The auction will end on 02.03.2020
The auction ends in:

Actual auction Foreign Postage on Polish territory

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
79

1837 kompletny składany list z Brodów do czeskiej Opawy, stempel Brodów typ V.


100 PLN
Bid
80

1841 kompletny składany list z Gdańska do Francji, stemple tranzytowe i odbiorczy na odwrocie.


100 PLN
Bid
81

1846 kompletny list z Poznania 15.6.46 do Francji, stempel drogi pocztowej przez Aachen do Givet "CPR4", adnotacje o opłacie na granicy pruskiej w wysokości 18 groszy i na granicy francuskiej w wysokości 22 i później 7,5 centymów za dalszy transport oraz stempel opłaty 1 centyma za dostarczenie przez listonosza, pięknie udokumentowany obieg pocztowy.


240 PLN
Bid
82

1850 znaczek na wycinku unieważniony stemplem numerowym "48" z Arolsen w Prusach Zachodnich.


Mi.2
40 PLN
Bid
83

1851 PIERWSZY GAZETOWY ZNACZEK ŚWIATA - słynny niebieski "Merkury" na kompletnej gazecie!!! znaczek o nominale 0,6 Kr w typie II używany wyłącznie do opłacania wysyłki prasy i broszur, egzemplarz z dolnym marginesem na opasce naklejonej na krakowski "CZAS" z dnia 17.VIII.1856, wysłany do magistratu w Nowym Sączu, walor obecnie nieczęsto spotykany w dobrym stanie zachowania (Fi.1125.-).


Mi.6II 
500 PLN
Bid
84

1851 składany list z Beuthen (Bytom) do Tarnowa.


30 PLN
Bid
85

1852 kompletny składany list z Stargardu Pomorskiego do Francji, ładnie udokumentowana droga przesyłki.


300 PLN
Bid
86

1854 składany list z Beuthen (Bytom) do Zabrza.


30 PLN
Bid
87

1855 ŁOBEZ, przesyłka polecona - pruska całostka za 1 Sgr dofrankowana znaczkiem za 3 Sgr, wysłana 3.12 do Poznania, znaczek unieważniono stemplem numerowym 778 - Łobez, a znak opłaty na kopercie przekreślono piórem, obok dwuwierszowy ramkowy stempel nadawczy LABES z datą; dodatkowe adnotacje pocztowe na kopercie; koperta zabezpieczona pięcioma pieczęciami lakowymi na odwrocie, tamże stempelek nadejścia; niezły stan zachowania (niewielkie ślady wlepiania koperty na stronę albumową).


Mi.U11aA, 4 
600 PLN
Bid
88

1856 I wydanie Austrii - 3 kr - frankatura pojedyncza, list wysłany 19/9 z Bielska do Węgierskiej Górki ofrankowany ładnie ciętym znaczkiem z błędem: górna ramka z prawej strony niedobita, unieważniony kasownikiem BIELITZ z ozdobnikiem; na odwrocie stempel pośredni Żywiec (SEYBUSCH) z ozdobnikiem; dodatkowo niebieski stempelek nadawcy; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.3X 
500 PLN
Bid
89

1857 parka znaczków unieważnionych stemplem numerowym "103".


Mi.6a
120 PLN
Bid
90

1858 list z Krakowa do Eisenberg, na odwrocie stempel odbiorczy.


Mi.15
50 PLN
Bid
91

1859 znaczek na wycinku unieważniony stemplem Iarocin (Jarocin).


Mi.10a
300 PLN
Bid
92

1859 list urzędowy z Śmigiel.


40 PLN
Bid
93

1859-62 znaczki unieważnione stemplami: Sorau (Żary), Wendwanow i Clempenow.


50 PLN
Bid
94

1860 (?) obwoluta składanego listu z Stargardu do Szczecina.


200 PLN
Bid
95

1861 znaczek na wycinku unieważniony stemplem Alt Colziglow (Kołczygłowy).


Mi.11a
150 PLN
Bid
96

1861 znaczek na wycinku unieważniony stemplem Myslowitz (Mysłowice).


Mi.18
120 PLN
Bid
97

1861 kompletny składany list z Krakowa do Bratysławy, na odwrocie stempel odbiorczy.


Mi.22
50 PLN
Bid
98

1862 kompletny list urzędowy z Głuchowa przez Pogürzell (Pogorzel).


30 PLN
Bid
99

1863 list z Krakowa do Wiednia, na odwrocie stempel odbiorczy.


50 PLN
Bid
100

1864 austriacki znaczek gazetowy za 1,05 Kr wydania z 1861 użyty do opłaty druku, skasowany dwuwierszowym stemplem Pilzno 4.MAR,; rzadko spotykany sposób użycia znaczków gazetowych, wysoka wycena katalogowa (Fi.1375.-); dobry stan zachowania.


Mi.23 
400 PLN
Bid
101

1864 składany list z Beuthen (Bytom) do Zabrza.


30 PLN
Bid
102

1865 lub po, austriacka całostka - koperta za 15 kr na papierze ze znakiem wodnym, wysłana 15/6 z Krakowa do Wiednia; na odwrocie kasowniki odbiorcze: Wien i Neubau; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.U35 
100 PLN
Bid
103

1866 list z Gdańska do Berlina opłacony znaczkami poczty pruskiej.


Mi.16, 17
50 PLN
Bid
104

1866 kompletny składany list z Krakowa do Lwowa, na odwrocie stempel odbiorczy.


Mi.26
60 PLN
Bid
105

1866 KORESPONDENCJA PRZYCHODZĄCA DO POLSKI, pruska koperta formatu 147,5 x 84,5 mm, gumowanie o większej długości, znak opłaty za 2 Silb.Gr. w kolorze błękitu pruskiego, wysłana 22.5 z Berlina do Szczecina, kasownik odbiorczy "BESTELLUNG No1" na odwrocie.


Mi.U27Ab 
60 PLN
Bid
106

1867 KORESPONDENCJA PRZYCHODZĄCA DO POLSKI, VI wydanie Austrii - 10 kr "grober druck" - frankatura wielokrotna, dwa znaczki na liście wysłanym 22 OCT z Wiednia do Warszawy adresowanym do Hipolita Wawelberga, znaczki co rzadkie unieważnione kasownikiem w kolorze niebieskim; czarny stempelek "Franco" i dodatkowo owalny stempelek nadawcy; na odwrocie czerwony okrągły rosyjsko-polski kasownik odbiorczy typu IXA z 24.X; dobry stan zachowania; z kolekcji B.Grodzińskiego.


Mi.38I
320 PLN
Bid
107

1867 list ze Lwowa do Gdańska, na odwrocie stemple odbiorcze.


50 PLN
Bid
108

1868 KROTOSCHIN, znaczki Północnoniemieckiego Związku Pocztowego za 1 grosz (parka pozioma) i 2 grosze, skasowane na wycinku prostokątnym datownikiem w Krotoszynie, bardzo dobry stan zachowania.


Mi.4, 5
50 PLN
Bid
109

1868 kompletny składany list z Nowego Sącza do Krościenka.


30 PLN
Bid
110

1870 SOBOTKA, znaczek Północnoniemieckiego Związku Pocztowego za 1 grosz, skasowany na wycinku prostokątnym datownikiem SOBOTKA REG.BEZ.POSEN w miejscowości Sobótka Wielka, bardzo dobry stan zachowania.


Mi.4
60 PLN
Bid
111

1870 obwoluta listu z Łaska do Łodzi.


40 PLN
Bid
112

1870 list z Krakowa do Wiednia, na odwrocie stempel odbiorczy.


50 PLN
Bid
113

1871 kompletny składany list ze Lwowa do Nowego Targu, na odwrocie stempel odbiorczy.


Mi.37
100 PLN
Bid
114

1871 wydanie Północnoniemieckiego Związku Pocztowego - list urzędowy ofrankowany znaczkiem za ½ grosza, wysłany 30 12 z miejscowości Kędzierzyn-Koźle do Kobylic (Kobelwitz), jednoobrączkowy datownik nadawczy COSEL, przesyłki nie doręczono i 2/1 została zwrócona do nadawcy; na odwrocie stempelki nadejścia; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.D3 
100 PLN
Bid
115

1872 dwujęzyczna całostka z Rudnika do Wiednia.

Fi.Cp3I
30 PLN
Bid
116

1872 OSTROWO, znaczek I wydania Niemiec za 1 grosz, skasowany na wycinku dwuobrączkowym datownikiem w Ostrowie Wielkopolskim, bardzo dobry stan zachowania.


Mi.4
50 PLN
Bid
117

1872 znaczek Niemiec za ½ Gr - frankatura pojedyncza, list wysłany 19.6 z miejscowości Sępólno Krajeńskie do Lutowa (Gr.Lutau), prawdopodobnie urzędnik pocztowy wycinał znaczek z oddzielonego wcześniej z arkusza pionowego paska znaczków, a ponieważ zrobił to niezbyt dokładnie stąd na górze "nadmiar" ząbków, a na dole ich "niedobór"; znaczek skasowany dwuwierszowym w ramce stemplem ZEMPELBURG, na odwrocie pieczęć nadawcy i stempelek nadejścia; przesyłkę zwrócono do nadawcy; walor w dobrym stanie zachowania.


Mi.14 
120 PLN
Bid
118

1872 FORDON, znaczek Niemiec za 1 grosz, skasowany na wycinku prostokątnym datownikiem w Fordonie, bardzo dobry stan zachowania.


Mi.19
40 PLN
Bid