Page:
results
Num# Description Start price Buy price
208601793 około, Poczta Królewska Rzeczypospolitej, list oznaczono pieczęcią nadawczą typu IIc bez obwódki, niezły stan zachowania, jak na ilustracji.

400 PLN

410 PLN

208711818 po, strona adresowa listu wysłanego z Błonia do Warszawy, czarny jednowierszowy stempel nadawczy typu IIA, adnotacja franco z dopisaną niebieską kredką wysokością opłaty "30" gr; dobry stan zachowania.

1855 około, koszulka listu wysłanego 24/4 z Błonia do Włocławka, czarny okrągły stempel nadawczy typu IIIA z dopisaną datą; dobry stan zachowania; z kolekcji B.Grodzińskiego.

60 PLN

48 PLN

208811830 około, list wysłany 5/12 z Warszawy do miejscowości Łanięta, czerwony okrągły (śr.18 mm) stempel nadawczy typu IIIC; stempelek zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej "Interes Rządowy" (Czernik typ IIIA); na odwrocie bardzo ładnie zachowana pieczęć nadawcy - Konsystorza Generalnego Archidiecezji Warszawskiej; bardzo dobry stan zachowania.

1830 około, koszulka listu wysłanego 15/1 z Warszawy do Włocławka, czerwony okrągły (śr.18 mm) stempel nadawczy typu IIIC; stempelek zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej "INTERES RZĄDOWY/ OD RZĄDU GUBER: WARSZ:/ ::" (Czernik typ IIIB); bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji B.Grodzińskiego.

140 PLN

112 PLN

208871836 około, DWUKROTNE UŻYCIE - list wysłany 12/3 z Konina do Brześcia, czarny okrągły (19 mm) rzadszy stempel nadawczy typu IIIC; stempelek zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej "Interes Rządowy/ Komisarza Obwo:/ Koninskiego" (Czernik typ IIIB); na odwrocie pieczęć nadawcy z godłem "KROLESTWO POLSKIE KOMMISSARZ WOIEN: OBWODU KONINSK:"; list przenicowany i ponownie przesłany, tym razem z Brześcia do wójta gminy Wierzbinek, dopisek "od Ko(misarza)Kuj(awskiego)" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; na odwrocie nieczytelna pieczęć nadawcy; niecodzienny walor w dobrym stanie zachowania; z kolekcji B.Grodzińskiego.

250 PLN

250 PLN

208951842 około, strona adresowa listu wysłanego 14/1 z Koła do Warszawy, czerwony okrągły stempel nadawczy typu IIID z ozdobnikami, dopisek "Int:Duch: od Dozoru Kościelnego Parafii Ewangelickiej Koło" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; dobry stan zachowania (strona adresowa z doklejonymi skrzydełkami); z kolekcji B.Grodzińskiego.

30 PLN

30 PLN

209031854 kompletny list wysłany 7/11 z Kutna do miejscowości Żychlin, czerwony okrągły stempel nadawczy typu IIIA z dopisaną datą, nieczytelnie odciśnięty stempelek zwalniającym korespondencję urzędową od opłaty pocztowej "Służba Cywilna Rządową/ od Nacz.Pow.Gostynskiego" (Czernik typ IVB); na odwrocie pieczęć nadawcy z godłem "POWIAT GOSTYNSKI NACZELNIK POWIATU"; bardzo dobry stan zachowania.

1860 około, koszulka listu wysłanego z Kutna do Włocławka, czarny okrągły stempel nadawczy typu IIIA; czerwony datownik urzędu pośredniego w Łęczycy z 24/6 typu IIIC; nieczytelnie odciśnięty stempelek zwalniającym korespondencję urzędową od opłaty pocztowej "Służba Cywilna Rządową/ od Nacz.Pow.Gostynskiego" (Czernik typ IVB); na odwrocie pieczęć nadawcy z godłem "POWIAT GOSTYNSKI NACZELNIK POWIATU"; dobry stan zachowania; z kolekcji B.Grodzińskiego.

120 PLN

96 PLN

209041855 około, list wysłany z Konina do miejscowości Niwki, czerwony okrągły stempel nadawczy typu IIIA z dopisaną ręcznie datą "20/7"; stempelek zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej "Int:Rząd:/ Kom:Obw:Koninsk:" (Czernik typ IIIB); na odwrocie czerwony datownik odbiorczy typu IXA z napisami rosyjsko-polskimi z 4/8 i pieczęć nadawcy z godłem "KASSA POWIATU KONINSKIEGO"; dobry stan zachowania; z kolekcji B.Grodzińskiego.

120 PLN

130 PLN

209081860 około, strona adresowa listu wysłanego 4/12 z miejscowości Słupca do Włocławka, czarny okrągły stempel nadawczy typu IIIC; dobry stan zachowania.

1860 około, koszulka listu wysłanego 10/7 z miejscowości Słupca do Łodzi, czarny okrągły stempel nadawczy typu IIIC; stempelek zwalniającym korespondencję urzędową od opłaty pocztowej "Interes Rządowy" (Czernik typ IIIA); na odwrocie kasownik odbiorczy i pieczęć nadawcy z godłem; dobry stan zachowania; z kolekcji B.Grodzińskiego.

40 PLN

40 PLN

209091860 około, list wysłany 22/6 z Włocławka do miejscowości Chodecz, czarny stempel nadawczy typu IIIA o śr.24 mm z dopisaną w formie ułamka datą, stempelek zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej "Interes Rządowy" (Czernik typ IIIA); na odwrocie pieczęć nadawcy z godłem "POWIAT WŁOCŁAWSKI NACZELNIK POWIATU"; dobry stan zachowania; z kolekcji B.Grodzińskiego.

50 PLN

40 PLN

209271868 DUKLA, parka austriackich znaczków za 10 kr. wydania z 1867 roku na wycinku, unieważniona polskim miejscownikiem w Dukli.

30 PLN

30 PLN

209281869 kompletny list urzędowy z Bojanowa.

25 PLN

20 PLN

209311871 kartka z Krakowa do Oderbergu (Odrzycka).

10 PLN

10 PLN

209521886 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, koperta za 7 kop wydania z 1883, o wymiarach 145x81mm; dofrankowana i jako polecona wysłana ze Staszowa do Sondershausen w Saksonii, znak opłaty skasowany 26.XII stemplem nadawczym "STASZÓW RADOM.G. POCZTOW-TELEGR.ODDZ.2" (СТАШОВЪ РАДОМ.Г. ПОЧТОВО-ТЕЛЕГР.КОНТ. 2); na odwrocie pieczęć lakowa nadawcy i kasownik odbiorczy z 9/1 87; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

60 PLN

60 PLN

209851901 widokówka "Łódź - Dom przy ulicy Dzielnej" wysłana 17.IV z Łodzi do Wiednia, kasownik odbiorczy; bardzo dobry stan zachowania.

100 PLN

145 PLN

210191914 widokówka wysłana 21.6 z Przasnysza do Ozorkowa, kasownik odbiorczy.

50 PLN

50 PLN

210251916 Warszawa, telegram ozdobiony litograficznymi wizerunkami syrenki i pomników warszawskich nadany 12.II miejscowo w Warszawie, dochód ze sprzedaży blankietu i zalepki przeznaczony "NA KAROLIN CEL DOBROCZYNNY", sygnatura "Lit.W.Główczewski Chmielna 18", cecha zezwolenia cenzury carskiej z marca 1905; zalepka kompletna, ale przerwana na dwie części; dekoracyjny niecodzienny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

200 PLN

150 PLN

210451858 drugi rosyjski znaczek ze znakiem wodnym 1 i perforacją 14 1/2 x 15 użyty w Warszawie.

850 PLN

850 PLN

210501860 wycinek z frontu listu opłaconego pierwszym polskim znaczkiem w odcieniach jasnych i rosyjski znaczek na wycinku, oba kasowane bardzo rzadkim kasownikiem numerowym Bełchatowa nr 180, Bojanowicz 8 i 9 punktów.

3 800 PLN

4 450 PLN

210511860 Królestwo Polskie, pierwszy polski znaczek w kolorach jasnoniebieskim i różowym o jasnych odcieniach, unieważniony - co rzadkie, miejscownikiem z datą z Kibart w dniu 8.7., znaczek z powtarzalna usterką w postaci wgniecenia dolnej ramki po lewej stronie, znaczek posiada niewielką niewidoczną reperację w postaci wzmocnienia masą papierową na odwrocie, piekny czysty druk znaczka i wyjątkowo ładna odbitka miejscownika Kibart, gwarancja Korszeń.

2 200 PLN

2 461 PLN

210531860 pierwszy polski znaczek w kolorze o odcieniach jasnych, stemplowany kasownikiem numerowym Skierniewic z numerem 211 w kolorze czerwonym, Bojanowicz wymienia ten kasownik z oznaczenie rzadkości RR, znaczek pochodzi z kolekcji Agatona Faberge, a następnie M.A.Bojanowicza i posiada na odwrocie jego gwarancje, znaczek w doskonałym stanie, duża rzadkość.

20 000 PLN

25 500 PLN

211671918 wydanie prowizoryczne dla Lwowa poczty Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej, gwarancja Korszeń.

70 PLN

70 PLN

211681918 Poczta Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej na Pokuciu, wydanie przedrukowe dla rejonu Kołomyi, znaczki za 5/15 i 10/3 h. (Fi.900.-) w pięknym stanie z pełną oryginalną gumą bez podlepek, gwarancja Krawczyk.

400 PLN

400 PLN

211941919 Rumuńska Poczta Okupacyjna na Pokuciu, znaczek prowizorycznego wydania przedrukowego za 60/25 h., piękny stan zachowania (Fi.225.-), gwarancja Schmutz.

200 PLN

200 PLN

211951919 wydanie rumuńskiej poczty okupacyjnej na Pokuciu, gwarancja Bulat BPP.

200 PLN

200 PLN

211971919 wydanie rumuńskiej poczty okupacyjnej na Pokuciu, słabsze ząbki z prawej strony, gwarancja Bulat BPP.

80 PLN

80 PLN

212141914 Legiony Polskie - "Przezczas służbowy stały" przepustka na wystawiona na dzień 4/XII w Bystrzycy, czytelna odbitka owalnego stempla formacyjnego z orłem "PROWIANTURA BAONU UZUPEŁ. I. PUŁKU POLSKICH LEGIONÓW" nieopisanego u Berka; dobry stan zachowania.

200 PLN

200 PLN

212181915 karta polowa wysłana 25.4.15 z audytoriatu I. Brygady do Nowego Targu, bardzo późne użycie datownika ETAPPENPOSTAMT 118, czarny stempel "I Brygada Leg.Polsk.".

130 PLN

130 PLN

212441915 karta polowa wysłana z Hrubieszowa 21.10.15 do Lubiąża, datownik poczty etapowej 183, ładnie odbity stempel formacyjny.

25 PLN

25 PLN

212451915 kartka nadana z poczty polowej nr 118 21.12.15 do Lublin, stempel formacyjny 1. Brygady.

100 PLN

100 PLN

212471916 karta na formularzu poczty polowej na froncie wołyńskim wysłana 9.V.16 do Bielska, datownik FELDPOSTAMT 355, rzadki fioletowy okrągły stempel z orłem "KOMENDA PARKU AMUNIC. LEGIONÓW POLSKICH".

100 PLN

100 PLN

212491916 Karta pocztowa z Kamieńska 4.2.16 z Domu Rekonwalescentów do Troppau, Górny Śląsk, datownik ETAPPENPOSTAMT PIOTRKÓW "c", stempel formacyjny "Komenda Kompanii Domu Rekonwalescentów / Pol. Leg. (-) w / Kamieńsku".

100 PLN

100 PLN

212881917 Legiony Polskie - formularz niemieckiej poczty polowej z 2 pułku ułanów, datowany 8.VI w Mińsku Mazowieckim, wysłany do Komisyi Kasowej Komendy Taborów Legionów Polskich na pocztę polową 378, trzy różne stemple legionowe, z których dwa: "OFICER LIKWIDUJĄCY 2-go pułku Ułanów Pol.Leg." i "Oficer likwidujący Komendy Taborów Pol.Leg." nie są opisane u Berka !!! przesyłka wysłana na kilka dni przed kryzysem przysięgowym 6.VII; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania.

250 PLN

200 PLN

213301918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, frontowa strona sekretnika wydania przedrukowego 35/10/7 kop., zaadresowanego i ostemplowanego 28.V.

100 PLN

100 PLN

213531918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - marginesowy znaczek opłaty stemplowej za 0,10 Rubla, II wydanie, z pełną oryginalną gumą bez podlepki, skraj arkusza niegumowany.

35 PLN

28 PLN

213631919 Front Litewsko-Białoruski, urzędowy formularz poczty polowej Szefa Sanitarnego Frontu Litewsko-Białoruskiego w Wilnie, wysłany 23.IX do Sekcji Lekarskiej w Warszawie, za pośrednictwem uruchomionej w sierpniu 1919, poczty polowej nr.37 stacjonującej w Wilnie; całość w doskonałym stanie zachowania (ślady archiwizacji); z kolekcji S.Rosińskiego.

300 PLN

300 PLN

213731920 wojna polsko-sowiecka, zaświadczenie (tymczasowa legitymacja osobista) wystawiona 13.9 w Toruniu Podgórzu, dwuwierszowy stempel nagłówkowy "1 baterja alarmowa/ armat polowych" i okrągła pieczęć formacyjna z godłem "Dowództwo Baterji Zapasowej 8go Pułku Artyl. Polowej"; dokument w bardzo dobrym stanie zachowania.

100 PLN

80 PLN

213751920 "Świadectwo odejścia" (odpis) - wystawione podoficerowi 9.IX przez Komendanta Kwatery Głównej w Warszawie.

20 PLN

16 PLN

213821920 "Dokument podróży" uprawniający do przejazdu koleją, wystawiony 25/X na nazwisko kanoniera Mieczysława Hiszpańskiego, pieczęci formacyjne: dwuwierszowa "Baterja Zapasowa 8. Pułku Artylerji Polowej" i okrągła "Dowództwo Baterji Zapasowej 8. Pułk Artylerji Polowej"; niecodzienny dokument w słabszym stanie zachowania.

60 PLN

48 PLN

213981915 Warszawa, nadużycie klisz znaczków za 5 i 10 gr. - druk wzajemnie odwrócony, z podwójnym przesuniętym tłem, nakład wykorzystywany pod przedruki trzech ostatnich wydań poczty miejskiej, tu nadruk nowej wartości 6 gr., który występował na znaczku za 5 gr.

40 PLN

35 PLN

214481916 Warszawa, znaczki wydania nie dopuszczonego do obiegu.

15 PLN

15 PLN