The auction will start on 21.06.2024

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
17596

1794 Insurekcja Kościuszkowska, BILET SKARBOWY Na Cztery Złote Polskie, na odwrocie podpis "F.Malinowski"; stan bardzo dobry.

250 PLN250 PLN
17607

1828 list wysłany 23.I z Warszawy do Wolnego Miasta Krakowa, na ręce Józefa Nikorowicza, który w grudniu 1827 w dramatycznych okolicznościach został wybrany prezesem Senatu Wolnego Miasta Krakowa, czyli osobą posiadającą faktycznie największą władzę w Rzeczpospolitej Krakowskiej; w wyniku zdecydowanej ingerencji mocarstw zaborczych musiał ustąpić ze stanowiska; stempel nadawczy typu IB (389d), w lewym górnym rog listu podkreślony dopisek "Varsovie"; adnotacje dotyczące wysokości opłat pocztowych "30" i "38"; bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.

400 PLN350 PLN
17608

1829 obwoluta listu z Łęczycy do Warszawy, kasownik odbiorczy na froncie i stempel "Interes Rządowy".

100 PLN100 PLN
17615

1840 po, obwoluta listu z Kowala do Włocławka, kasownik typ IIIA i stempel "INTERES RZĄDOWY".

30 PLN30 PLN
17618

1842 obwoluta listu służbowego (adnotacja IR - interes rządowy) z Grójca (Groyec) do Łodzi, stempel 28x6,5 mm.

70 PLN70 PLN
17621

1845 kompletny list wysłany 28.V z miejscowości Lądek (Landeck) do Nowej Rudy (Neurode), na odwrocie efektowna pieczęć lakowa w doskonałym stanie zachowania i stempel nadejścia; całość w idealnym stanie zachowania.

50 PLN50 PLN
17627

1850 obwoluta listu z Konina 26.1. do Warszawy, czerwony stempel "FRANCO" i stempel odbiorczy na odwrocie, gwarancja Bojanowicz.

100 PLN100 PLN
17628

1850 obwoluta listu z Brzezin do Warszawy adresowana do Rządu Gubernialnego, gwarancja Mikulski.

100 PLN100 PLN
17630

1855 około, listy wysłany z Kalwarii do Warszawy, stempel nadawczy KALWARYA typu IIIA bez daty (119c), stempelek "Interes Rządowy" (Czernik typ.IIIA), zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; całość w bardzo dobrym stanie zachowania; ze zbiorów M.Bojanowicza.

100 PLN100 PLN
17637

1863 list wysłany z miejscowości Sompolno do Warszawy, doskonała odbitka stempla nadawczego typu IIB (345b) z datą wpisaną obok w postaci ułamka "25/5"; na odwrocie kasownik odbiorczy; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.

150 PLN150 PLN
17638

1867 "W IMIENIU KRÓLA" ("Im Name des Königs"), list na oficjalnym urzędowym papierze z efektownym nagłówkiem ozdobionym godłem, wysłany 28.V z Inowrocławia (Inowraclaw) do miejscowości Gniewkowo (Wodzek); stempelek BEYER listonosza doręczającego przesyłkę; na odwrocie stempelek nadejścia; ładna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

120 PLN120 PLN
17780

1860 Królestwo Polskie, pierwszy polski znaczek w kolorach zielononiebieskim i różowym o odcieniach jasnych unieważniony polskim kasownikiem numerowym Suwałk z numerem 28, niezwykle czysty druk barwy różowej - retuszowana klisza, bardzo dobry stan zachowania i prezencja.

900 PLN1 277 PLN
17781

1860 Królestwo Polskie, pierwszy polski znaczek za 10 kop. w kolorach niebieskim i karminoworóżowym o jasnych odcieniach; czytelnie unieważniony polskim kasownikiem numerowym 297 - Złotoryja, bardzo rzadkiego na tym znaczku typu 2 o wysokości cyfr 5,5-6 mm; katalog Fischer odnotowuje używanie tego typu kasownika wyłącznie na znaczkach rosyjskich; poza lekką prześwitką i krótszym ząbkiem u dołu w bardzo ładnym stanie; gwarancja Krawczyk.

1 250 PLN1 250 PLN
17784

1860 Królestwo Polskie, pierwszy polski znaczek w kolorach niebieskim i karminowym o odcieniach ciemnych z oryginalną gumą, znaczek posiada typową bardzo rzadko zachowaną prążkowaną gumę w kolorze brązowym nakładaną ręcznie pędzlem, na gumie ślady po zdjętej podlepce, bardzo rzadkie, parafka Bojanowicza i gwarancja Schmutz.

11 000 PLN13 050 PLN
17790

1865 kompletny list wysłanego 22/2 z Warszawy do Białegostoku opłacony pierwszym polskim znaczkiem o odcieniach ciemnych w kolorze niebieskim i karminowym, unieważnionym polskim kasownikiem DP w okręgach urzędu pocztowego na dworcu kolejowym Praga w Warszawie; obok stempel dworcowy z datą nadania, co ciekawe stempel odbiorczy Białegostoku odbity na froncie koperty w tym i na znaczku z data nadejścia 11.02. według kalendarza juliańskiego, znaczek w dobrym stanie, koperta wzmocniona od środka na spękanych brzegach, pomimo śladów po złożeniu bardzo dobry stan i prezencja.

5 000 PLN5 500 PLN
17791

1865 Królestwo Polskie, pierwszy polski znaczek za 10 kop. w kolorach błękitu pruskiego i karminowym, o bardzo ciemnych odcieniach; czytelnie unieważniony na wycinku, używanym tylko przez kilka miesięcy, polskim kwadratowym kasownikiem numerowym 1 - Warszawa, typ 8x9 mm z ozdobną stopką cyfry 1; klisza czerwona, o niespotykanie intensywnej barwie, z prawie całkowicie spiłowanym dolnym (trzecim) rzędem kropek, świetnie to widać, ponieważ klisza czerwona jest nieco przesunięta ku górze; piękny stan zachowania, wspaniały ekspozycyjny znaczek, kolorowy fotoatest firmowy.

3 600 PLN3 600 PLN
17808

1866 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 10 kop. wydanie z 1866 roku na papierze prążkowanym poziomo, ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15; unieważniony polskim kasownikiem numerowym 162 - Radomsko, słaby stan.

30 PLN40 PLN
17809

1866 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 10 kop. wydanie z 1866 roku na papierze prążkowanym poziomo, ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15; czytelnie unieważniony polskim kwadratowym kasownikiem numerowym 1 - Warszawa: typ z ozdobną stopką cyfry 1, resztki wycinka na odwrocie, ładny stan zachowania.

40 PLN50 PLN
17827

1911 druk dobroczynny - formularz listowy o charakterze patriotycznym.

10 PLN10 PLN
17840

1915 kartka z Sosnowca 22.9.15 do Berlina, stempel niemieckiej cenzury z Poznania.

50 PLN40 PLN
17841

1915 kartka z Będzina 6.8.15 do Niemiec,

20 PLN18 PLN
17909

1918 znaczki lokalnej poczty dla obszaru okupowanego przez X Armię.

700 PLN630 PLN
17912

1918 wydanie poczty Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej, gwarancja Sztaba.

80 PLN80 PLN
17944

1918 okupacja niemiecka - "Gen.-Gouv. Warschau", karta pocztowa, wysłana 24.VI z miejscowości Ossowiec (Osowiec) do Bad Blankenburg; stempelek cenzury poznańskiej; dobry stan zachowania (prawy dolny narożnik odbarwiony).

80 PLN80 PLN
17946

1919 Rumuńska Poczta Okupacyjna na Pokuciu, znaczek prowizorycznego wydania przedrukowego za 60/15 h., lewy górny narożnik załamany, gwarancja Schmutz.

40 PLN40 PLN
17963

1915 list z Przemyśla do Wiednia wysłany pocztą lotniczą "Fliegerpost Przemyśl", data napisania kartki 15.I.1915.

300 PLN270 PLN
17980

1915 kartka ze stemplem poczty polowej K.u.K. Feldpostamt 355 20.XI.15 do Lwowa, stempel ten używała II Brygada Legionów Polskich pomiędzy 29.1.15 a 7.9.16, stempel z tym numerem zastąpił stempel z numerem 378, stempel "KOMENDA POLSKICH LEGIONÓW".

100 PLN100 PLN
18005

1916 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list polecony wysłany 10.6 z Orła do ocenzurowania w Piotrogrodzie; dwie zalepki i dwa różne stempelki cenzury piotrogrodzkiej, w tym cenzora nr.105; krajowa nalepka polecenia z nazwą miejscowości grażdanką, z dopisaną alfabetem łacińskim nazwą "Orel"; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

120 PLN108 PLN
18031

1917 kartka z poczty polowej 378 ze stemplem Dowództwa 5 Kompanii 2 p.p. W. polsk., stemplem cenzury i opłaty doręczeniowej poczty miejskiej w Warszawie.

50 PLN50 PLN
18055

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, II wydanie przedrukowe, seria cięta w 25-blokach rozdzielonych międzypolem, wiele usterek nadruków, doskonały materiał porównawczy w bardzo dobrym stanie zachowania.

5 000 PLN5 000 PLN
18056

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, II wydanie przedrukowe, seria cięta, gwarancja Schmutz,.

100 PLN100 PLN
18057

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, II wydanie przedrukowe, seria ząbkowana, gwarancja Schmutz, Ćwiertnia, Krawczyk, Łaszkiewicz.

1 600 PLN2 110 PLN
18087

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, pieczęć poczty polowej przy sztabie korpusu na wycinku.

70 PLN70 PLN
18088

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, znaczek rosyjski za 25 kop. na wycinku, unieważniony kasownikiem POCZTA POLOWA 2 / I POL.KORP.

30 PLN30 PLN
18089

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, wycinek z odbitką tuszową pieczęci lakowej z wyróżnikiem 1, do zabezpieczania listów pieniężnych.

50 PLN50 PLN
18095

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, koperta wydania przedrukowego 35/10 kop., rozmiar: 139x113 mm, ostemplowana 26.5; słaby stan zachowania

120 PLN140 PLN
18096

1918 całostka poczty I Polskiego Korpusu gen. Dowbora Muśnickiego, gwarancja Pelczar.

130 PLN144 PLN
18109

1920 znaczki wydania pamiątkowego Armii gen. J.Hallera w Pucku na dużym wycinku, fotoatest Schmutz.

1 200 PLN1 550 PLN
18129

1915 Warszawa, czysty znaczek z grzecznościowym ramkowym nadrukiem 6 groszy/5 gr. w kolorze fioletowym - typ II z przecinkiem nad S, gwarancja Krawczyk.

60 PLN54 PLN
18177

1916 Warszawa, gwarancja Jungjohann.

10 PLN10 PLN