Page:
results
Num# Description Start price Buy price
175961794 Insurekcja Kościuszkowska, BILET SKARBOWY Na Cztery Złote Polskie, na odwrocie podpis "F.Malinowski"; stan bardzo dobry.

250 PLN

250 PLN

176071828 list wysłany 23.I z Warszawy do Wolnego Miasta Krakowa, na ręce Józefa Nikorowicza, który w grudniu 1827 w dramatycznych okolicznościach został wybrany prezesem Senatu Wolnego Miasta Krakowa, czyli osobą posiadającą faktycznie największą władzę w Rzeczpospolitej Krakowskiej; w wyniku zdecydowanej ingerencji mocarstw zaborczych musiał ustąpić ze stanowiska; stempel nadawczy typu IB (389d), w lewym górnym rog listu podkreślony dopisek "Varsovie"; adnotacje dotyczące wysokości opłat pocztowych "30" i "38"; bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.

400 PLN

350 PLN

176081829 obwoluta listu z Łęczycy do Warszawy, kasownik odbiorczy na froncie i stempel "Interes Rządowy".

100 PLN

100 PLN

176151840 po, obwoluta listu z Kowala do Włocławka, kasownik typ IIIA i stempel "INTERES RZĄDOWY".

30 PLN

30 PLN

176181842 obwoluta listu służbowego (adnotacja IR - interes rządowy) z Grójca (Groyec) do Łodzi, stempel 28x6,5 mm.

70 PLN

70 PLN

176211845 kompletny list wysłany 28.V z miejscowości Lądek (Landeck) do Nowej Rudy (Neurode), na odwrocie efektowna pieczęć lakowa w doskonałym stanie zachowania i stempel nadejścia; całość w idealnym stanie zachowania.

50 PLN

50 PLN

176271850 obwoluta listu z Konina 26.1. do Warszawy, czerwony stempel "FRANCO" i stempel odbiorczy na odwrocie, gwarancja Bojanowicz.

100 PLN

100 PLN

176281850 obwoluta listu z Brzezin do Warszawy adresowana do Rządu Gubernialnego, gwarancja Mikulski.

100 PLN

100 PLN

176301855 około, listy wysłany z Kalwarii do Warszawy, stempel nadawczy KALWARYA typu IIIA bez daty (119c), stempelek "Interes Rządowy" (Czernik typ.IIIA), zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; całość w bardzo dobrym stanie zachowania; ze zbiorów M.Bojanowicza.

100 PLN

100 PLN

176371863 list wysłany z miejscowości Sompolno do Warszawy, doskonała odbitka stempla nadawczego typu IIB (345b) z datą wpisaną obok w postaci ułamka "25/5"; na odwrocie kasownik odbiorczy; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.

150 PLN

150 PLN

176381867 "W IMIENIU KRÓLA" ("Im Name des Königs"), list na oficjalnym urzędowym papierze z efektownym nagłówkiem ozdobionym godłem, wysłany 28.V z Inowrocławia (Inowraclaw) do miejscowości Gniewkowo (Wodzek); stempelek BEYER listonosza doręczającego przesyłkę; na odwrocie stempelek nadejścia; ładna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

120 PLN

120 PLN

177801860 Królestwo Polskie, pierwszy polski znaczek w kolorach zielononiebieskim i różowym o odcieniach jasnych unieważniony polskim kasownikiem numerowym Suwałk z numerem 28, niezwykle czysty druk barwy różowej - retuszowana klisza, bardzo dobry stan zachowania i prezencja.

900 PLN

1 277 PLN

177811860 Królestwo Polskie, pierwszy polski znaczek za 10 kop. w kolorach niebieskim i karminoworóżowym o jasnych odcieniach; czytelnie unieważniony polskim kasownikiem numerowym 297 - Złotoryja, bardzo rzadkiego na tym znaczku typu 2 o wysokości cyfr 5,5-6 mm; katalog Fischer odnotowuje używanie tego typu kasownika wyłącznie na znaczkach rosyjskich; poza lekką prześwitką i krótszym ząbkiem u dołu w bardzo ładnym stanie; gwarancja Krawczyk.

1 250 PLN

1 250 PLN

177841860 Królestwo Polskie, pierwszy polski znaczek w kolorach niebieskim i karminowym o odcieniach ciemnych z oryginalną gumą, znaczek posiada typową bardzo rzadko zachowaną prążkowaną gumę w kolorze brązowym nakładaną ręcznie pędzlem, na gumie ślady po zdjętej podlepce, bardzo rzadkie, parafka Bojanowicza i gwarancja Schmutz.

11 000 PLN

13 050 PLN

177901865 kompletny list wysłanego 22/2 z Warszawy do Białegostoku opłacony pierwszym polskim znaczkiem o odcieniach ciemnych w kolorze niebieskim i karminowym, unieważnionym polskim kasownikiem DP w okręgach urzędu pocztowego na dworcu kolejowym Praga w Warszawie; obok stempel dworcowy z datą nadania, co ciekawe stempel odbiorczy Białegostoku odbity na froncie koperty w tym i na znaczku z data nadejścia 11.02. według kalendarza juliańskiego, znaczek w dobrym stanie, koperta wzmocniona od środka na spękanych brzegach, pomimo śladów po złożeniu bardzo dobry stan i prezencja.

5 000 PLN

5 500 PLN

177911865 Królestwo Polskie, pierwszy polski znaczek za 10 kop. w kolorach błękitu pruskiego i karminowym, o bardzo ciemnych odcieniach; czytelnie unieważniony na wycinku, używanym tylko przez kilka miesięcy, polskim kwadratowym kasownikiem numerowym 1 - Warszawa, typ 8x9 mm z ozdobną stopką cyfry 1; klisza czerwona, o niespotykanie intensywnej barwie, z prawie całkowicie spiłowanym dolnym (trzecim) rzędem kropek, świetnie to widać, ponieważ klisza czerwona jest nieco przesunięta ku górze; piękny stan zachowania, wspaniały ekspozycyjny znaczek, kolorowy fotoatest firmowy.

3 600 PLN

3 600 PLN

178081866 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 10 kop. wydanie z 1866 roku na papierze prążkowanym poziomo, ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15; unieważniony polskim kasownikiem numerowym 162 - Radomsko, słaby stan.

30 PLN

40 PLN

178091866 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 10 kop. wydanie z 1866 roku na papierze prążkowanym poziomo, ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15; czytelnie unieważniony polskim kwadratowym kasownikiem numerowym 1 - Warszawa: typ z ozdobną stopką cyfry 1, resztki wycinka na odwrocie, ładny stan zachowania.

40 PLN

50 PLN

178271911 druk dobroczynny - formularz listowy o charakterze patriotycznym.

10 PLN

10 PLN

178401915 kartka z Sosnowca 22.9.15 do Berlina, stempel niemieckiej cenzury z Poznania.

50 PLN

40 PLN

178411915 kartka z Będzina 6.8.15 do Niemiec,

20 PLN

18 PLN

179091918 znaczki lokalnej poczty dla obszaru okupowanego przez X Armię.

700 PLN

630 PLN

179121918 wydanie poczty Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej, gwarancja Sztaba.

80 PLN

80 PLN

179441918 okupacja niemiecka - "Gen.-Gouv. Warschau", karta pocztowa, wysłana 24.VI z miejscowości Ossowiec (Osowiec) do Bad Blankenburg; stempelek cenzury poznańskiej; dobry stan zachowania (prawy dolny narożnik odbarwiony).

80 PLN

80 PLN

179461919 Rumuńska Poczta Okupacyjna na Pokuciu, znaczek prowizorycznego wydania przedrukowego za 60/15 h., lewy górny narożnik załamany, gwarancja Schmutz.

40 PLN

40 PLN

179631915 list z Przemyśla do Wiednia wysłany pocztą lotniczą "Fliegerpost Przemyśl", data napisania kartki 15.I.1915.

300 PLN

270 PLN

179801915 kartka ze stemplem poczty polowej K.u.K. Feldpostamt 355 20.XI.15 do Lwowa, stempel ten używała II Brygada Legionów Polskich pomiędzy 29.1.15 a 7.9.16, stempel z tym numerem zastąpił stempel z numerem 378, stempel "KOMENDA POLSKICH LEGIONÓW".

100 PLN

100 PLN

180051916 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list polecony wysłany 10.6 z Orła do ocenzurowania w Piotrogrodzie; dwie zalepki i dwa różne stempelki cenzury piotrogrodzkiej, w tym cenzora nr.105; krajowa nalepka polecenia z nazwą miejscowości grażdanką, z dopisaną alfabetem łacińskim nazwą "Orel"; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

120 PLN

108 PLN

180311917 kartka z poczty polowej 378 ze stemplem Dowództwa 5 Kompanii 2 p.p. W. polsk., stemplem cenzury i opłaty doręczeniowej poczty miejskiej w Warszawie.

50 PLN

50 PLN

180551918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, II wydanie przedrukowe, seria cięta w 25-blokach rozdzielonych międzypolem, wiele usterek nadruków, doskonały materiał porównawczy w bardzo dobrym stanie zachowania.

5 000 PLN

5 000 PLN

180561918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, II wydanie przedrukowe, seria cięta, gwarancja Schmutz, Korszeń.

100 PLN

100 PLN

180571918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, II wydanie przedrukowe, seria ząbkowana, gwarancja Schmutz, Ćwiertnia, Krawczyk, Łaszkiewicz.

1 600 PLN

2 110 PLN

180871918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, pieczęć poczty polowej przy sztabie korpusu na wycinku.

70 PLN

70 PLN

180881918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, znaczek rosyjski za 25 kop. na wycinku, unieważniony kasownikiem POCZTA POLOWA 2 / I POL.KORP.

30 PLN

30 PLN

180891918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, wycinek z odbitką tuszową pieczęci lakowej z wyróżnikiem 1, do zabezpieczania listów pieniężnych.

50 PLN

50 PLN

180951918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, koperta wydania przedrukowego 35/10 kop., rozmiar: 139x113 mm, ostemplowana 26.5; słaby stan zachowania

120 PLN

140 PLN

180961918 całostka poczty I Polskiego Korpusu gen. Dowbora Muśnickiego, gwarancja Pelczar.

130 PLN

144 PLN

181091920 znaczki wydania pamiątkowego Armii gen. J.Hallera w Pucku na dużym wycinku, fotoatest Schmutz.

1 200 PLN

1 550 PLN

181291915 Warszawa, czysty znaczek z grzecznościowym ramkowym nadrukiem 6 groszy/5 gr. w kolorze fioletowym - typ II z przecinkiem nad S, gwarancja Krawczyk.

60 PLN

54 PLN

181771916 Warszawa, gwarancja Jungjohann.

10 PLN

10 PLN