Page:
Plebiscites 1920-1922
Poz# Features Catalog Description Actual price
11815
Fi.1
Mi.1b ZW 

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe, parka pozioma znaczków za 2,5 Pf. rozdzielona międzypolem lekko załamanym przez środek (Mi.10 euro).

20 PLN
11816
Fi.1
Mi.1b ZW 

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe, parka pozioma znaczków za 2,5 Pf. rozdzielona międzypolem (Mi.12 euro).

20 PLN
11817
Fi.1+1I B2

1920 Śląsk Cieszyński, parka znaczków za 5 fen., prawy z błędem na poz.42 "obniżone O w S.O.", gwarancja Krawczyk.

80 PLN
11818
Fi.1-9

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe seria na wycinkach skasowana 20.2 w Bytomiu (Beuthen) w dniu wejścia do obiegu; bardzo dobry stan zachowania.

100 PLN
11819


Fi.1-9

1920 Górny Śląsk, niemiecki nadruk - dywersyjne całkowite fałszerstwo propagandowe znaczków polskich, kompletna seria czysta, pięć pierwszych znaczków tak jak wydano bez gumy, dwa na jednej lekkiej podlepce, jeden z pełną oryginalną guma bez podlepki.

600 PLN
11820
Fi.1-10I

1920 Śląsk Cieszyński, seria z przedrukiem S.O. w I typie, czyste.

40 PLN
11821

Fi.1y
Mi.30

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczka za 5 Pf.

15 PLN
11822
Fi.2
Mi.2 ZW 

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe, parka pozioma znaczków za 3 Pf. rozdzielona międzypolem lekko załamanym przez środek (Mi.10 euro).

20 PLN
11823
Fi.2

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, parka z przesuniętym w dół nadrukiem.

20 PLN
11824
Fi.2

1920 Śląsk Cieszyński, znaczek z dziurkowaniem firmowym.

40 PLN
11825
Fi.2I

1920 Śląsk Cieszyński, pasek 3 znaczków za 10 f na liście wysłanym z miejscowości Strumień do Kołomyi, znaczki 27.V skasowane datownikiem STRUMIEŃ SCHWARZWASSER BZ.BIELITZ; rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

400 PLN
11826
Fi.3

1920 wydanie dla Sląska Cieszyńskiego kartka austriacka z dodatkowym znaczkiem za 15 fen. nadana z Cieszyna 17.IV.20 do Austrii, opłata za taka kartkę wynosiła 20 fen., a do opłaty zaliczono częściowo austriacką kartkę bez unaradawiającego nadruku nie mającą już mocy obiegowej użyta, jeden z pierwszych dni uzycia znaczków z nadrukiem "S.O. 1920" - wprowadzono do obiegu 15.IV.

300 PLN
11827
Fi.3MK

1920 Śląsk Cieszyński, parka znaczków bez perforacji pionowej pomiędzy znaczkami, gwarancja i opis Wiatrowski.

100 PLN
SOLD
11828
Fi.3a B1
Mi.3aI 

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe, znaczek za 20 Pf. w kolorze niebieskozielonym z błędem "HI przed GÓRNY", gwarancja Krawczyk.

40 PLN
11829
Fi.4, 5, Ck20

1920 kartka z opłaconą odpowiedzią wysłana z Cieszyna 16.11.20 do Poznania, stempel odbiorczy na froncie.

300 PLN
11830
Fi.4, 11

1920 Kwidzyn, przekaz paczkowy z Marienburga (Malbork) do Berlina, znaczki unieważnione stemplem niemym.

720 PLN
SOLD
11831
Fi.5
Mi.5 ZW 

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe, parka pozioma znaczków za 15 Pf. rozdzielona międzypolem.

20 PLN
11832
Fi.5

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe, znaczek za 15 Pf - frankatura pojedyncza, formularz o sygnaturze C154 (10.16) wysłany 8.4 z Katowic do Lipska.

30 PLN
11833

Fi.5

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, czworoblok z podwójną perforacją pionową na marginesie, gwarancja z opisem Walisch. Dodatkowo perforacja pozioma przesunięta na krawędź rysunku znaczka. Tradycyjnie słaba guma na tym wydaniu (do przedruku użyto wybrakowanych arkuszy z normalnego wydania), lekkie ślady przywarcia na marginesie.

150 PLN
11834
Fi.6

1920 wydanie przedrukowe dla Śląska Cieszyńskiego, znaczek z ładnym abklaczem. Rzadkie w tym wydaniu.

150 PLN
11835
Fi.6 t.I

1920 Śląsk Cieszyński, znaczek za 1 kr. z nadrukiem typu I i z pięknym niespotykanie klarownym abklatschem, unikalne.

400 PLN
11836
Fi.6, Cp1

1920 kartka z Beuthen (Bytomia) 25.3.20 do Niemiec.

100 PLN
11837

Fi.7y
Mi.36

1920 Kwidzyn, czworoblok znaczka za 40 Pf.

15 PLN
11838
Fi.7y
Mi.36

1920 Kwidzyn, znaczki za 40 Pf.

25 PLN
11839
Fi.8MK

1920 Śląsk Cieszyński, znaczek z podwójną perforacją poziomą, gwarancja i opis Korszeń.

100 PLN
11840
Fi.8y
Mi.37

1920 Kwidzyn, wieloblok plus pionowy pasek znaczka za 50 Pf.

420 PLN
11841
Fi.8y
Mi.37

1920 Kwidzyn, parka znaczków za 50 Pf.

40 PLN
11842
Fi.8y
Mi.37

1920 Kwidzyn, parka znaczków za 50 Pf.

40 PLN
11843
Fi.8y
Mi.37

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczka za 50 Pf.

420 PLN
11844
Fi.9

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem.

60 PLN
11845
Fi.9y
Mi.38

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczka za 60 Pf, jeden znaczek uszkodzony.

320 PLN
11846
Fi.9y
Mi.38

1920 Kwidzyn, znaczek za 60 Pf.

25 PLN
11847
Fi.9y
Mi.38

1920 Kwidzyn, wielonlok znaczków za 60 Pf.

280 PLN
11848
Fi.11

1920 Kwidzyn, przekaz paczkowy z Marienburga (Malbork) do Berlina, mieszana frankatura znaczka plebiscytowego i znaczka niemieckiego.

630 PLN
SOLD
11849

Fi.11 Np

1920 Górny Śląsk, II wydanie plebiscytowe, parka znaczków za 10/20 f. z podwójnym nadrukiem, mocno przesuniętym i obróconym, podwójna gwarancja Krawczyk.

80 PLN
11850
Fi.11s

1920 Kwidzyn, parka znaczków bez perforacji pionowej między znaczkami, gwarancja Klein.

350 PLN
11851
Fi.11y
Mi.40

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczka za 1 Mk.

280 PLN
11852

Fi.11y
Mi.40

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczka za 1 Mk.

90 PLN
11853
Fi.11y
Mi.40

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczków za 1 Mk.

280 PLN
11854
Fi.11y
Mi.40

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczków za 1 Mk.

140 PLN