The new auction will start soon

Auction 98. Foreign Postage on Polish territory

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
8976

1850 znaczek na wycinku unieważniony stemplem numerowym "48" z Arolsen w Prusach Zachodnich.


Mi.2
40 PLN
8977

1850 NISKO, austriacki znaczek za 3 kr I wydania z 1850 roku, skasowany polskim datownikiem z ozdobnikami w Nisku, bardzo dobry stan zachowania.


Mi.3
80 PLN
8978

1850 KRAKAU, parka austriackich znaczków za 3 kr I wydania z 1850 roku, skasowana datownikiem w Krakowie, bardzo dobry stan zachowania.


Mi.3
50 PLN
8979

1850 GLINIANY, austriacki znaczek za 3 kr I wydania z 1850 roku, skasowany polskim datownikiem z ozdobnikami w Glinianach, bardzo dobry stan zachowania.


Mi.3
150 PLN
8980

1850 KRAKAU B.H., znaczek za 9 kr I wydania z 1850 roku, skasowany datownikiem na dworcu kolejowym w Krakowie, bardzo dobry stan zachowania.


Mi.5
60 PLN
8981

1850 składany list paczkowy "Packkammer" z Wollin (Wolina) do Szczecina.


70 PLN
8982

1850 około, list okólny "wędrujący" z Tuetz (Tuczna) do Jastrow (Jastrowo) przekierowana do Zippnow (Sypniewa).


70 PLN
8983

1853 KRAKAU, austriacki gazetowy znaczek skarbowy (Zeitungsstempelmarke) za 2 kr I wydania z 1853 roku, skasowany datownikiem w Krakowie, bardzo dobry stan zachowania.


Mi.Z1
150 PLN
8984

1855 WROCŁAW, przesyłka polecona - pruska całostka za 3 Sgr dofrankowana znaczkami za 2 i 3 Sgr, wysłana 7.10. do Frankfurtu nad Menem, znaczki unieważniono stemplem numerowym 183 - Breslau, a znak opłaty na kopercie przekreślono piórem, obok dwuwierszowy ramkowy stempel nadawczy BRESLAU z datą; dodatkowe adnotacje pocztowe na kopercie; koperta zabezpieczona pięcioma pieczęciami lakowymi na odwrocie, tamże stempelek nadejścia; niezły stan zachowania.


450 PLN
8985

1857 po, znaczek pruski I wydania za 3 Sgr na koszulce listu z miejscowości Wrocki do Grudziądza, skasowany bardzo rzadkim stemplem numerowym 1912 - Wrocki (Wrotzk), powyżej odciśnięty dwuwierszowy w ramce stempel nadawczy WROTZK 19 5; wycena na liście ponad 2000 euro, niestety koszulka bardzo mocno obcięta.


Mi.4
800 PLN
8986

1857 składany list z Königszelt (Jaworzyny Śląskiej) do Sosnowca, znaczek unieważniony stemplem numerowym Jaworzyny nr 746, ładny stan zachowania z czytelnym kasownikiem i datownikiem.


Mi.6
350 PLN
8987

1857 parka znaczków unieważnionych stemplem numerowym "103".


Mi.6a
120 PLN
8988

1858 STANISLAU, austriacki znaczek za 10 kr II wydania z 1858 roku z mocno przesuniętą perforacją pionową, skasowany polskim datownikiem z ozdobnikami w Stanisławowie; dobry stan zachowania.


Mi.14I
100 PLN
8989

1859 znaczek na wycinku unieważniony stemplem Iarocin (Jarocin).


Mi.10a
300 PLN
8990

1859 list z Leobschütz (Głubczyce) do Niemiec, znaczek unieważniony pięknie odbitym stemplem numerowym z liczbą 831 w czterech okręgach. Dodatkowo ramkowy stempel nadawczy miejscowości.


Mi.10a
450 PLN
8991

1859 BRODY, kompletny składany list z Brodów do Austrii w pięknym stanie, na odwrocie stemple odbiorcze.


Mi.15
80 PLN
8992

1859-62 znaczki unieważnione stemplami: Sorau (Żary), Wendwanow i Clempenow.


50 PLN
8993

1861 znaczek na wycinku unieważniony stemplem Alt Colziglow (Kołczygłowy).


Mi.11a
150 PLN
8994

1861 znaczek na wycinku unieważniony stemplem Myslowitz (Mysłowice).


Mi.18
120 PLN
8995

1861 kompletny składany list z Zippnow (Sypniewo) do Jastrowia, list wielokrotnie przeadresowany, spektakularna ilość adnotacji i pieczęci pocztowych w poszukiwaniu adresata, bądź list okólnik. List trafił do Czaplinka (Tempelburg), Tuczna, Wałcza, Człopy i Mirosławca.


180 PLN
8996

1863 DELATYN, austriacki znaczek za 5 kr V wydania z 1863 roku, skasowany polskim datownikiem w Delatynie, bardzo dobry stan zachowania.


Mi.32
80 PLN
8997

1866 list składany z Beuthen (Bytom) do Tarnowitz (Tarnowskie Góry), stempelek składnicy pocztowej "TARNOWITZ / Packkammer", stempel listonosza "Feykisch".


100 PLN
8998

1867 składany list z Krakowa do Austrii.


Mi.37
50 PLN
8999

1867 BALIGRÓD, zestaw znaczków austriackich z obiegu pocztowego w Baligrodzie, bardzo ładne odbitki kasowników, ze zbioru Szymona Wiesenthala.


430 PLN
9000

1867 STARY SĄCZ, zestaw znaczków austriackich z obiegu pocztowego w Starym Sączu (Alt Sandec), bardzo ładne odbitki kasowników, ze zbioru Szymona Wiesenthala.


520 PLN
9001

1867 BARANÓW, zestaw znaczków austriackich z obiegu pocztowego w Baranowie, bardzo ładne odbitki kasowników, ze zbioru Szymona Wiesenthala.


340 PLN
9002

1868 kompletny składany list z Tarnowa do Brzozowa, na odwrocie stempel odbiorczy.


Mi.37
80 PLN
9003

1868 PRZEWORSK, składany list z Przeworska do Wiednia, na odwrocie stempel odbiorczy.


Mi.37
160 PLN
9004

1868 MYŚLENICE, kompletny składany list z Myślenic do Niemiec w pięknym stanie, na odwrocie stemple tranzytowy i odbiorczy.


Mi.37
320 PLN
9005

1868 SKAWINA, kompletny składany list z Skawiny do Białej w pięknym stanie, znaczek za 5 kr. z błędem "zniekształcona cyfra 5", na odwrocie pieczęć lakowa i stemple odbiorcze.


Mi.37B
620 PLN
9006

1870 NOWY SĄCZ, (około) składany list z Nowego Sącza do Tarnowa, na odwrocie stempel odbiorczy.


Mi.37
140 PLN
9007

1871 BRODY BAHNHOF, austriacki znaczek za 5 kr VI wydania z 1867 roku, skasowany polskim datownikiem na dworcu kolejowym w Brodach, znaczek z fragmentem arkuszowego znaku wodnego; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.37
120 PLN
9008

1871 TYMOWA, austriacki znaczek za 10 kr VI wydania z 1867 roku, skasowany polskim datownikiem w Tymowej, bardzo dobry stan zachowania.


Mi.38
60 PLN
9009

1871 list z Drohobycza do Lwowa.


Mi.U55
60 PLN
9010

1871 kartka z Kołomyi do Wiednia.


30 PLN
9011

1871 kartka z Tarnopola do Pragi.


40 PLN
9012

1871 kartka z Ropczyc do Krakowa.


15 PLN
SOLD
9013

1872 DZIERŻONIÓW - I WYDANIE ZNACZKÓW RZESZY NIEMIECKIEJ UŻYTE W PIERWSZYM TYGODNIU OBIEGU, znaczek pierwszego (po zjednoczeniu Rzeszy w 1870 roku) wydania znaczków ogólnoniemieckich za 1 Gr. - wprowadzony do obiegu 1.1.1872, na liście z sądu powiatowego datowanym 4.1 (czwartek), a wysłanym 8.1 (poniedziałek) z Dzierżoniowa do miejscowości Bielawa (Langenbielau), znaczek skasowany dwuwierszowym w ramce stemplem REICHENBACH I/SCHL. STADT POST EXPED., na odwrocie stempelek nadejścia 9 1; w przypadku wydań klasycznych, dla przesyłek z początkowego okresu ich stosowania katalogi przewidują bardzo wysokie dopłaty; wczesna przesyłka z obszaru ziem polskich; rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.4
1 600 PLN
9014

1872 POLANÓW, znaczek niemiecki za ½ Gr I wydania skasowany na wycinku efektownym stemplem podkówkowym (Hufeisenstempel) POLLNOW w Polanowie - wysoka wyceniana katalogowa (Feuser +600.-); bardzo dobry stan zachowania.


Mi.14
600 PLN
9015

1872 WIŚNICZ, składany list z Wiśnicza koło Bochni do Austrii, na odwrocie pieczęć lakowa i stempel odbiorczy.


Mi.37
280 PLN