The auction will start on 17.06.2022

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
60269

1818 list z pełną treścią wysłany z Halicza do Lwowa, wpisana nazwa miejscowości nadania - "Halicz" i ładnie odciśnięty jednowierszowy stempel nadawczy "P:HALITS", adnotacja pocztowa dotycząca wagi przesyłki - 1 łut - wpisana czerwoną kredką; dobry stan zachowania;

1827 kompletny list z pełną treścią wysłany 27.II z Izdebnika do Wieliczki, jednowierszowy stempel nadawczy "IZDEBNIK", bardzo rzadko spotykany dopisek: "Exoffo Criminale porto frei", adnotacja pocztowa dotycząca wagi przesyłki - 1,5 łuta - wpisana czerwoną kredką; dobry stan zachowania; gwarancja Mikstein; z kolekcji S.Rosińskiego.

800 PLN800 PLN
60357

1891 list pieniężny z Samboru do Lwowa.

100 PLN161 PLN
60359

1892 list pieniężny z Ustrzyk Dolnych do Lwowa.

150 PLN150 PLN
60360

1892 list pieniężny z Ustrzyk Dolnych do Lwowa.

150 PLN150 PLN
60435

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach niebieskim i różowym o odcieniach jasnych na obwolucie list z Pilicy do Warszawy, znaczek kasowany stemplem numerowym Pilicy z cyfrą 171 w okręgach, stopień rzadkości według Bojanowicza 4 punkty w dziesięciostopniowej skali rzadkości, miejscownik Pilicy z ręcznie wpisana datą nadania 30/3, list pochodzi ze zbioru W. Rachmanowa, jego sygnatura w dolnym narożniku koperty, znaczek i obwoluta w bardzo dobrym stanie.

18 000 PLN22 200 PLN
60440

1860 pierwszy polski znaczek z kolorach niebieskim i jasno karminoworóżowym o odcieniach jasnych stemplowany kasownikiem Osięcin z cyfrą 254 w okręgach, stopień rzadkości według Bojanowicza 8 punktów w dziesięciostopniowej skali rzadkości, bardzo ładny stan, gwarancja i opis Schmutz.

2 400 PLN2 000 PLN
60441

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach niebieskim i jasno karminowym o odcieniach jasnych na obwolucie list z Kraśnika do Warszawy, znaczek kasowany stemplem numerowym Kraśnika z cyfrą 91 w okręgach, stopień rzadkości według Bojanowicza 4 punkty w dziesięciostopniowej skali rzadkości, miejscownik Kraśnika wierszowy z ramką w kolorze czerwonym, znaczek użyty dwukrotnie na szkodę poczty, pod kasownikiem Kraśnika słabo widoczny usuwany przez urzędnika pocztowego kasownik z pierwszego użycia, list pochodzi ze zbioru W. Rachmanowa, jego sygnatura w dolnym rogu koperty, znaczek i obwoluta w dobrym stanie o doskonałej prezencji, fotoatest Schmutz.

18 000 PLN18 000 PLN
60446

1860 pierwszy polski znaczek o kolorach o odcieniach ciemnych stemplowany kasownikiem Ostrowca z cyfrą 112 w okręgach, stopień rzadkości według Bojanowicza 7 punktów w dziesięciostopniowej skali rzadkości, bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz.

1 900 PLN1 600 PLN
60448

1860 Królestwo Polskie - 269 MAKÓW; koperta listu z Makowa do Dąbroszyna opłaconego pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach ciemnego błękitu pruskiego i karminowym; unieważniono go polskim kasownikiem numerowym 269 - Maków w małej ekspedycji pocztowej na trakcie z Pułtuska do Mławy, to bardzo rzadki kasownik o wysokimm 8 stopniu rzadkości w dziesięciostopniowej M.A.Bojanowicza; po prawej jednowierszowy stempel nadawczy MAKÓW typu IIA z ręcznie wpisaną datą 10/5; znaczek ma zawansowany błąd kliszy niebieskiej z poz.71 "znaczne uszkodzenia lewej ramki i narożników"; co bardzo ciekawe, kiedy 15/27 marca 1858 roku wprowadzono w Królestwie Polskim obowiązek unieważniania znaczków kasownikiem, 269 było najwyższym przydzielonym wtedy numerem, zamyka niejako pierwszą część od 1 do 269 zbioru kasowników numerowych, pozostałe wprowadzano do 1866 roku etapami; koperta jest cała choć nosi ślady użycia, znaczek jest pięknie zachowany , ma żywe barwy, regularną perforację i dobrze wykształcony błąd niebieskiej kliszy; list pochodzi ze słynnej kolekcji W.Rachmanowa - jego sygnatura w prawym dolnym rogu, fotoatest Ceremuga AIEP.

32 000 PLN32 500 PLN
60486

1915 wydanie dla terenów byłego Królestwa Polskiego - znaczki z nadrukiem Russisch-Polen, marginesowa seria czysta w pięknym stanie.

150 PLN150 PLN
60488

1915 okupacja austro-węgierska, znaczki Bośni i Hercegowiny z nadrukiem K.U.K. FELDPOST (Fi.2600.-), piękny stan, trzy ostatnie wartości gwarancja H.Fischer Wien, Schmutz.

2 000 PLN2 000 PLN
60490

1915 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria czysta na podlepkach.

400 PLN400 PLN
60499

1915 okupacja austro-węgierska, karta Bośni i Hercegowiny z nadrukiem, słabszy stan zachowania.

25 PLN25 PLN
60505

1916 wydanie dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego - znaczki z nadrukiem Gen.-Gouv. Warschau, seria czysta w pięknym stanie.

240 PLN240 PLN
60509

1916 znaczek odmiana b, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

110 PLN110 PLN
60511

1916 okupacja austro-węgierska, znaczki gazetowe - głowa Merkurego, seria czysta.

50 PLN50 PLN
60535

1917 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Karola, seria czysta.

350 PLN350 PLN
60555

1917 okupacja austro-węgierska, widokówka wysłana 30.XI z urzędu etapowego w Chełmie do Końskich; bardzo ładnie odciśnięta dekoracyjna pieczęć formacyjna z godłem "K.u.k. Kreiskommando in Chełm".

40 PLN40 PLN
60583

1914 widokówka z Tulczyna datowana 20.X, napisana po polsku, wysłana jako przesyłka rosyjskiej poczty polowej do Mohylowa, pieczęć formacyjna "2 ROTA 11 SAPIERNOWO BATALJONA (2-a POTA 11гo CAПEPHAГO БATAЛIOHA); kasownik odbiorczy Mohylew (МОГИЛЕВЬ-ПОД.) 31.10; całość w dobrym stanie zachowania.

150 PLN135 PLN
60611

1915 kartka szwedzkiego Czerwonego Krzyża z Sztokholmu wysłana do Nowicy koło Kałusza.

50 PLN80 PLN
60619

1915 widokówka wysłana z ziem polskich zaboru rosyjskiego do Moskwy, wyraźna odbitka czerwonokrzyskiego formacyjnego stempla nadawczego; kasownik odbiorczy 21.III; całość w doskonałym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.

200 PLN180 PLN
60658

1917 kartka z nadana z austriackiej poczty polowej nr 180 30.6.17 do Nowin koło Kałucza, stempel formacyjny "TRANSEN - ABTEILUNG / des k. u. k. Etappen - Stations - Kommandos / in KRAKAU".

35 PLN28 PLN
60659

1917 karta pocztowa wysłana z Warszawy 2.3.17 do Milówki; datownik FELDPOSTAMT 378, rzadki stempel formacyjny "Komenda Żandarmeryi / Polowej Wojsk Polskich".

120 PLN120 PLN
60669

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, I wydanie przedrukowe, znaczek za 4 kop. na wycinku, gwarancja Schmutz.

200 PLN200 PLN
60689

1918 Poczta I Polskiego Korpusu gen. Dowbora - Muśnickiego, karta pocztowa wydania przedrukowego, słabszy stan zachowania, gwarancja Korszeń.

50 PLN45 PLN
60691

1918 Poczta I Polskiego Korpusu gen. Dowbora - Muśnickiego, karta pocztowa wydania przedrukowego grzecznościowo stemplowana, gwarancja Korszeń.

60 PLN54 PLN
60693

1918 wydanie przedrukowe Poczty I Polskiego Korpusu gen. Dowbora - Muśnickiego, gwarancja Schmutz.

120 PLN108 PLN
60709

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - parka znaczków opłaty stemplowej za 0,10 Rubla, II wydanie, z pełną oryginalną gumą bez podlepki, kilka naturalnych pasm zmatowienia na gumie, spory fragment znaku wodnego.

100 PLN100 PLN
60712

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - brzagowy znaczek opłaty stemplowej za 0,10 Rubla, II wydanie, z pełną oryginalną gumą bez podlepki.

40 PLN32 PLN
60713

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - znaczek opłaty stemplowej za 0,50 Rubla, II wydanie, z pełną oryginalną gumą bez podlepki.

100 PLN100 PLN
60716

1918 list z Dowództwa 5. Armii do gen. Józefa Lasockiego.

100 PLN90 PLN
60721

1919 INTERWENCJA W PÓŁNOCNEJ ROSJI - ALIANCKI KORPUS EKSPEDYCYJNY, propozycja nawiązania wymiany filatelistycznej, wysłana 27.8 z miejscowości Sołombała (dzielnica Archangielska) do Kazimierza Gryżewskiego w Warszawie, datownik przejściowy Archangielsk, okrągła pieczęć francuskiej cenzury wojskowej "C.-I.-O. Censure Militaire Arkhangel PPP" i angielskiej "PC" (korespondencję z Murmania do Polski przesyłano przez Wielką Brytanię), bardzo rzadka całość w doskonałym stanie zachowania z okresu trwającej w Rosji wojny domowej i interwencji państw zachodnich - to niesamowite, że w tym czasie ktoś myślał o wymianie filatelistycznej; reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce J.Gruszczyńskiego "Z Syberii do Niepodległej Polski 1914-1921" (s.111).

W okresie 6.03.1918-10.1919 w rejonie Murmańska i Archangielska faktyczną władzę sprawowało dowództwo Alianckiego Korpusu Ekspedycyjnego, w jego skład wchodziły jednostki francuskie, angielskie, amerykańskie i włoskie, a także sformowane na Murmaniu - polskie; podlegała im również sieć pocztowa pozostała jeszcze z czasów carskich, cenzurę korespondencję cywilnej sprawowała francuska cenzura wojskowa, jest to korespondencja dużo rzadsza niż z Syberii.

1 200 PLN1 080 PLN
60740

1921 prywatne wydanie znaczków okupacyjnych dla Zachodniej Ukrainy - przedruk na znaczkach ukraińskich, z orłem, i nominałem w polskiej walucie, kompletna seria na wycinkach z datownikiem BEKAHALOSK POL. Korp. na karcie wystawowej.

250 PLN260 PLN
60748

1915 Warszawa, miejscowy list wysłany 16.11, doręczenie opłacone jak za przesyłkę ekspresową - dwoma znaczkami po 10 gr, unieważnionymi kasownikiem z wyróżnikiem "b", dodatkowo stempelek Poczty Miejskiej WRĘCZENIE OPŁACONE (98x17 mm) w kolorze czerwonolila (Fi.180,-); minimalnie słabszy stan zachowania; gwarancja Krawczyk.

100 PLN100 PLN
60749

1915 Warszawa, znaczek pierwszego wydania poczty miejskiej, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

10 PLN10 PLN
60756

1915 Warszawa, nadruk nowej wartości 6/5 gr. na makulaturze - Syrena druk normalny i odwrócony Orzeł.

40 PLN40 PLN
60766

1916 Sosnowiec, seria kasowana (Mi.120 euro), sygnowany T, gwarancja Korszeń.

100 PLN80 PLN
60767

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.150 euro), piękny stan, sygnowany splecione WR - Rachmanow i inne, gwarancja Schmutz.

220 PLN220 PLN
60770

1916 Zawiercie, znaczek za 10 f. bez nadruku kontrolnego, gwarancja Korszeń.

80 PLN64 PLN
60773

1916 Częstochowa, list ekspresowy wysłany 9.6 z Warszawy, dwa stemple częstochowskiej poczty miejskiej: czerwonoliliowy datownik z datą 11 VI na mostku i nieopisany w literaturze taryfowy prostokątny w ramce stempelek "Porto Pf." z dopisaną liczbą "24"; fioletowy prostokątny stempel cenzury warszawskiej; niezwykle rzadki, dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

2 400 PLN2 400 PLN