The auction will end on 04.12.2023
The auction ends in:

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
32048

2013 ludzie kina i teatru, seria w arkuszach sprzedażnych, znaczki w układzie tete - beche.

1 500 PLN1 350 PLN
32104

2015 "Warto być przyzwoitym" - prof. Władysław Bartoszewski 1922 - 2015, arkusz sprzedażny.

38 PLN38 PLN
32107

2015 drewniane cerkwie, czarnodruk o nakładzie 2.500 sztuk.

140 PLN125 PLN
32108

2015 karnet z okolicznościową kartką i znaczkiem spersonalizowanym z okazji 10-lecia pierwszej kolejki SKM w Warszawie.

30 PLN30 PLN
32134

2016 10 lat Służby Kontrwywiadu Wojskowego, okolicznościowy karnet zawierający spersonalizowany znaczek A przedstawiający odznakę jednostki.

200 PLN200 PLN
32192

2018 Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pyongchang, nowodruki wykonane z oryginalnych materiałów produkcyjnych dla członków PZF.

80 PLN130 PLN
32255

2022 Kajko i Kokosz, okolicznościowy karnet Poczty Polskiej zawierający dwa bloki; cięty i ząbkowany.

90 PLN72 PLN
32259

2023 Święty Archanioł Gabriel, okolicznościowy karnet Poczty Polskiej z nowodrukami nowodrukami w formie bloczków; ciętym i perforowanym, wykonanych z oryginalnych materiałów produkcyjnych dla członków PZF w nakładzie 6000.

80 PLN80 PLN
32260

2023 Święty Archanioł Gabriel, okolicznościowy karnet Poczty Polskiej z nowodrukami nowodrukami w formie bloczków; ciętym i perforowanym, wykonanych z oryginalnych materiałów produkcyjnych dla członków PZF w nakładzie 6000.

85 PLN85 PLN
32261

2023 ptaki polskich parków - szpak, nowodruki wykonane z oryginalnych materiałów produkcyjnych dla członków PZF w nakładzie 6.000 sztuk.

85 PLN90 PLN
32282

1945 Godło państwa w ośmiokątnej ramce, skatalogowane ostatnio próby znaczków urzędowych: na listy ZWYKŁE i na listy POLECONE, na papierze drzewnym w kolorze jasnobrązowym, na jednej podlepce z oryginalną gumą, gwarancja i opis Schmutz.

1 400 PLN1 200 PLN
32331

1919 porto lokalne KAŁUSZ, przekaz paczkowy z Rzeszowa do Kałusza, na odwrocie znaczek opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 54 z Kałusza.

400 PLN400 PLN
32347

1919 porto lokalne PODHAJCE, przekaz pieniężny z Stanisławowa do Podhajc, na odwrocie znaczek opłaty z rzadkim lokalnym nadrukiem Porto typ 104 z Podhajc.

800 PLN800 PLN
32381

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty z nadrukiem formy IIA z póz. 88, gwarancja i oznaczenie Mikstein, Wiatrowski.

70 PLN70 PLN
32421

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 85, gwarancja Mikulski.

250 PLN250 PLN
32455

1920 wydanie obiegowe - wzór "rogi obfitości", parka pozioma znaczków dopłaty za 30(h) wydrukowanych na zmarszczonym (zapewne wilgotnym) papierze, co niespotykane przerwa w druku na dwóch sąsiednich znaczkach znajduje się na różnej wysokości, powtórzenie się takiego błędu jest bardzo mało prawdopodobne, podlepka między znaczkami; rzadki walor w dobrym stanie zachowania; gwarancja Krawczyk.

300 PLN240 PLN
32461

1921 wydanie prowizoryczne, seria w czworoblokach, gwarancja Walocha.

300 PLN300 PLN
32465

1921 orzeł na tarczy heraldycznej, wydanie prowizoryczne, najdroższy w serii znaczek dopłaty za 35/70 Mk., fałszerstwo całkowite na szkodę filatelistów, bardzo ciekawe do specjalizacji, gwarancja z oznaczeniem FALSUM Schmutz.

60 PLN60 PLN
32469

1921 orzeł z tarczą, seria z dodatkowymi odmianami papierów w czworoblokach.

400 PLN400 PLN
32494

1923 wydanie przedrukowe, parka znaczków z silnie przesuniętymi nadrukami.

40 PLN40 PLN
32512

1924 znaczek dopłaty z II formy, gwarancja Walocha.

200 PLN200 PLN
32566

1945 fragment arkusza znaczka dopłaty.

75 PLN75 PLN
32577

1949 list z Katowic do Warszawy, brakującą opłatę w wysokości 6 zł naliczono adresatowi znaczkiem dopłaty, z powodu dopłaty adresat odmówił przyjęcia listu i list zwrócono do nadawcy, a nie pobraną dopłatę anulowano stemplem "UNIEWAŻNIONO".

120 PLN120 PLN
32582

1949 trąbka pocztowa, ząbkowana seria znaczków czystych w ładnym stanie zachowania.

60 PLN60 PLN
32604

1950 godło państwa, parka znaczków ciętych z silnym abklaczem, gwarancja Krawczyk.

1 200 PLN1 080 PLN
32615

1951 kanadyjski przekaz paczkowy do Polski, na odwrocie opłaty doręczeniowe z Sanoka opłacone znaczkami dopłaty.

130 PLN130 PLN
32627

1995 toruńskie prowizorium dopłat, znaczek z nadrukiem lokalnym z Chełma, gwarancja Walocha.

40 PLN40 PLN
32629

1995 toruńskie prowizorium dopłat, znaczek z nadrukiem lokalnym z Chełma, gwarancja Walocha.

40 PLN40 PLN
32661

1920 polecony list firmowy z Gdańska do Auerbach, na odwrocie stempel odbiorczy.

40 PLN40 PLN
32849

1928/1934 wydanie ilustrowane, całostka z ilustracją 6.

180 PLN180 PLN
32850

1928/1934 wydanie ilustrowane, całostka z ilustracją 9.

180 PLN210 PLN
32860

1928/34 wydanie półilustrowane, potrójna linia rozdzielająca stronę adresową, papier marmurkowany, ilustracja Danzig Technische Hochschule (Politechnika); czysta.

200 PLN200 PLN
32892

1935 herb Gdańska w owalu, seria.

250 PLN225 PLN
32916

1937 Wystawa Filatelistyczna DAPOSTA, bloki w bardzo ładnym stanie.

250 PLN250 PLN
32919

1937 Wystawa Filatelistyczna DAPOSTA 1937, okolicznościowa karta przedstawiająca wizerunek bloku wystawowego z wizerunkiem kościoła Mariackiego w kolorze zielonym, na froncie dopisek "Reklame druck"; bardzo rzadki walor (Fi.900.-) w dobrym stanie zachowania (lewy górny narożnik złamany).

700 PLN600 PLN
32927

1938-39 wydanie obiegowe, nowy nakład na papierze ze znakiem wodnym "swastyka", seria czysta w pięknym stanie.

400 PLN470 PLN
32954

1939 seria znaczków "pamiątkowych" wydanych z okazji wcielenia Wolnego Miasta Gdańska do III Rzeszy, skasowane okolicznościowo (Wolff 31) 19.IX na wycinkach.

30 PLN30 PLN
32969

1890 kartka z Rohatyń do Lwowa.

10 PLN10 PLN
32974

1918 wydanie PP/GGW, dwie całostki z nadrukiem na doklejonych znaczkach.

500 PLN450 PLN
32976

1918 wydanie PP/GGW, całostka z nadrukiem typ 21.

30 PLN30 PLN