnego, w jego skład wchodziły jednostki francuskie, angielskie, amerykańskie i włoskie, a także sformowane na Murmaniu - polskie; podlegała im również sieć pocztowa pozostała jeszcze z czasów carskich, cenzurę korespondencję cywilnej sprawowała francuska cenzura wojskowa, jest to korespondencja dużo rzadsza niż z Syberii.

1 200 PLN1 080 PLN
60740

1921 prywatne wydanie znaczków okupacyjnych dla Zachodniej Ukrainy - przedruk na znaczkach ukraińskich, z orłem, i nominałem w polskiej walucie, kompletna seria na wycinkach z datownikiem BEKAHALOSK POL. Korp. na karcie wystawowej.

250 PLN260 PLN
60748

1915 Warszawa, miejscowy list wysłany 16.11, doręczenie opłacone jak za przesyłkę ekspresową - dwoma znaczkami po 10 gr, unieważnionymi kasownikiem z wyróżnikiem "b", dodatkowo stempelek Poczty Miejskiej WRĘCZENIE OPŁACONE (98x17 mm) w kolorze czerwonolila (Fi.180,-); minimalnie słabszy stan zachowania; gwarancja Krawczyk.

100 PLN100 PLN
60749

1915 Warszawa, znaczek pierwszego wydania poczty miejskiej, gwarancja i oznaczenie.

10 PLN10 PLN
60756

1915 Warszawa, nadruk nowej wartości 6/5 gr. na makulaturze - Syrena druk normalny i odwrócony Orzeł.

40 PLN40 PLN
60766

1916 Sosnowiec, seria kasowana (Mi.120 euro), sygnowany T, gwarancja.

100 PLN80 PLN
60767

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.150 euro), piękny stan, sygnowany splecione WR - Rachmanow i inne, gwarancja Schmutz.

220 PLN220 PLN
60770

1916 Zawiercie, znaczek za 10 f. bez nadruku kontrolnego, gwarancja.

80 PLN64 PLN
60773

1916 Częstochowa, list ekspresowy wysłany 9.6 z Warszawy, dwa stemple częstochowskiej poczty miejskiej: czerwonoliliowy datownik z datą 11 VI na mostku i nieopisany w literaturze taryfowy prostokątny w ramce stempelek "Porto Pf." z dopisaną liczbą "24"; fioletowy prostokątny stempel cenzury warszawskiej; niezwykle rzadki, dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

2 400 PLN2 400 PLN