The auction will start on 21.06.2024

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
46929

1827 - ZA OPŁATĄ PORTORYI - koszulka listu na koszt adresata wysłanego 4.X z Warszawy do Kalisza z adnotacją "Za opłatą portoryi"; dużymi niebieskimi cyframi wpisano wysokość opłaty "30" gr (list 1 łutowy); rzadki dwuwierszowy stempel nadawczy (29x4,5 mm) WARSZAWA 4 OCTOBs, w lewym dolnym rogu listu wpisana data w formie ułamka "2/10 27"; na odwrocie pieczęć nadawcy z godłem Królestwa Polskiego "KOMMIS:RZĄD:WYZN:RELIG:OŚWIEC:PUBLICZNEGO/ PIECZĘĆ EXPEDYCYI" (Komisja Rządowa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego); do końca 1824 roku przesyłki urzędowe płatne przez adresata oznaczano odręcznym napisem "Interes Prywatny", a od 1825 "za opłatą portoryi" lub "Interes prywatny za opłatą portoryi", co ciekawe w tym samym czasie przy przesyłkach urzędowych wysyłanych na koszt państwa zastąpiono odręczne adnotacje specjalnymi stempelkami; bardzo dobry stan zachowania.

500 PLN500 PLN
46934

1833 kompletny list z pełną treścią wysłany 20 8 z Warszawy do Grodziska, okrągły datownik nadawczy typu IIIC o średnicy 23 mm, w lewej dolnej części strony adresowej wpisana data wysyłki w formie ułamka "20/8" z podaniem - co rzadkie - roku "(18)33"; stempelek zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej "Interes Rządowy" (Czernik typ IIIA) z podpisem urzędnika; papier ze znakiem wodnym przedstawiającym głowę z profilu w wieńcu laurowym i napis "E.H. GUZOW"; na odwrocie pieczęć nadawcy; bardzo dobry stan zachowania.

120 PLN100 PLN
46941

1838 koszulka listu zagranicznego wysłanego z Krakowa do Beaune, do centralnej wytworni win w Burgundii przez hrabiego Stanisława Wodzickiego. Stempel nadawczy „KRAKAU 27 14.5.38”, ramkowy stempel określający kraj wysyłki listu „AUTRICHE PAR HUNINGUE”, stempelki „A.T.” i „11”. Na odwrocie kasownik odbiorczy „BEAUNE 8 JUIN 1838” i nieuszkodzona pieczęć lakowa z wyraźnie odciśniętym herbem Wodzickich. Wewnątrz odręczna notka z podpisem Wodzickiego i sucha pieczęć odciskowa z herbem Wodzickich.

Hrabia Stanisław Wodzicki - polski polityk, przywódca krakowskiego stronnictwa arystokratycznego, prezes Senatu Rządzącego Rzeczypospolitej Krakowskiej w latach 1918-1831, senator Królestwa Kongresowego, pamiętnikarz, poeta i botanik.

150 PLN230 PLN
47003

1850 składany list paczkowy "Packkammer" z Wollin (Wolina) do Szczecina.

70 PLN70 PLN
47006

1851 kompletny składany list z Sohrau (Żory) do Dąbrówki, na odwrocie stempel ambulansu pocztowego na trasie Wrocław - Mysłowice.

80 PLN80 PLN
47007

1853 kompletny składany list z Dzieschowitz (Zdzieszowice) do Gross Strehlitz (Strzelce Opolskie), na odwrocie stemple odbiorcze.

800 PLN800 PLN
47013

1858 PRZEMYSL Bahnhof, austriacki znaczek za 10 kr II wydania z 1858, skasowany polskim datownikiem w urzędzie dworcowym w Przemyślu; dobry stan zachowania.

50 PLN50 PLN
47015

1859 kompletny miejscowy składany list z Opola, opłata gotówkowa.

40 PLN60 PLN
47023

1870 ZYGLOND, znaczek Północnoniemieckiego Związku Pocztowego za 2 grosze skasowany w miejscowości Żygląd datownikiem dwuobrączkowym; dobry stan zachowania.

200 PLN200 PLN
47024

1870 kartka z Nowego Sącza na Morawy.

15 PLN15 PLN
47025

1870 około, obwoluta listu obciążonego paczką (Packkammer) z Swinemünde (Świnoujście) do Szczecina,

40 PLN40 PLN
47034

1874 dwujęzyczna całostka (niemiecko - polska) wysłana z urzędu pocztowego Kraków Dworzec.

30 PLN30 PLN
47102

1901 list polecony wysłany 7.VIII z Sagiry (САГИРЫ) obecnie dzielnica miasta Kurdamir do Lubicza, 8.VIII przesłany ambulansem nr.86 relacji Baku-Batumi, datownik urzędu przejściowego Zbójno z 14.VIII i odbiorczy Lubicza z następnego dnia; ładnie udokumentowany obieg pocztowy; dobry stan zachowania.

200 PLN200 PLN
47122

1903 list nadany w ambulansie pocztowym na trasie Czortków - Stryj nr 97, stempel odbiorczy z Kamieńca Podolskiego.

60 PLN60 PLN
47128

1904 kartka z składnicy pocztowej Czerniechów przez Hłuboczek Wielki do Chorostkowa, stempel i datownik składnicy.

80 PLN80 PLN
47160

1910 JAROTSCHIN, znaczek wydania Niemiec 1905 za 10 fenigów, skasowany 24.8 dwuobrączkowym datownikiem w Jarocinie, bardzo dobry stan zachowania.

50 PLN50 PLN
47161

1910 dowód wpłaty na rzecz sądu frankowany znaczkiem opłaty sądowej, dokonanej 7.I w Przasnyszu, dodatkowo stempel Janowa z 9.I i sądowy potwierdzający otrzymanie należności.

50 PLN50 PLN
47171

1912 widokówka wysłana 28.X z miejscowości Tyrawa Wołoska do Lwowa, znaczek skasowany dwuobrączkowym datownikiem z wyróżnikiem "a"; dobry stan zachowania.

40 PLN40 PLN
47180

1913 nalepki Straży Polskiej w Krakowie z podobizną księcia Józefa Poniatowskiego.

40 PLN40 PLN
47192

1918 kartka z Poznania do Witkowa na całostce z nadrukiem dobroczynnym na rzecz Niemieckiego Czerwonego Krzyża.

40 PLN40 PLN
47219

1860 pierwszy polski znaczek na wycinku w barwach błękitu pruskiego i różowokarminowej unieważniony rzadkim stemplem numerowym Stawiszki, z numerem "38" w czterech okręgach, wysoka ocena 9 punktów w dziesięciostopniowej skali rzadkości według Bojanowicza, ładna czytelna odbitka stempla, znaczek w dobrym stanie, fotoatest Pelc.

7 500 PLN7 500 PLN
47220

1860 kompletny składany list z pełną treścią wysłany z Warszawy do Paryża, adnotacje dotyczące porta wpisane czerwoną kredką obok stempelka "FRANCO"; stempelek nadawczy z Warszawy typu IIIC z datą nadania 11/6 (jedenasty czerwca), pruski stempelek pochodzenia "Aus Russland" i tranzytowy "P.D.", niemiecki stempel ambulansowy "BRESLAU / 11 6 III / BERLIN", francuski niebieski stempelek "PRUSSE - VALENCIENNES", stempel odbiorczy z Paryża 13.6; dekoracyjny walor o ciekawie udokumentowanym obiegu pocztowym, całość w dobrym stanie zachowania.

380 PLN380 PLN
47230

1865 rosyjski znaczek unieważniony stemplem numerowym Granicy z cyfrą 175 w czterech okręgach, stopień rzadkości według Bojanowicza 2 punkty w dziesięciostopniowej skali rzadkości, dobry stan zachowania.

120 PLN102 PLN
47231

1865 kompletny list zagraniczny wysłany 28.XI z Warszawy do Paryża, na papierze firmowym z tłoczonym napisem "J.S. Rosen Warschau", owalny mały (18 mm) stempel nadawczy typu IIIC, pruski okrągły stempel ambulansowy, określający jednocześnie kraj pochodzenia: "AUS POLEN uber EISENB. POST-BUR.XI/ PORTO/ II", stempel przejścia granicznego w Achen "P33" i francuski stempel "11" - jedenaście centymów, które to pobierano od odbiorcy, francuskie stemple tranzytowe i odbiorczy na odwrocie 30.XI, pięknie udokumentowany obieg i dobry stan zachowania.

300 PLN300 PLN
47236

1867 kompletny składany list (rozłożony do ekspozycji) z Warszawy do Paryża, opłata gotówkowa, stemple tranzytowe, graniczne i odbiorcze.

500 PLN500 PLN
47243

1878 Królestwo Polskie, karta pocztowa wysłana z Płocka do Warszawy.

50 PLN50 PLN
47246

2010 katalog aukcji zbioru Królestwa Polskiego Włodzimierza Rachmanowa, 72 strony z kolorowymi ilustracjami wszystkich 350 oferowanych pozycji, obowiązkowa pozycja dla każdego zbieracza tego tematu oraz każdego poważnego filatelisty.

120 PLN130 PLN
47247

2010 broszura "150 lat pierwszego polskiego znaczka pocztowego" zawierająca ilustracje walorów ze zbiorów Muzeum Poczty i telekomunikacji we Wrocławiu, 24 strony.

45 PLN50 PLN
47331

1916 przekaz paczkowy z kraśnika do Białogóry, nalepki urzędu cenzury w Szczakowej, nalepka z informacją o zwolnieniu z cła przez urząd w Przemyślu, na odwrocie stemple odbiorcze.

300 PLN300 PLN
47373

1918 kartka z Warszawy do Zawiercia.

20 PLN20 PLN
47374

1918 czworoblok znaczków nie wprowadzonych do obiegu z portretem cesarza Karola.

80 PLN80 PLN
47375

1918 czworoblok znaczków nie wprowadzonych do obiegu z portretem cesarza Karola.

80 PLN80 PLN
47394

1919 poczta Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej, wydanie przedrukowe dla Lwowa, gwarancja.

150 PLN171 PLN
47397

1919 poczta Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej, pierwsze wydanie stanisławowskie, gwarancja Ceremuga.

200 PLN210 PLN
47402

1919 rumuńska poczta okupacyjna na Pokuciu, znaczek z ręcznym stemplem "C.M.T." i nowym nominałem, gwarancja Wiatrowski.

120 PLN120 PLN
47403

1919 rumuńska poczta okupacyjna na Pokuciu, znaczek z ręcznym stemplem "C.M.T." i nowym nominałem, gwarancja Schmutz.

100 PLN100 PLN
47407

1919 rumuńska poczta okupacyjna na Pokuciu, znaczek z ręcznym stemplem "C.M.T." i nowym nominałem.

120 PLN141 PLN
47408

1919 rumuńska poczta okupacyjna na Pokuciu, znaczek z ręcznym stemplem "C.M.T." i nowym nominałem, uszkodzona dolna perforacja, gwarancja.

100 PLN100 PLN
47409

1919 rumuńska poczta okupacyjna na Pokuciu, znaczek z ręcznym stemplem "C.M.T." i nowym nominałem, gwarancja.

20 PLN25 PLN
47417

1919 poczta Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej, pierwsze wydanie stanisławowskie, znaczek z błędem "prawa gwiazdka pochylona", gwarancja Ceremuga.

200 PLN180 PLN