The auction will end on 06.05.2024
The auction ends in:

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
19774

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, seria kasowana, gwarancja Krawczyk, Schmutz.

30 PLN30 PLN
19775

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, seria czysta w ładnym stanie, gwarancja Kalinowski.

100 PLN100 PLN
19779

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe "różne widoki" z "cienkim" przedrukiem 5 gr. - frankatura mieszana, dekoracyjnie frankowany list m.in. znaczkiem polskim bez przedruku, wysłany 2.V.1927 z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Poznania; znaczki unieważnione kasownikiem "POLSKI URZ. P.-T. No1"; wysoka wycena katalogowa (Mi.200 euro); całość w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Krawczyk.

500 PLN450 PLN
19817

1939 Port Gdańsk, frankatura mieszana znaczek z przedrukiem, znaczek definitywny i znaczki polskie bez przedruku, dekoracyjnie ofrankowany list polecony wysłany 8.V z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Gdyni; znaczki unieważnione kasownikiem "POLSKI URZĄD P.-T." z wyróżnikiem "k"; stempelek polecenia z automatycznym numeratorem; na odwrocie kasownik odbiorczy Tczew; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Krawczyk.

400 PLN360 PLN
19825

1920 znaczki niemieckie z nadrukiem dla plebiscytu w Olsztynie, seria z odmianami, najdroższy znaczek 4b z gwarancją Schmutz.

700 PLN1 320 PLN
19827

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe, sześć parek poziomych znaczków rozdzielonych międzypolem.

120 PLN120 PLN
19846

1920 Górny Śląsk, wydanie definitywne Komisji Rządzącej, znaczek za 20 Pf. z pustopolem.

10 PLN10 PLN
19866

1920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, nie wprowadzony do obiegu znaczek dopłaty za 4 hal.

120 PLN176 PLN
19867

1920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, nie wprowadzony do obiegu znaczek opłaty za 10 hal.

80 PLN80 PLN
19868

1920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, nie wprowadzony do obiegu znaczek opłaty za 10 hal.

60 PLN160 PLN
19869

1920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, nie wprowadzony do obiegu znaczek opłaty za 5 hal.

50 PLN50 PLN
19871

1920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, nie wprowadzony do obiegu znaczek opłaty za 15 hal.

50 PLN50 PLN
19875

1920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, nie wprowadzony do obiegu znaczek opłaty za 25 hal.

60 PLN166 PLN
19876

1921 Górny Śląsk - poczta powstańcza tzw. wydanie Korfantego, seria czysta na podlepkach (Mi.150 euro).

180 PLN210 PLN
19885

1921 wydanie okolicznościowe z okazji plebiscytu na Górnym Śląsku.

20 PLN20 PLN
19886

1921 wydanie okolicznościowe z okazji plebiscytu na Górnym Śląsku, gwarancja Schmutz.

10 PLN15 PLN
19887

1921 wydanie okolicznościowe z okazji plebiscytu na Górnym Śląsku.

20 PLN25 PLN
19888

1921 wydanie okolicznościowe z okazji plebiscytu na Górnym Śląsku.

20 PLN25 PLN
19889

1921 wydanie okolicznościowe z okazji plebiscytu na Górnym Śląsku, gwarancja Schmutz.

20 PLN20 PLN
19904

1943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, seria znaczków na kopercie z papeterii pokładowej, skasowana 28.III.1944 w agencji pokładowej nr.3 Polskiej Marynarki Handlowej na transatlantyku m/s "Batory"; znaczki kasowane w agencjach statków handlowych są dużo rzadziej spotykane i bardzo trudne do zdobycia; liczone jako znaczki na wycinku.

100 PLN100 PLN
19911

1945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, znaczek z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach, w pięknym stanie.

20 PLN20 PLN
19921

1939 kartka okolicznościowa z Będzina 25.11.39 do Hamburga, polski i niemiecki znaczek, widokówka z Hitlerem wizytującym front wschodni.

50 PLN45 PLN
19922

1939 polska całostka z niemieckim stemplem prowizorycznym Kłobucka (Klobudo Oberschlesien).

25 PLN25 PLN
20015

1942 kartka z Bydgoszczy 15.4.42 do Bydgoszczy, stemple cenzury.

50 PLN50 PLN
20016

1942 kartka z Bydgoszczy 3.1.42 do Bydgoszczy, stemple cenzury.

60 PLN60 PLN
20024

1943 obszary anektowane przez Niemcy, tzw. Wartheland (Kraj Warty), list adresowany do M.Dąbrowskiej, wysłany 30.VIII z Inowrocławia (Hochensalza) do Warszawy; znaczki unieważnione kasownikiem okolicznościowym; temat - ARCHITEKTURA.

50 PLN50 PLN
20063

1938 Zaolzie, karta z obiegu czeskiej poczty polowej nr 32 z okresu zajmowania Zaolzie przez wojsko polskie.

30 PLN30 PLN
20064

1938 Zaolzie, karta z obiegu czeskiej poczty polowej nr 62 z okresu zajmowania Zaolzie przez wojsko polskie.

30 PLN30 PLN
20069

1939 Przemysław Drzewiecki "Polskie poczty polowe i cenzura korespondencji w 1939 roku", świeżo wydana doskonała monografia poczty polowej w okresie mobilizacji i Kampanii Wrześniowej, bogato ilustrowana, opisy również w języku angielskim, 128 stron. Książkę można zamawiać bezpośrednio u autora (pdrzew@onet.pl).

60 PLN60 PLN
20081

1940 kartka francuskiej poczty polowej, na kartce flagi: brytyjska, polska i francuska.

50 PLN50 PLN
20092

1941 (?) kartka francuskiej poczty polowej z podobizną marszałka Rydza - Śmigłego, bardzo rzadkie i niespotykane.

200 PLN200 PLN
20093

1942 Tajna Poczta Podziemna, wydanie o wzorach nawiązujących do wydania londyńskiego, znaczek za 25 gr. - polska prasa podziemna, lekkie zmatowienia na gumie.

30 PLN60 PLN
20100

1942 Tajna Poczta Podziemna, wydanie o wzorach nawiązujących do wydania londyńskiego, znaczek za 55 gr. - obrona Warszawy 1939r. z błędem perforacji poziomej "brak jednego otworu".

60 PLN60 PLN
20101

1942 Tajna poczta podziemna, wydanie o wzorach nawiązujących do wydania londyńskiego.

50 PLN50 PLN
20104

1942 parka nalepek dla wojsk desantowych, drugie wydanie - ze zmienionymi napisami, kasowana.

30 PLN30 PLN
20107

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSSR, niebieska próba znaczka tzw."STAN" - zatwierdzonego do druku, ale zaniechanego z powodów politycznych (motyw - mapa Polski na tle Orła Białego z miastami Wilno i Lwów, ku którym zmierza żołnierz i matka Polka z dziećmi był dla władz radzieckich nie do przyjęcia), na białym papierze, gwarancja Schmutz

600 PLN600 PLN
20108

1942 oryginalnie kasowana parka nalepek dla wojsk desantowych, drugie wydanie - ze zmienionymi napisami i z czarnym na znak żałoby po gen.Sikorskim marginesie.

30 PLN30 PLN
20115

1943 Podziemna Poczta Polska - 25 rocznica odzyskania niepodległości, Wodzowie Naczelni Polskich Sił Zbrojnych - gen.K.Sosnkowski i gen.W.Sikorski, seria czysta.

750 PLN770 PLN
20116

1943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", znaczek V wydania w kolorze czerwonym - I nakład, z podwójnym ząbkowaniem poziomym.

40 PLN40 PLN
20121

1943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", ząbkowany znaczek V wydania w kolorze brązowolila na papierze seledynowym - II nakład, na odwrocie sygnatury MIR, WR i MS - Mikstein.

30 PLN30 PLN