The auction will end on 13.07.2020
The auction ends in:

Current auction WW1 military postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
18300

1904 wojna rosyjsko-japońska, list pieniężny (375 rubli) z Dalekiego Wschodu do Moskwy wysłany 5.12 ze szpitala 288 Kulikowskiego Pułk Piechoty za pośrednictwem poczty polowej 6 Korpusu Syberyjskiego, znaczki unieważnione datownikiem "POLEW.POCZTOW.KANT.6 SYBIR.KORP." (ПОЛЕВ.ПОЧТОВ.КОНТ.6 СИБИР.КОРП.) z wyróżnikiem "a", obok odbitka datownika z wyróżnikiem "b" z datą 6.12, przesyłka zabezpieczona 3 idealnie wyciśniętymi pocztowymi pieczęciami lakowymi, dodatkowo stempel formacyjny "LAZARET PUŁKOWY 288 KULIKOWSKIEGO PUŁKU PIECHOTY" (ПОЛКОВОЙ ЛАЗАРЕТ 288 ПѢХОТНЕГО КУЛИКОВСКОГО ПОЛКА), kasownik odbiorczy Moskwa 3.1.05; wspaniały walor w doskonałym stanie zachowania, wszystkie stemple i pieczęcie lakowe idealnie czytelne.


1 200 PLN
Bid
18301

1905 wojna rosyjsko-japońska, karta pocztowa datowana "piątek 6/I 1905r." (22.XII.1904r. według kalendarza juliańskiego), wysłana ze stacji Kasztan (Gub.Tomska) do Lublina przez Polaka jadącego długo na front; idealnie odciśnięta pieczęć formacyjna "POLOWA PIEKARNIA WOJSKOWA No1" (ПОЛЕВАЯ ВОЕННАЯ ХЛЪБОПЕКАРНЯ No1), słabo odciśnięty datownik ambulansu 188 Krasnojarsk - Nowomikołajewsk, datownik odbiorczy Lublina; urywek treści "Jadę w grudniu, jadę w styczniu. Jadę w 1904 roku, jadę w 1905 roku..."; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania.


300 PLN
Bid
18302

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, seria znaczków na wycinkach (Fi.700.-), unieważnionych rzadkim legionowym kasownikiem ramkowym "STRZELECKA KOMENDA ETAPOWA / Poczta Polowa", sygnowane.

Fi.1-2
750 PLN
Bid
18303

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, rzadkie - jako kasowane, seria znaczków na wycinkach (Fi.700.-), unieważnionych kasownikiem ramkowym "Poczta Polowa W.P. / JĘDRZEJÓW", przedwojenne sygnatury.

Fi.1-2
600 PLN
Bid
18304

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, seria czysta w pięknym stanie (Fi.440.-), gwarancja Korszeń.

Fi.1-2
400 PLN
Bid
18305

1914 Legiony Polskie, czerwona nalepka "NA CELE HUMANITARNE LEGIONÓW I SAMARYTANINA" za 2 hal. gwarancja Mikstein.

Fi.1a
80 PLN
Bid
18306

1914 orzeł - wydanie Naczelnego Komitetu narodowego, znaczek na wycinku unieważniony stemplem "STRZELECKA KOMENDA ETAPOWA / poczta polowa" z Jędrzejowa, gwarancja Mikstein.

Fi.2
250 PLN
Bid
18307

1914 orzeł - znaczek wydania Naczelnego Komitetu narodowego, gwarancja Korszeń.

Fi.2
150 PLN
Bid
18308

1914 orzeł - wydanie Naczelnego Komitetu Narodowego, znaczek cięty, gwarancja Mikstein, Ryblewski.

Fi.2nz
400 PLN
Bid
18309

1914 orzeł - wydanie NKN, marginesowa parka znaczków cietych, gwarancja Mikstein.

Fi.2nz
800 PLN
Bid
18310

1914 karta pocztowa do obozu jenieckiego w Nysie (Neisse) wysłana 10.10 z Kazania do Czerwonego Krzyża w Genewie, za pośrednictwem którego przekazano ją do obozu w Niemczech; cenzury rosyjskie, stempelek Centralnego Biura Czerwonego Krzyża; wspaniale udokumentowany, niecodzienny obieg pocztowy; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.


400 PLN
Bid
18311

1914 kartka z niemieckiej poczty polowej z Ostrowa do Wiednia.


35 PLN
Bid
18312

1914 kartka z niemieckiej poczty polowej nr 74 do Wiednia.


35 PLN
Bid
18313

1915 nalepka wydawnictwa NKN grzecznościowo stemplowana na kartce legionowej.

Fi.6
120 PLN
Bid
18314

1915 "ПETPOГPAДCKA BOEHHAЯ ЦEHЗУPA" (PIOTROGRODZKA CENZURA WOJENNA) doskonale zachowana pieczęć lakowa cenzury wojskowej w Piotrogrodzie na liście poleconym wysłanym 29.1 z Warszawy do Beckenham w Anglii, nalepka polecenia przeznaczona dla listów zagranicznych "Varsovie"; dodatkowo stempelek cenzora z numerem "19.", kasownik odbiorczy Londyn 27.II; niezwykle ciekawa przesyłka zagraniczna z początkowego okresu trwania I wojny światowej przesłana skomplikowaną drogą pocztową przez Petersburg i najpewniej przez Skandynawię; całość w dobrym stanie zachowania.


Mi.69I, 84 
300 PLN
Bid
18315

1915 Legiony Polskie - widokówka wysłana 13.XII z Zakopanego do Stacji Zbiorczej Transportowej dla Polskich Legionistów w Morawskiej Ostrawie, stempelek cenzury w Nowym Targu.


Mi.142 
30 PLN
Bid
18316

1915-17 nalepka z wizerunkiem orła legionowego na tarczy - cynkografia we wzorze zbliżonym do Fi.3, bez perforacji poziomej na dole, piękny stan.


200 PLN
Bid
18317

1915 Legiony Polskie - list wysłany 15.5 z Personalnej Stacji Zbornej Legionów w Krakowie (dokładny adres nadawcy na odwrocie) do Lwowa, niecodzienna pieczęć formacyjna z godłem Austro-Węgier i napisami po niemiecku: "LEGIONSOFFIZIER zur Führung der Legionsangelegenheiten beim k.u.k. Platzkommando in KRAKAU" nieopisana u Berka!!! dodatkowo stempelek "VON DER ARMEE IM FELDE", wśród legionowych rekwizytów pocztowych, stemple z tekstem niemieckim są bardzo rzadkie, a te z godłem austro-węgierskim wręcz unikalne, ponadto wśród przesyłek legionowych, koperty należą do najrzadziej spotykanych walorów; unikalna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


1 000 PLN
Bid
18318

1915 formularz wysłany 12.III z niemieckiego szpitala wojskowego do Legnicy, formacyjna pieczęć listowa.


20 PLN
Bid
18319

1915 Legiony Polskie - I Brygada, formularz wysłany 9.III za pośrednictwem poczty polowej 118 do Wiednia, doskonała czerwona odbitka stempla formacyjnego "KOMENDA 1.Baonu II-go Pułku I.BRYG.LEG.POL." - nieopisanego u Berka!!! dobry stan zachowania;

1915 Legiony Polskie - I Brygada, formularz wysłany 12.III za pośrednictwem poczty polowej 118 do Nowego Sącza, doskonała odbitka stempla formacyjnego z orłem "Komenda III.Baonu I.p.I.Legionu Pol." (Berek P28), dodatkowo, wyjątkowo rzadko spotykany polski stempelek cenzury z ozdobnikami!!! (odmiana u Berka nieopisana); słabszy stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


500 PLN
Bid
18320

1915 formularz wysłany 21 7 za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej V Korpusu Zapasowego do Legnicy, cenzura.


20 PLN
Bid
18321

1915 list do Berlina, wysłany 11.10 ze szpitala polowego nr.145I przy 1 Dywizji Landwery, za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej 244, pieczęć formacyjna z orłem.


25 PLN
Bid
18322

1915 (?) formularz poczty polowej wysłany ze szpitala wojskowego, przesłany miejscowo we Wiedniu; zwraca uwagę nietypowy, rzadko spotykany stempelek zwalniający od opłaty pocztowej: "Portofrei/ Amtl. Milit. Sanitätsangel. Handels-/ minist. Z.2399 (Postverodnungs-/ blatt 16, vom Jahre 1881.)"; bardzo dobry stan zachowania.


100 PLN
Bid
18323

1915 widokówka wysłana 22.9 z Bonn do oddziału lotniczego Feld-Fliegerabtlg.70 na niemiecką pocztę polową 102.


20 PLN
Bid
18324

1915 Legiony Polskie - listownik użyty jako koperta, wysłany 8.X za pośrednictwem poczty polowej 355 do Krakowa, stempel formacyjny "KOMENDA 3-go BATALIONU 2-go PUŁKU 1-GO POLSKIEGO LEGIONU" (Berek P112) i stempelek cenzury ZENSURIERT (Berek C42); dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


250 PLN
Bid
18325

1915 list wysłany 1.12 za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej nr.187 do Wrocławia.


10 PLN
Bid
18326

1915 widokówka, wysłana 4.6 z Trier jako przesyłka niemieckiej poczty polowej do jednostki wojskowej w Kolonii.


20 PLN
Bid
18327

1915 Legiony Polskie - zestaw trzech dokumentów wystawionych na nazwisko Włodzimierza Prochaski:

nakaz zajęcia kwatery i wydania posiłków z 25.IV w Kętach z pieczęcią "Zameldował się w komendzie placu Polskich Legionów w";

Bilet kwaterunkowy z 11.V w Piotrkowie i niewykorzystaną kartę z kuponami na posiłki z 13.V oba druki z pieczęciami "ODDZIAŁ KWATERUNKOWY/ LEGIONÓW POLSKICH"; niecodzienny komplet niespotykanych walorów w dobrym/słabym stanie zachowania; pieczęci nieopisane u Berka!!!


400 PLN
Bid
18328

1915 kartka od żołnierza 12. Kompanii Marszowej do Wiednia, stempel austriackiej cenzury.


30 PLN
Bid
18329

1915 kartka z austriackiej poczty polowej nr 73 do Wiednia, stempel "Zur Beförderung geeignet! / I.R. 87. 2. Feldkompagnie".


35 PLN
Bid
18330

1915 kartka z Hauptfeldpostamt nr 301 do Wiednia, stempel formacyjny "M. G. A. Ers. Baon, Nr. 87", stempelek zezwalający doręczenie "Zur Beförderung geeignet".


40 PLN
Bid
18331

1915 naśladownictwa nalepek z wizerunkiem orła legionowego na tarczy z napisem "LEGJONISTOM POLSKIM".


40 PLN
Bid
18332

1915 naśladownictwo cynkotypia serii nalepek legionowych.


35 PLN
Bid
18333

1915 kartka z austriackiej poczty polowej w Sanoku do Wiednia.


25 PLN
Bid
18334

1915 list (jego treść) z poczty etapowej w Przemyślu ze stemplami formacyjnymi tej poczty.


45 PLN
Bid
18335

1915 nalepki wydania naśladującego wydanie NKN z wizerunkiem orła legionowego na tarczy, serie cięta i ząbkowana, ząbkowana podlepki, cięta bez gumy.


40 PLN
Bid
18336

1915-17 nalepki z wizerunkiem orła legionowego na tarczy, serie cięta i ząbkowana z pełną oryginalną gumą bez podlepek, cynkografia.


120 PLN
Bid
18337

1915 kartka wysłana 25.6.15 z 4. pułku Legionów w przeddzień wymarszu w pole z Piotrkowa do kompanii sztabowej 2. pułku Legionów, datownik ETAPPENPOSTAMT PIOTRKOW, stempel formacyjny z orłem "2 Batalion 4 pułku * Legionów Polskich *", stempel cenzury ZENSURIERT.


75 PLN
Bid
18338

1915 kartka wysłana 2.9.15 z 1. batalionu 5. pułku I Brygady Legionów podczas marszu na Wołyń do Smolic poczta Zator, datownik FELDPOSTAMT 118, stempel formacyjny z orłem "KOMPANIA 2 BAON I. PUŁK 2.", stempel cenzury Cenzurowano, na rewersie ślady cenzury.


75 PLN
Bid
18339

1915 widokówka z Lublina wysłana sztabu niemieckiej 11. Armii do Niemiec, stempel niemieckiej cenzury wojskowej.


70 PLN
Bid