Page:
Inter-war Poland 1919-1939
Poz# Features Catalog Description Actual price
2449
Fi.285

1937 kartka z zaproszeniem na Międzynarodową Wystawę Grawerską w Warszawie.

50 PLN
SOLD
2450
Fi.286, 288
Mi.307, 309 

1937 list polecony z Warszawy 10.VIII.37 do Londynu, stempel kontroli dewizowej.

25 PLN
2451
Fi.288

1937 list z warszawy z wirnikiem propagandowym Powszechnego Festiwalu Sztuki w Warszawie.

30 PLN
2452
Fi.294
Mi.315

1937 "BYDGOSZCZ WITA ARMIĘ" Bydgoszcz 1, kasownik okolicznościowy na kopercie druków wysłanych 15.IX do Chojnic, na odwrocie zalepka listowa "ZARZĄD MIEJSKI w BYDGOSZCZY Wydział Ewidencji Ludności i Stat." i datownik odbiorczy z 16.9; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania (Myślicki 37 032).

100 PLN
2453
Fi.294
Mi.315 

1937 "ODSŁONIĘCIE POMNIKA GENERAŁA JÓZEFA SOWIŃSKIEGO W WARSZAWIE NA WOLI DNIA 28.XI" Warszawa 1, kasownik okolicznościowy na kopercie (druki), stosowany wyłącznie tego dnia (Myślicki 36 038).

100 PLN
2454
Fi.294
Mi.315 

1937 "OGÓLNOPOLSKA WYSTAWA RADIOWA 30 X - 14 XI" Bydgoszcz 1, znaczek na kopercie ostemplowany okolicznościowo 14.XI w dniu zamknięcia Wystawy (Myślicki 37 035); temat - RADIO.

50 PLN
2455
Fi.294
Mi.315 

1937 wirnik reklamujący usługi pocztowe, idealnie odciśnięty na kopercie miejscowego listu wysłanego 24.XII w urzędzie Warszawa 1 (wyróżnik *d*), Myślicki 36 117.

40 PLN
2456
Fi.294

1937 stempel okolicznościowy "LESZNO WLKP. BUDUJE ŚWIĄTYNIĘ POMÓŻ ZBOŻNEMU DZIEŁU", na liście z Leszna do Łodzi.

15 PLN
2457
Fi.294

1937 kartka nadana w ambulansie pocztowym na trasie Zakopane - Kraków nr 39 z wyróżnikiem c.

60 PLN
2458
Fi.294

1937 kartka nadana w ambulansie pocztowym na trasie Krynica - Kraków nr 143, widokówka z Żegiestowa Zdrój.

60 PLN
2459
Fi.294

1937 list z Gniezna ze stemplem okolicznościowym "ROK WIELKOPOLSKI".

50 PLN
2460
Fi.294

1937 list ze stemplem okolicznościowym z Bydgoszczy "BYDGOSZCZ wita Armię".

80 PLN
2461
Fi.294

1937 list firmowy z Warszawy do Czechosłowacji, wirnik propagandowy Powszechnego Festiwalu Sztuki w Warszawie.

90 PLN
2462
Fi.294

1937 druk firmowy z Warszawy z wirnikiem Kongresu Kupiectwa Chrześcijańskiego w Warszawie.

70 PLN
2463
Fi.294-7
Mi.315-8

1937 różne widoki, seria.

20 PLN
SOLD
2464
Fi.296
Mi.317

1937 seria "widokowa" - uzupełnienie, 15 gr frankatura pojedyncza, karta pocztowa z zagiętym brzegiem wysłana 24.XII z Torunia do Tomaszowa.

30 PLN
2465
Fi.296

1937 kartka firmowa z Leszna ze stemplem okolicznościowym "LESZNO WLKP. BUDUJE ŚWIĄTYNIĘ POMÓŻ ZBOŻNEMU CELU".

70 PLN
2466
Fi.296

1937 kartka z Wisły do Nałęczowa, stempel okolicznościowy Tygodnia Gór, widokówka z Wisły.

80 PLN
2467
Fi.298 P2
Mi.319 

1937 Marszałek E.Rydz-Śmigły - WZÓR, parka prób z dziurkowaniem: ÓR na lewym i WZ na prawym; w latach dwudziestych w PWPW do oznaczania znaczków przeznaczonych do celów instruktażowych i okazowych stosowano różne formy stempli WZÓR, SKASOWANO, nadruku "Bez wartości obiegowej" lub okrągłej pieczęci PWPW; w latach trzydziestych zakupiono do tego celu maszynę perforującą i oznaczanie wzorów zunifikowano, perforację WZÓR sporadycznie stosowano także po wojnie, gwarancja Schmutz.

1 600 PLN
2468
Fi.298, Ck9

1937 list lotniczy z Krynicy do Niemiec, kasownik okolicznościowy z Krynicy z napisem "SIARCZANY ALKALICZNO - ŻELAQZISTE * SEZON CAŁOROCZNY * KRYNICA 1".

120 PLN
2469
Fi.298I, 294
Mi.319, 315 

1937 Edward Śmigły - Rydz, 25 gr (linie poziome) frankatura mieszana - list polecony wysłany 5.V.1938 z Żywca do Warszawy, kasowniki odbiorcze.

15 PLN
2470

Fi.298I-II, 299
Mi.319-20

1937 Edward Rydz - Śmigły, seria w czworoblokach z dwoma odmianami znaczka za 25 gr.

30 PLN
2471
Fi.298I-II, 299
Mi.319-20

1937 Marszałek E.Rydz-Śmigły, seria czysta z odmianami - nad ramieniem tło ma linie krzyżujące lub poziome.

40 PLN
2472
Fi.299, 304
Mi.320, 325 

1937-1938 wydania obiegowe Edward Śmigły-Rydz i Ignacy Mościcki na liście wysłanym 31.12.1955 z Warszawy do Piaseczna; przesyłka zwrócona do nadawcy z adnotacją "adresatka nie żyje"; duża ciekawostka, zważywszy na okres wysyłki i ewentualne konsekwencje grożące nadawcy i odbiorcy; bardzo dobry stan zachowania.

200 PLN
2473

Fi.300-02
Mi.321-23

1937 wizyta króla Rumunii w Polsce, seria czysta znaczków z bloków w czworoblokach.

200 PLN
2474

Fi.300-02
Mi.321-23

1937 wizyta króla Rumunii w Polsce, seria czysta znaczków z bloków w czworoblokach.

240 PLN
2475
Fi.300-02
Mi.321-23

1937 wizyta króla Rumunii w Polsce, seria czysta znaczków z bloków.

50 PLN
SOLD
2476
Fi.Cp70

1937 kartka z Warszawy do Ustjanowa, nalepka na pomoc bezrobotnym.

40 PLN
2477
Fi.Cp73

1937 kartka nadana w ambulansie pocztowym na trasie Poznań - Warszawa nr 113.

180 PLN
SOLD
2478
Fi.Cp76

1937 kartka pocztowa nadana w ambulansie pocztowym na trasie Zakopane - Kraków nr 89.

150 PLN
2479
Fi.bl.2 MK
Mi.Bl.2

1937 wizyta króla Rumunii w Polsce, makulatura bloku bez druku ozdobnych napisów na marginesach.

750 PLN
2480
Fi.bl.2, 295, 297
Mi.Bl.2, 316, 318

1937 wizyta króla Rumunii w Polsce, blok nr.2 na opłaconym zgodnie z taryfą liście poleconym wysłanym 29.XII z urzędu Łódź 10 do Manchesteru, stempelek "Kontrolę dewizową przeprowadzono/ podpis___" i datownik odbiorczy z 22.9; całość z oryginalnego obiegu pocztowego w dobrym stanie zachowania.

250 PLN
2481
Fi.bl.2-4
Mi.Bl.2-4

1937 wizyta króla Rumunii w Polsce, komplet bloków.

280 PLN
2482
Fi.bl.2-4
Mi.bl.2-4

1937 wizyta króla Rumunii w Polsce, bloki stemplowane kasownikiem okolicznościowym XX Międzynarodowego Kongresu Przeciw Alkoholowego w Warszawie, gwarancja Schmutz.

200 PLN
2483
Fi.bl.2-4

1937 wizyta króla Rumunii w Polsce, seria bloków unieważnionych kasownikiem okolicznościowym BYDGOSZCZ WITA ARMIĘ w kolorach czarnym i lilaczerwonym z oryginalnych listów poleconych.

360 PLN
2484
Fi.bl.2-4

1937 wizyta Króla Rumunii w Polsce, komplet kasowanych bloków, wszystkie kasownikiem obiegowym w Warszawie.

180 PLN
2485
Fi.bl.2-4

1937 wizyta Króla Rumunii w Polsce, komplet bloków czystych (Fi.400.-).

320 PLN
2486
Fi.bl.2MK
Mi.Bl.2

1937 wizyta króla Rumunii w Polsce, makulatura bloku bez ozdobnych napisów na marginesie, z perforacją, bez gumy, w nierozciętym arkuszu drukarskim obejmującym cztery bloki - jeden sektor drukarski, duży format 28 x 34 cm, na lewym marginesie numerator, arkusz zgięty w połowie, zagięcia i zagniecenia głównie w narożnikach, ogólnie dobry stan zachowania, rzadka w postaci nierozciętego arkusza makulatura bloku pojawiająca się czasami w postaci pojedynczo wyciętych bloków.

1 600 PLN
2487
Fi.bl.4MK
Mi.Bl.4

1937 wizyta króla Rumunii w Polsce, makulatura bloku z Ignacym Mościckim, ślady po dwóch załamaniach papieru na marginesach,duży rozmiar, gwarancja Korszeń.

750 PLN
2488
Fi.bl.4MK
Mi.Bl.4

1937 wizyta króla Rumunii w Polsce, makulaturowa parka niegumowanych i nie rozciętych bloków z bardzo rzadką podwójną perforacją na lewym marginesie, małe dziurki i małe naddarcie na froncie przy dolnym marginesie, osobliwe i nie spotykane.

1 800 PLN