Page:
results
Num# Description Start price Buy price
84681941 "2 Rocznica utworzenia GG", komplet 5 ozdobnych kart ostemplowanych 26.X w: Krakowie, Radomiu, Lublinie, Lwowie i Warszawie.

50 PLN

50 PLN

84741942 seria na karcie pocztowej, skasowana okolicznościowo 20.XI w pierwszym dniu obiegu.

40 PLN

40 PLN

84761942 całostka wydania obiegowego z błędem "uszkodzone R w ABSENDER", gwarancja Korszeń.

80 PLN

135 PLN

84781942 "1 rocznica powstania Dystryktu Galicji" znaczki 1.VIII skasowane okolicznościowo na karcie pocztowej.

35 PLN

35 PLN

84851943 400 rocznica śmierci Mikołaja Kopernika, arkusz z błędem "złamana oś".

90 PLN

95 PLN

84881944 urodziny Hitlera, seria w arkuszach.

100 PLN

110 PLN

84971944 znaczek na karcie skasowany okolicznościowo w Krakowie 28.II.

30 PLN

30 PLN

85011940 Karelonowinskoje (Archangielska obłast) - osiedle dla ludności polskiej deportowanej z ziem polskich zajętych przez ZSRR w 1939 roku, karta pocztowa wysłana z "zsyłki" 20.X.

250 PLN

250 PLN

85111944 obóz pracy Głuszyna (Glausche), karta pocztowa z obozu wysłana 21.XI do Skierniewic; był to stosunkowo niewielki obóz jego "przeciętny" stan wynosił ok. 850 osób.

150 PLN

150 PLN

85221942 Madonna, unikalna czarna próba na cienkij bibułce, niekatalogowana, lekka przeswitka po podlepce, gwarancja Schmutz.

600 PLN

680 PLN

85341942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydania, w kolorze ultramarynowym na papierze żółtawym żeberkowanym grubym, na pięknym wycinku, gwarancja i opis Schmutz.

90 PLN

90 PLN

85441943 Czysta pocztówka ozdobiona drzeworytem z widokiem Ostrej Bramy w Wilnie.

60 PLN

60 PLN

85451943 karta pocztowa ozdobiona piękną grafiką o patriotycznej symbolice, ostemplowana okolicznościowo 22.XI z okazji 25 rocznicy obrony Lwowa (karta z lewej strony u góry złamana).

100 PLN

100 PLN

85461943 400-lecie śmierci Mikołaja Kopernika, kasowane okolicznościowo znaczki z bloku, gwarancja Korszeń.

160 PLN

140 PLN

85471943 projekt konkursowy grafiki z "orłem, lilijką harcerską i książką" zdobiącej pocztówkę okolicznościową z okazji "Dni Książki", rzadki.

140 PLN

150 PLN

85481944 hetmani, znaczek za 100 pf. z T.Kościuszką na wycinku, skasowany kasownikiem okolicznościowym z okazji 150 rocznicy bitwy pod Racławicami.

40 PLN

40 PLN

85511944 znaczki wydane z okazji święta 3 maja, ostemplowane 3.V na karcie z okolicznościowym suchym tłoczeniem, bardzo ciekawe wydawnictwo, gwarancja Korszeń.

150 PLN

150 PLN

85521944 znaczek z prezydentem Raczkiewiczem, ostemplowany 19.VI na karcie z okolicznościowym suchym tłoczeniem, bardzo ciekawe wydawnictwo, gwarancja Korszeń.

80 PLN

110 PLN

85541944 bilet wstępu na imprezy sportowe (i nie tylko) zorganizowane w obozie z okazji Roku Olimpijskiego, ofrankowany i ostemplowany okolicznościow; niecodzienny walor, gwarancja Korszeń.

120 PLN

120 PLN

85581944 FDC, znaczek wydany z okazji 80 rocznicy Konwencji Genewskich, ostemplowany 28.IX na karcie z okolicznościowym suchym tłoczeniem, dekoracyjny walor, gwarancja Korszeń.

150 PLN

150 PLN

85621944 ponaglenie przesłane 21.VII na koszt odbiorcy (adnotacja "Pobrać") z biblioteki koła języka angielskiego w sprawie zwrotu książki; przesyłki ze znaczkami dopłaty użytymi prawidłowo spotyka się rzadko, gwarancja Korszeń.

120 PLN

120 PLN

85641944 karta maksimum - karta pocztowa ozdobiona grafiką, ostemplowana okolicznościowo 19.IV z okazji rocznicy zdobycia Wilna.

70 PLN

70 PLN

8565grafika obozowa

200 PLN

180 PLN

85781944 Pomarańczowy 'lis" na karcie pocztowej przesłanej 21.XI. Znaczki-nalepki przygotowano na znak protestu przeciwko podawaniu jeńcom posiłków z mięsa niewiadomego pochodzenia (prawdopodobnie lisiego z pobliskiej fermy). Doklejane były wyłącznie na przesyłkach doręcznych tego dnia, bardzo rzadki walor, gwarancje: Krawczyk, Schmutz.

500 PLN

500 PLN

85791944 Niebieski 'lis" na karcie pocztowej przesłanej 28.XI. Znaczki-nalepki przygotowano na znak protestu przeciwko podawaniu jeńcom posiłków z mięsa niewiadomego pochodzenia (prawdopodobnie lisiego z pobliskiej fermy). Doklejane były wyłącznie na przesyłkach doręcznych tego dnia, bardzo rzadki walor, gwarancje: Krawczyk, Schmutz.

450 PLN

520 PLN

85811944 Karta świąteczna z niebieską ilustracją, wysłana 24.XII, gwarancja Schmutz.

120 PLN

120 PLN

85821944 Rok Olimpijski, całostka o rzadkim brunatnoczerwonym kolorze i nieostrym druku znaku opłaty, na gładkim szarym kartonie, gwarancja Schmutz.

500 PLN

500 PLN

85841944 500 rocznica bitwy pod Warną, dobrze utrzymany, gwarancja Krawczyk.

200 PLN

200 PLN

85881944 I wydanie definitywne, luzaki trzy bez gumy, jeden ze słabą gumą.

1 000 PLN

1 000 PLN

86001944 rzadkie kasowniki propagandowe powstania, znaczek GG z kasownikiem typu 10 - WARSZAWA w OGNIU, gwarancja Krawczyk, Petriuk BPP

200 PLN

200 PLN

86021944 List poczty powstańczej, gwarancja Schmutz.

1 000 PLN

1 200 PLN

86071941 kasownik "Judische Gemeinde-data-Postsammelstelle" w języku żydowskim, używany w gettcie krakowskim na wycinku z koperty ze znaczkiem GG za 30 gr., gwarancja Korszeń.

250 PLN

300 PLN

86111944 wydanie nie dopuszczone do obiegu, tak jak wydano 10 Pf. gumowany, na papierze żeberkowanym pionowo, piękny stan, gwarancja Schmutz.

900 PLN

900 PLN

86161939 Internowanie w Rumunii, obóz Calimanesti - karta pocztowa wysłana 14.XII do Krakowa.

100 PLN

85 PLN

86201939 Kartka z Sarn na kresach do obozu internowania na Węgrzech. Ptrzedwojenny datownik Sarny.

250 PLN

238 PLN

86251940 znaczki poczty polowej dla internowanych w Szwajcarii.

120 PLN

120 PLN

86311940 kartka z obozu internowania na Litwie Vilkoviski 18.II.40, gwarancja Korszeń.

400 PLN

400 PLN

86441940 Polecona kartka z internowania w Rumunii do Sosnowca.

180 PLN

170 PLN

86461940 Kartka ze Starobielska.

450 PLN

460 PLN

86611943 list z oddziału PCK w Egipcie, wysłany 27.XII z Kairu, adresowany do PCK w Nairobi w Brytyjskiej Afryce Wschodniej, zalepka i stempelki cenzury; niezwykle ciekawy walor.

300 PLN

255 PLN