The auction will start on 21.06.2024

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
14662

1918 drugie wydanie lubelskie, gwarancja.

100 PLN115 PLN
14698

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 79, gwarancja i oznaczenie Puchała.

240 PLN240 PLN
14699

1919 wydanie krakowskie, znaczek za 12 hal. z nadrukiem pierwszą formą, z błędem na poz.24 "cienkie Z" (Fi.380.-), ledwo widoczny ślad po podlepce, przedwojenna sygnatura, gwarancja i oznaczenie.

360 PLN320 PLN
14704

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 46, gwarancja i oznaczenie Jungjohann.

250 PLN250 PLN
14821

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIB z poz. 40, gwarancja i oznaczenie Ryblewski.

500 PLN500 PLN
14833

1919 wydanie krakowskie, znaczek za 4 kr. z nadrukiem formą IVB poz. 8 z błędem "POEZTA" w ładnym stanie z lekkim śladem po podlepce, gwarancje Landre, Mikulski, kolorowy fotoatest Mikulski.

2 000 PLN1 800 PLN
14858

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIC z poz. 60, gwarancja i oznaczenie pozycji Schmutz.

40 PLN40 PLN
14861

1919 wydanie krakowskie, marginesowy czworoblok znaczków gazetowych za 6 h. w kolorze niebieskim, z nadrukiem formą IIC poz. 4/15, bez gumy, gwarancja i opis pozycji Rachmanow.

100 PLN100 PLN
14862

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIC z poz. 76, mini fotoatest.

850 PLN850 PLN
14868

1919 wydanie poznańskie, seria skasowana 17.8 na kopercie listu miejscowego w Gnieźnie; gwarancja.

120 PLN120 PLN
14871

1919 wydanie poznańskie, parka znaczków za 5/7,5 f., prawy z błędem "nikła spacja na lewym końcu przesuniętej kreski", gwarancja Ryblewski.

40 PLN40 PLN
14877

1919 wydanie poznańskie, znaczek z silnym abklaczem, rzadkie w tym wydaniu.

120 PLN120 PLN
14881

1919 wydanie poznańskie, prawy znaczek bez podlepki z błędem "brak dolnej połowy prawej cyfry 5", lewy znaczek podlepka.

45 PLN45 PLN
14883

1919 wydanie poznańskie, kartka z Ostrowa nadana 21.08.19 do Niemiec, stempel cenzury wojskowej w Ostrowie "Dozwolone / Kontrola poczty / w Ostrowie".

400 PLN400 PLN
14884

1919 wydanie poznańskie, znaczek za 10/40 fen. z błędem na poz.4 "nad prawym końcem kreski duży przecinek i owalna plamka", gwarancja Falkowski.

80 PLN80 PLN
14889

1919 wydanie gnieźnieńskie, znaczek za 5/2 f. z nadrukiem typu 5, w kolorze ciemnoczerwonobrązowym i z tzw. "abklatschem", opisany w katalogu Wystawy Światowej POLSKA 93 na str. 110; wydrukowano osiem takich znaczków, znanych jest siedem - dwa pomiędzy zwykłymi, dwa w parce ze zwykłym i trzy pojedyncze, podwójna gwarancja i opis typu nadruku Landre, fotoatest Schmutz.

8 000 PLN6 800 PLN
14894

1918-19 ZAWIERCIE, wydanie "Gen. Gouv. Warschau", znaczek za 20 fen. unieważniony prowizorycznym stemplem z okresu przejściowego w Zawierciu, gwarancja.

40 PLN70 PLN
14898

1918 POLSKIE MARKI POCZTOWE - Katalog Prac Konkursowych, książeczka zawierająca 148 projekty na 35 stronach, w tym 4 - na brakującej zwykle stronie 8 w kolorze niebieskim (kartka luźno włożona), 13 kolorowych na rozkładanej ostatniej stronie (dwie strony oddzielnie dołożone luzem); część z nich wykorzystano przy oficjalnych wydaniach z lat 1918-23; kompletny katalog w dobrym stanie, typowe drobne uszkodzenia okładki.

1 900 PLN1 900 PLN
14913

1919 wydanie Komisji Rządzącej, narożny znaczek za 5 h. z niekatalogowanym błędem "przecięta dolna ramka", gwarancja.

40 PLN162 PLN
14914

1919 wydanie Komisji Rządzącej, marginesowy znaczek za 5 h. z niekatalogowanym błędem "znacznie zniekształcone y", gwarancja.

80 PLN80 PLN
14915

1919 wydanie Komisji Rządzącej, kartka z Białej nadana 1.03.19 do Wiednia.

100 PLN100 PLN
14916

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek za 5 h. z niekatalogowanym błędem "uszkodzone O i L w POLSKA", gwarancja.

40 PLN40 PLN
14917

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek ze spektakularną, powtarzalną tylko w części nakładu usterką w postaci plamy nad literą Z w wyrazie POCZTA, gwarancja na życzenie

120 PLN120 PLN
14922

1919 wydanie Komisji Rządzącej, marginesowa parka znaczków za 10 h., górny z błędem na poz.3 małego arkusza "uszkodzona lewa cyfra 0", gwarancja i opis pozycji Landre, Berbeka.

50 PLN50 PLN
14930

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek za 15 h. z niekatalogowanym błędem "przecięta ramka w lewym dolnym narożniku", gwarancja.

60 PLN60 PLN
14933

1919 wydanie Komisji Rządzącej, fragment koperty urzędowego listu poleconego z Tarnowa 7.III.19.

20 PLN20 PLN
14934

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek za 25 h. z błędem "wcięcie w O w POCZTA", błędy na tej wartości są rzadkie, gwarancja i opis.

40 PLN190 PLN
14935

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek za 50 h. z niekatalogowanymi błędami "przerwane P w POLSKA" i "zalane E", błędy na tej wartości są rzadkie, gwarancja.

50 PLN50 PLN
14936

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek za 1 kr. z rzadkim błędem "cień skrzydła w kolorze szarooliwkowym", gwarancja Ryblewski.

150 PLN150 PLN
14937

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek za 1 Kr. z trzema niekatalogowanymi błędami "niewielkie wcięcie w wewnętrznej ramce nad C" "duże wcięcie w prawej ramce nad nominałem" i "czerwona kropka pod prawym dolnym narożnikiem", gwarancja i opis.

50 PLN50 PLN
14945

1919 wydanie w walucie koronowej, czworoblok znaczków za 3 hal., prawy dolny z bardzo rzadkim w tak zaawansowanym stadium błędem na poz.94 "duża plama na piersi orła", w PZP błąd 2, gwarancja.

120 PLN120 PLN
14949

1919 wydanie w walucie koronowej, znaczek za 5 hal. z błędem na poz.92 "łukowata kreseczka między literami L i S", w PZP błąd 8, gwarancja.

40 PLN40 PLN
14964

1919 wydanie w walucie koronowej, parka znaczków za 10 hal., lewy z błędem na poz.1 "litera P w POCZTA zgrubiona", w PZP błąd 11, gwarancja.

50 PLN50 PLN
14981

1919 AMBULANS POCZTOWY, wydanie w walucie koronowej, znaczek za 25 hal. unieważniony prowizorycznym stemplem ambulansowym z okresu przejściowego, gwarancja.

40 PLN40 PLN
15008

1919 wydanie w walucie koronowej, cięty znaczek za 2 kr. z niekatalogowanym błędem "kreska od górnej litery P do dolnej", piękny stan zachowania, gwarancja.

60 PLN60 PLN
15014

1919 wydanie w walucie koronowej - parka znaczków za 2 kr. na białym gładkim papierze z błyszczącą białą gumą, odpowiednik nakładu C wydania markowego, lewy z błędem na poz.65 "litera O w POLSKA z uszkiem", w PZP błąd 106, gwarancja.

160 PLN160 PLN
15031

1919 wydanie w walucie markowej, seria ząbkowana.

100 PLN100 PLN
15034

1919 wydanie w walucie markowej, parka z podwójnym ząbkowaniem poziomym, gwarancja.

80 PLN80 PLN
15035

1919 wydanie w walucie markowej, niedokładnie katalogowana (86DpA1) próba znaczka za 5 fen. w kolorze zielonym o wyraźnie przesuniętym podwójnym druku, podwójna gwarancja Schmutz.

100 PLN100 PLN
15042

1919 list z Poznania nadany 2.09.19 do Niemiec, brak klapy koperty.

30 PLN30 PLN