The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
47423

1919 rumuńska poczta okupacyjna na Pokuciu, znaczek z ręcznym stemplem "C.M.T." i nowym nominałem, gwarancja Schmutz.

60 PLN60 PLN
47425

1919 rumuńska poczta okupacyjna na Pokuciu, znaczek dopłaty z ręcznym stemplem "C.M.T." i nowym nominałem, gwarancja.

200 PLN210 PLN
47438

1919 poczta Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej, drugie wydanie stanisławowskie, znaczek z błędem "V zamiast Y", gwarancja Ceremuga.

300 PLN300 PLN
47484

1915 list z Przemyśla do Wiednia wysłany pocztą lotniczą "Fliegerpost Przemyśl", data napisania kartki 9.III.1915.

180 PLN180 PLN
47487

1915 OKUPACJA ROSYJSKA GALICJI WSCHODNIEJ, austriacki formularz datowany "23 sierpnia 1915" napisany po polsku, wysłany 10.8 do Mohylowa nad Dniestrem za pośrednictwem rosyjskiej poczty polowej nr.21 przydzielonej do obsługi 19 Korpusu Armijnego, datownik "POLOWA POCZT. KANTORA No21" (ПОЛЕВАЯ ПОЧТ. КОНТОРА N:21), doskonale odciśnięta negatywowa rzadka pieczęć cenzury "KORPUSNOWO KONTROLERA" (КОРПУСНАГО КОНТРОЛЕРА), kasownik odbiorczy 16.8 na froncie; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania (niewielki ubytek papieru na froncie);

widokówka (Brody) wysłana 31.1 za pośrednictwem rosyjskiej poczty polowej nr.107 do Czugujewa, funkcjonowała ona w okresie 09.1914-06.1915 jak urząd stały w Brodach, datownik "POLOWA POCZT. KANTORA No107" (ПОЛЕВ. ПОЧТ. КОНТ. No107), kasownik odbiorczy 5.2 na froncie; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; na karcie albumowej z opisem.

800 PLN800 PLN
47488

1915 nietypowy, wczesny formularz austriackiej poczty polowej, treść napisana po polsku, wysłany 3.I z miejscowości Oeblarn do Polskiej Ostrawy na Śląsku Austriackim; wzruszająca treść; bardzo dobry stan zachowania.

40 PLN40 PLN
47511

1916 Legiony Polskie – formularz z orłem adresowany do Wiednia opłacony winietką wydania NKN, znaczek unieważniony stemplem "DEPARTAMENT WOJSKOWY NKN / CENTRALNY URZĄD EWIDENCYJNY / Legionów Polskich / Dział poświadczeń przynależności" , bardzo dobry stan zachowania.

350 PLN360 PLN
47515

1916 Legiony Polskie - widokówka wysłana 1.X z poczty polowej 389 do Warszawy, czytelnie odciśnięta jednowierszowa pieczęć formacyjna "Komenda I Baonu 5. p.p." i polski stempelek cenzury "Cenzurowane" z parafką oficera - żaden ze stempli w fundamentalnej pracy Berka nieopisany! bardzo dobry stan zachowania.

300 PLN300 PLN
47516

1916 formularz do korespondencji jeńców wojennych z terenów Rosji, napisy po rosyjsku, datowany 1.VII w miejscowości Tara, wysłany do Lwowa; cenzura rosyjska z Omska i cenzura austriacka z Wiednia; całość w doskonałym stanie zachowania.

120 PLN120 PLN
47547

1916 czyste kartka poczty polowej na różnych kartonach.

60 PLN60 PLN
47587

1918 poczta I Polskiego Korpusu gen. Dowbora - Muśnickiego, gwarancja Jungjohann.

100 PLN90 PLN
47591

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora - Muśnickiego, znaczek I wydania, gwarancja Mikstein.

120 PLN120 PLN
47597

1918 poczta I Polskiego Korpusu gen. Dowbora - Muśnickiego, nadruk typ IIIc, gwarancja i oznaczenie Walocha.

70 PLN63 PLN
47599

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora - Muśnickiego, znaczek I wydania, gwarancja Schmutz.

40 PLN40 PLN
47610

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora - Muśnickiego, znaczek I wydania, gwarancja Schmutz.

80 PLN72 PLN
47709

1921 wydanie fantazyjne - polskie znaczki okupacyjne dla Zachodniej Ukrainy, znaczki Ukrainy z maszynowym nadrukiem "Orzeł + nowa wartość (w groszach)" w kolorach czarnym, fioletowym i czerwonym.

100 PLN100 PLN
47715

1915 Warszawa, Syrena - herb miasta, nadużycie formy - cięty znaczek za 5 gr. w fantazyjnych barwach.

40 PLN35 PLN
47753

1916 Sosnowiec, seria czysta ze śladami po podlepce (Fi.150.-), gwarancja Mikstein.

120 PLN120 PLN
47770

1916 Sosnowiec, seria z paskiem, czysta (Fi.240.-) z minimalnym śladem po podlepce, bardzo ładny stan, sygnowana Brajer Lwów, gwarancja.

180 PLN180 PLN
47797

1916 Warszawa, miejscowa przesyłka grzecznościowa, widokówka nadana 19.6, znaczek poczty miejskiej za 2/10 gr unieważniona kasownikiem z syrenką warszawską, dodatkowy stempelek WRĘCZENIE OPŁACONE.

60 PLN60 PLN
47821

1916 Warszawa, zawiadomieni poczty miejskiej o nadejściu listu poleconego, znaczek opłaty doręczeniowej poczty miejskiej w Warszawie.

50 PLN50 PLN
47838

1916 Warszawa, znaczek wydanie pomnikowego nie dopuszczonego do obiegu, gwarancja Jendroszek.

20 PLN20 PLN
47859

1916 Zawiercie, znaczek z nadrukiem kontrolnym typ I, gwarancja Mikstein.

750 PLN750 PLN
47862

1917 Częstochowa, widokówka (Kowel) wysłana 16.V z austriackiej poczty polowej 203 do Częstochowy, stempel poczty miejskiej w kolorze fioletowym; pieczęć formacyjna "4.A.K. (Qu.Abt.) Expositur Feldpost 203 PLATZKOMMANDO", stempelek cenzury; całość w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja.

250 PLN250 PLN
47890

1917 Warszawa, kartka z Częstochowy do Warszawy, w Warszawie poczta miejska przystawiła bardzo rzadki stempelek za 7 Groszy II wydania stosowany tylko przez 5 dni w okresie 26-30.04.17, kartka dotarła do Warszawy w ostatnim dniu stosowania tego stempla, karki nie doręczono - stempelek "verzogen nach / ..... / WARSCHAUER BÜRGERPOST" i ".... ZURÜCK", w Częstochowie przystawiono miejscowy stempel doręczeniowy poczty miejskiej, bardzo dobry stan zachowania, dekoracyjny i unikalny walor, fotoatest.

2 450 PLN2 450 PLN
47906

1917 Warszawa, miejscowy list firmowy z Warszawy, stempel "WRĘCZENIE OPŁACONE" i "Entlastet" - zwolniony z opłaty miejskiej.

200 PLN200 PLN
47915

1917 Łódź, widokówka wysłana 22.8 z Düsseldorfu, ładnie odciśnięty liliowy stempelek Poczty Miejskiej, przesyłkę doręczono 27.8; stempelek cenzury w Poznaniu; całość w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja.

200 PLN200 PLN
47916

1917 Łódź, kartka z Moraw do Łodzi, datownik doręczeniowy Łódzkiej Straży Ogniowej w kolorze liliowo karminowym.

400 PLN400 PLN
47917

1918 Częstochowa, karta pocztowa wysłana 4.VI z miejscowości Reichenberg (obecnie Liberec w Czechach), przesyłka dostarczona przez Pocztę Miejską 11.6, co dokumentuje fioletowy stempel z datownikiem "MIEJSKI URZĄD PRZESYŁKOWY CZĘSTOCHOWA"; stempelek cenzury "Geprüft P.St.VI. A.-K."; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja.

400 PLN400 PLN
47926

1918 Luboml, niegumowana próba znaczka w barwie czerwonej zamiast zielonej.

200 PLN180 PLN
47944

1918 Przedbórz, list nadany z poczty etapowej w Piaskach do Przedborza, opłata doręczeniowa znaczkiem poczty miejskiej IV wydania, na odwrocie stempel odbiorczy.

400 PLN350 PLN
47965

1918 Przedbórz, czysta seria znaczków opłaty skarbowej VIII wydania, od znaczków opłaty odróżnia się krzyżykami zamiast kropek: (5, 10, 15 h.) - przy dacie 1918, a (20 h.) - nad napisem MIASTA PRZEDBORZA, znaczki niegumowane.

100 PLN90 PLN
47981

1918 Warszawa, kartka z Brzezin do Warszawy, słabo odbity stempel opłaty doręczeniowej poczty miejskiej w Warszawie.

40 PLN40 PLN
47992

1918 Łódź, kartka z Sieradza do Łodzi, stempel doręczeniowy Milicji Miejskiej w łodzi, stempel cenzury wojskowej w warszawie, gwarancja.

200 PLN200 PLN
47993

1918 Łódź, kartka z Częstochowy do Łodzi, stempel doręczeniowy Milicji Miejskiej w łodzi, stempel cenzury wojskowej w warszawie, gwarancja.

150 PLN150 PLN
47994

1918 Łódź, kartka z poczty etapowej w Piotrkowie do łodzi, stempel formacyjny "K.u.k. ErsBaonsKmdo des J.R. 100", datownik doręczeniowy Łódzkiej Straży Ogniowej w kolorze brunatnofioletowym za 7 fen.

400 PLN350 PLN
48005

1918 Żarki, seria wydania przedrukowego, gwarancja Schmutz.

700 PLN630 PLN
48008

1918 Żarki, III wydanie, seria czysta (Mi.180 euro) na jednej podlepce, gwarancja Mikstein.

200 PLN180 PLN
48016

1919 Chęciny, seria czysta z pełną oryginalną gumą, bez podlepek ani ich śladów.

120 PLN120 PLN
48020

1918 Błonie, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 60 fen. z lokalnym nadrukiem "Polska poczta / dwie belki / BŁONIE" stempelkiem gumowym o wymiarach 17,5x17,5 mm, kasowany prowizorycznie w Błoniu, słaby stan, kilka przebarwień, przedwojenna sygnatura, gwarancja Perzyński.

30 PLN30 PLN