The auction will start on 21.06.2024

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
25752

1918-19 Białoruska Republika Ludowa, powstała w warunkach tymczasowej okupacji centralnej części ziem białoruskich przez wojska niemieckie i nie zdołała rozwinąć się w niepodległe i uznane państwo (uznała je tylko Finlandia), seria ciętych znaczków o charakterze prywatnym z pełną oryginalną gumą.

120 PLN120 PLN
25753

1922 Kijów - lokalne prowizoryczne znaczki pocztowej kasy oszczędności dokumentujące wpłaty, z kijowskim nadrukiem nowej wartości, jeden sygnowany EBL (z oryginalną gumą Mi.1150 euro), niegumowane.

500 PLN500 PLN
25757

1931 ZSRR, ilustrowana karta pocztowa, tekst w języku gruzińskim.

100 PLN100 PLN
25758

1931 ZSRR, koperta z ilustracją, bez linii dzielącej.

120 PLN120 PLN
25759

1932 ZSRR, ilustrowana karta pocztowa, bez linii dzielącej.

120 PLN120 PLN
25761

1935 ZSRR, druk z redakcji gazety "Czerwony kołchoźnik", przesłany miejscowo 12.10 w Januszpolu (ЯНУШПОЛЬ-АНУШПОЛЬ).

40 PLN40 PLN
25764

1943 ZSRR, karta pocztowa z niebieską ilustracją.

100 PLN100 PLN
25765

1944 ZSRR, ilustrowany formularz z cytatem Suworowa "Rosjanie zawsze bili Prusaków", wysłany 19.9 z Leningradu do Swierdłowska, stempelek cenzury nr.19571.

100 PLN100 PLN
25770

1946 ZSRR, ilustrowana karta pocztowa.

60 PLN60 PLN
25783

1954 ZSRR, postęp w rolnictwie (I), seria czysta.

20 PLN20 PLN
25790

1956 ZSRR, Machmud Aiwasow, znaczek kasowany z podpisem Muchamed.

70 PLN70 PLN