Page:
Plebiscites 1920-1922
Poz# Features Catalog Description Actual price
11895
Fi.XIIz

1920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, nie wprowadzony do obiegu znaczka opłaty o najwyższym nominale w serii 500 hal. w kolorze ciemnolila na papierze brunatnym gładkim średnim - wzór "Fragment rynku w Cieszynie" projektu Prof.J.Czajkowskiego, to odmiana II o większych wymiarach 40,5x23 mm, dodatkowo z niedodrukiem prawej części rysunku, zachowany w ładnym stanie, gwarancja Krawczyk.

600 PLN
11896
Fi.XIx1

1920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, próba nie wprowadzonego do obiegu znaczka opłaty o wysokim nominale 300 hal. w kolorze fioletowym na papierze białym gładkim średnim - wzór "Fragment kopalni z szybem wydobywczym" projektant nieznany, to obok 30 hal. najrzadsza wartość, nieznana dotąd w tak dobrej jakości druku, znane są pojedyncze egzemplarze na papierze białym kredowanym grubym o niewyraźnym druku w siedmiu kolorach, innych niż fioletowy - wszystkie są katalogowane, mimo pozginania papieru ogólnie w niezłym stanie, gwarancja Krawczyk.

3 200 PLN
11897
Fi.Xx1

1920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, nie wprowadzony do obiegu znaczek opłaty za 200 hal. w kolorze szarofioletowym o nietypowo ostrym rysunku - wzór "Rolnik" odmiana II z kreskowanym tłem pod napisami, projektu Prof.J.Czajkowskiego, na papierze białym gładkim średnim, zachowany w pięknym stanie, gwarancja Krawczyk.

240 PLN
11898

Mi.P3 

1920 Północny Szlezwik, obszar plebiscytowy między Danią a Niemcami, karta pocztowa wysłana 2.4 z Westerland do Herischdorf.

40 PLN
11899

1920 Górny Śląsk, znaczki opłaty lokalnej (revenue), z przedrukiem C.G.H.S.

75 PLN
119001920 niemieckie wydanie dywersyjne z okresu plebiscytu na Górnym Śląsku - nadruki propagandowe na sfałszowanych polskich znaczkach.

280 PLN
11901
Fi.1-7A
Mi.1-7B

1921 Górny Śląsk, poczta powstańcza tzw. wydanie Korfantego, pięknie kasowana seria nieząbkowana, bardzo wysoko wyceniona w Michlu (Mi.400 euro).

500 PLN
11902
Fi.1-7A
Mi.1-7B

1921 Górny Śląsk, Poczta Powstańcza tzw. wydanie Korfantego, cięta seria czysta z pełną oryginalną gumą, bardzo wysoko wyceniana w katalogach światowych (Mi.500 euro), większość sygnowana Białkowski.

600 PLN
11903
Fi.1-7A

1921 Górny Śląsk, Poczta Powstańcza tak zwane wydanie Korfantego, cięta seria czysta z pełną oryginalną gumą, wysoko wyceniana w katalogach (Mi. 500 euro).

290 PLN
11904
Fi.1-7B
Mi.1-7A

1921 Górny Śląsk, Poczta Powstańcza tzw. wydanie Korfantego, ząbkowana seria czysta z pełną oryginalną gumą, bardzo wysoko wyceniana w katalogach światowych (Mi.1400 euro), większość sygnowana Białkowski.

1 600 PLN
11905
Fi.1-7B
Mi.1-7A

1921 Górny Śląsk, Poczta Powstańcza tzw. wydanie Korfantego, ząbkowana seria kasowana na wycinkach, bardzo wysoko wyceniana w katalogach światowych (Mi.780 euro).

1 000 PLN
11906
Fi.1-7B

1921 Górny Śląsk, poczta powstańcza tzw. wydanie Korfantego, seria ząbkowana na dużych podlepkach.

140 PLN
11907
Fi.2A

1921 znaczek wydania Korfantego.

20 PLN
11908
Fi.2A B
Mi.2II

1921 Górny Śląsk - poczta powstańcza tzw. wydanie Korfantego, marginesowy znaczek za 20 f. w kolorze fioletowym z niekatalogowanym błędem "P zamiast f", to błąd poprzeczki litery f analogiczny jak katalogowane "odwrócone y" (Mi.100 euro), piękny stan, gwarancja Korszeń.

120 PLN
11909
Fi.6A

1921 stemplowany znaczek wydania Korfantego.

20 PLN
11910
Fi.16

1921 Górny Śląsk, kartka z Bytomia do Niemiec, częściowo wytarty adres, ładna widokówka z Bytomia.

80 PLN
11911
Fi.16, 20

1921 kartka firmowa z Gliwic 4.4.21 do Niemiec.

60 PLN
11912
Fi.18, 25

1921 Górny Śląsk, list polecony z Raciborza do Opola, na odwrocie stempel odbiorczy.

90 PLN
11913
Fi.30-40

1921 Górny Śląsk, seria na wycinkach, gwarancja Schmutz.

1 000 PLN
11914
Fi.30-40

1921 Górny Śląsk, wydanie okolicznościowe z okazji plebiscytu, seria kasowanych znaczków w bardzo ładnym stanie (Fi.1100.-), gwarancja Schmutz.

1 000 PLN
11915
Fi.41-43

1921 Górny Śląsk, wydanie przedrukowe, seria kasowana.

60 PLN
11916

1921 POŁUDNIOWA AFRYKA - GÓRNY ŚLĄSK, widokówka wysłana 8.XI z niewielkiej miejscowości Lady Grey w Związku Południowej Afryki do Solingen w Niemczech, przesyłka nie zastała odbiorcy i dosłano ją 7/12 do Opola na adres Komisji Plebiscytowej, a stamtąd ostatecznie do Lublińca; wyraźna odbitka niezwykle rzadkiego stempelka cenzury Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej i Plebiscytowej na Górnym Śląsku "CONTROLE DE CERCLE LUBLINITZ (LUBLINIEC) COMMISION INTERALLIEE DE GOUVERNEMENT ET DE PLEBISCITE DE HAUTE-SILESIE", Lubliniec został przyznany stronie polskiej na wyraźne żądanie alianckich władz plebiscytowych, mimo że w plebiscycie w samym mieście 88% ludności opowiedziało się za przynależnością do Niemiec; unikalny kierunek wysyłki - przesyłka z niezwykle egzotycznego zakątka świata adresowana na teren plebiscytowy; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

6 000 PLN
11917

1921 znaczki tak zwanej zielonej poczty o charakterze prywatnym, gwarancja Krawczyk.

180 PLN
11918

1921 znaczki tak zwanej zielonej poczty o charakterze prywatnym, znaczki cięte i ząbkowane.

360 PLN
11919


1921 znaczki tak zwanej zielonej poczty o charakterze prywatnym, seria cięta w czworoblokach.

600 PLN
11920

1921 znaczki tak zwanej zielonej poczty o charakterze prywatnym, seria cięta.

160 PLN
11921
Fi.19, 21, 22, Cp3

1922 kartka z Friedenshütte (Nowy Bytom) 18.2.22 do Niemiec.

100 PLN
11922
Fi.22

1922 Górny Śląsk - EMANUELSSEGEN (KR.PLESS) - Murcki, datownik typu III, czytelnie odciśnięty na znaczku, miejscowość tą w wyniku plebiscytu przyznano stronie polskiej; dobry stan zachowania.

80 PLN