The new auction will start soon

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
7473

1836 list ze Lwowa.

50 PLN50 PLN
7479

1843 list z Drohobycza wysłany 1.III do Lwowa, na odwrocie kasownik odbiorczy, gwarancja Adamczyk.

70 PLN70 PLN
7489

1852 Kwit pocztowy.

150 PLN150 PLN
7494

1854 list z Bochni ze stemplem odbiorczym Tarnowa na odwrocie.

40 PLN40 PLN
7495

1856 list z Sandomierza na papeteriiNaczelnika Powiatu Sandomierskiego.

40 PLN40 PLN
7506

1862 list z Grodna do Kobrynia, znaczek za 10 kop. unieważniony kaswnikiem numerowym 11 i dodatkowo przez przekreślenie - praktyka często w Rosji stosowana, na odwrocie miejscownik i dobrze zachowana pieczęć lakowa, wysoka wycena dla użytych w królestwie (Fi.1200), średni stan, gwarancja Eisold BPP.

400 PLN400 PLN
7507

1862 list z Wilna do Słucka, dwa znaczki po 10 kop. unieważniony kaswnikiem numerowym 5, na odwrocie miejscownik, wysoka wycena dla użytych w królestwie (Fi.1500), słaby stan.

200 PLN200 PLN
7516

1895, karta pocztowa wysłana 21.V ze Stryja, adresowana do Brzeska.

25 PLN25 PLN
7517

1895, karta pocztowa wysłana 30.XI z Gromnika (stempel rusztowy), adresowana do Brzeska; treść pisana po hebrajsku.

35 PLN35 PLN
7518

1896, karta pocztowa wysłana 11.IV z Sokala, adresowana do Brzeska; treść pisana po hebrajsku.

30 PLN30 PLN
7519

1900 Ambulans Stróże - Lwów Nr 57. Widokówka Rymanów Zdrój.

50 PLN70 PLN
7525

1907, rosyjska koperta wysłana 30.III z Wilna adresowana do Warszawy, kasownik odbiorczy.

70 PLN70 PLN
7528

1909, widokówka przesłana 13.XI za pośrednictwem ambulansu nr. 30 Mińsk - Warszawa, kasownik odbiorczy.

40 PLN40 PLN
7544

1943 Wrocław, Dzień Znaczka.

50 PLN50 PLN
7549

1860 Królestwo Polskie, znak opłaty z koperty dla poczty miejskiej w Warszawie ze znakiem wodnym "kwadraty".

60 PLN65 PLN
7550

1860 Królestwo Polskie, znak opłaty z koperty dla korespondencji krajowej i do Rosji, odcienie ciemne.

50 PLN55 PLN
7551

1860 Królestwo Polskie, znak opłaty z koperty dla korespondencji krajowej i do Rosji, naklejony na kartonie, odcienie jasne.

40 PLN45 PLN
7552

1866 znaczek rosyjski za 10 kop. z polskim kasownikiem numerowym 1 - cztery kwadraty - Warszawa.

40 PLN60 PLN
7553

1866 znaczek rosyjski za 10 kop. z polskim kasownikiem numerowym 73 - Lublin.

40 PLN65 PLN
7554

1869 Królestwo Polskie - list zagraniczny wysłany 8.VI z Warszawy do Wiednia, trójkolorowa frankatura, znaczki unieważnione kasownikiem numerowym "1" w czterech ośmiokątach, stemple urzędów granicznych: kolejowy Granica i poczty austriackiej POLOGNE, na odwrocie kasownik odbiorczy Wiedeń 9.V; dekoracyjna całość.

800 PLN800 PLN
7556

1871 list z Warszawy do Rawicza, znaczek za 10 kop. unieważniony kaswnikiem ekspedycji pocztowej na dworcu kolei Warszawsko - Wiedeńskiej BW (Fi.+3300), stempel graniczny i inne dodatkowe, na odwrocie stempel ambulansu - wagon 25-26, zgrabna koperta, słaby stan.

400 PLN400 PLN
7557

1873 Królestwo Polskie - list do Warszawy przesłany 19.XII za pośrednictwem petersburskiej poczty miejskiej, na odwrocie różne stemple Petersburga.

60 PLN60 PLN
7563

1915 wydanie dla terenów okupacji niemieckiej byłego Królestwa Polskiego, seria w pięknym stanie

170 PLN170 PLN
7570

1916 Okupacja niemiecka, mieszana frankatura - znaczki "GG Warschau" i karta pocztowa "Russich Polen", przesyłka wysłana 31.XII z Warszawy do Bydgoszczy, cenzura.

50 PLN50 PLN
7573

1916 wydanie dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, znaczek za 5 Pf. z nadrukiem matowym, gwarancja z opisem Schmutz.

120 PLN120 PLN
7576

1916 wydanie dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, marginesowy znaczek z walca za 40 Pf. z nadrukiem błyszczącym, gwarancja z opisem Schmutz.

80 PLN80 PLN
7578

1916 seria znaczków gazetowych austriackiej poczty polowej.

10 PLN15 PLN
7594

1918 seria wydania obiegowego austriackiej poczty polowej.

10 PLN10 PLN
7597

1914 wydanie NKN.

100 PLN110 PLN
7598

1914 znaczek wydania NKN, prześwitka,gwarancja Mikstein.

80 PLN100 PLN
7599

1914 zalepka legionowa.

30 PLN43 PLN
7605

1915 kartka poczty polowej ze stemplem Flotylli Wiślanej. Gwarancja.

800 PLN800 PLN
7606

1915 kartka legionowa z 1. Pułku Legjonów. Gwarancja.

70 PLN70 PLN
7614

1915 kartka z Feldpostamtu 355 26.XII.1915 ze stemplem formacyjnym Oddział Telegraficzny II Brygady Legionów Polskich i stemplem cenzury.

35 PLN35 PLN
7615

1915 naklejka legionowa.

50 PLN70 PLN
7616

1915 nalepka legionowa.

60 PLN60 PLN
7618

1916 Winietka legionowa, gwarancja Mikstein.

100 PLN130 PLN
7625

1916 Oddział Polski przy Czerwonym Krzyżu Rosyjskim w Szwecji, karta pocztowa wysłana 4.X ze Sztokholmu do Moskwy, liczne adnotacje pocztowe, karta "poszukiwała" adresata; bardzo ciekawy obieg pocztowy.

350 PLN350 PLN
7647

1917 kartka z Feldpostamtu 199 1.III.1917 obsługującego grupę płk. Zielińskiego w Dęblinie ze stemplem formacyjnym 6 Pułk piechoty Leg. Pol., ładny formularz legionowy.

85 PLN85 PLN
7651

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, I wydanie przedrukowe, znaczek za 5 kop. skasowany fiskalnie, gwarancja Krawczyk.

12 PLN12 PLN