Page:
Post offices abroad 1919-1939
Poz# Features Catalog Description Actual price
11731

Fi.1-12

1919 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, wysoko wyceniana seria (Fi.b.podl.5900.-, podl.3100.-), z nikłymi śladami po podlepkach, niektóre bez lub z prawie niewidocznymi; bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz, Gryżewski, Mikulski, Kalinowski, wszystkie wyższe wartości po trzy gwarancje.

3 000 PLN
11732
Fi.1-12

1919 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, seria kasowana, wysoko wyceniana (Fi.4200.-), gwarancja Gryżewski, każdy znaczek Schmutz.

3 000 PLN
11733

Fi.1-12

1919 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, seria z czytelnie odbitymi kasownikami na specjalnej kopercie Polskiego Konsulatu ze stemplem urzędowym "Orzeł z napisem POCZTA POLSKA KONSTANTYNOPOL" na odwrocie, wysoko wyceniana (Fi.4500.-), gwarancja Gryżewski.

3 600 PLN
11734
Fi.1-12

1919 Konstantynopol, seria wydania dla poczty w polskim konsulacie w Konstantynopolu, bardzo dobry stan, fotoatest Korszeń.

5 000 PLN
11735
Fi.1-12

1919 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, seria grzecznościowo stemplowana na kopercie, na odwrocie stempel polskiej agencji pocztowej w Konstantynopolu, bardzo dobry stan zachowania, dekoracyjne i rzadkie, fotoatest Schmutz.

4 000 PLN
11736
Fi.1ax

1919 Odessa, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

1 200 PLN
11737
Fi.1ax, 2ay, 5ax

1919 Odessa, polskie znaczki opłaty z nadrukiem "ODESA", niskie nakłady odpowiednio; 598, 601 i 706 sztuk, bardzo ładny stan, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

4 000 PLN
11738
Fi.2ay
Mi.2

1919 Polska Agencja Pocztowa w Odessie, znaczek czysty 20 f. na papierze żeberkowanym poziomo (Fi.2000.-), piękny stan, sygnatura WR Rachmanow, gwarancja Schmutz.

1 800 PLN
11739
Fi.2ay

1919 Polska Agencja Pocztowej w Odessie, znaczek za 20 fen. na papierze żeberkowanym poziomo, kasowany - zdjęty z listu użytkowego, bardzo rzadki, gwarancja Schmutz.

1 350 PLN
SOLD
11740
Fi.5ax
Mi.5

1919 Polska Agencja Pocztowa w Odessie, znaczek za 1 mk. (Fi.1600.-), z bardzo rzadkim przesunięciem nadruku ODESA w poziomie, gwarancja Korszeń.

1 800 PLN
11741
Fi.26-32
Mi.I-VII

1921 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z ozdobnym nadrukiem "LEVANT", pełna oryginalna guma bez śladu podlepek, gwarancja Korszeń.

200 PLN
11742

Fi.26-32

1921 Konstantynopol, seria znaczków z nadrukiem nie wprowadzonych do obiegu.

300 PLN
11743
Fi.1 B

1925 Port Gdańsk, wydanie przedrukowe, pasek trzech znaczków za 1 gr., prawy z błędem nadruku "ścięte od góry P i O w PORT", gwarancja Krawczyk.

150 PLN
11744
Fi.1-11

1925 Port Gdańsk, seria wydania przedrukowego, guma miejscami z charakterystycznym dla tego wydania z niepełnym pokryciem, dla tego wydania wydrukowano osobne znaczki i nie wykorzystano zapasów znaczków wydania zasadniczego, Fischer 1.400,- zł, gwarancja Schmutz.

600 PLN
SOLD
11745
Fi.1-35
Mi.1-37

1925-1938 PORT GDAŃSK - komplet wydań polskiej poczty w Gdańsku (Fi. 2874,50; Mi.1197,50 euro), w tym dwa najrzadsze znaczki za 1 zł: rzadsza odmiana z poziomym nadrukiem PORT GDAŃSK na papierze (v) - prążkowanie pionowe 13 prążków/2 cm. (Fi.1500.-) i z pionowym nadrukiem PORT GDAŃSK (Fi.500.-); dobry stan zachowania wszystkie znaczki przedrukowe gwarancja: Korszeń, Krawczyk, Falkowski, Łaszkiewicz, Landre, Schmutz.

2 000 PLN
11746
Fi.3

1925 Port Gdańsk, znaczek wydania przedrukowego za 3 gr. z prywatnym kasownikiem (Bank dy)skontowy Spółka Akcyjna Gdańsk.

50 PLN
11747
Fi.4

1925 Port Gdańsk, nowy nakład polskich znaczków obiegowych "Orzeł w wieńcu" z przedrukiem, 5 gr - frankatura wielokrotna, karta pocztowa wysłana 30.7 z Polskiego Urzędu Gdańsk 3 do Gniezna; znaczki unieważnione nietypowym datownikiem "POLSKI URZ. P.-T." z numerem "No.3" nad mostkiem, wyróżnik "c"; karta firmowa "ELIBOR SPÓLKA AKCYJNA HANDLOWO-PRZEMYSŁOWA Ł.J.BORKOWSKI"; dobry stan zachowania (karta pionowo zgięta między znaczkami), ślady archiwizacji; gwarancja Korszeń.

250 PLN
11748
Fi.12a-14a
Mi.12-14

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, nadruki formą I i II na znaczkach wczesnych nakładów (208I, 209I i 210I), w Niemczech oddzielna bardzo poszukiwana i drożejąca ostatnio seria (Mi.500 euro), bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz.

1 000 PLN
11749
Fi.12a-14a
Mi.12-14 

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, nadruki formą I i II na znaczkach wczesnych nakładów (208I, 209I i 210I), w Niemczech oddzielna i bardzo poszukiwana seria (Mi.140 euro, Fi.345.-), gwarancja Krawczyk.

240 PLN
11750
Fi.12x P1 nz

1926 Port Gdańsk, próba arkuszowa wykonana na arkuszach nieperforowanych i niegumowanych, gwarancja Korszeń.

1 000 PLN
11751

Fi.14aIIx

1926 Port Gdańsk, czworoblok znaczka z nadrukiem drugiej formy, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

1 000 PLN
11752
Fi.14x P1 nz

1926 Port Gdańsk, próba arkuszowa wykonana na arkuszach nieperforowanych i niegumowanych, gwarancja Schmutz.

1 000 PLN
11753
Fi.16a
Mi.19b

1926 Port Gdańsk, wydanie przedrukowe na znaczku obiegowym za 25 gr. z J.Piłsudskim, dwa odcienie czerwonobrązowy i jasnoczerwonobrązowy (nie mylić z żółtobrązowym), gwarancja Kalinowski, Falkowski.

300 PLN
11754

Fi.16a, b, WZ
Mi.19 

1926 Port Gdańsk, wydanie przedrukowe na znaczku obiegowym za 25 gr. z J.Piłsudskim; trzy odmiany koloru znaczka podstawowego, piękny stan, niedokładnie skatalogowane (mamy obecnie osiem odmian znaczka podstawowego) - najrzadsza jasnożółtobrązowa (z odcieniem ochrowym) w czworobloku (Mi.2800 euro, Fi.4000.-); unikalny dziewięcioblok z nadrukiem WZÓR - oznaczeniem stosowanym w PWPW dla znaczków przeznaczonych do celów instruktarzowych i okazowych (sześć dolnych znaczków zilustrowano i opisano stempelek jako rzadki w artykule Piotra Pelczara "Przegląd Filatelistyczny" 8/2016); częściej spotykane są wzory tego i innych znaczków ze stemplem WZÓR / SKASOWANO, okrągłymi pieczęciami MINISTERSTWO SKARBU - PZG, Ministerstwo Poczt i Telegrafów - Wydział Wydań lub datownikiem GŁ.SKŁAD MAT. POCZT. WARSZAWA; w latach trzydziestych PWPW zakupiło do tego celu maszynę perforującą i oznaczanie wzorów zunifikowano; tak jak ich polskie odpowiedniki wzory Portu Gdańsk są niegumowane i mają lekki ślad kreślenia czerwonym ołówkiem kopiowym; w zasadzie tego typu egzemplarze powinny znajdować się w archiwach, ale w czasie II wojny światowej ujrzały światło dzienne i znalazły swoje miejsce w znaczących kolekcjach światowych; całość na karcie wystawowej wspaniałego zbioru Gdańska; czworoblok w rzadkim kolorze jasnożółtobrązowym gwarancja i opis Schmutz, WZÓR gwarancja i fotoatest Krawczyk.

10 000 PLN
11755
Fi.13
Mi.16

1927 Port Gdańsk, wydanie obiegowe "różne widoki" z przedrukiem, 10 gr - frankatura pojedyncza, widokówka Wydawnictwa Polskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku wysłana 12 5 z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Gniezna; znaczek unieważniony nietypowym datownikiem "POLSKI URZ. P.-T." z numerem "No.1" pod mostkiem; dobry stan zachowania - papier znaczka w rzeczywistości znacznie jaśniejszy, czerwonawe zabarwienie widoczne jest tylko na skanie; gwarancja Schmutz.

150 PLN
11756
Fi.209

1927 Port Gdańsk, widokówka z Gdańska 18.8.27 do Warszawy opłacona, co rzadsze polskim znakiem opłaty, widokówka z kasynem w Sopocie.

250 PLN
11757

Fi.16a

1928 Port Gdańsk, czworoblok znaczka w kolorze jasno czerwonobrązowym, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

250 PLN
11758

Fi.16a

1928 Port Gdańsk, czworoblok znaczka w odmianie a, gwarancja Schmutz.

250 PLN
11759
Fi.209II
Mi.237II

1928 Port Gdańsk, AMBULANS NR.235 relacji HEL-TCZEW, widokówka przesłana 18.VIII do Sosnowca ambulansem, który na trasie Tczew-Hel kursował tylko w latach 1926-28; bardzo ładnie odciśnięty datownik ambulansu - wysoka wycena katalogowa (Wolff 250.- pkt.); datownik odbiorczy SOSNOWIEC 1 z 19.VIII; polskie ambulanse przejeżdżające przez obszar Wolnego Miasta Gdańska podlegały polskiemu urzędowi kolejowemu Gdańsk 2 znajdującemu się na dworcu głównym w Gdańsku, oprócz nich kursowały też ambulanse podległe urzędom pocztowym w Polsce, wymiana przewożonej przez nie poczty "z" i "do" Polski odbywała się również za pośrednictwem tego urzędu; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Schmutz.

500 PLN
11760
Fi.16
Mi.19 

1929 Port Gdańsk, wydanie obiegowe Józef Piłsudski z przedrukiem - frankatura pojedyncza, list wysłany 18.III z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Torunia; znaczek unieważniony datownikiem "POLSKI URZĄD POCZT.-TEL.", według najnowszej książki H.Vogelsa "Poczta Polska w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-1939" stempel nr.1.1.11.2 o stopniu rzadkości R - rzadkie (11-20 znanych odbitek); koperta firmowa "Bank Kwilecki, Potocki i Ska Spółka Akcyjna Oddział w Gdańsku"; doskonały stan z; koperta firmowa "Rudolf Mosse" i dodatkowo owalny stempelek nadawcy; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Korszeń.

400 PLN
11761
Fi.16

1929 Port Gdańsk, znaczek z obiegu pocztowego z dziurkowaniem firmowym.

50 PLN
11762
Fi.16

1929 Port Gdańsk, list z Gdańska do Warszawy, gwarancja Berbeka.

160 PLN
11763
Fi.17-9

1929 Port Gdańsk, seria wydania obiegowego, gwarancja Schmutz.

65 PLN
SOLD
11764
Fi.20v
Mi.23II

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK na papierze prążkowanym pionowo - 13 prążków na 2 cm (Fi.1200.-), to wraz z ochrowym Piłsudskim najrzadsze znaczki poczty polskiej w Gdańsku, gwarancja i opis Schmutz.

1 500 PLN
11765
Fi.20v
Mi.23II

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK na rzadkim papierze prążkowanym pionowo - 13 prążków na 2 cm (Fi.1500.-); skan jest na tyle dobry, że prążki nad rysunkiem można policzyć, gwarancja Krawczyk.

1 200 PLN
11766
Fi.20v

1929 Port Gdańsk, znaczek na papierze z prążkowaniem pionowym o gęstości 13 prążków / 2 cm, gwarancja i oznaczenie Krawczyk, Korszeń.

1 000 PLN
11767
Fi.20w
Mi.23I

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK (Mi.45 euro), gwarancja Korszeń.

50 PLN
11768
Fi.20w
Mi.23I

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, dwie odmiany znaczka podstawowego czarna i szaroczarna, obie z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK na prążkowanym - 16/2 cm papierze (Fi.300.-), gwarancja Gryżewski, Kalinowski.

300 PLN
11769
Fi.20w
Mi.23I

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK na prążkowanym - 16/2 cm papierze (Fi.150.-), gwarancja Kalinowski.

120 PLN
11770
Fi.20w
Mi.23I 

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, dwie odmiany znaczka podstawowego czarna i szaroczarna z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK na prążkowanym - 16/2 cm papierze, gwarancja Gryżewski, Schmutz.

140 PLN