The auction will start on 14.04.2023

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
6190

1866 znaczek rosyjski za 5 kop. unieważniony polskim kasownikiem numerowym 145 - Zwoleń, według Bojanowicza najwyższy stopień rzadkości 10 punktów.

300 PLN300 PLN
6191

1866 znaczek rosyjski za 10 kop. na wycinku unieważniony polskim kasownikiem numerowym 86 - Dołchobyczów, stopień rzadkości według Bojanowicza 8 punktów.

300 PLN300 PLN
6192

1866 znaczek rosyjski za 10 kop. na wycinku unieważniony polskim kasownikiem numerowym 102 - Zwierzyniec, stopień rzadkości według Bojanowicza 4 punkty.

150 PLN150 PLN
6193

1866 znaczek rosyjski za 10 kop. na wycinku unieważniony polskim kasownikiem numerowym 83 - Dubienka, najwyższy stopień rzadkości według Bojanowicza 10 punktów, silne złamanie.

350 PLN350 PLN
6194

1866 po, list z Iwangrodu (Dęblina) do głównodowodzącego wojsk granicznych w Wieruszowie po wycofaniu z obiegu pierwszego polskiego znaczka, znaczek rosyjski nakładu z 1866 roku stemplowany polskim kasownikiem numerowym 78 i miejscownik Iwangrodu.

500 PLN500 PLN
6195

1866 znaczek rosyjski za 1 kop. unieważniony polskim kasownikiem numerowym 52 - Nur, najwyższy stopień rzadkości według Bojanowicza 10 punktów.

450 PLN450 PLN
6196

1866 znaczek rosyjski za 10 kop. na wycinku unieważniony polskim kasownikiem numerowym 122 - Chmielnik, według Bojanowicza najwyższy stopień rzadkości 10 punktów.

750 PLN750 PLN
6197

1866 znaczek rosyjski za 1 kop. unieważniony polskim kasownikiem numerowym 48 - Serock, stopień rzadkości według Bojanowicza 8 punktów.

160 PLN160 PLN
6198

1866 znaczek rosyjski za 5 kop. unieważniony polskim kasownikiem numerowym 134 - Żarnowiec, według Bojanowicza najwyższy stopień rzadkości 10 punktów.

350 PLN350 PLN
6201

1866 znaczek rosyjski za 3 kop. unieważniony bardzo rzadkim polskim kasownikiem numerowym 258 - Raciąż, według Bojanowicza 10 punktów - najwyższy stopień rzadkości.

350 PLN350 PLN
6202

1866 znaczek rosyjski za 10 kop. na wycinku unieważniony polskim kasownikiem numerowym 297 - Złotoryja (mała czcionka), stopień rzadkości według Bojanowicza - 4 punkty.

150 PLN150 PLN
6203

1866 Królestwo Polskie, rosyjska koperta za 10+1 kop. wydania z 1861 roku, o wymiarach 133x108 mm, ze znakiem wodnym Wz.II w położeniu lustrzanym, wysłana z Warszawy do Kamienicy Polskiej przez Poraj - stację pocztową na linii Kolei Wiedeńskiej otwartą 15.8.1862 roku; znak opłaty unieważniono polskim kasownikiem BW - ekspedycji na dworcu Warszawa (Drogi) Bydgosko - Wiedeńskiej; na froncie datownik nadawczy "EKSPEDYCJA POCZT DWORZEC WARSZAWA" z dnia 12.2. (Fi.+1000.-), na odwrocie faksymile podpisu M.A.Bojanowicza, gwarancja.

1 200 PLN1 200 PLN
6206

1868 Królestwo Polskie, list do Berlina, nadany 9.II w ekspedycji pocztowej na dworcu kolejowym w Warszawie, opłacony znaczkami rosyjskim za 1, 3 i 10 kop. wydania z 1866 roku, na papierze prążkowanym poziomo, ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15; znaczki unieważniono kasownikiem ekspedycji dworcowej BW - (Droga) Bydgosko-Wiedeńska (Fischer +3300.-), dodatkowo stemple: "Ekspedycya Poczt Dworzec Warszawa" (Fischer +1000.-), stempelek o całkowitym opłaceniu listu przez nadawcę FRANCO, oraz odbiorczy z 13.2; poza przebarwieniem od pieczęci lakowej całość kompletna i dobrze zachowana, gwarancja i opis Mikulski.

1 200 PLN1 200 PLN
6219

1871 list z Włocławka do Warszawy, rosyjski znaczek unieważniony polskim kasownikiem numerowym 241.

300 PLN300 PLN
6232

1884 Królestwo Polskie, list wysłany 23.II z Biłgoraja do Lublina, opłacony znaczkiem rosyjskim za 7 kop. wydania z 1875 roku, wydrukowanym na sfałdowanym!!! papierze prążkowanym poziomo (widoczna biała cienka kreseczka w poprzek znaczka), ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15; unieważnionym datownikiem "BIŁGORAJ" (), który dodatkowo odciśnięto również obok; kasownik odbiorczy na odwrocie, dobry stan zachowania.

150 PLN150 PLN
6235

1914 okupacja niemiecka - "Russich Polen" komplet 3 ilustrowanych, czystych kart nakładu prywatnego; dobry stan zachowania; gwarancja Falkowski.

600 PLN540 PLN
6242

1915 okupacja niemiecka - frankatura mieszana dwóch wydań - karta "Russich Polen" dofrankowana znaczkiem "Gen.-Gouv. Warschau", wysłana 5.IX.1916 z Warszawy do Monachium, cenzura poznańska.

35 PLN35 PLN
6248

1915 telegram z Czerwonego Krzyża.

50 PLN50 PLN
6254

1915 kartka z Tomaszowa 28.6.15 do Berlina, stempel poznańskiej cenzury wojskowej.

20 PLN30 PLN
6267

1916 kartka z Płocka 29.9.16 do jeńca wojennego.

20 PLN20 PLN
6269

1916 wydanie dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, dziesięcioblok z nadrukiem błyszczącym z numerem HAN na marginesie.

70 PLN60 PLN
6274

1916 wydanie dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, znaczek w kolorze ultramaryny, gwarancja Miszczak.

15 PLN25 PLN
6283

1916 seria znaczków gazetowych.

10 PLN10 PLN
6287

1916 kartka z warszawy 9.3.16 do jednostki wojskowej, cenzura wojskowa, widokówka "widok zdobytej Warszawy".

50 PLN45 PLN
6296

1916 kartka z Ciechocinka 23.7.16, cenzura wojskowa.

25 PLN22 PLN
6306

1917 kartka z Warszawy 25.12.17 do Niemiec, stempel poznańskiej cenzury wojskowej.

30 PLN30 PLN
6326

1917 list z Warszawy 2.11.17 do Białegostoku zawrócony przez cenzurę ze stemplem informującym, że korespondencja musi być w języku niemieckim.

40 PLN40 PLN
6329

1917 kartka ze Skierniewic ze stemplem cenzury VI Armii.

20 PLN18 PLN
6333

1917 okupacja niemiecka - "Gen.- Gouv. Warschau", karta pocztowa wysłana 8.II z Mławy do Berlina, cenzura poznańska.

40 PLN35 PLN
6336

1917 okupacja niemiecka - "Gen.- Gouv. Warschau", karta pocztowa wysłana 27.IV z Warszawy do Monachium, cenzura warszawska.

25 PLN25 PLN
6341

1918 kartka z Warszawy 17.2.18 do Niemiec, stempel kolei wojskowej, widokówka Warszawa.

50 PLN45 PLN
6345

1918 Poczta Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej na Pokuciu, wydanie przedrukowe dla rejonu Kołomyi, znaczki za 5/15 i 10/3 h. (Mi.400 euro) w pięknym stanie z pełną oryginalną gumą bez podlepek, gwarancja Krawczyk.

160 PLN170 PLN
6352

1918 firmowy list polecony z Wilna 30.10.18 do banku w Petersburgu, stempel wileńskiej cenzury i stemple radzieckiej cenzury wojskowej plus rosyjska zalepka cenzorska, piękny i rzadki obieg pocztowy.

360 PLN300 PLN
6372

1918 znaczek dopłatny austriackiej poczty polowej stemplowany na wycinku z listu kasownikiem z Ostrowca.

10 PLN15 PLN
6379

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, seria czysta na jednej podlepce, poza tym w bardzo ładnym stanie, gwarancja Mikstein.

180 PLN180 PLN
6389

1914 cholera !!! "Sanitatspflege" nienotowany stempelek do oznaczania przesyłek poddanych dezynfekcji, odciśnięty na formularzu poczty polowej, wysłanym 22.VIII ze Szpitala Zapasowego w Rozwadowie do Czech; przesyłki ze szpitali poddawano procesowi odkażania w obawie przed rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych - głównie cholery; podobne walory należą do bardzo rzadko spotykanych; dodatkowo, stempelek kamuflażowy "IX/57" (Rozwadów).

200 PLN180 PLN
6417

1916 kartka z niemieckiej poczty polowej 84. Dywizji Piechoty 16.10.16 do Niemiec, stempel cenzury wojskowej.

40 PLN36 PLN
6423

1916 kartka wysłana z Lublina 2.XII.16 przez Wiedeń do obozu jeńców w Wüttenbergii, przesyłka zwolniona z opłaty pocztowej, 3 cenzury.

50 PLN45 PLN
6424

1916 kartka z niemieckiego Feldpostu, niemiecka widokówka - wypas bydła w polskiej wsi.

30 PLN27 PLN
6430

1916 kartka z niemieckiej poczty polowej 107 do Niemiec.

40 PLN36 PLN