The auction will start on 19.04.2024

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
167

1866 znaczek rosyjski za 10 kop. z polskim kasownikiem numerowym 60 - Siedlce (Fi.+100).

70 PLN70 PLN
169

1866 znaczek rosyjski za 10 kop. z polskim kasownikiem numerowym 1 - cztery kwadraty - Warszawa.

30 PLN35 PLN
172

1866 rosyjski znaczekza 10 kop. z polskim kasownikiem numerowym nr 1 - Warszawa.

60 PLN70 PLN
174

1872 Królestwo Polskie - list z Czarnostowa do Warszawy, nadany w Pułtusku 27.XII, na odwrocie stemple Pułtusk: 27 i 28 XII i odbiorczy (inny niż na froncie) Warszawa 28.XII, ładna całość, gwarancja.

300 PLN300 PLN
176

1915 wydanie dla terenów okupacji niemieckiej byłego królestwa polskiego, seria w pięknym stanie

160 PLN170 PLN
177

1915 okupacja austro-węgierska, pierwsza seria przedrukowa w pięknym stanie.

2 250 PLN2 250 PLN
180

1915 wydanie obiegowe poczty austriackiej, seria 27 znaczków.

600 PLN600 PLN
187

1916 wydanie dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, znaczek za 3 Pf. z nadrukiem matowym gwarancja iz opisem Schmutz.

35 PLN55 PLN
194

1916 całostka nadana ze Słupcy 1.7.1916 do Niemiec, rozmazany stempel cenzury w Poznaniu, zalepiona dziura na lewej stronie kartki.

15 PLN15 PLN
198

1916 przekaz paczkowy z Jasła 13.XI.1916 do Wiednia.

40 PLN40 PLN
202

1917 seria wydania obiegowego austriackiej poczty polowej z podobizną cesarza Karola.

220 PLN220 PLN
205

1917 kartka nadana z poczty etapowej w Noworadomsku 2.6.17 ze stemplem enklawy na Jasnej Górze.

250 PLN361 PLN
207

1918 okupacja austro-węgierska, adres przesyłkowy wysłany 13.IX z urzędu etapowego Radom (kasownik z wyr. "c") do Końska, na odwrocie stemple odbiorcze.

200 PLN200 PLN
208

1918 okupacja austro-węgierska, mieszana frankatura, adres przesyłkowy wysłany z urzędu etapowego Działoszyce do Końska, na odwrocie prawidłowo użyty bośniacki (!) znaczek dopłaty, stempel odbiorczy Końsk 6.VI.

240 PLN240 PLN
212

1918 wydanie dobroczynne z dopłatą na fundusz cesarza Karola.

30 PLN45 PLN
215

1914 nalepka za 2 hal. na cele humanitarne wydana prze NKN.

25 PLN25 PLN
228

1914 wycinki z listów stemli formacyjnych Legionów.

120 PLN120 PLN
229

1915 (?) czysta koperta "firmowa" z orłem strzeleckim "WYDZIAŁU NACZELNEGO TOWARZYSTWA OPIEKI LEGIONOWEJ KRAKÓW".

35 PLN35 PLN
231

1915 kartka z Feldpostamtu 118 8.VI.1915 ze stemplem KOMDA II KOMP V BAONU I LEGION POLSKI.

70 PLN70 PLN
233

1915 kartka z Ettapenpostamt w Miechowie 18.V.1915 do Krakowa, stempel K.u.K. Kreiskommando Miechów i stempel austriackiej cenzury wojskowej w Krakowie.

25 PLN25 PLN
234

1915 list z niemieckiej poczty polowej w Tomaszowie 22.7.1915 z popmocniczej bazy samochodów ciężarowych.

70 PLN70 PLN
235

1915 list niemieckiej poczty wojskowej 13.10.1915 przy Oberkommando 9 Armii do Torunia.

25 PLN25 PLN
246

1916 list poczty polowej w Kownie 23.8.16 opłacony przez odbiorcę, stempel cenzury.

80 PLN80 PLN
247

1916 list polecony z poczty etapowej w Kielcach 4.VIII. 1916 do Wiednia, koperta obcięta od góry.

50 PLN50 PLN
252

1916 grzecznościowo stemplowany formularz legionowy.

60 PLN108 PLN
253

1916 koperta Wydziału Naczelnego Towarzystwa Opieki Legionowej w Krakowie.

15 PLN20 PLN
255

1916 karta pocztowa od Polaka przebywającego w obozie jenieckim Semibrałowo (gub. jarosławska) w Rosji wysłana 10.XI, cenzura rosyjska i austriacka, ciekawy formularz.

40 PLN45 PLN
260

1916 biuro werbunkowe Legionów w Budapeszcie - karta zbiorcza do listow poleconych, bardzo rzadkie.

100 PLN100 PLN
265

1917 kartka z Feldpostamtu 378 5.V.1917 ze stemplem 2 Pułku Ułanów Polskich Legionów Szwadron (Polski Korpus Posiłkowy).

45 PLN45 PLN
267

1917 kartka z niemieckiej poczty plowej 21.2.1917 ze stemplem cenzury niemieckiej w Białymstoku.

15 PLN25 PLN
270

1917 formularz Czerwonego Krzyża od polskiego oficera przebywającego w obozie jenieckim w Riazaniu wysłany 24.I, cenzura rosyjska i austriacka, ciekawa przesyłka.

50 PLN50 PLN
274

1917 karta wysłana 2.VII z Siedlisk koło Przemyśla, stempel formacyjny z godłem.

35 PLN35 PLN
279

1918 formularz legionowy z orłem strzeleckim wysłany 4.XI jak to nadawca określił "w drodze".

50 PLN50 PLN
280

1918 kartka z Etappenpostamt Miechów 21.X.1918 na Ukrainę, cenzura austriacka.

30 PLN30 PLN
281

1918 karta pocztowa od jeńca polskiego przebywającego w obozie jenieckim w Rosji wysłana 28 (14) XI, cenzura rosyjska i austriacka.

20 PLN25 PLN
285

1919 Rzadki stempel poczty polowej Powstania Wielkopolskiego. Kartka wysłana ze Swarzędza do Wronek, ciekawa widokowka, gwarancja.

150 PLN150 PLN
288

1919 kartka z frontowej poczty polowej nr 22 22.VI.1919 do Krakowa, stempel formacyjny I Batalionu Strzelców Wojsk Polskich, 18 p.p.

45 PLN45 PLN
301

1920 telegram odebrany w Mińsku Litewskim adresowany do Polskiej Wojskowej Komisji Rozejmowej przy IV Armii 12.IV.1920, bardzo rzadkie - polskie wojska stacjonowały przez krótki okres czasu.

250 PLN250 PLN
305

1922 list z Warszawy 29.XI.1922 na kopercie urzędowej i ze stemplem Delegacji Rzeczpospolitej Polskiej do spraw repatriacji z Rosji do Wilna.

80 PLN80 PLN
308

1915 Warszawa, przepołowiony znaczek za 6/5 fen. na wycinku.

15 PLN15 PLN