The auction will end on 08.07.2024
The auction ends in:

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
6379

1783-87 Poczta Królewska Rzeczypospolitej, koszulka listu z warszawy z pozostałością pieczęci lakowej z innego listu na froncie, list oznaczono pieczęcią nadawczą typu IIb kolisty z obwódką, słaby stan zachowania, jak na ilustracji.

500 PLN350 PLN
6381

1794 Insurekcja Kościuszkowska, BILET SKARBOWY Na Cztery Złote Polskie seria (I); stan dobry.

200 PLN290 PLN
6393

1833 list wysłany 4.X z miejscowości Witkowo do Bydgoszczy, dwuwierszowy stempel nadawczy, w lewym górnym rogu wpisana waga przesyłki "1 1/2"; z kolekcji S.Rosińskiego.

80 PLN85 PLN
6398

1834 list z pełną treścią, wysłany 2.V z Bydgoszczy (Bromberg) do miejscowości Osiek Wielki (Wodzek); efektowny "nerkowy" stempelek nadawczy, na odwrocie pieczęć urzędowa nadawcy.

50 PLN50 PLN
6400

1837 rewers pocztowy - dowód nadania listu z Włocławka, stempel pocztowy urzędu pocztowego we Włocławku typ IIB w kolorze czerwonym.

150 PLN170 PLN
6404

1842 kompletny list z Bydgoszczy (Bromberg) do Gniewkowa.

30 PLN27 PLN
6408

1849 kompletny list z Piotrkowa do Kalisza, stempel typu IIIC 23 mm.

30 PLN27 PLN
6418

1867 list z pełną treścią wysłany 14.VI z Wrześni (Wreschen) przez Miłosław (Miloslaw) do Czeszewa; niebieskozielony stempelek listonosza "MÜLLER"; na odwrocie kasownik odbiorczy; całość w doskonałym stanie zachowania.

40 PLN40 PLN
6456

1910 kartka nadana w rosyjskim ambulansie pocztowym nr 102 kursującym na trasie Łapy - Lublin 17.12.10 do Warszawy.

120 PLN80 PLN
6495

1860 pierwszy polski znaczek w odcieniach ciemnych i rosyjski znaczek, oba kasowane bardzo rzadkim kasownikiem numerowym Żarek nr 167, Bojanowicz 7 i 8 punktów.

2 500 PLN2 250 PLN
6497

1860 Królestwo Polskie, pierwszy polski znaczek za 10 kop. w rzadkich kontrastowych kolorach ciemnego błękitu pruskiego i różowym o jasnym odcieniu; czytelnie unieważniony polskim kasownikiem numerowym 235 - Łęczyca; poza ładnie wzmocnionym narożnikiem i kilkoma pęknięciami papieru w ładnym stanie; gwarancja z oznaczeniem (4).

1 000 PLN1 000 PLN
6511

1863 Królestwo Polskie - EKSPEDYCYA POCZT w WAGONIE 3, koszulka listu urzędowego do Łodzi; co rzadkie list podano do ambulansu bezpośrednio - typowa ręczna adnotacja "Skierniewice" i data 8/11 i stempel ambulansowy wagonu 3 na linii kolei Warszawsko-Wiedeńskiej; na odwrocie pieczęć nadawcy z godłem - wójt gminy Łyszkowice; ambulansem list dotarł do stacji Rokiciny - datownik 8/11, a stamtąd traktem konnym do Łodzi; w 1863 istniał projekt linii kolejowej Rokiciny-Łódź-Kalisz, ale zamiast tego w 1865 Grohman&Scheibler zbudowali linię Koluszki-Łódź.

1 200 PLN1 080 PLN
6521

1865 Królestwo Polskie, czworoblok znaczków rosyjskich za 1 kop. wydania z 1865 roku, na papierze ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15, na podłożu koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek, unieważniony polskim kasownikiem ambulansu DB 1 - Droga Bydgoska - bardzo rzadkim, używanym na odcinku kolei Warszawa - Łowicz i znanym wyłącznie na znaczkach rosyjskich, tło lekko przesunięte w prawo, wielobloki znaczków pierwszych wydań są bardzo rzadkie; na górze i na dole kilka skrajnych ząbków rozerwanych, bardzo ładny stan, ex-Bojanowicz - na wycinku ze strony z jego kolekcji.

1 600 PLN1 400 PLN
6525

1865 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 20 kop. - wydanie na podkładzie koloidalnym, na papierze ze znakiem wodnym 4, podkładzie koloidalnym oraz z ząbkowaniem 14,5:15, unieważniony polskim ośmiokątnym kasownikiem numerowym 1 - Warszawa (Fi.140.-), lekka prześwitka przy krawędzi, poza tym w ładnym stanie.

70 PLN70 PLN
6548

1874 Królestwo Polskie, list z pełną treścią wysłany z Tomaszowa do Warszawy, opłacony znaczkiem wydania z 1866 roku za 10 kop. na papierze prążkowanym poziomo; przesyłkę przewieziono 20.III wagonem pocztowym nr.25-26 relacji Warszawa-Sosnowiec/Granica, znaczek unieważniono kasownikiem POCZTOWY WAGON ( ) No.25-26 z wyróżnikiem "5" z obróconym o 90 stopni numerem kodowym "10", stempel odciśnięto również na odwrocie; także na froncie warszawski kasownik odbiorczy, na odwrocie suchotłoczona zalepka listowa nadawcy; walor w minimalnie słabszym stanie zachowania (list pionowo złożony).

300 PLN270 PLN
6558

1915 okupacja niemiecka, seria wydania Russisch Polen.

60 PLN60 PLN
6571

1916 wydanie dla obszaru Etapów Głównodowodzącego Armii Wschód, seria znaczków z odmianami kolorów bez Fi. 12a.

400 PLN380 PLN
6590

1916 okupacja austro-węgierska, karta pocztowa wydania przedrukowego, dofrankowana w zawiązku z podwyższeniem taryfy, wysłana 5.XII do Starachowic za pośrednictwem urzędu etapowego w Piotrkowie.

50 PLN45 PLN
6603

1917 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Karola, seria czysta.

300 PLN300 PLN
6606

1917 okupacja niemiecka Rumunii, karta pocztowa czysta.

10 PLN9 PLN
6607

1917 karta pocztowa z Pradła 1.IX.17 do Częstochowy, datownik ETAPPENPOSTAMT PRADŁA, fioletowy stempel poczty miejskiej w Częstochowie oraz czerwony cezury wojskowej w Granicy.

110 PLN110 PLN
6608

1917 kartka z Tarnowa 22.III.17 do Piotrkowa opłacona austriackim znaczkiem.

80 PLN70 PLN
6609

1917 okupacja niemiecka - "Postgebiet Ob. Ost", podwójna karta pocztowa, ostemplowana (obie części) 2.V w Białymstoku, adresowana do Oranienburga, cenzura.

100 PLN100 PLN
6610

1917 podwójna nie rozcięta karta z opłacona odpowiedzią wysłana z Łodzi do Lublina.

140 PLN140 PLN
6613

1918 znaczki opłaty poczty lokalnej dla terenu okupowanym przez X Armię, gwarancja Mikstein.

500 PLN500 PLN
6630

1918 okupacja niemiecka Rumunii, karta podwójna z opłaconą odpowiedzią.

10 PLN9 PLN
6634

1918 okupacja niemiecka Rumunii, wydanie dla obszarów zajmowanego przez 9 Armię, dwie karty na różnych gatunkach papierów; na jednej z kart minimalne przebarwienia.

20 PLN18 PLN
6650

1915 obiegowe znaczek rosyjski za 2 kop., unieważniony utajniającym miejsce nadania listu niemym kasownikiem wojennym - Warszawa, rzadki typ 512.09 według Lewina.

60 PLN60 PLN
6654

1915 Legiony Polskie - I Brygada, karta pocztowa, wysłana 29.XI za pośrednictwem poczty polowej 118 do Krakowa, stempel formacyjny z orłem "I BRYGADA PIŁSUDSKIEGO Komenda taboru 5. pułku ..." - nieopisany u Berka !!! bardzo dobry stan zachowania;

1915 Legiony Polskie - I Brygada, formularz wysłany 18.I za pośrednictwem poczty polowej 118 do 11 pułku huzarów na pocztę polową 75, gdzie przeadresowano ją do 6 Dywizji Kawalerii (6.K.T.D.); przesyłkę zaadresowano po polsku "Rotmistrz Szabl", a urzędnik pocztowy lub cenzor dodał niemieckie tłumaczenie "Rittmeister Schabl"; bardzo dobrej jakości odbitka stempla formacyjnego z orłem "LEGIONY POLSKIE. 1 BRYGADA PIŁSUDSKIEGO KOMENDA 1 BAONU 2-go p.p.", doskonały stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.

600 PLN600 PLN
6663

1916 Legiony Polskie - w drugiej połowie roku zmieniono numerację poczt polowych Legionów, 10.X dotychczasową pocztę 118 przemianowano na 389, którą zlikwidowano po kilku zaledwie miesiącach funkcjonowania (zimą 1916); formularz wysłany 24.IX do Krakowa za pośrednictwem poczty polowej 389 czyli ponad 2 tygodnie wcześniej niż podaje literatura !!! datownik z wyróżnikiem "a*" (odmiana u Berka nienotowana !!!), pieczęć formacyjna z orłem "PROWIANTURA / 5 PUŁKU LEG. POLSKICH" (u Berka nieopisana !!!), karta pionowo zgięta; unikalna całość w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz; z kolekcji S.Rosińskiego.

1 000 PLN1 000 PLN
6672

1916 Legiony Polskie - kwit wypłaty należności za "dostarczoną podwodę" Centralnego Biura Werbunkowego Legionów Polskich, wystawiony 28.IX na kwotę 7 Koron 20 halerzy przez oficera werbunkowego; efektowny stempelek formacyjny z orłem "OFICER WERBUNKOWY LEGIONÓW POLSKICH Sandomierz" nieopisany u Berka !!! niespotykany walor w doskonałym stanie zachowania.

400 PLN400 PLN
6679

1916 Legiony Polskie - widokówka wysłana 5.VIII za pośrednictwem poczty polowej 118 do Stryja, czytelna odbitka dwuobrączkowego stempla formacyjnego "KOMENDA KOMPANII SAPERÓW I Bryg.Leg.Pol." z orłem nieopisanego u Berka; całość w dobrym stanie zachowania.

400 PLN400 PLN
6680

1916 Legiony Polskie - zwolniony od opłaty (PORTOMENTES-LEVELEZO-LAP) formularz węgierskiej poczty polowej, wysłany jako polecony 1.VIII za pośrednictwem urzędu Budapeszt 4 do Centralnego Urzędu Ewidencyjnego Departamentu Wojskowego NKN w Piotrkowie, dwuwierszowa pieczęć formacyjna: "Personalsammelstelle für POLNISCHE LEGIONÄRE in BUDAPEST" (Berek P254), dodatkowo stempelek "Portofrei Dienstsache", a na odwrocie pieczęć kancelaryjna Departamentu; przesyłki legionowe z Węgier należą do bardzo rzadko spotykanych; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

500 PLN500 PLN
6682

1916 Legiony Polskie - WĘGIERSKA POCZTA POLOWA 125, list polecony wysłany 9.XI za pośrednictwem urzędu etapowego w Miechowie (wyróżnik "a"), przez oficera werbunkowego Legionów Polskich do Dęblina, owalny stempelek formacyjny: "OFICER WERBUNKOWY LEGIONÓW POLSKICH w Miechowie"; na odwrocie - użyty jako kasownik odbiorczy - rzadki stempelek węgierskiej poczty polowej 125, przydzielonej do obsługi polskich jednostek stacjonujących w Dęblinie; koperty, wśród przesyłek legionowych, należą do najrzadziej spotykanych walorów; całość w bardzo dobry stanie zachowania.

400 PLN400 PLN
6696

1917 Legiony Polskie - koperta wysłana 13.3 z Ostrołęki do Krakowa, w adresie nadawcy podano numer poczty polowej 378, dekoracyjna owalna pieczęć formacyjna z orłem strzeleckim "1 PUŁK UŁAN. LEGION. POLSKICH KOMENDA 2 SZWADRONU" - nieopisana u Berka !!! stempelek cenzury i pieczątka dopłaty - T poczty niemieckiej, która szykanowała przesyłki legionowe traktując je jako nieopłacone; wśród przesyłek legionowych koperty należą do najrzadziej spotykanych walorów; dekoracyjna całość w doskonałym stanie zachowania.

400 PLN400 PLN
6701

1917 Legiony Polskie - widokówka (Zegrze) wysłana 2.II z poczty polowej 378 do Przemyśla; pieczęć formacyjna z orłem: "4 PUŁK PIECHOTY LEGIONÓW POLSKICH/ Kancelarya Rachunkowa".

150 PLN150 PLN
6703

1917 Polski Korpus Posiłkowy - widokówka z miejscowości Suchowierchy, wysłana 17.XII za pośrednictwem poczty polowej 378 (rzadka odmiana kasownika z wyróżnikiem "b") do Warszawy, pieczęć formacyjna "Dowództwo 1 Dywizjonu Armat Polowych", bardzo rzadko spotykany polski stempelek cenzury "CENZUROWANO" w ramce i cenzura niemiecka; dodatkowo stempelek opłaty doręczeniowej "10 FENYGÓW" poczty miejskiej w Warszawie; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania.

250 PLN250 PLN
6714

1917 karta polowa wysłana z poczty polowej 378 z wyróżnikiem b 20.XII.17, rzadki stempel formacyjny "KOMPANIA TELEGRAFICZNA / POL. KORPUSU POSIŁKOWEGO", fioletowy stempel cenzury "CENZUROWANO"

110 PLN190 PLN
6722

1917 list ze stemplem formacyjnym "2 Pułk Ułanów Polskich Legionów / 5 szwadron" nadany w poczcie etapowej nr 378 21.VII.17 do Białobrzeg koło Krosna.

80 PLN80 PLN
6729

1918 poczta I Polskiego Korpusu gen. Dowbora Muśnickiego, gwarancja Ryblewski.

50 PLN90 PLN