Page:
Polonica on foreign stamps
Poz# Features Catalog Description Actual price
42137

1913 100 rocznica śmierci księcia Józefa Poniatowskiego w "Bitwie Narodów" pod Lipskiem, widokówka patriotyczna wysłana 18.10 z Lipska do Warszawy, znaczek ostemplowany jednym z wcześniejszych kasowników okolicznościowych przedstawiającym mauzoleum upamiętniające bitwę.

120 PLN
42138

Mi.187-88U

1938 Monako, Maria Curie-Skłodowska, 40 lecie odkrycia radu, pięknie cięta marginesowa seria czysta.

500 PLN
42139

Mi.433 E

1938 Francja, Maria Curie-Skłodowska, 40 lecie odkrycia radu, wczesne "Epreuve de luxe" przedwojennego znaczka francuskiego autorstwa Josepha de La Nézière, bardzo rzadkie, zachowane w bardzo ładnym stanie z charakterystyczna bibułką na górnej krawędzi.

2 400 PLN
42140

Mi.P236 

1939 karta pocztowa z ilustracją przedstawiającą Głuchołazy, sygnatura (39-137-1-B9), wysłana 1.8 z Gliwic (Gleiwitz) do Lądka (Bad Landeck).

30 PLN
42141

Mi.751, 753

1940 III Rzesza, budowle - wydanie z dopłatą na pomoc zimową na znaczku za 3+2Pf pokazano Dwór Artusa w Gdańsku, znaczki z zeszycików - 3Pf+12Pf z hasłem reklamowym, czyste, bardzo dobry stan zachowania.

60 PLN
42142

1942 "POLPEX 1942" pamiątkowa winieta w formie bloczka z polskim przedwojennym znaczkiem Fi.210 przedstawiającym Wawel i fragmentem tekstu i zapisu nutowego pieśni "Boże coś Polskę".

50 PLN
42143

Mi.507-11

1946 Jugosławia, Kongres Wszechsłowiański w Belgradzie, na znaczku za 1½D pokazano Zamek Królewski i Kolumnę Zygmunta w Warszawie, czyste.

60 PLN
42144

Mi.515-17

1947 Czechosłowacja, 950. rocznica śmierci św.Wojciecha, seria czysta.

20 PLN
42145

Mi.581-82

1949 Czechosłowacja, 100 rocznica śmierci Fryderyka Chopina, czyste.

10 PLN
42146

Mi.294-95

1951 NRD, przyjaźń niemiecko-polska, seria czysta, bardzo dobry stan zachowania.

80 PLN
42147

Mi.227-29 

1954 Watykan, Wilno - Matka Boska Ostrobramska, seria czysta.

100 PLN
42148

Mi.941-44

1955 Czechosłowacja, pisarze, na znaczku za 60 h przedstawiono Adama Mickiewicza, czyste.

30 PLN
42149

Mi.1555-60

1955 Rumunia, wydanie rocznicowe - pisarze, na znaczku za 55 B przedstawiono Adama Mickiewicza, czyste.

60 PLN
42150

Mi.255 

1957 ilustrowana koperta wysłana 23.XII z góry Kościuszki - najwyższego szczytu Australii do Pruszcza Gdańskiego

40 PLN
42151

Mi.1051-54

1957 Czechosłowacja, Dzień znaczka - stroje ludowe, na znaczku za 1,95 Kć przedstawiono strój cieszyński, czyste.

40 PLN
42152

1960 "Polphilex 60" wystawa z okazji stulecia pierwszego znaczka polskiego zorganizowana przez Związek Filatelistów Polskich w Wielkiej Brytanii, specjalna okolicznościowa koperta z odciśniętą pieczęcią Związkową.

40 PLN
42153

1960 kartki wydania Polonii z Wielkiej Brytanii.

60 PLN
421541960-81 zestaw 31 sztuk winietek polonijnych, niektóre ślady po podlepkach.

180 PLN
42155

1962 karnet - "Polphil 62" zawierający pamiątkową winietkę z okazji 40-lecia Muzeum Poczty.

50 PLN
42156

1963 setna rocznica Powstania Styczniowego, wydawnictwo polonijne z Wielkiej Brytanii.

30 PLN
42157

1963 ilustrowana koperta "Das ganze Deutschland soll es sein" z winietkami wydanymi przez niemiecką organizację "Komitee Deutscher Osten" skasowanymi 15.9 stemplem "Tag der Heimat", swoiste "polonicum".

100 PLN
42158

1964 20 rocznica bitwy o Monte Cassino, pamiątkowa koperta ostemplowana okolicznościowo 18.V w Londynie.

30 PLN
42159

Mi.394-401y

1965 Wielka Brytania, 25 rocznica Bitwy o Anglię, seria z nadrukowanymi paskami fosforu, czyste.

40 PLN
42160

1965 około, "Oder-Neiße niemals Grenze!" (Granica na Odrze i Nysie - nigdy!) - ilustrowana propagandowa karta pocztowa wydana nakładem niemieckiej organizacji rewizjonistycznej Aktion Oder-Neiße (AKON) - swoiste "polonicum".

100 PLN
SOLD
42161

Mi.1545

1966 200. rocznica przyłączenia Lotaryngii i księstwa Bar do Francji, na znaczku król Stanisław Leszczyński; w 1738 na mocy pokoju wiedeńskiego kończącego wojnę sukcesyjną w Polsce, Lotaryngię wraz z księstwem Bar (Barrois) w dożywotnie posiadanie objął Stanisław Leszczyński; po jego śmierci obszary te zostały przyłączone do Francji.

40 PLN
42162

1966 Tysiąclecie Polski Chrześcijańskiej, okolicznościowa koperta ostemplowana 22.V w Londynie.

20 PLN
42163

1966 1000-lecie Chrześcijaństwa w Polsce, koperta ostemplowana okolicznościowo 29.V w Fawley Court.

20 PLN
42164

1966 Tysiąclecie Polski Chrześcijańskiej, okolicznościowa koperta ostemplowana 12.VI w Oxfordzie.

20 PLN
42165

1966 1000-lecie Chrześcijaństwa w Polsce, koperta ostemplowana okolicznościowo 22.V w Londynie.

20 PLN
42166

1966 nalepki okolicznościowe rytowane w stali z okazji wystawy filatelistycznej Polphilex 66 w Wielkiej Brytanii.

180 PLN
42167

1966 bloczek okolicznościowy wystawy filatelistycznej Polphilex 66 w Wielkiej Brytanii.

100 PLN
42168

1966 nalepka okolicznościowa polskiego millenium.

60 PLN
42169

1966 seria poczty watykańskie z okazji 1000-lecia chrześcijaństwa w Polsce.

20 PLN
42170

1967 25 rocznica utworzenia 3 Dywizji Strzelców Karpackich, stempel okolicznościowy odciśnięty 21.V w Londynie na karcie wysłanej do Starachowic.

40 PLN
42171

Mi.161 U

1968 Republika Środkowoafrykańska, Maria Curie-Skłodowska, 100 lecie urodzin, pięknie cięty marginesowy znaczek czysty.

120 PLN
42172

Mi.1640

1968 Wystawa Filatelistyczna w Kolegium Stanisława Leszczyńskiego w Paryżu, koperta okolicznościowa ze stemplem przedstawiającym godło szkoły — królewski herb Stanisława Leszczyńskiego.

30 PLN
42173

1969 list adresowany do generała Stanisława Pelca z jego autografem na froncie koperty.

80 PLN
42174

1970 nalepka okolicznościowa z okazji pogrzebu gen. Andersa.

90 PLN
42175

1971 "POLPEX 1971" okolicznościowa koperta wydana staraniem Polonus Philatelic Society w Chicago, skasowana podczas dorocznej wystawy towarzystwa.

15 PLN
42176

1972 "POLPEX 1972" dwie pamiątkowe winiety w formie bloczków razem z okładkami-broszurką zawierającą informacje o okolicznościowej emisji.

50 PLN