The auctions ends in:

Page:
Plebiscites 1920-1922
Poz# Features Catalog Description Actual price
11815
Fi.1
Mi.1b ZW 

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe, parka pozioma znaczków za 2,5 Pf. rozdzielona międzypolem lekko załamanym przez środek (Mi.10 euro).

20 PLN

11816
Fi.1
Mi.1b ZW 

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe, parka pozioma znaczków za 2,5 Pf. rozdzielona międzypolem (Mi.12 euro).

20 PLN

11817
Fi.1+1I B2

1920 Śląsk Cieszyński, parka znaczków za 5 fen., prawy z błędem na poz.42 "obniżone O w S.O.", gwarancja Krawczyk.

80 PLN

11818
Fi.1-9

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe seria na wycinkach skasowana 20.2 w Bytomiu (Beuthen) w dniu wejścia do obiegu; bardzo dobry stan zachowania.

100 PLN

11819


Fi.1-9

1920 Górny Śląsk, niemiecki nadruk - dywersyjne całkowite fałszerstwo propagandowe znaczków polskich, kompletna seria czysta, pięć pierwszych znaczków tak jak wydano bez gumy, dwa na jednej lekkiej podlepce, jeden z pełną oryginalną guma bez podlepki.

600 PLN

11820
Fi.1-10I

1920 Śląsk Cieszyński, seria z przedrukiem S.O. w I typie, czyste.

40 PLN

11821

Fi.1y
Mi.30

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczka za 5 Pf.

15 PLN

11822
Fi.2
Mi.2 ZW 

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe, parka pozioma znaczków za 3 Pf. rozdzielona międzypolem lekko załamanym przez środek (Mi.10 euro).

20 PLN

11823
Fi.2

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, parka z przesuniętym w dół nadrukiem.

20 PLN

11824
Fi.2

1920 Śląsk Cieszyński, znaczek z dziurkowaniem firmowym.

40 PLN

11825
Fi.2I

1920 Śląsk Cieszyński, pasek 3 znaczków za 10 f na liście wysłanym z miejscowości Strumień do Kołomyi, znaczki 27.V skasowane datownikiem STRUMIEŃ SCHWARZWASSER BZ.BIELITZ; rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

400 PLN

11826
Fi.3

1920 wydanie dla Sląska Cieszyńskiego kartka austriacka z dodatkowym znaczkiem za 15 fen. nadana z Cieszyna 17.IV.20 do Austrii, opłata za taka kartkę wynosiła 20 fen., a do opłaty zaliczono częściowo austriacką kartkę bez unaradawiającego nadruku nie mającą już mocy obiegowej użyta, jeden z pierwszych dni uzycia znaczków z nadrukiem "S.O. 1920" - wprowadzono do obiegu 15.IV.

300 PLN

11827
Fi.3MK

1920 Śląsk Cieszyński, parka znaczków bez perforacji pionowej pomiędzy znaczkami, gwarancja i opis Wiatrowski.

100 PLN

11828
Fi.3a B1
Mi.3aI 

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe, znaczek za 20 Pf. w kolorze niebieskozielonym z błędem "HI przed GÓRNY", gwarancja Krawczyk.

40 PLN

11829
Fi.4, 5, Ck20

1920 kartka z opłaconą odpowiedzią wysłana z Cieszyna 16.11.20 do Poznania, stempel odbiorczy na froncie.

300 PLN

11830
Fi.4, 11

1920 Kwidzyn, przekaz paczkowy z Marienburga (Malbork) do Berlina, znaczki unieważnione stemplem niemym.

800 PLN

11831
Fi.5
Mi.5 ZW 

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe, parka pozioma znaczków za 15 Pf. rozdzielona międzypolem.

20 PLN

11832
Fi.5

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe, znaczek za 15 Pf - frankatura pojedyncza, formularz o sygnaturze C154 (10.16) wysłany 8.4 z Katowic do Lipska.

30 PLN

11833

Fi.5

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, czworoblok z podwójną perforacją pionową na marginesie, gwarancja z opisem Walisch. Dodatkowo perforacja pozioma przesunięta na krawędź rysunku znaczka. Tradycyjnie słaba guma na tym wydaniu (do przedruku użyto wybrakowanych arkuszy z normalnego wydania), lekkie ślady przywarcia na marginesie.

150 PLN

11834
Fi.6

1920 wydanie przedrukowe dla Śląska Cieszyńskiego, znaczek z ładnym abklaczem. Rzadkie w tym wydaniu.

150 PLN

11835
Fi.6 t.I

1920 Śląsk Cieszyński, znaczek za 1 kr. z nadrukiem typu I i z pięknym niespotykanie klarownym abklatschem, unikalne.

400 PLN

11836
Fi.6, Cp1

1920 kartka z Beuthen (Bytomia) 25.3.20 do Niemiec.

100 PLN

11837

Fi.7y
Mi.36

1920 Kwidzyn, czworoblok znaczka za 40 Pf.

15 PLN

11838
Fi.7y
Mi.36

1920 Kwidzyn, znaczki za 40 Pf.

25 PLN

11839
Fi.8MK

1920 Śląsk Cieszyński, znaczek z podwójną perforacją poziomą, gwarancja i opis Korszeń.

100 PLN

11840
Fi.8y
Mi.37

1920 Kwidzyn, wieloblok plus pionowy pasek znaczka za 50 Pf.

420 PLN

11841
Fi.8y
Mi.37

1920 Kwidzyn, parka znaczków za 50 Pf.

40 PLN

11842
Fi.8y
Mi.37

1920 Kwidzyn, parka znaczków za 50 Pf.

40 PLN

11843
Fi.8y
Mi.37

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczka za 50 Pf.

420 PLN

11844
Fi.9

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem.

60 PLN

11845
Fi.9y
Mi.38

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczka za 60 Pf, jeden znaczek uszkodzony.

320 PLN

11846
Fi.9y
Mi.38

1920 Kwidzyn, znaczek za 60 Pf.

25 PLN

11847
Fi.9y
Mi.38

1920 Kwidzyn, wielonlok znaczków za 60 Pf.

280 PLN

11848
Fi.11

1920 Kwidzyn, przekaz paczkowy z Marienburga (Malbork) do Berlina, mieszana frankatura znaczka plebiscytowego i znaczka niemieckiego.

700 PLN

11849

Fi.11 Np

1920 Górny Śląsk, II wydanie plebiscytowe, parka znaczków za 10/20 f. z podwójnym nadrukiem, mocno przesuniętym i obróconym, podwójna gwarancja Krawczyk.

80 PLN

11850
Fi.11s

1920 Kwidzyn, parka znaczków bez perforacji pionowej między znaczkami, gwarancja Klein.

350 PLN

11851
Fi.11y
Mi.40

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczka za 1 Mk.

280 PLN

11852

Fi.11y
Mi.40

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczka za 1 Mk.

90 PLN

11853
Fi.11y
Mi.40

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczków za 1 Mk.

280 PLN

11854
Fi.11y
Mi.40

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczków za 1 Mk.

140 PLN