Page:
results
Num# Description Start price Buy price
29711943 przekaz paczkowy z Sosnowca 20.8.43 do obozu pracy przymusowej w Hildesheim.

25 PLN

22 PLN

29731943 przekaz paczkowy z Myszkowa 17.2.43 do Niemiec.

30 PLN

27 PLN

29911934 Legia Cudzoziemska - widokówka wysłana 17.V z Oranu do Nowego Sącza przez Polaka służącego w tej owianej legendą formacji - 1 Regiment Etranger L.P.4.

120 PLN

120 PLN

29941938 "Opłata ulgowa (Rozp. M.P.I T. Nr.P.W. 501/70 z r. 1933) - stempel uprawniający do obniżonej opłaty za korespondencję, list wysłany 17.XII z Krosna do Sandomierza, dodatkowo rzadki stempelek formacyjny "Szkoła Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich", która funkcjonowała zaledwie niecałe trzy lata; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; temat - LOTNICTWO.

150 PLN

135 PLN

30101939 kampania wrześniowa. Polska całostka wysłana przez niemiecką pocztę polową z Brześcia Litewskiego 19.09.39.

100 PLN

100 PLN

30331942 znaczki tajnej poczty podziemnej.

270 PLN

270 PLN

30371942 Polskie Siły Zbrojne w ZSRR, list polecony wysłany 13.10 z Gori w Gruzji do Ambasady Polskiej w Kujbyszewie, adresowany na ręce pułkownika Alfonsa Romana Fenglera, który od 10.10.1942 był dowódcą i organizatorem 5 Kresowego pułku artylerii przeciwlotniczej w 5 Kresowej Dywizji Piechoty; kopertę złożono z karty tytułowej książki M.Kalinina o Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, co ciekawsze pod klapą widoczny jest dopisek "depesze i podania" nawiązujący do zawartości przesyłki, na froncie adnotacja niebieskim ołówkiem "Londyn" co wskazuje że przesłane materiały zostały przekazane dalej do Anglii; na odwrocie kasownik odbiorczy Kujbyszew 20.11; wszelka dokumentacja pocztowa związana z funkcjonowaniem w Związku Sowieckim polskiej administracji (dyplomacji) podległej Rządowi RP na uchodźstwie jest niezwykle rzadka; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

2 000 PLN

1 500 PLN

30431942 Polskie jednostki na Bliskim Wschodzie - Irak, "Wykaz ładunku = Way-Bills" dokument wewnętrzny polskiej poczty polowej 111, potwierdzający dostarczenie worków z pocztą do hinduskiej poczty polowej 102 za pośrednictwem której, dokonywano wymiany poczty wchodzącej i wychodzącej, niespotykany na przesyłkach prostokątny stempelek ramkowy "Poczta Polowa 111", stemple obu poczt polowych 102 i 111 z dnia 29.XI, niespotykany walor w doskonałym stanie zachowania.

200 PLN

180 PLN

30441942 Polskie jednostki na Bliskim Wschodzie - Palestyna, "Wykaz poczty służbowej i rozkazów przesłanych za pośrednictwem Poczty Polowej Nr.112 z D-twa O.Z. do Oficera Placu w Tel-Aviv" dokument wewnętrzny polskiej poczty polowej 112, idealnie odciśnięty datownik z dnia 27.VIII; niespotykany walor w doskonałym stanie zachowania.

80 PLN

72 PLN

30451942 Polskie jednostki na Bliskim Wschodzie - Palestyna, strona z pocztowej książki nadawczej listów poleconych poczty polowej 111 przekazywanych poczcie polowej 114 z dnia 24.VIII, obok odciśnięty datownik poczty polowej 111; niecodzienny dokument wewnątrzpocztowy w bardzo dobrym stanie zachowania.

80 PLN

72 PLN

30461942 Dojdziemy, odbitka z unieważnionej matrycy.

130 PLN

117 PLN

30561943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", połówka ząbkowanego znaczka V wydania - I nakład, z kasownikiem "TAJNA POCZTA POLSKA / SZTAB KOM.GŁ. / ORG.POLSKA NIEPODLEGŁA" na wycinku, sygnatury MIR, SM(Mikstein), WR (Rachmanow).

50 PLN

50 PLN

30571943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", marginesowy ząbkowany znaczek V wydania w kolorze lilabrązowym - II nakład.

25 PLN

23 PLN

30581943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", połówka ciętego znaczka V wydania - II nakład w kolorze czerwonolila na czerwonym papierze, z kasownikiem "TAJNA POCZTA POLSKA / SZTAB KOM.GŁ. / ORG.POLSKA NIEPODLEGŁA" na wycinku, sygnatury MIR, SM(Mikstein), WR (Rachmanow).

40 PLN

40 PLN

30591943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", cięty znaczek V wydania - II nakład w kolorze czerwonolila na rózowym papierze, z kasownikiem "TAJNA POCZTA POLSKA / SZTAB KOM.GŁ. / ORG.POLSKA NIEPODLEGŁA" na wycinku, sygnatury MIR, SM(Mikstein), WR (Rachmanow).

60 PLN

60 PLN

30601943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", marginesowy cięty znaczek V wydania w kolorze brązowolila - II nakład.

25 PLN

25 PLN

30711943 tzw. "adres konspiracyjny" - służący do wymiany wiadomości między rodzinami w kraju, a wojskiem w Anglii, kartka ze Lwowa do Szwecji.

100 PLN

90 PLN

30721943 tzw. "adres konspiracyjny" - służący do wymiany wiadomości między rodzinami w kraju, a wojskiem w Anglii, kartka ze Lwowa do Szwecji.

100 PLN

90 PLN

30731943 tzw. "adres konspiracyjny" - służący do wymiany wiadomości między rodzinami w kraju, a wojskiem w Anglii, kartka z Warszawy do Portugalii.

100 PLN

90 PLN

30761943 Tajna Poczta Podziemna, blok "Na dozbrojenie" sprzedawany w celu pozyskania funduszy na broń dla Armi Krajowej. Bardzo rzadko spotykany walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

950 PLN

950 PLN

30791944 Armia Polska w ZSRR, Wyższa Szkoła Oficerska w Riazaniu - ofrankowany list od polskiego oficera studiującego w tej uczelni, wysłany 15.8 z Riazania za pośrednictwem poczty cywilnej do rodziny w Zdołbunowie; na odwrocie stempelek cenzury 30224; szkołę tę ukończył m.in. gen.Wojciech Jaruzelski; walor w bardzo dobrym stanie zachowania

300 PLN

300 PLN

30801944 Armia Polska na kontynencie, koperta - formularz wysłana 2.XI za pośrednictwem poczty polowej 431 obsługującej oddziały 1DPanc gen. Maczka, adresowana do Belgii, zwrócona do nadawcy; zalepka cenzury i stempel odbiorczy polskiej poczty polowej 23.XI; ładnie udokumentowany obieg.

200 PLN

200 PLN

30991944 list z poczty polowej 56903 z cenzurą wojskową nr 75 w dobrym stanie.

90 PLN

90 PLN

31151946 poczta polowa II Korpusu, seria - szlak bojowy ze stemplem poczty polowej 117.

80 PLN

72 PLN

31161946 poczta polowa II Korpusu, seria - szlak bojowy.

50 PLN

45 PLN

31201946 I wydanie znaczków poczty polowej II Korpusu , cięta próba znaczka za 45 gr. w kolorze ciemnozielonym, na papierze kredowym, gwarancja Korszeń.

150 PLN

150 PLN

31221946 I wydanie znaczków poczty polowej II Korpusu , cięta próba znaczka za 55 gr. w kolorze niebieskim, na papierze kredowym, gwarancja Korszeń.

150 PLN

150 PLN

31231946 Poczta Polowa II Korpusu, II wydanie, znaczek z nadrukiem nowej wartości 5/2 zł., piękny stan.

50 PLN

50 PLN

31371947 Środkowy Wschód - strona z pocztowej książki nadawczej Polskiego Czerwonego Krzyża z dnia 30.7; w związku z zużyciem definitywnych druków brytyjskiej poczty polowej używanych wcześniej, wykorzystano miejscowy druk Poczty Egipskiej, dwujęzyczny stempelek "P.C.K. NA ŚR.WSCH. POLISH RED CROSS IN M.E. CAIRO P.O.B.900", niecodzienny dokument w bardzo dobrym stanie zachowania.

120 PLN

120 PLN

31381947 Środkowy Wschód - strona z pocztowej książki nadawczej Polskiego Czerwonego Krzyża z dnia 14.5; druk brytyjskiej poczty polowej, dwujęzyczny stempelek "P.C.K. NA ŚR.WSCH. POLISH RED CROSS IN M.E. CAIRO P.O.B.900", niecodzienny dokument w dobrym stanie zachowania.

50 PLN

50 PLN

31391947 wydanie Wydziału Opieki nad żołnierzami przy Dowództwie WP na Środkowym Wschodzie, numerowany blok.

500 PLN

500 PLN

31491939 I wydanie przedrukowe, efektowna frankatura trójkolorowa, karta pocztowa wysłana 13.IV.1940 z Warszawy do Bukaresztu, cenzury, kasownik odbiorczy; jako formularza użyto przedwojennej całostki z Jagiellończykiem; dekoracyjna całośc w doskonałym stanie zachowania.

200 PLN

180 PLN

31571939-45 monografia całostek Generalnego Gubernatostwa autostwa pana Piotra Pelczara z 1993 roku, 20 stron.

10 PLN

30 PLN

31731940 list polecony z Krakowa 13.VIII.40 do Pragi.

50 PLN

45 PLN

31801940 II wydanie przedrukowe, 4 gr - frankatura wielokrotna, prawidłowo ofrankowany list wysłany 23.11 z Częstochowy do Zabierzowa, znaczki unieważnione datownikiem TSCHENSTOCHAU, dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

100 PLN

90 PLN

31811940 "1. KRAKAUER MUSTERMESSE 1940" - znaczki wydania przedrukowego ostemplowane 6.12 efektownym kasownikiem okolicznościowym na kopercie listu z Krakowa do Warszawy.

70 PLN

50 PLN

31861940 kartka z prowizorycznym stemplem Dąbia koło Dębicy nadana w ambulansie pocztowym nr 564, gwarancja Korszeń.Rzadkie.

180 PLN

180 PLN

31891940 kasownik okolicznościowy Targów Krakowskich.

25 PLN

25 PLN

31901940 widoki zabytkowych budowli,dwie serie w różnych odmianach.

40 PLN

36 PLN

31921940 wycinek z rzadkim kasownikiem okolicznościowym targów jesiennych w Radomiu z wyróżnikiem a.

100 PLN

100 PLN