The auction will end on 04.12.2023
The auction ends in:

Auction 93. Plebiscites 1920-1922

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
11815

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe, parka pozioma znaczków za 2,5 Pf. rozdzielona międzypolem lekko załamanym przez środek (Mi.10 euro).

Fi.1
Mi.1b ZW 
20 PLN
11816

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe, parka pozioma znaczków za 2,5 Pf. rozdzielona międzypolem (Mi.12 euro).

Fi.1
Mi.1b ZW 
20 PLN
11817

1920 Śląsk Cieszyński, parka znaczków za 5 fen., prawy z błędem na poz.42 "obniżone O w S.O.", gwarancja Krawczyk.

Fi.1+1I B2
80 PLN
11818

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe seria na wycinkach skasowana 20.2 w Bytomiu (Beuthen) w dniu wejścia do obiegu; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.1-9
100 PLN
11819

1920 Górny Śląsk, niemiecki nadruk - dywersyjne całkowite fałszerstwo propagandowe znaczków polskich, kompletna seria czysta, pięć pierwszych znaczków tak jak wydano bez gumy, dwa na jednej lekkiej podlepce, jeden z pełną oryginalną guma bez podlepki.

Fi.1-9
600 PLN
11820

1920 Śląsk Cieszyński, seria z przedrukiem S.O. w I typie, czyste.

Fi.1-10I
40 PLN
11821

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczka za 5 Pf.

Fi.1y
Mi.30
15 PLN
11822

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe, parka pozioma znaczków za 3 Pf. rozdzielona międzypolem lekko załamanym przez środek (Mi.10 euro).

Fi.2
Mi.2 ZW 
20 PLN
11823

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, parka z przesuniętym w dół nadrukiem.

Fi.2
20 PLN
11824

1920 Śląsk Cieszyński, znaczek z dziurkowaniem firmowym.

Fi.2
40 PLN
11825

1920 Śląsk Cieszyński, pasek 3 znaczków za 10 f na liście wysłanym z miejscowości Strumień do Kołomyi, znaczki 27.V skasowane datownikiem STRUMIEŃ SCHWARZWASSER BZ.BIELITZ; rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.2I
400 PLN
11826

1920 wydanie dla Sląska Cieszyńskiego kartka austriacka z dodatkowym znaczkiem za 15 fen. nadana z Cieszyna 17.IV.20 do Austrii, opłata za taka kartkę wynosiła 20 fen., a do opłaty zaliczono częściowo austriacką kartkę bez unaradawiającego nadruku nie mającą już mocy obiegowej użyta, jeden z pierwszych dni uzycia znaczków z nadrukiem "S.O. 1920" - wprowadzono do obiegu 15.IV.

Fi.3
300 PLN
11827

1920 Śląsk Cieszyński, parka znaczków bez perforacji pionowej pomiędzy znaczkami, gwarancja i opis Wiatrowski.

Fi.3MK
100 PLN
SOLD
11828

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe, znaczek za 20 Pf. w kolorze niebieskozielonym z błędem "HI przed GÓRNY", gwarancja Krawczyk.

Fi.3a B1
Mi.3aI 
40 PLN
11829

1920 kartka z opłaconą odpowiedzią wysłana z Cieszyna 16.11.20 do Poznania, stempel odbiorczy na froncie.

Fi.4, 5, Ck20
300 PLN
11830

1920 Kwidzyn, przekaz paczkowy z Marienburga (Malbork) do Berlina, znaczki unieważnione stemplem niemym.

Fi.4, 11
720 PLN
SOLD
11831

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe, parka pozioma znaczków za 15 Pf. rozdzielona międzypolem.

Fi.5
Mi.5 ZW 
20 PLN
11832

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe, znaczek za 15 Pf - frankatura pojedyncza, formularz o sygnaturze C154 (10.16) wysłany 8.4 z Katowic do Lipska.

Fi.5
30 PLN
11833

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, czworoblok z podwójną perforacją pionową na marginesie, gwarancja z opisem Walisch. Dodatkowo perforacja pozioma przesunięta na krawędź rysunku znaczka. Tradycyjnie słaba guma na tym wydaniu (do przedruku użyto wybrakowanych arkuszy z normalnego wydania), lekkie ślady przywarcia na marginesie.

Fi.5
150 PLN
11834

1920 wydanie przedrukowe dla Śląska Cieszyńskiego, znaczek z ładnym abklaczem. Rzadkie w tym wydaniu.

Fi.6
150 PLN
11835

1920 Śląsk Cieszyński, znaczek za 1 kr. z nadrukiem typu I i z pięknym niespotykanie klarownym abklatschem, unikalne.

Fi.6 t.I
400 PLN
11836

1920 kartka z Beuthen (Bytomia) 25.3.20 do Niemiec.

Fi.6, Cp1
100 PLN
11837

1920 Kwidzyn, czworoblok znaczka za 40 Pf.

Fi.7y
Mi.36
15 PLN
11838

1920 Kwidzyn, znaczki za 40 Pf.

Fi.7y
Mi.36
25 PLN
11839

1920 Śląsk Cieszyński, znaczek z podwójną perforacją poziomą, gwarancja i opis.

Fi.8MK
100 PLN
11840

1920 Kwidzyn, wieloblok plus pionowy pasek znaczka za 50 Pf.

Fi.8y
Mi.37
420 PLN
11841

1920 Kwidzyn, parka znaczków za 50 Pf.

Fi.8y
Mi.37
40 PLN
11842

1920 Kwidzyn, parka znaczków za 50 Pf.

Fi.8y
Mi.37
40 PLN
11843

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczka za 50 Pf.

Fi.8y
Mi.37
420 PLN
11844

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem.

Fi.9
60 PLN
11845

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczka za 60 Pf, jeden znaczek uszkodzony.

Fi.9y
Mi.38
320 PLN
11846

1920 Kwidzyn, znaczek za 60 Pf.

Fi.9y
Mi.38
25 PLN
11847

1920 Kwidzyn, wielonlok znaczków za 60 Pf.

Fi.9y
Mi.38
280 PLN
11848

1920 Kwidzyn, przekaz paczkowy z Marienburga (Malbork) do Berlina, mieszana frankatura znaczka plebiscytowego i znaczka niemieckiego.

Fi.11
630 PLN
SOLD
11849

1920 Górny Śląsk, II wydanie plebiscytowe, parka znaczków za 10/20 f. z podwójnym nadrukiem, mocno przesuniętym i obróconym, podwójna gwarancja Krawczyk.

Fi.11 Np
80 PLN
11850

1920 Kwidzyn, parka znaczków bez perforacji pionowej między znaczkami, gwarancja Klein.

Fi.11s
350 PLN
11851

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczka za 1 Mk.

Fi.11y
Mi.40
280 PLN
11852

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczka za 1 Mk.

Fi.11y
Mi.40
90 PLN
11853

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczków za 1 Mk.

Fi.11y
Mi.40
280 PLN
11854

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczków za 1 Mk.

Fi.11y
Mi.40
140 PLN