The auction will end on 13.07.2020
The auction ends in:

Current auction WW1 military postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
18340

1915 list służbowy nadany 22 listopada przez węgierską pocztę polową nr 41 z poczty etapowej Cesarsko - Królewskiej Grupy Dowódczej do Cesarsko - Królewskiej Komendy Klasztoru Jasna Góra, datownik TABORI POSTAHIVATAL 41, pieczęcie formacyjne, fotoatest Drzewiecki.


550 PLN
Bid
18341

1915 pamiątkowa grafika za datek 1 korony na wełnę dla Wojsk Polskich, na odwrocie stempel "Centralny Komitet Gwiazdkowy / dla LEGIONISTÓW / Kraków pl. Maryacki L. 9.".


500 PLN
Bid
18342

1915 kartka z poczty węgierskiej poczty polowej nr 163 w Kowlu do Budapesztu, stempel formacyjny "komenda stacyi etapowej / Legionów Polskich / w KOWLU" z orłem, ręczna cenzura.


200 PLN
Bid
18343

1915 pokwitowanie "Kasa otrzymała" Polskiego Komitetu Narodowego w Krakowie, stempelki Składnicy wydawnictw N.K.N. i departamentu organizacyjnego.


400 PLN
Bid
18344

1915 kartka nadana z austriackiej poczty polowej nr 118 do Nowego Sącza, stempel formacyjny "I. Bryg. Piłsudskiego / Komenda II. komp 2/II p.p.".


200 PLN
Bid
18345

1915 kartka wysłana z niemieckiej poczty polowej nr 146 z Częstochowy do Niemiec, stempel Soldatenheim.


90 PLN
Bid
18346

1916 nalepki wydania naśladującego wydanie NKN z wizerunkiem orła legionowego na tarczy, seria cięta.

Fi.7-10A
20 PLN
Bid
18347

1916 korespondencja do Moskiewskiego Komitetu Pomocy Jeńcom Wojennym w Kopenhadze, list polecony wysłany 10.6 z miejscowości Orzeł do ocenzurowania w Piotrogrodzie; dwie zalepki i dwa różne stempelki cenzury piotrogrodzkiej, w tym cenzora nr.105; nalepka polecenia z nazwą miejscowości alfabetem łacińskim; datownik odbiorczy; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.69II 
60 PLN
Bid
18348

1916 "Do Szefa Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego w Piotrkowie Jaśnie Wielmożnego Pana Podpułkownika Sikorskiego" - adresat listu, późniejszy generał i mąż stanu Władysław Sikorski, premier i Wódz Naczelny Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w czasie II wojny światowej, w 1943 roku zginął w katastrofie lotniczej w Gibraltarze; list wysłany 25.VII z Zakopanego do Piotrkowa, dwa stempelki cenzury, w tym z Nowego-Sącza; walor z oryginalnego obiegu w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.182
500 PLN
Bid
18349

1916 formularz poczty polowej ze szpitala wojskowego, wysłany 17.XI za pośrednictwem urzędu pocztowego w głównej bazie austro-węgierskiej marynarki wojennej w miejscowości Pola; stempelek formacyjny "K.u.k. FESTUNGSSPITAL NR.1/ in POLA/ Sanitätsabteilung" oddziału szpitalnego; bardzo dobry stan zachowania.


60 PLN
Bid
18350

1916 Legiony Polskie - formularz z prośbą o wszczęcie poszukiwań zaginionego legionisty wysłany za pośrednictwem węgierskiej poczty polowej 108, treść pisana po polsku, liczne dopiski, adnotacje i stempelki w tym pieczęć formacyjna z godłem "K.u.K./ Res. Tel. Bau. Abt. No.10"; dekoracyjna całość w doskonałym stanie zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


150 PLN
Bid
18351

1916 Legiony Polskie - czysty formularz poczty polowej na białozielonym kartonie (u Kucharskiego opisany jako próba K.48a.); jako dodatek niekatalogowana karta na kartonie piaskowym, użyta jako przekładka do akt (zapisana na odwrocie) ze śladami archiwizacji; z kolekcji S.Rosińskiego.


500 PLN
Bid
18352

1916 widokówka (Miskolcz) wysłana 19.X przez żołnierza pociągu wojskowego za pośrednictwem węgierskiej poczty cywilnej, adresowana na pocztę polową 333; wyraźna odbitka pieczęci formacyjnej "KOMMANDO der ETAPPENTRAINZUG 20/1".


50 PLN
Bid
18353

1916 Legiony Polskie - formularz wysłany 9.IX za pośrednictwem urzędu etapowego w Kozienicach do Krakowa, stempel formacyjny z orłem "Komenda personalnej stacyi zbornej/ Legionów polskich w Kozienicach" (Berek P256), stempelek cenzury (Berek C35); doskonały stan zachowania;

1917 okupacja austro-węgierska, ofrankowany formularz poczty polowej wysłany 13.I za pośrednictwem urzędu etapowego w Lublinie do Zurychu; przesyłka dwukrotnie cenzurowana w Lublinie i Feldkirch; bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


250 PLN
Bid
18354

1916 Legiony Polskie - formularz z orłem (Kucharski K.31a.) stopień rzadkości - 5 punktów, wysłany 2.II z poczty polowej 355 przydzielonej do 2 Legionu, efektowny stempelek formacyjny z orłem "KOMENDA III BAONU 2 PUŁKU LEG.POL." (Berek P115); bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


250 PLN
Bid
18355

1916 list wysłany 13.12 za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej 8 Dywizji Landwery, pieczęć formacyjna.


20 PLN
Bid
18356

1916 ODDZIAŁ POLSKI PRZY KOMITECIE ROSYJSKIM CZERWONEGO KRZYŻA W SZTOKHOLMIE, list polecony wysłany 27.8 z Polskiego Oddziału Czerwonego Krzyża w Sztokholmie do prof.Tadeusza Banachiewicza w Dorpacie (Juriew); zalepki i stempelki cenzury rosyjskiej, a na odwrocie kasownik przejściowy Piotrogrodu 15.9 i odbiorczy Juriew 16.9; zwraca uwagę dekoracyjna koperta z polskimi napisami i emblematem Czerwonego Krzyża; bardzo rzadki dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania.

Tadeusz Banachiewicz wybitny polski matematyk, astronom i geodeta; którego osiągnięcia naukowe i prace znane są szeroko na całym świecie; w latach 1915-1918 pracuje w Uniwersytecie Dorpackim, gdzie w marcu 1918 roku zostaje profesorem nadzwyczajnym, rok później przybywa do Krakowa i zostaje profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Jagiellońskiego i Dyrektorem Astronomicznym; 6.XI.1939 roku zostaje przez Niemców aresztowany w ramach Sonderaktion Krakau i wraz z innymi profesorami uczelni krakowskich wywieziony do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen; pochowany w Krypcie Zasłużonych na Skałce w Krakowie; Poczta Polska w 1983 roku wydała znaczek z podobizną prof.T.Banachiewicza; temat - CZERWONY KRZYŻ, ASTRONOMIA.


1 200 PLN
Bid
18357

1916 Legiony Polskie - II Brygada, widokówka (Des Kriegers Traum in Belgien) wysłana 8.III za pośrednictwem poczty polowej 355 do szpitala zapasowego Legionów Polskich we Wiedniu; dwuwierszowy z orłem stempel formacyjny "Kolumna prowiantowa 3./P. Polskie Legiony." u Berka nienotowany (w typie P102); bardzo dobry stan zachowania.


250 PLN
Bid
18358

1916 Legiony Polskie - przepustka na dzień 13 sierpnia wystawiona dla legionisty Karola Kukuczki w Kozienicach, owalna pieczęć formacyjna z orłem "Komenda Szpitala Rezerwowego Legionów Polskich" (Berek P212); formularz w dobrym stanie zachowania, kilkakrotnie złożony.


200 PLN
Bid
18359

1916 kartka z Rychwałdu Śląskiego do poczty polowej 109.


40 PLN
Bid
18360

1916 kartka z austriackiej poczty polowej nr 64 do Wiednia, stempel formacyjny "K. u. k. 2/14 Feldkompagnie".


35 PLN
Bid
18361

1916 kartka z poczty polowej 407 do Nowego Sącza, stempel "Von der Armee / im Felde" i stempel austriackiej cenzury wojskowej "K. u. K. ZENSURSTEL..".


25 PLN
Bid
18362

1916 kartka nadana z poczty polowej 378 do Rajska (nadawca podaje nr swojej poczty jako nr 355), stempel formacyjny "KOMENDA 8. KOMPANII II PUŁKU * LEGIONÓW POLSKICH *".


80 PLN
Bid
18363

1916 kartka nadana z poczty polowej 355 do Rajska, stempel formacyjny "KOMENDA 8. KOMPANII II PUŁKU * LEGIONÓW POLSKICH *".


100 PLN
Bid
18364

1916 kartka z poczty polowej na austro-węgierskim krążowniku pancernopokładowym SMS Kaiser Franz Joseph I od polskiego marynarza (kartka pisana w języku polskim).


140 PLN
Bid
18365

1916 formularz poczty polowej wysłany 21.I z miejscowości Krystynopol do Tarnowa, okrągła pieczęć formacyjna z godłem "K.k. Landst. Eisenbahn. Sich. Abteilung Krystynopol", jednowierszowy stempelek cenzury "Militarisch censuriert."; w 1951 miasto Krystynopol znalazło się na terenach przyłączonych do Związku Radzieckiego w ramach umowy o zamianie granic.


150 PLN
Bid
18366

1916 Legiony Polskie - K.u.K FELDPOSTAMT 389 z wyróżnikiem "a" (odmiana u Berka nienotowana !!!), w drugiej połowie 1916 roku zmieniono numerację poczt polowych Legionów, 10.X dotychczasową pocztę 118 przemianowano na 389 - zlikwidowano ją po kilku zaledwie miesiącach funkcjonowania (zimą 1916); wykaz przesyłek rejestrowanych wysłanych 24.X za pośrednictwem poczty polowej 389; bardzo rzadko spotykany datownik K.u.K FELDPOSTAMT 389 z wyróżnikiem "a"; walor w dobrym stanie zachowania (góra dokumentu podklejona).


1 000 PLN
Bid
18367

1916 dwa formularze austriackiej poczty polowej.


30 PLN
Bid
18368

1916 czysta kartka austriackiej poczty polowej.


25 PLN
Bid
18369

1916 kartka z Chyrowa na Węgry, znaczek unieważniony stemplem kamuflażowym mającym utrudnić ustalenie miejsca nadania kartki, w tym celu stosowano stemple okręgowe używane normalnie pomocniczo na przekazach pocztowych, znaczek unieważniono stemplem okręgowym z Chyrowa z numerem placówki 170, widokówka z Chyrowa.


320 PLN
Bid
18370

1916 kartka z szpitala polowego w Krakowie do Nowego Sącza, stempel formacyjny szpitala, kartka ręcznie kolorowana.


80 PLN
Bid
18371

1916 opaska gazetowa niemieckiej poczty polowej "Deutsche Warschauer Zeitung".


130 PLN
Bid
18372

1916 SMS Aspern – austro-węgierski krążownik pancernopokładowy, widokówka do miejscowości Tarnowiec pisana przez marynarza - Polaka służącego na tej jednostce, datowana 7.XII, pieczęć formacyjna z godłem "K.u.k KRIEGSMARINE SMS SCHIFF ASPERN", datownik agencji pokładowej SMS Monarch – pancernika obrony wybrzeża "K.u.k.KRIEGSMARINE SMS MONARCH" z tego samego dnia (zwraca uwagę odwrócona cyfra 7 datownika); nadawca Karol Bochnia, po powrocie do ojczyzny, wstąpił do formującego się Pułku Morskiego, w stopniu sierżanta walczył w wojnie z bolszewikami, m.in. w ciężkich i bohaterskich bojach w lipcu 1920 roku pod Nową Wsią i Suskiem, gdzie został ranny; bardzo rzadki walor w dobrym stanie zachowania.


400 PLN
Bid
18373

1916 kartka z austriackiej poczty polowej Lokomotivfeldbahn - pociąg wojskowy na Morawy, stemple formacyjne jednostki i stempel austriackiej cenzury wojskowej w Nowym Sączu.


100 PLN
Bid
18374

1916 kartka z niemieckiej poczty polowej stacjonującej w Warszawie, niemiecki stempel formacyjny, widokówka z Warszawy.


70 PLN
Bid
18375

1916 Komitet Polski w Sztokholmie, rosyjska karta użyta jako formularz po zakreśleniu rosyjskich elementów wysłany z Polskiego Komitetu w Sztokholmie, bardzo rzadki stempelek "KOMITET POLSKI / w STOCKHOLMIE", stempel austriackiej cenzury wojskowej ze Stanisławowa.


350 PLN
Bid
18376

1916 kartka z austriackiej poczty polowej nr 118 do Lublina, stempel formacyjny "KOMENDA 4 KOMPANII / V BAONU" z orłem legionowym.


200 PLN
Bid
18377

1916 kartka na formularzu legionowym nadana z poczty polowej nr 355 do Krakowa, stempel formacyjny "Legion Polski / Pułk 2. Baon III / Komp. 9".


200 PLN
Bid
18378

1916 kartka z poczty etapowej nr 186 z Krakowa do Nowego Sącza, pieczęć "LEGIONSOFFIZIER in KRAKAU / k.u.k. Platzkommando ...".


200 PLN
Bid
18379

1916 Enklawa Jasna Góra, kartka wysłana z terenu Enklawy jasna góra do Naczelnego Komitetu Narodowego Legionów w Piotrkowie, stempel formacyjny "K. u. K. Komando der / Enklave jasna - Góra", rzadkie, kartka w doskonałym stanie, gwarancja i fotoatest Korszeń.


6 000 PLN
Bid